Proces verbal din 10.12.2019

Ședința din 10 decembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 640.341/305/11.12.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 10 decembrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierul local Olah Emese.

Secretarul general al municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2. Proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafață de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S. Proiect din inițiativa primarului.

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea unui imobil-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 24 mp., identificat cu nr. cadastral 322284, înscris în C.F. nr. 322284 Cluj-Napoca, intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E Calea Turzii nr. 50; beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica, Coroș Monica-Maria, Sârbu Radu-Ovidiu. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50; beneficiară: S.C. Marina Properties Plus S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „La Terenuri”, cartier Mănăștur; Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare - str. Remenyik Sandor, latura estică; Beneficiari: Logean Adela Doina și Pop Remus Viorel. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă mixtă - str. Plopilor (fosta str. Calvaria); Beneficiară: S.C. General Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016, modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general). Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență socială și medicală. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică - Școala Gimnazială Nicolae Titulescu - Aleea Herculane nr. 7 din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 39. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chis Cristian înregistrată sub nr. 548772/3 din 25.10.2019.

 • 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bojan Vasile-Adrian, înregistrată sub nr. 581311/43 din 11.11.2019.

 • 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari din str. Cocorilor nr. 40A, înregistrată sub nr. 549669/3 din 25.10.2019.

 • 42. Diverse.

Dl. primar - anunță că va mai avea loc o ședință de consiliu, în 19 sau 20 decembrie, extraordinară; retrage punctul 17 de pe ordinea de zi, pentru reanalizare; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 42a, 42b, 42c și 42d; subliniază că punctul 42a este un proiect de hotărâre care vizează aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între C.N.A.I.R. (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, n.n.), Ministerul Transporturilor și unitățile administrativ-teritoriale Cluj-Napoca, Florești, Gilău și Apahida, în vederea realizării centurii metropolitane; arată că vechiul protocol trebuie amendat, din două motive: pe de o parte, acum există varianta oficială de traseu, aprobată de C.N.A.I.R., în baza căreia vor fi emise toate celelalte avize prevăzute de lege, iar pe de altă parte, protocolul stabilește foarte clar obligațiile legale, și anume Primăria municipiului Cluj-Napoca este mandatată să întreprindă toate demersurile legale și să obțină toate documentele necesare în vederea eliberării autorizației de construire, iar autoritatea emitentă, care obține autorizația de construire, este C.NA.I.R., care este și titulara proiectului; precizează, referitor la termene, că acest protocol nu modifică cu nimic prognoza inițială, adică până în 31 decembrie 2023 -ultima zi în care pot fi cheltuiți bani europeni din actualul exercițiu financiar - trebuie terminată centura metropolitană, totul depinzând însă de Guvernul României, de Ministerul Transporturilor și de C.N.A.I.R., pentru că ei sunt titularii de contract, în raport cu Uniunea Europeană; reiterează că municipalitatea, prin acest protocol, în baza legii, doar a preluat, în locul guvernului, desfășurarea unor etape procedurale, dar subliniază că titularul contractului este și rămâne Ministerul Transporturilor, prin C.N.A.I.R.; arată că s-a reușit acest lucru datorită acceptului consiliului local de a solicita, la vremea respectivă, Ministerului Transporturilor delegarea atribuțiilor referitoare la obținerea autorizației de construire; precizează că realizarea efectivă a centurii metropolitane este tot atributul Ministerului Transporturilor, care este titularul dreptului de a organiza licitația; punctează că există avizele de traseu și sunt stabilite toate conexiunile dintre centură și municipiul Cluj-Napoca; susține că au început pregătirile în vederea obținerii celorlalte avize, cel mai complicat de obținut fiind avizul de mediu; reiterează că este vorba despre actualizarea vechiului protocol, în funcție de cele două componente pe care le-a enunțat mai sus, aprobarea acestei actualizări fiind foarte importantă, astfel încât protocolul actualizat să poată fi semnat în decembrie sau, cel mai târziu, la începutul lunii ianuarie.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de primar și se obține unanimitate (26 de voturi pentru).

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Ordine de zi suplimentară:

42 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099”. Proiect din inițiativa primarului.

42 b - Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza I” și „Înnoirea flotei de transport în comu în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze - Etapa I - Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

42 c - Proiect de hotărâre privind ratificarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

42 d - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 229 mp., înscris în C.F. 272552 Cluj-Napoca (nr. C.F. Vechi 128927), cu nr. topo. 10833/5, 10390/1/3/2. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 25/1.424 parte din terenul în suprafață de 1.424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Mărăști, înscris în C.F. 256277 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 127973), sub nr. topo. 23708/2/S. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019, 363/2019 și 821/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 79, sc. 1, et. 3, ap. 15, în favoarea doamnei Adam Ana și familiei acesteia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului „Crișan”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Călărașilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Sitarilor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Ion Popescu Voitești din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Porțelanului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea imobilelor strada Romulus Vuia și strada Tudor Vladimirescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea unui imobil-teren (zona Baba Novac/Bastionul Croitorilor) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 2, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 4, aferent Liceului Teoretic Lucian Blaga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 24 mp., identificat cu nr. cadastral 322284, înscris în C.F. nr. 322284 Cluj-Napoca, intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Ștefan Cicio Pop și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenurilor destinate amplasării teraselor de alimentație publică, situate în municipiul Cluj-Napoca, zona pietonală Piața Muzeului și străzile adiacente. Proiect din inițiativa primarului.

Retras de inițiator.

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni de spații medicale, tehnico-medicale și birouri S+P+4E Calea Turzii nr. 50; beneficiari: Pușcaș Cristina-Rodica, Coroș Monica-Maria, Sârbu Radu-Ovidiu. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+3E+R, str. Louis Pasteur nr. 48-50; beneficiară: S.C. Marina Properties Plus S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — reabilitare bază sportivă și amenajare parc, zona „La Terenuri”, cartier Mănăștur; Beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare — str. Remenyik Săndor, latura estică; Beneficiari: Logean Adela Doina și Pop Remus Viorel. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă mixtă — str. Plopilor (fosta str. Calvaria); Beneficiară: S.C. General Construct S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil, cu un amendament, la art.

1, care va fi completat, astfel: „circulațiile auto și velo, precum și spațiile verzi amenajate, vor avea acces public nelimitat”.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru (consilierii locali Loredana Pop și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierii locali Loredana Pop și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3243/2018 a Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosar nr. 2395/117/2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 754/2019 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr.

493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 473/2017 a Curții de Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 4293/117/2015. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018, nr. 45/2019, nr. 539/2019 și nr. 677/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raz.a municipiului Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 601/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Vișan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente Zsolt și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot).

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 14/2016, modificată prin Hotărârea nr. 156/2017 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonpro fit de interes general). Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - „Grupul U.D.M.R. îl propune pe domnul Kinizsi Zoltan”.

Se supune la vot amendamentul domnului Racz Levente Zsolt, consilier local și se obțin 26 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență socială și medicală. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, a sumei de 250.000 lei, alocate prin Hotărârea nr. 341/2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui administrator în Consiliul de administrație al Termoficare Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și îl propunem pe domnul Arion Hadrian, pentru ocuparea postului de administrator provizoriu”.

Președintele de ședință - „o să vă rog să completați buletinele de vot și vă propunem să trecem la următorul punct; o să revenim la acest punct”.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Discuțiile sunt reluate după punctul 42 c de pe ordinea de zi.

 • 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 9 ianuarie 2020, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 10 ianuarie 2020, ora 14 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și-l propunem pe domnul Tomoș Constantin pentru a participa la Adunarea Generală, iar mandatul este „pentru”.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală, sală de sport și reabilitare termică — Școala Gimnazială Nicolae Titulescu - Aleea Herculane nr. 7 din Municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiții „Consolidarea sălii de sport din incinta Colegiului Național George Coșbuc, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă procedura împotriva constructorului a fost începută.

Dl. primar - anunță că toți cei vinovați vor răspunde potrivit legii; menționează că primăria se va întoarce împotriva celor vinovați, în vederea recuperării prejudiciului produs din bani publici; spune că acțiunea de recuperare a banilor va fi posibilă după adoptarea prezentei hotărâri.

Dl. cons. Mureșan - precizează că situația este neplăcută și că elevii își desfășoară afară cursul de educație fizică.

Dl. primar - „știm, cu toții suntem foarte revoltați pe această situație, dar acestea sunt procedurile legale; noi punem banii publici pentru a remedia situația și după aceea vom recupera de la cel în cauză; acest lucru a fost transmis direcției de specialitate, care are pregătite formalitățile legale, dar după acest moment de aprobare în consiliul local”.

Dl. cons. Mureșan - „bănuiesc că garanția oricum nu acoperă aceste cheltuieli”.

Dl. primar - „nu se pune în discuție, nu se acoperă valoarea garanției cu ce trebuie făcut acolo, potrivit expertizei; nu acoperă și nu suntem sub incidența unei garanții în momentul de față”.

Dl. cons. Mureșan - „am înțeles, mulțumesc”.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă în cazul Cluj Innovation Park S.A., unde au avut loc surpări și alunecări de teren sau refacerea clădirilor, primăria s-a îndreptat sau nu împotriva cuiva.

Dl. primar - precizează că în toate cazurile în care nu sunt întrunite condițiile legale, primăria se întoarce împotriva celor vinovați.

Dl. cons. Morar - întreabă din nou dacă în cazul Cluj Innovation Park S.A. primăria s-a îndreptat sau nu împotriva cuiva.

Dl. primar - „acolo nu a fost din cauza nu știu cui, au fost situații care au apărut pe parcursul derulării lucrărilor care, repet, nu erau prevăzute și nu puteau fi prevăzute la momentul declanșării lucrărilor, este vorba despre alunecarea și coborârea întregului deal, care nu a putut fi prevăzut, conform prevederilor legale; aceste lucrări nu sunt în incidența acestor greșeli care sunt incidente în cazul sălii de la Coșbuc - juridic, sunt spețe complet diferite; de aceea, doar acolo unde sunt întrunite condițiile legale, evident, acolo se întoarce împotriva celui care a greșit, în restul altor situații în care nu au putut fi prevăzute, la momentul când s-a aprobat lucrarea, în acele cazuri, evident, se aprobă soluțiile tehnice corespunzătoare, stabilite de experți, care după aceea vin în fața dumneavoastră și-și prezintă soluțiile aferente”.

Dl. cons. Morar - „mulțumesc; cu alte cuvinte, la Cluj Innovation Park S.A., expertiza nu a scos în evidență faptul că se putea anticipa că acel sol poate să alunece, corect?”.

Dl. primar - „v-am spus și-mi mențin punctul de vedere”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare bază sportivă și amenajare parc, Zona „La Terenuri” Cartier Mănăștur, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

9

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă din ce surse financiare este realizat acest obiectiv de investiții.

Președintele de ședință - răspunde că în referat scrie că vor fi surse de la bugetul local și alte surse europene, în condițiile în care acest proiect va fi eligibil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 39. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chis Cristian înregistrată sub nr. 548772/3 din 25.10.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bojan Vasile-Adrian, înregistrată sub nr. 581311/43 din 11.11.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari din str. Cocorilor nr. 40A, înregistrată sub nr. 549669/3 din 25.10.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 42. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în scopul elaborării de către U.A.T.M. Cluj-Napoca în parteneriat cu unitățile administrativ teritoriale Gilău, Florești și Apahida, a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiții „Drum Trans-Regio Gilău-Apahida TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

42 b. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze — Etapa I — Faz.a I” și „Înnoirea flotei de transport în comu în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de troleibuze — Etapa I — Faza II”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

42 c. Proiect de hotărâre privind rati ficarea Hotărârii nr. 1 din data de 2.12.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile sunt reluate după punctul 42 d de pe ordinea de zi.

Discuțiile la punctul 33 de pe ordinea de zi sunt reluate.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „au fost 25 de voturi, toate valabil exprimate și toate pentru domnul Hadrian Arion”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru (domnul consilier local Tomoș Constantin Ioan nu participă la vot).

42 d. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 16.12.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 17.12.2019, ora 11 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - „aviz favorabil și-l propunem pe domnul consilier Călin Găbudean pentru a putea participa la Adunarea Generală, iar mandatul este „pentru”.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

Discuțiile la punctul 42 c de pe ordinea de zi sunt reluate.

Dl. cons. Moisin - „propunem să fie desemnat, în continuare, fostul președinte al Consiliului de administrație, domnul Rusu Ioan”.

Președintele de ședință - „aici este vot secret”.

9          9    9**

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 42 c de pe ordinea de zi sunt reluate după punctul 42. Diverse.

42. Diverse.

Dl. cons. Morar - arată că, la ultima ședință, a avut unele nelămuriri referitoare la asocierea dintre Primăria municipiului Cluj-Napoca și baza sportivă Winners; „atunci ori nu sa știut ori nu s-a dorit a mi se răspunde; acum, de la Direcția economică aflăm sau ni se comunică că nu există un contract de asociere încheiat cu Tehnofrig sau cu baza sportivă Winners; sigur că există, cu o altă entitate, dar eu aș fi apreciat un răspuns, să ne lămurească”; solicită să i se răspundă dacă există un contract de asociere, dacă a fost respectat acel contract, dacă terenurile acelea au fost cedate, cu titlu gratuit, către municipiu, „nu doar o adresă în care să mi se spună că nu există, din cauza unei virgule, poate, nu se dorește a mi se da un răspuns; dacă de la Direcția economică este cineva aici sau mă poate lămuri cineva”.

Dl. primar - „rugămintea mea, domnul consilier, este să formulați exact solicitarea, vi se răspunde legal...”.

Dl. cons. Morar - „... am formulat la ultima ședință și mi s-a răspuns că nu există un contract; probabil că există un contract, doar cu Tehnofrig nu știu cum sau cu baza sportivă Winners”.

Dl. primar - „reformulați, vă rog, solicitarea dumneavoastră și veți primi, legal...”.

Dl. cons. Morar - în spiritul a ceea ce am zis - s-a înregistrat și pe bandă - în spiritul a ceea ce am zis, aș aprecia un răspuns normal”.

Dl. primar - „noi n-avem de unde să știm ce aveți dumneavoastră în minte, important este ca dumneavoastră să clarificați, expres, ceea ce doriți, și vi se răspunde”.

Dl. cons. Morar - „chiar dacă ați ieșit din sală atunci, colegii dumneavoastră și domnul viceprimar au înțeles întrebarea și m-a asigurat că o să primesc un răspuns”.

Președintele de ședință - „să înțeleg că răspunsul pe care l-ați primit..., nu sunteți mulțumit de răspunsul pe care l-ați primit”.

Dl. cons. Morar - „mi se spune că nu există un contract de asociere; mă îndoiesc, că îl aveam în față și îl citeam; eu întrebasem dacă era respectat acel contract”.

Președintele de ședință - solicită ca domnului consilier Morar să-i fie transmis un

9                                      9              9

răspuns mai elaborat, pentru următoarea ședință de consiliu.

D-na cons. Croitoru - arată că Ministerul Culturii a decis să vândă, în cele din urmă, spațiul și terenul unde funcționează Imprimeria Ardealul și întreabă dacă primăria, eventual printr-un parteneriat cu Consiliul Județean, nu ar dori să cumpere spațiul și terenul respective, în vederea relocării unor activități administrative sau pentru desfășurarea unor activități culturale sau educaționale.

Dl. primar - răspunde că, în orice situație în care municipalității i se solicită să-și exercite dreptul de preemțiune, sunt analizate oportunitatea și soluția financiară; precizează că primăria nu a primit, deocamdată, nicio solicitare în acest sens, însă, dacă va primi o astfel de solicitare, va fi consultat inclusiv consiliul local, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată, în cazul proiectelor majore; reiterează că, dacă va veni o astfel de solicitare, va fi discutată și în plenul consiliului local.

Discuțiile la punctul 42 c de pe ordinea de zi sunt reluate.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., au fost exprimate 24 de voturi, din care 23 de voturi valabil exprimate; din cele 23 de voturi valabil exprimate, domnul Rusu Ioan, doamna Macrea Maria Florica, domnul Pașcalău Paul Ionuț, domnul Șipoș Alexandru Francisc, domnul Guttmann Szabolcs Istvan și domnul Marcu Valtăr au luat toate cele 23 de voturi, iar domnul Neag Gheorghe Liviu a luat 22 de voturi pentru și unul împotrivă; iar la președinte C.A. au fost exprimate 24 de voturi, toate valabil exprimate și toate pentru domnnul Rusu Ioan”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Florin Valentin Gliga și consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                Secretarul general al municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior și Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.