Proces verbal din 10.09.2019

Ședința din 10 septembrie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 461.772/305/11.09.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 10 septembrie 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai Constantea (absent motivat), Ovidiu Valeriu Florian, Gergely Balazs (absent motivat), Marius Sorel Jurja (absent motivat), Nistor Daniel (absent motivat) și Loredana Pop (absentă motivat).

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu - proiect din inițiativa primarului.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. - proiect din inițiativa primarului.

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58 B, bl. 6 - proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia - proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42 - proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 m.p., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G - proiect din inițiativa primarului.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 m.p., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în C.F. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 119-119A - proiect din inițiativa primarului.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Siretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alunului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada D. D. Roșca, tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arțarului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modificare interioară în vederea amenajării unui spațiu de învățământ (grădiniță), str. Gării nr. 4, Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Someșul mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.

 • 19. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3b, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) și a Hotărârii nr. 1090/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) - proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 707/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49) - proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31) - proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1073/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50) - proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017 - proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca

 • - proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind încadrarea urbanistică în UTR Uli/c-b - subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțață în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018 - proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - mansardare locuință, strada Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia - proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20; beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia - proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28; beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea

5                                                           5                                                                                                   s

Gabriela - proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25; beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria - proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Construire casă unifamilială S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6; beneficiar: Pitic Ștefan Lucian - proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, str. Dornei, nr. 1; beneficiar: proprietar Chertes Flaviu Cosmin pentru investitorul Asociația MINOKIDS - proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A; beneficiari: Szabo Iuliu și Szabo Magdolna - proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul) - proiect din inițiativa primarului.

 • 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire cresă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”

 • - proiect din inițiativa primarului.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 840/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020) - proiect din inițiativa primarului.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor - proiect din inițiativa primarului.

 • 37. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 69 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului.

 • 38. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 15 ianuarie-18 iunie 2019.

 • 39. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2019.

 • 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chezan Mihai Dumitru, înregistrată sub nr. 323012/3 din 21.06.2019.

 • 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mocan Nicolae înregistrată sub nr. 358342/43 din 11.07.2019.

 • 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Olt Mircea ș.a., înregistrată sub nr. 366986/43 din 17.07.2018.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Boariu Mihai Tudor, înregistrată sub nr. 399797/3 din 5.08.2019.

 • 44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari str. Cocorilor nr. 40A, înregistrată sub nr. 412411/3 din 12.08.2019.

 • 45. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Grup 4 Instalații S.A. înregistrată sub nr. 385531/3 din 29.07.2019.

 • 46. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Laszlo Ana înregistrată sub nr. 383177/3 din 26.07.2019.

 • 47. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 461/2019 de aprobare a PUD- Constituire locuință semicolectivă, P+E - str. Cocorilor nr. 40C.

 • 48. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Apahidean Daniela Cristina înregistrată sub nr. 371498/3 din 19.07.2019.

 • 49. Diverse.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 21.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Gheorghe Victor Dumănescu — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 1 au fost reluate după punctul 23 de pe ordinea de zi.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - Comisia de buget - aviz favorabil, cu următoarele amendamente: se modifică Anexele 7 și 7.3, în sensul că se suplimentează obiectivul de la Capitolul 65/C/1 - Dotări independente unități de învățământ, cu suma de 70.000 de lei, conform Anexei 7.3 - se introduce, la poziția 41, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, cu următoarele dotări: uși termoizolante rezistente la foc - patru bucăți, în sumă de 16.000 de lei, geam cu rezistență la foc - două bucăți, în sumă de 28.000 de lei și paratrăsnete - două bucăți, în sumă de 26.000 de lei, valoarea totală fiind de 70.000 de lei; se suplimentează, de asemenea, obiectivul de la Capitolul 65/B/10 - Extindere și etajare clădiri existente, la Grădinița Parfum de Tei, cu suma de 100.000 de lei; se introduce un obiectiv nou, la Capitolul 70/A/11 - Reabilitare termică a blocurilor de locuințe-condominii din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creșterii eficienței energetice, str. Liviu Rebreanu nr. 60, izolare terasă scara 3, cu suma de 20.000 de lei; pentru realizarea obiectivelor de mai sus, se diminuează Capitolul 70/B/11 - Modernizare, consolidare și reabilitare imobile aflate în proprietarea Statului Român, cu suma de 750.000 de lei; se suplimentează obiectivul de investiții de la Capitolul 65/A/1 - Proiectare și execuție lucrări de reabilitare termică a Colegiului Național George Coșbuc, cu suma de 560.000 de lei; acestea sunt detaliate și în tabel; aceasta este Anexa 1 la proiectul de hotărâre și Anexa 2 la proiectul de hotărâre, de asemenea: se modifică Anexa 2A, respectiv 2A1, 2A2 și 2A4, în sensul că se suplimentează, la Capitolul 65.20.02 - Învățământ reparații curente, cu sumele: Liceul Waldorf - 50.000 de lei, amenajare săli grupă plus grup sanitar, Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu - 190.000 de lei, extindere școală, Grădinița Parfum de Tei - 160.000 de lei, mutare grădiniță, Colegiul Economic Iulian Pop - 87.000 de lei, lucrări impuse de D.S.P., Colegiul Tehnic Energetic -192.000 de lei, pentru amenajare cămin pentru cazarea elevilor de la școlile profesionale, Liceul Teoretic Bathory Istvan - 40.000 de lei, reparații fațadă, Colegiul Tehnic Napoca -270.000 de lei, reparații acoperiș, Liceul Greco-Catolic Iulian Micu - 25.000 de lei, reparații la sistemul de evacuare a apei și Liceul Tehnologic nr. 1 - 55.000 de lei, reparații hidroizolație corp clădire cantină; se suplimentează Capitolul 65.02.20.05.30 - Obiective de inventar pentru Liceul Waldorf, cu suma de 30.000 de lei; sumele vor fi asigurate din buget, respectiv 449 de la Capitolul 65.20.02 - Reparații curente, 150.000 de lei, de la 84.02 -Transporturi, alin. 20.01.30 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, și 500.000 de lei, din Capitolul 70.02.50 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică, alin. 20.02 -Reparații curente; acestea sunt amendamentele propuse; sunt redactate, aceasta reprezintă Anexa nr. 2; deci, sunt două amendamente, prezentate în două anexe”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41 și Calea Florești nr. 58 B, bl. 6 — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 5. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 17, ap. 35, în favoarea numitei Simionaș Nastasia — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire și partaj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42 — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 236 m.p., identificat cu nr. cadastral 320969, înscris în C.F. 320969 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Borhanciului nr. 76 G — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 91 m.p., identificat cu nr. cadastral 334605, înscris în C.F. 334605 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși nr. 119-119A — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului „Drum” (legătură rutieră și pietonală între str. Șiretului și str. Mureșului) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cometei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Alunului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Cardinal Iuliu Hossu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada D. D. Roșca, tronsonul 1 și tronsonul 2, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Arțarului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 17.09.2019, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 18.09.2019, ora 12 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „aviz favorabil; propunerea de mandatare este domnul consilier local Constantin Tomoș, cu mandat pentru”.

Dl. cons. Kinizsi - anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că sâmbătă seara a avut loc o petrecere pe acoperișul Sălii Polivalente, părându-i-se destul de ciudat că respectiva petrecere nu a fost organizată în interiorul sălii; întreabă de ce petrecerea a fost organizată pe acoperișul sălii.

Președintele de ședință - întreabă dacă este prezent în sală un reprezentant al Sălii Polivalente; anunță că nu este în sală niciun reprezentant al Sălii Polivalente, însă îl asigură pe domnul consilier Mureșan că, la următoarea ședință, va fi cineva prezent, să-i ofere detalii suplimentare despre acest subiect.

Dl. cons. Mureșan - sesizează că mai mulți vecini s-au plâns de zgomotul creat.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Kinizsi Zoltan nu participă la vot).

 • 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Termoficare Napoca S.A., din data de 10.09.2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.09.2019, ora 10 (a doua convocare) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „aviz favorabil, mă rog, pentru ședința de mâine, și-l propunem pe domnul consilier local Florin Gliga, cu mandat pentru”.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modificare interioară în vederea amenajării unui spațiu de învățământ (grădiniță), str. Gării nr. 4, Cluj-Napoca — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - chiar dacă proiectul vizează chestiuni economice, avizul este favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - referitor la clădirea situată pe str. Gării nr. 4, cu parter și patru etaje, vizavi de Liberty Park, pe care o consideră o „monstruozitate arhitecturală”, arată că a studiat proiectul D.A.L.I., potrivit căruia în cadrul clădirii, din cele cinci nivele, doar în două dintre ele vor fi grădinițe, potrivit prevederilor legale; consideră că respectiva clădire nu este potrivită pentru o grădiniță și solicită regândirea acestui proiect, în sensul realizării de locuințe sociale în acel spațiu, care sunt extrem de necesare, urmând ca pentru grădință să fie găsit un imobil mai bun, mai potrivit.

Președintele de ședință - consideră că spațiul respectiv poate fi transformat în grădiniță, având în vedere că și grădinițele sunt extrem de necesare; arată că, în ceea ce privește locuințele sociale, sunt în derulare două proiecte, existând, de asemenea, și programul de subvenționare a chiriei, precum și proiectul de achiziționare a locuințelor sociale de pe piața liberă, pentru care consiliul local a alocat aproximativ două milioane de euro; conchide că, după ce va fi relocată grădinița din acea zonă, poate fi luată în calcul și propunerea domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - reiterează că, potrivit proiectului D.A.L.I., parterul este un spațiu tehnic, nefolosit, la etajele unu și doi va fi grădinița, iar la ultimele două nivele vor fi birouri, adică spații conexe care nu au de-a face cu grădinița.

Președintele de ședință - consideră că spațiile conexe sunt absolut necesare pentru buna desfășurare a activității grădiniței.

Dl. cons. Tothfalusi - susține că spațiile respective sunt „umpluturi”.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului consilier Tothfalusi pentru propunere.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste Râul Someșul mic care face legătura între str. Oașului și str. Răsăritului”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 19. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 696/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3b, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) și a Hotărârii nr. 1090/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 11, 20 și 22 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 707/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 49) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1075/2018 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2020, a Hotărârii nr. 1073/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1,1A, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,11, 12,13,14 din clădirea situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 50) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Deciziei Civile nr. 1056/A/2019, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosar nr. 24787/211/2017 — proiect din inițiativa primarului.

Președintele de ședință - propune amânarea acestui punct pentru finalul ședinței, pentru a putea fi analizat încă o dată de către membrii Comisiei II.

Discuțiile la punctul 23 au fost reluate după punctul 48 de pe ordinea de zi.

Sunt reluate discuțiile la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință - întreabă dacă poate fi anunțat rezultatul votului.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - „da; s-au exprimat 21 de voturi, 21 de voturi au fost valabile și s-au obținut tot 21 de voturi pentru domnul Gheorghe Victor Dumănescu, ales, astfel, în unanimitate; mulțumesc”.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Gheorghe Victor Dumănescu și se bucură că municipiul Cluj-Napoca are încă un Cetățean de onoare.

 • 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca —proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind încadrarea urbanistică în UTR Uli/c-b — subzona aferentă locuințelor colective mici, a părții situată în UTR AL din parcela identificată prin nr. cad. 300144, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 3151/2017 pronunțață în Dosarul nr. 1603/117/2017, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 890/2018 — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — mansardare locuință, strada Minerilor nr. 30; beneficiari: Costan Daniel Costin și Costan Livia — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — mansardare locuință unifamilială Sp+P+M, str. Mărășești nr. 20; beneficiari: Munte Mircea-Rubem și Munte Mariana-Otilia — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — extindere și mansardare imobil de locuit P+M, str. Remetea nr. 28; beneficiari: Andres Sorin Dorin și Andres Andreea Gabriela — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, str. Frunzișului nr. 23-25; beneficiari: Fărcaș Alin, Fărcaș Gligor, Fărcaș Maria, Săvuială Dan-Radu, Săvuială Oana-Bianca și Trifu Maria —proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, cu un amendament: la art. 1, ultimul alineat va avea următorul conținut: recepția ansamblului mixt este condiționată de realizarea la strat de uzură și echiparea edilitară a aleii interioare propuse, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, a sistemului de alei și a plafonului pentru circulații auto și pietonale, a platformei de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții, a amenajărilor pentru joacă și odihnă; acestea vor fi realizate în baza unui proiect de specialitate”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Construire casă unifamilială

S+P+E, str. Iuliu Merca nr. 4-6; beneficiar: Pitic Ștefan Lucian — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „aviz favorabil, cu un amendament, la penultimul alineat al art. 1, care va avea următorul conținut: în vederea lărgirii str. Iuliu Merca, va fi dezmembrată fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,8 metri, înscrisă în C.F. cu titlul de drum și adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și str. Iuliu Merca, până la recepția construcției; terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarilor terenului, anterior eliberării autorizației de construire”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — amenajări exterioare și schimbare de destinație din locuință unifamilială în grădiniță, str. Dornei, nr. 1; beneficiar: proprietar Chertes Flaviu Cosmin pentru investitorul Asociația MINOKIDS — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — Extindere și mansardare locuință P+M, str. Ion Budai Deleanu nr. 35A; beneficiari: Sz.abo Iuliu și Szabo Magdolna — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 (aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie Onciul) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 34. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire cresă de cartier, str. Grigore Alexandrescu nr. 47A” — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 840/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Construire creșă de cartier str. Grigore Alexandrescu nr. 47A”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020) — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - președintele Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, constatarea și sancționarea contravențiilor — proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - arată că și-a instalat pe telefon aplicația mobilă a C.T.P. Cluj-Napoca S.A. și întreabă de ce nu pot fi cumpărate bilete și prin intermediul acesteia; întreabă dacă există posibilitatea de a renunța sau schimba un bilet electronic cumpărat și nefolosit.

Dl. Liviu Neag - directorul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

 • - consideră că propunerea domnului consilier Tothfalusi este interesantă, compania pe care o conduce gestionând multe aplicații în domeniul transportului în comun, pe care le prezintă și le susține; anunță că o să țină cont de propunerea domnului consilier Tothfalusi.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă cum se poate renunța sau schimba un bilet achiziționat electronic pentru o anumită linie.

Dl. Liviu Neag - directorul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

 • - răspunde că un bilet este valabil pentru orice linie din Cluj-Napoca; reiterează că, împreună cu cei din departamentul I.T., o să analizeze propunerea domnului consilier Tothfalusi, putând fi inițiată chiar și o nouă aplicație.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă funcționează plata cu cardul, în stații și în autobuze.

Dl. Liviu Neag - directorul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

 • - răspunde că da, iar în cazul în care intervin defecțiuni, se intervine cu celeritate, lucrându-se non stop pentru buna funcționare a sistemului.

Dl. cons. Ioan Pop - constată că sistemul de transport în comun funcționează foarte bine.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 69 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă — proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 38. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 15 ianuarie-18 iunie 2019.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 39. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2019.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 40. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Chezan Mihai Dumitru, înregistrată sub nr. 323012/3 din 21.06.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. Vlad Bota - avocat - anunță că este avocat în cadrul societății care a depus plângerea prealabilă.

Dl. primar - întreabă care este societatea.

Dl. Vlad Bota - avocat - răspunde că este vorba despre Societatea Ielciu și Asociații, care a depus plângerea prealabilă în calitate de reprezentant legal al domnului Mihai Chezan.

Dl. primar - „în numele proiectului Tower?”.

Dl. Vlad Bota - avocat - „exact”.

Dl. primar - „și nu l-ați întrebat și cum stă cu problemele prin oraș?; nu l-ați întrebat pe domnul Chezan?”.

Dl. Vlad Bota - avocat - „cunoaștem bine situația, întrebarea mea se referă strict la plângerea prealabilă”.

Dl. primar - „întrebam și eu, ca o curiozitate, ca cetățean, dacă tot am ocazia, că de mult îl tot caut să-l întreb ce face cu porcăria aia de la capătul Clujului”.

Dl. Vlad Bota - avocat - „nu știu în ce măsură v-au actualizat colegii dumneavoastră cu privire la demersurile efectuate; este în curs de remediere, dacă putem să spunem așa; vă mulțumesc că m-ați întrebat, cu altă ocazie o să pot să revin cu mai multe detalii, domnule primar”.

Dl. primar - „a fost cetățenească întrebarea”.

Dl. Vlad Bota - avocat - „nu am luat-o personal”; revenind la punctul 40 de pe ordinea de zi, întreabă care sunt documentele din care rezultă că Lacul 2 din Gheorgheni era secat în momentul adoptării „Hotărârilor de Consiliu Local nr. 730 și nr. 26”, precum și dacă respectivele documente pot fi prezentate; întreabă care este temeiul legal în baza căruia „Comisia de urbanism, propunând respingerea revocării actelor administrative, a decis că prin dispariția, naturală sau artificială - în funcție de răspunsul adresat întrebării nr. 1 se poate modifica unitatea teritorială de referință și regimul zonei, din spațiu verde, protejat prin Ordonanța nr. 195, în zonă construibilă cu regim de înălțime ridicat, respectiv P+10 și, cea dea treia întrebare, și aici este adresată nu doar Direcției de urbanism, în ce măsură dacă, din cauze naturale, ar seca orice alt lac al Clujului, fie Lacul 1, fie Lacul 3 din Gheorgheni sau, de ce nu, lacul din Parcul Mare, care ar fi abordarea, în ce măsură ar fi consecvente toate autoritățile emitente ale actelor și ar permite, într-un final, nu o să intru în detalii tehnice, edificarea unui proiect imobiliar pe fostul sit al unui lac, în măsura în care acesta ar seca din cauze naturale; vă mulțumesc”.

D-na Andreea Mureșan - șefa Biroului Strategii urbane - consideră că plângerea prealabilă este construită în jurul unei premise false, deoarece în cadrul acesteia se afirmă că 94,22% din suprafața studiată prin P.U.Z.-ul aprobat în 2007 este încadrată urbanistic în zonă verde, conform P.U.G.; arată că, potrivit planșei Reglementări urbanistice, a P.U.G.-ului din 1999, se observă clar că există un U.T.R. distinct, delimitat, în partea vestică, de U.T.R.-ul L3A, care este zonă de locuințe individuale și colective mici, în partea nordică, de CM2 și, în partea sudică, de V4; precizează că acel U.T.R. nu are încadrare funcțională, stabilită prin P.U.G., cum se afirmă în plângerea prealabilă; susține că argumentele cuprinse în punctele 3, 4, 13, 14, 15, 16 și 17 ale plângerii prealabile pornesc de la această premisă falsă, că ar fi existat un teritoriu de 2,2 hectare, reglementat ca zonă verde, prin P.U.G., de aici pornind o serie de deducții greșite; evidențiază că în plângerea prealabilă există următoarea eroare: faptul că există un teren viran, neamenajat ca spațiu verde la momentul elaborării P.U.Z, nu înseamnă, automat, că încadrarea urbanistică este de spațiu verde; subliniază că, dacă ne uităm pe planul de încadrare în P.U.G., se observă clar că teritoriul studiat prin P.U.Z.-ul a cărui revocare este solicitată era încadrat parțial în L3A, parțial în V4 și preponderent într-un U.T.R. nereglementat urbanistic; menționează că legalitatea unui act administrativ ar trebui analizată prin prisma prevederilor legale de la data adoptării; arată că în plângerea prealabilă sunt invocate o serie de dispoziții din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, însă aceste dispoziții nu existau la data aprobării P.U.Z.-ului, nici măcar la data avizării P.U.D.-ului în cauză; precizează că legea urbanismului a fost schimbată radical în 2008, 2011 și 2013, fiind vorba de modificări de substanță; arată că în plângerea prealabilă este invocat art. 48 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, care precizează că P.U.D.-ul nu poate modifica planurile de nivel superior; susține că, dacă ne uităm pe forma legii din 2008, vedem clar că, prin P.U.D., puteau fi aduse modificări prevederilor P.U.G., în ceea ce privește procentul de ocupare a terenului și retragerile față de limitele laterale și posterioare; adaugă că, de asemenea, P.U.D.-ul conținea reglementări în ceea ce privește conformarea construcțiilor, a spațiilor, a amenajărilor și a plantațiilor, însă toate aceste prevederi nu există în forma actuală a legii; arată că în plângerea prealabilă este invocat art. 32 alin. 7 și 10 din Legea nr. 350/2001, cu privire la modificările care pot fi aduse Planului Urbanistic General, prin P.U.Z., și anume se referă la coeficientul de utilizare a terenului, care poate fi majorat în limita a 20%; reiterează că aceste prevederi sunt recente și nu erau în vigoare la data adoptării P.U.Z.-ului; „deci, din punctul nostru de vedere, o plângere care pornește de la această premisă falsă și trece prin implicații nevalide nu poate să ajungă la o concluzie adevărată”; consideră că mai sunt o serie de probleme de natură juridică, pentru care plângerea prealabilă nu poate fi admisă; reiterează că plângerea prealabilă pornește de la premisa că 94% din terenul studiat prin P.U.Z. a fost reglementat urbanistic, prin P.U.G., ca zonă verde, ceea ce nu e adevărat, în condițiile în care culoarul acela, V4, reprezenta sub 20% din suprafața totală a teritoriului studiat prin P.U.Z.

Dl. cons. Morar - evidențiază că domnul Vlad Bota, avocat, a adresat o întrebare punctuală; arată că a analizat, împreună cu colegii săi, plângerea prealabilă și, într-adevăr, argumentele departamentului de urbanism sunt fundamentate, doar că domnul Vlad Bota, azi, în plen, a întrebat altceva: cum s-a stabilit dacă acel lac era secat sau nu, dacă există un proces-verbal de constatare și așa mai departe; solicită ca domnului Vlad Bota să i se răspundă, astăzi, la întrebările pe care le-a adresat.

Președintele de ședință - întreabă dacă există vreun document care să ateste dacă 9                                     9              9

lacul a secat sau nu; precizează că întrebările domnului Vlad Bota au fost reținute, nemaitrebuind reluate; „... avem o ridicare topografică, în regulă, mulțumesc, iar cea de-a doua era dacă seacă încă vreun lac, dacă vom construi ceva pe-acolo; acolo o să stabilească Comisia de urbanism, la vremea respectivă, când o să fim în atare situație; dacă o să permită U.T.R.-ul din zonă să se întâmple ceva, cred că o să procedeze ca atare comisia și Direcția de urbanism; acum, cred că este prematur să ne antepronunțăm pe o chestiune absolut ipotetică”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și două abțineri (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 41. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mocan Nicolae înregistrată sub nr. 358342/43 din 11.07.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Olt Mircea ș.a., înregistrată sub nr. 366986/43 din 17.07.2018.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 43. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Boariu Mihai Tudor, înregistrată sub nr. 399797/3 din 5.08.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația de proprietari str.

Cocorilor nr. 40A, înregistrată sub nr. 412411/3 din 12.08.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. Alkassas Abdul Aziz - cetățean - arată că au depus plângerea prealabilă pentru că arhitecții care au făcut proiectul au măsurat drumul și peste proprietatea lor, ceea ce încalcă regulile urbanistice; afirmă că în documentația depusă la consiliul local figurează persoane care nu dețin proprietăți în vecinătatea construcțiilor respective, ceea ce contravine P.U.G.; susține că realizarea drumului de nouă metri îi va afecta.

Președintele de ședință - îi spune domnului Alkassas Abdul Aziz că, la fel cum i sa explicat și în audiență la Direcția Generală de Urbanism și la Comisia de urbanism, reglementarea acestui P.U.D. nu prevede drumul la care face referire; arată că drumurile nu sunt trasate prin P.U.D.-uri, ci prin P.U.Z.-uri; precizează că drumul respectiv, de nouă metri, este o propunere, o posibilitate, în cazul în care este dorită o altă dezvoltare a zonei; „astăzi nu se reglementează drumul de nouă metri peste proprietatea dumneavoastră și nici peste proprietatea vecinilor, pentru că nu se poate și această documentație de urbanism nu are acest obiectiv, așa cum v-am explicat, împreună cu întreaga comisie v-am explicat acest lucru”.

Dl. Alkassas Abdul Aziz - cetățean - afirmă că, potrivit desenelor prezentate în cadrul comisiei, o să li se ia din teren.

Președintele de ședință - „stimate domn, nu se ia din terenul dumneavoastră, nu poate să reglementeze ceva pe terenul dumneavoastră, pentru că este un P.U.D., nu un P.U.Z., și nu se poate fără acordul dumneavoastră; aceea este o viziune care ar putea să fie la un moment dat, în viitor, deci nu are niciun fel de valoare juridică ceea ce a prezentat arhitectul, în acest moment”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 45. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Grup 4 Instalații S.A. înregistrată sub nr. 385531/3 din 29.07.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 46. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Laszlo Ana înregistrată sub nr. 383177/3 din 26.07.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

 • 47. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 461/2019 de aprobare a PUD-Constituire locuință semicolectivă, P+E — str. Cocorilor nr. 40C.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune admiterea solicitării din informare, varianta nr. 1, cu o completare la ultima propoziție, astfel: recepția construcției este condiționată de realizarea drumului de acces și a trotuarelor ce deservesc parcela reglementată prin P.U.D. la strat de uzură și echiparea edilitară, în baza unui proiect de specialitate”.

Președintele de ședință - „votăm varianta 1, adică propunem la vot varianta 1, cea amendată, după care va trebui să vină și cu partea de proiect”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile, în varianta nr. 1, așa cum a fost ea amendată de către Comisia III și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 48. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Apahidean Daniela

Cristina înregistrată sub nr. 371498/3 din 19.07.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru.

Sunt reluate discuțiile la punctul 23 de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (21 de voturi pentru).

 • 49. Diverse.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - referitor la punctul 17 de pe ordinea de zi, privind renovarea clădirii situată pe str. Gării nr. 4, arată că U.S.R. Cluj-Napoca are câteva recomandări, în sensul în care consideră că este o intervenție benefică, deoarece în apropiere este o clădire de birouri, iar în zonă nu sunt foarte multe grădinițe și creșe, dar solicită ca această clădire, situată pe str. Gării nr. 4, să fie renovată potrivit nevoilor celor mici, cu spații corespunzătoare și generoase, precum și înființarea unor grupe mai mici de copii, acolo unde spațiul este insuficient; susține că sunt destule grădinițe unde spațiile sunt mici, un exemplu în acest sens fiind Grădinița Degețica, situată pe str. Năsăud; a mai observat că imobilul de pe str. Gării nr. 4 nu are o curte corespunzătoare, ci doar o mică fâșie de teren în spate, cu puțină verdeață; precizează că, în schimb, în fața clădirii este o zonă neîntreținută, chiar murdară, care ar putea fi transformată într-un părculeț, care ziua să fie folosit de copiii de la grădiniță, iar după-masa, de copiii locatarilor din zonă; propune să fie înființate două sau chiar trei grupe de creșă în clădirea respectivă; afirmă că o surprinde bugetul proiectului, de aproximativ trei milioane de euro, în condițiile în care primăria a construit o creșă cu 90 de locuri, cu mult mai puțini bani - 850.000 de euro; susține că a fost la fața locului și a observat că, la unele etaje, lucrările de renovare sunt într-un stadiu destul de avansat, așa că solicită o situație detaliată a planificării și, ulterior, o situație privind evoluția costurilor pentru acest proiect.

Dl. primar - îi mulțumește doamnei Mihaela Nia pentru interesul constant pe care-l manifestă pentru problemele comunității; arată că a răspuns pozitiv solicitării grădiniței, directoarea cerând în mod expres clădirea respectivă, aceasta fiind și dorința părinților; evidențiază că, într-adevăr, este vorba despre o sumă uriașă de bani, 2,8 milioane de euro, iar costurile sunt atât de mari, după cum i-au explicat colegii săi de la Direcția tehnică, pentru că este vorba despre restructurarea întregii clădiri, care este deteriorată; arată că vor fi înființate nouă grupe a câte paisprezece copii, iar dotările vor fi de ultimă generație; reiterează că de aceea și costurile sunt atât de ridicate, în primul rând din cauza stării actuale a clădirii, pentru că, de multe ori, este mai ușor să construiești de la zero decât să modernizezi ceva; arată că

**55    *

termenul de finalizare a lucrării este octombrie 2020, precum și că copiii nu pot fi mutați, pentru că municipalitatea nu primește aviz de la I.S.U. în acest sens; precizează că nu au fost date în folosință nici acele săli care, teoretic, puteau fi ocupate și fără avizul I.S.U., însă nu a dorit să riște, optând pentru siguranța totală, pentru că viața este cel mai important lucru; sintetizează că bugetul proiectului este generat de dificultatea de a consolida și transforma o clădire veche și cu probleme, condițiile vor fi de ultimă generație, cu locuri corespunzătoare, iar termenul de finalizare este octombrie 2020, termen care i-a fost comunicat și directoarei grădiniței.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - solicită să fie postată pe siteul instituției evoluția costurilor.

Dl. primar - răspunde că desigur, iar directorul Direcției tehnice (domnul Virgil Poruțiu, n.n.), poate oferi detalii suplimentare referitoare la costuri.

Dl. Virgil Poruțiu - directorul Direcției tehnice - arată că aceste costuri mari sunt generate de transformarea spațiilor în săli mai mari, de clasă, de consolidarea clădirii, precum și de realizarea reabilitării termice și a hidroizolației.

Dl. primar - „eu vă asigur că voi pune pe siteul primăriei, transparent, să vedeți, exact, ce înseamnă; probabil, s-ar putea să mai fie niște economii, vom vedea la sfârșitul proiectului, dar, vă spun, și eu sunt un pic îngrijorat de susținerea financiară, dar ea va fi asigurată, pentru că a intrat în lista de priorități, a noastră, clar, ea va fi finanțată, odată ce am pornit pe acest drum, dar asta va însemna că nu vom avea resurse financiare la fel de multe pentru alte domenii, care vedeți cât de multe sunt”.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - susține că, în cadrul proiectului Orașul pentru copii, desfășurat în weekend, părinții i-au adus la cunoștință că unele școli din municipiul Cluj-Napoca nu respectă normele de igienă, cum ar fi lucrări de renovare neefectuate sau lipsa săpunului și a hârtiei igienice în toaletele copiilor; presupune că primăria a alocat fonduri pentru aceste lucruri.

Dl. primar - arată că cheltuielile de funcționare au fost asigurate, conducerea școlilor fiind responsabilă de implementarea acestor lucrări și de achiziții.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - solicită o situație a problemelor identificate de primărie în cadrul acestor instituții, pentru că școala trebuie să devină o prioritate pentru administrația publică.

Dl. primar - precizează că școala a fost și este o prioritate pentru municipalitate, care a investit și în anul acesta aproximativ zece milioane de lei în reabilitări și renovări; arată că aceste investiții au la bază solicitările directorilor, care cunosc realitatea din teren; evidențiază că, anul trecut, toate școlile au fost dotate cu rețele de calculatoare, fiind vorba despre o investiție de peste cinci milioane de lei și, anual, sunt efectuate lucrări de igienizare, reparații, achiziționare de mobilier, dotări, asfaltarea curților, între un milion și două milioane de euro, pe baza solicitărilor directorilor; îi solicită doamnei Mihaela Nia ca, dacă cunoaște un caz particular, să-l prezinte, pentru a putea fi verificat, în vederea rezolvării problemei.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - solicită ca administrația publică locală să verifice dacă sunt respectate aceste lucruri.

Dl. primar - arată că există o comisie de recepție pentru toate lucrările efectuate, care verifică în teren ceea ce s-a făcut, pentru că lucrările trebuie decontate; îi solicită doamnei Mihaela Nia ca, dacă are solicitări punctuale, să le transmită municipalității, care se va implica în rezolvarea lor; subliniază că în cadrul procesului de bugetare participativă au fost cuprinse două proiecte foarte importante, de mansardare, la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu și la Școala Gimnazială Ion Creangă; precizează că municipalitatea încearcă să implementeze toate solicitările cetățenilor, în limita resurselor financiare existente; consideră că nu este normal ca în școli să nu existe dotări minimale în ceea ce privește igiena, însă nu are la dispoziție un departament care să meargă în școli să verifice aceste lucruri, verificarea unor asemenea aspecte nefiind de competența primăriei, care însă asigură cheltuielile legate de infrastructură și funcționare; „în măsura în care vom primi alte lucruri, concrete, vă asigur că vom merge să verificăm și noi în teren”.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - „poate împreună cu I.S.J.-ul, nu știu, să ne gândim la o soluție”.

Dl. primar - „sigur, o să-l contactez și pe domnul inspector Cuibus, cu care am avut o colaborare și avem o colaborare foarte bună, pentru ceea ce înseamnă sistemul de învățământ”.

Dl. cons. Ioan Pop - în ceea ce privește problema ridicată de doamna Mihaela Nia, referitoare la locul din fața clădirii, care ar putea fi folosit, împreună, de copiii de la grădiniță și de copiii din cartier, arată că nu susține acest lucru, pentru că normele de igienă trebuie să fie mult mai stricte pentru copiii de la grădiniță, iar, în plus, există posibilitatea ca mobilierul urban al parcului să fie distrus.

Dl. primar - consideră că observația domnului consilier Ioan Pop este corectă, iar acum are loc o verificare a situației juridice a întregii zone, acolo existând fâșii de teren care sunt revendicate, fâșii care sunt în proprietatea primăriei, precum și fâșii care nu aparțin nimănui și care urmează să fie intabulate; precizează că „acea porțiune este acum în analiză la Serviciul patrimoniu, pentru intabulare, și să nu uitați și acest aspect, sesizat de doamna și de domnul consilier, bine?, ca s-o fructificăm pentru partea de spațiu verde, astfel încât anul viitor, când tot se termină, să avem în vedere și acest spațiu și, personal, nu știu la care vă referiți, dar domnul director m-a informat că, într-adevăr, există această suprafață de teren; vă mulțumesc”.

Dl. cons. Morar - „acum că cei de la U.S.R. Cluj ne-au luminat despre necesitățile învățământului din Cluj-Napoca, poate ar trebui să puneți pe siteul primăriei și un grafic privind necesarul de hârtie igienică din școli sau al consumului, poate - e o glumă și o menținem ca o glumă”.

Dl. primar - „glumele-s glume, dar e o realitate și trebuie să n-o colim; știți că curățenia începe de la săpun și hârtie igienică”.

Dl. cons. Morar - „și dumneavoastră știți că, înainte de începerea anului școlar, și inspectoratul județean, și prefectura au trimis echipe și cred că au fost reprezentanți și din partea primăriei, echipe mixte, în teren, la fiecare unitate de învățământ din Cluj, ca să verifice starea toaletelor și, poate, au ivestigat și dilema dumneavoastră, cantitatea de hârtie igienică”.

Dl. primar - „nu, dar asta o spun copiii și noi trebuie să luăm informația de la cei care sunt acolo și ei spun că nu există, de aceea trebuie verificat, și acest lucru corectat”.

Dl. cons. Morar - „nu spun profesorilor, nu spun conducerii școlii, spun doar celor de la U.S.R. Cluj”.

Dl. cons. Ioan Pop - „o foarte scurtă glumă dacă-mi permiteți: în metri liniari de hârtie igienică sau în suluri? - atât, domnul consilier”.

Dl. cons. Morar - arată că, referitor la Baza Sportivă Dan Anca, în urma unei discuții care a avut loc în plen acum un an și jumătate, a fost avansat un termen de trei luni pentru rezilierea contractului, însă, între timp, din câte știe, a fost pierdut și terenul și, mai mult, săptămâna trecută au fost evacuate de acolo grupele de juniori ale Universității Cluj; solicită să fie găsită o soluție pentru această problemă.

Dl. primar - consideră că domnul consilier Morar are perfectă dreptate și subliniază că discută această problemă în fiecare ședință operativă de luni; anunță că vineri este programat un termen pentru conciliere pe cale amiabilă; arată că acolo sunt trei proprietari; „unul dintre ei este foarte în regulă, pro oraș, ceilalți doi, încă nu”; dacă va fi realizată concilierea pe cale amiabilă, municipalitatea va cumpăra terenul care a fost retrocedat în proporție de 70% unor proprietari privați, în acest fel fiind întregită baza sportivă din care municipalitatea deține 30%, bază care va fi a Universității Cluj pentru totdeauna; arată că aceste demersuri durează atât de mult din cauza neînțelegerilor dintre asociați; precizează că există calea, lungă, de a apela la instanță, proces care ar dura ani de zile sau calea amiabilă, foarte scurtă; „suntem într-o fază destul de aproape de a merge pe cale amiabilă și de aceea naș vrea să merg mai departe cu alte detalii, până vineri”; susține că, după ziua de vineri, va putea oferi și alte detalii și reiterează că, dacă va avea loc concilierea pe cale amiabilă, acolo va fi o bază a Universității Cluj.

Dl. cons. Morar - aduce în discuție un proiect al Ministerului Dezvoltării, al Companiei Naționale de Investiții și al Federației Române de Fotbal, potrivit căruia autoritățile locale pot să acceseze sume în valoare 1,35 milioane de euro pentru construirea a 400 de terenuri de sport în toată țara și consideră că ar fi păcat ca municipalitatea să nu profite de această oportunitate.

Dl. primar - arată că municipalitatea a răspuns pozitiv acestei solicitări, fiind identificată o suprafață preliminară, sub rezerva rezolvării problemei juridice.

Dl. cons. Morar - consideră că, dacă nu va fi rezolvată problema, ar trebui găsit un teren în altă parte, pentru că ar fi păcat ca acești bani să fie pierduți.

Dl. primar - punctează că mai există două terenuri de rezervă.

Dl. cons. Mureșan - întreabă când vor exista creșă și grădiniță de stat în cartierele Bună Ziua și Borhanci, unde, în ultimii zece ani, au fost construite cel puțin 10.000 de apartamente.

Dl. primar - răspunde că în cartierul Bună Ziua este avută în vedere realizarea a două creșe, în cazul uneia dintre ele existând un proces în instanță, de obligare la consimțământ, pentru că s-au opus vecinii, iar în cazul celeilalte existând niște probleme administrative care trebuie rezolvate de către cei care trebuiau să predea grădinița, care a fost impusă prin P.U.Z.; „e construită, dar nu e predată încă la primărie; și ei sunt blocați, pentru că nu pot face recepția la blocuri, noi suntem blocați pentru că nu putem utiliza creșa”; subliniază că recepția nu va fi semnată până când nu va fi predată creșa sau grădinița, „vom decide ce facem acolo”; speră ca această problemă să fie rezolvată cât mai repede; arată că, datorită eforturilor domnului Dan Ștefan Tarcea, viceprimar, precum și ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, lucrările de modernizare a str. Bună Ziua avansează mai repede decât se aștepta, după care va fi realizat parcul, susținut prin vot de consiliul local „și, dacă va mai fi nevoie, evident, vom extinde și pentru alte locații educaționale; deocamdată, din analiza făcută de către colegii noștri, partea de creșe și grădinițe ar fi acoperită cu acest necesar”.

Dl. cons. Mureșan - „dar în zona Borhanci aveți ceva proiect?”.

Dl. primar - răspunde că fiecare P.U.Z. de o anumită dimensiune cuprinde o analiză referitoare la necesitățile educaționale: creșă, grădiniță și școală, analiză care cuprinde o rază de doi kilometri; arată că ședințele Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism sunt publice, în cadrul acestora putându-se vedea că un proiect nu merge mai departe dacă nu sunt asigurate aceste facilități educaționale; „Borhanciul e blocat din cauza supralărgirii, de aceea nu sunt în măsură să vă dau datele la zi din Borhanci, pentru că, acolo, nu a trecut, a ajuns la Parlament, în sfârșit, propunerea; sperăm să treacă cât mai repede cu putință și să vină acceptul pentru a putea realiza supralărgirea la Borhanci”.

Dl. cons. Mureșan - arată că a observat că au început lucrările la str. Regele Ferdinand și întreabă când vor fi finalizate; afirmă că această întrebare i-a fost adresată de mai mulți proprietari de afaceri din zonă, pentru că, din păcate, partea unde se construiește nu are, deocamdată, trotuar, iar proprietarii sunt disperați, pentru că plătesc chirii.

Dl. primar - îi răspunde domnului consilier Mureșan că și în cadrul proiectului Orașul Comoară a fost aceeași situație, însă trebuie ținut cont și de cum va arăta strada

>       ii'    ii

respectivă după terminarea lucrărilor; arată că proiectul pentru cele patru străzi - Regele Ferdinand, Tipografiei, Sextil Pușcariu și Emil Zola - este de 11 luni; subliniază că dorește ca disconfortul clujenilor să fie redus la minim, sens în care a cerut un calendar de lucru, astfel încât, ca variantă maximală, lucrările să poată fi terminate și mai repede de 11 luni, adică până în 1 decembrie să fie asfaltat carosabilul la strat de uzură, pentru a putea fi redat circulației; arată că pe str. Regele Ferdinand a apărut, de două-trei zile, o problemă legată de o descărcare de sarcină arheologică, însă acest aspect nu va afecta calendarul lucrărilor; anunță că 1 decembrie este termenul în care str. Regele Ferdinand va fi finalizată, „la carosabil, inclusiv nivel de uzură”.

D-na Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - „aș vrea să răspund domnului consilier legat de faptul că doar U.S.R.-iștilor li se spun problemele: printre U.S.R.-iști sunt părinți care cumpără șervețele și hârtie copiilor, ca să meargă la școli de centru, cum ar fi George Coșbuc, la baie sau Liceul de Informatică și aș vrea să vă întreb dacă ați făcut dumneavoastră vreun eveniment, în care să-i întrebați pe copii cum își doresc?; nu studii de fezabilitate, pe orașul Cluj-Napoca”.

Dl. cons. Morar - „mai mult decât unul și mult mai mult decât o întâlnire, și cu părinții, și cu educatoarele, despre care spuneți că nu asigură condiții bune și despre învățătoarele, despre care spuneți că cer fondul școlii, clasei și altele, și cu profesorii pe care-i blamați, cu toți am făcut, doamnă”.

Dl. primar - consideră că, în această situație, toată lumea are dreptate și susține că este anormal să avem asemenea situații; afirmă că și el este furios când aude că sunt ceruți bani pentru fondul clasei în vederea cumpărării de hârtie igienică sau șervețele, deoarece pentru aceste lucruri sunt alocate resurse publice; crede că astfel de probleme trebuie rezolvate, indiferent de persoana care le ridică, încât în municipiul Cluj-Napoca să nu mai existe astfel de situații.

D-na cons. Suciu - arată că este membru în Consiliul de Administrație al Liceului de Informatică Tiberiu Popovici, fiind implicată activ, și nu a sesizat astfel de probleme -probabil a fost o problemă punctuală, la un moment dat; consideră că „să ridici o asemenea problemă, fără să verifici, în consiliul local, mi se pare degradant”.

Dl. primar - „nu, nu, nu, uite, cu asta nu sunt de acord; eu cred că oricine are o problemă în acest oraș, e locul cetății, unde venim și le ridicăm, de la cele mai simple, până la metrou - da?; aici e locul unde se discută problemele comunității”; subliniază importanța educației, de la nivelul elementar până la doctorat, precum și a infrastructurii aferente acesteia; evidențiază că trebuie să existe deschidere față de probelemele sesizate, indiferent cine le ridică, în vederea rezolvării acestora.

D -na cons. Suciu - „da, e adevărat, dar te duci întâi acolo și verifici”; crede că, în primul rând, directoarea Liceului de Informatică Tiberiu Popovici trebuia să știe că există o asemenea problemă, care, după aceea, putea fi ridicată și în cadrul consiliului local.

Dl. primar - precizează că deliberativul local este un for politic, în cadrul căruia sunt ridicate problemele cetățenilor, libertatea de exprimare fiind garantată.

Dl. cons. Ioan Pop - întreabă ce se întâmplă cu imobilul situat pe str. Marinescu nr. 60, aflat în litigiu, și unde ar putea fi înființată o creșă.

Președintele de ședință - răspunde că este așteptată terminarea litigiului.

Dl. primar - arată că litigiul respectiv este în faza de recurs; „mult a fost, puțin mai este”.

Dl. cons. Tothfalusi - referitor la demolarea garajelor din cartierul Gheorgheni, susține că acestea au fost construite pe locul vechilor parcări, însă puțină lume știe că astfel de garaje au fost construite atât pe locurile de joacă ale copiilor, cât și pe spațiile verzi, cum ar fi, de exemplu, pe str. Godeanu, unde locatarii pot să confirme că în locul garajelor a fost un părculeț; întreabă când va începe primăria să asfalteze, să amenajeze și să marcheze aceste parcări, care, în momentul de față, nu pot fi folosite, precum și dacă terenurilor care au fost parcuri li se va reda destinația inițială.

Președintele de ședință - răspunde că, începând de azi, se lucrează la platformele de garaje care au fost libere, acolo unde proprietarii au înțeles să-și demoleze de bunăvoie garajele; arată că celelalte garaje vor fi demolate pe cale administrativă, după ce va fi semnată dispoziția aferentă, iar acolo unde au existat spații verzi, acestora le va fi redată destinația.

Dl. cons. Morar - susține că domnul consilier Tothfalusi nu s-a referit la un anumit spațiu verde, ci la locuri de joacă pentru copii, care au fost transformate în garaje.

Președintele de ședință - „avem aceste situații și le vom reface, așa cum au fost ele anterior”.

Mapa președintelui de ședință

1. Memoriul formulat de Grup 4 Instalații S.A., înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 459.045/3/10.09.2019.

Memoriul a fost repartizat Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.