CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 395.767/305/2.08.2019

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 1 august 2019, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Rareș Petru Ferdean și Tothfalusi Andras.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 469/2019 (alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind înființarea Entității de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. nr. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo 10203/1/1). Proiect din inițiativa primarului.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie - Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

 • 8. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice. Proiect din inițiativa primarului.

 • 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II. Proiect din inițiativa primarului.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5). Proiect din inițiativa primarului.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Înființare zonă verde și de agrement, Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor). Proiect din inițiativa primarului.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, etj. 4, ap. 88, domnului Lakatos Iosif și familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate. Proiect din inițiativa primarului.

 • 16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 18. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Bretea de acces, calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 139 mp., identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în C.F. nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului. Proiect din inițiativa primarului.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter, str. Andrei Mureșanu nr. 32A; beneficiară: S.C. Calcim Proiect S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - extindere, etajare locuință unifamilială, str. Giuseppe Garibaldi nr. 20A; beneficiari: Lăpușan Călin-Vasile și Daniela-Luminița. Proiect din inițiativa primarului.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț), S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123; beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

 • 26. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90.000 de lei, fără T.V.A., respectiv 107.100 de lei cu T.V.A. din bugetul local pe anul 2019 pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Munchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare patru treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/3.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1387/8.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare cinci treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1325/3.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de Urbanism nr. 2258/28.06.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare zece treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1363/4.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

 • 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Transylvania College Cambridge International School din Cluj, înregistrată sub nr. 347505/1/5.07.2019.

 • 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mărincaș Adrian ș.a., înregistrată sub nr. 310221/3 din 13.06.2019.

 • 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. House Design S.R.L., înregistrată sub nr. 335254/3 din 28.06.2019.

 • 36. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. RAAL MALL Logistic

S.R.L., înregistrată sub nr. 314979/3 din 18.06.2019.

 • 37. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire str. Luminii.

 • 38. Informare privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Speranței-str. Dimitrie Onciul

 • 39. Diverse.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali că au răspuns invitației de a participa la ședința de consiliu; propune, în baza prevederilor legale cuprinse în Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, suplimentarea ordinii de zi cu punctele 39a și 39b, proiecte urgente și importante pentru municipiul Cluj-Napoca, proiecte în cazul cărora procedurile legale au fost finalizate după convocarea ședinței de consiliu.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 25.

Ordine de zi suplimentară:

39 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

39 b - Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A., din data de 12.08.2019, ora 11 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11 (a doua convocare) și în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.08.2019, ora 11:15 (prima convocare) și, respectiv, 19.08.2019, ora 11:15 (a doua convocare). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil; „propunerea noastră este domnul consilier local Călin Găbudean, iar mandatul este pentru”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 469/2019 (alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind în ființarea Entității de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Moldovan - președintele Comisiei V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 60 mp., parte din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei nr. 42, înscris în C.F. nr. 255066 Cluj-Napoca, sub nr. cad. 255066 (nr. C.F. vechi 3541, nr. topo 10203/1/1). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unor contracte având ca obiect unități de locuit, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor f.n. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă cum au fost stabilite sumele alocate pentru artiști și care dintre aceștia vor interpreta în 1 Decembrie și de Revelion.

Președintele de ședință - îi precizează domnului consilier Mureșan că este supus dezbaterii punctul cinci de pe ordinea de zi, care nu are legătură cu artiștii.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 700.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru organizarea evenimentelor 1 Decembrie — Ziua Națională a României și Revelion 2020, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă cum au fost stabilite sumele alocate pentru artiști și care dintre aceștia vor interpreta în 1 Decembrie și de Revelion; a observat că iluminatul arhitectural costă aproximativ 50.000 de lei și întreabă dacă o singură firmă se ocupă de serviciile de acest gen sau poate fi făcută o ofertă „pe S.C.I.A.P.”.

Dl. Călin Vasile Forna - director adjunct Direcția Evenimente publice și informare cetățeni - răspunde că sunt ascultate propunerile tuturor cetățenilor, iar artiștii care vor concerta în 1 Decembrie și de Revelion încă nu au fost stabiliți, urmând ca, în urma consultărilor interne și a propunerilor venite din partea cetățenilor, să fie luată o decizie în acest sens.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă a fost stabilit un calendar privind consultarea cetățenilor.

Dl. Călin Vasile Forna - director adjunct Direcția Evenimente publice și informare cetățeni - răspunde că sunt primite propuneri din partea cetățenilor, referitoare la artiștii care vor concerta la toate evenimentele organizate de municipalitate, în fiecare săptămână.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă a fost făcut un anunț în acest sens, și anume că

9         5*5

pot fi trimise propuneri.

Dl. Călin Vasile Forna - director adjunct Direcția Evenimente publice și informare cetățeni - răspunde că pentru Zilele Clujului au fost solicitate propuneri din partea cetățenilor, urmând ca același lucru să se întâmple și pentru 1 Decembrie și Revelion.

Dl. cons. Mureșan - „mulțumesc mult”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - președintele Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - anunță că în acest an, în data de 17 decembrie, va împlini 50 de ani de căsătorie neîntreruptă și dorește să știe când trebuie să depună cererea, înainte sau după această dată.

Președintele de ședință - răspunde că atunci când va împlini 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S. A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă în ce măsură ar putea fi extins transportul în comun în zona metropolitană; nu ar dori să aducă în discuție evenimentele nefericite de la Caracal, dar sesizează că sunt foarte mulți elevi din satele limitrofe Clujului care vin la școlile din municipiul Cluj-Napoca și, din păcate, nu au asigurat transportul în comun; afirmă că, pe lângă această problemă, municipiul Cluj-Napoca se confruntă și cu o mare criză a forței de muncă; consideră că dacă ar fi remediată problema transportului în comun în zonele limitrofe municipiului Cluj-Napoca, eventual împreună cu Consiliul Județean, această criză a forței de muncă ar fi, oarecum, rezolvată.

Dl. primar - răspunde că, din perspectiva Asociației Metropolitane de Transport Public, din care fac parte municipalitatea clujeană și comunele din inelul zero al Clujului -Feleacu, Baciu, Apahida, Florești și Chinteni -, unde este asigurat, în acest moment, transportul metropolitan, extinderea potențială a transportului spre alte comune, din inelul doi al Clujului, va fi făcută cu respectarea următoarelor condiții: unu - satisfacerea necesarului de linii suplimentare în municipiul Cluj-Napoca, având în vedere, în primul rând, extensiile în diverse zone ale orașului, cum ar fi Sopor, Bună Ziua sau Borhanci; doi - suplimentarea numărului de linii, acolo unde există o solicitare validată de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; trei - analizarea fiecărei zone, Gilăul fiind prima unitate administrativă aflată în analiză, având o solicitare depusă și care, probabil, are șanse ca, într-un orizont de timp rezonabil, să poată intra în zona metropolitană, fără ca, în acest fel, să fie scăzută calitatea transportului public în municipiul Cluj-Napoca și în zona metropolitană existentă, precum și fără să fie afectate primele două condiții pe care le-a enumerat; arată că, din această perspectivă, pe ordinea de zi a ședinței din luna septembrie urmează să fie inclusă analiza graficului de extensie, în condițiile în care, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a acestei ședințe, municipalitatea clujeană a ajuns să dețină 41 de autobuze electrice; precizează că ieri s-a încheiat perioada de depunere a ofertelor pentru trenul metropolitan și pentru metrou; arată că „trenul metropolitan este mult mai aproape decât mulți cred”, în sensul că infrastructura există, fiind șanse să fie atrase fonduri europene încă din exercițiul financiar actual, iar studiul de fezabilitate este realizat mult mai repede în cazul unui tren; precizează că pe ruta trenului metropolitan - Nădășel-Jucu-Bonțida - va putea fi asigurată o mobilitate mult mai mare a forței de muncă, a pasagerilor, stațiile trenului metropolitan urmând să fie conectate cu transportul în comun; afirmă că colaborarea cu Consiliul Județean - care organizează licitațiile pentru transportul județean - este limitată, deoarece primăria nu deține competențe în afara municipiului Cluj-Napoca; reiterează că municipalitatea este preocupată de asigurarea unui transport de calitate în zona metropolitană, dar treptat și fără să fie afectată calitatea existentă.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, în favoarea Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu, a unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 2/II. Proiect din inițiativa primarului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

D-na cons. Suciu - secretarul Comisiei IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot, deoarece este membru în consiliul de administrație al școlii.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

Dl. primar - îl felicită pe domnul consilier Morar pentru implicarea de care a dat dovadă, de-a lungul timpului, în găsirea de soluții pentru Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 568/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 174/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 5). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 408/2019 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Înființare zonă verde și de agrement, Parcul Tineretului-Pădurea Clujenilor). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă proiectul este eligibil pentru cofinanțare, pentru că, din câte a observat, municipiul va suporta întreaga cheltuială și este o diferență, între 90.000 de euro și patru milioane de euro.

Dl. primar - consideră că întrebarea domnului consilier Mureșan este foarte bună; arată că, prin documentul de poziție, inițial, al Guvernului României, administrațiilor locale li s-a cerut să depună proiecte europene, în valoare de 120%, mergând până la 200%, pentru a putea fi finanțate cu fonduri europene, adică acea supracontractare, ceea ce Primăria municipiului Cluj-Napoca și alte câteva primării din țară au făcut; precizează că, recent, acum o lună, a primit o notificare expresă de la Guvernul României, potrivit căreia astăzi, în acest moment, nu este acceptată decât o contractare de 100%; cu alte cuvinte, au fost schimbate regulile jocului în timpul jocului, astfel fiind amânate o parte din proiecte; arată că acest lucru înseamnă că, dacă municipalitatea nu le continuă, „acele proiecte mor, se opresc și toate studiile de fezabilitate, licitațiile pe care le-am făcut dispar”; subliniază că, pentru acest proiect, există două milioane de euro din fonduri europene, pe actualul exercițiu, în limita de 100%; evidențiază că dacă municipalitatea nu acceptă, de principiu, să finanțeze diferența, proiectul va lua sfârșit, cu toate licitațiile, cu toate studiile și cu toți banii investiți; susține că, potrivit guvernului, proiectele sunt doar amânate, dar administrațiile locale trebuie să găsească un suport legal pentru amerge mai departe, pentru că au asigurate finanțarea, deoarece, la sfârșitul exercițiului financiar 2020-2023, când o să rămână bani, municipalitățile care au proiecte în derulare sau eligibile vor fi finanțate; arată că o altă variantă, aflată în lucru la nivelul guvernului, este reprezentată de defazarea proiectului, adică, dacă un proiect este considerat important și beneficiază de continuarea finanțării, pentru exercițiul financiar 20212027, acest tip de proiecte vor putea fi finațate din exercițiul financiar următor, pentru partea care mai rămâne, dacă respectă exigențele referitoare la mobilitate, spații verzi, încurajarea tehnicilor și a spațiilor nepoluante; subliniază că, din aceste motive, el nu ar abandona aceste proiecte; propune consiliului local menținerea și realizarea acestor proiecte, cu mențiunea că, într-o formă sau alta, vor fi finalizate tot din bani europeni; precizează că municipalitatea a respectat toate angajamentele pe care le-a cerut guvernul; susține că există o bază legală pentru supracontractare; reiterează propunerea de a nu fi abandonate aceste proiecte, care țin de dimensiunea verde, nepoluantă a orașului și de calitatea vieții; „va fi mai complicat, într-adevăr, să găsim susținere financiară, dar o vom găsi”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de recreere pentru clujeni în cartierul Între Lacuri din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Ioan Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș - secretarul Comisiei VII - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare 12 treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1555/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă trecerea de pietoni de pe b-dul 21 Decembrie 1989, din fața clădirii Office, ar putea fi mutată cu câțiva metri înaintea ieșirii din parking, pentru că, în acest fel, nu ar mai exista atâtea blocaje.

Președintele de ședință - arată că, așa cum i-a precizat și domnului consilier Mureșan când au discutat acest subiect, în biroul său, odată cu modernizarea b-dului 21 Decembrie 1989, va fi luată în calcul și această propunere.

Dl. cons. Mureșan - susține că există și un studiu de trafic în acest sens, care ar putea fi luat în considerare.

Președintele de ședință - precizează că studiul de trafic nu are legătură cu trecerea de pietoni, fiind două chestiuni diferite.

Dl. cons. Mureșan - afirmă că studiul de trafic ar include și această trecere de 9                                                                                                                                    i

pietoni.

Președintele de ședință - reiterează că, în momentul în care va fi modernizat b-dul 9                                    9              9                                               *

21 Decembrie 1989, va fi luată în calcul și această propunere.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, etj. 4, ap. 88, domnului Lakatos Iosif și familiei acestuia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Realizare branșamente și racorduri la utilități pentru două toalete publice automate. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 77/2019 (aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 400.000.000 lei, pentru asigurarea surselor de finanțare a programului de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca). Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Viile Nădășel din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Bretea de acces, calea Baciului, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking, aleea Azuga din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

Dl. Marius Lucian Simulei - cetățean - consideră că a venit momentul în care

9

trebuie să fim raționali vizavi de această decizie, consiliul local trebuind să cumpănească între a da prioritate locatarilor din Gheorgheni sau celor mulți, care vin la înmatriculări, la Poliția rutieră, care funcționează în acel loc de peste zece ani și, până acum doi ani, când a fost anulată taxa de mediu, lucrurile au mers în regulă, în acea parcare stând mașinile locatarilor, ale polițiștilor, precum și mașinile celor care vin la înmatriculări; susține că, de doi, afluxul de mașini din târgul auto din Gilău au blocat parcările din Gheorgheni; afirmă că nu doar parcarea lor, ci și parcarea Padiș a fost în aceeași situație, însă argumentele celor de acolo au fost luate în considerare; susține că, din păcate, „toate luările noastre de cuvânt din 20 martie” încă nu au fost consemnate în documentele acestui proiect de hotărâre și nu știe de ce; evidențiază că pe toate străzile din zona Albini, Rebreanu, Titulescu și Albac sunt parcate de cinci ori mai multe mașini decât cele ale riveranilor, în așteptarea înmatriculării; susține că are mari îndoileli că, dacă va fi construit parkingul, toți cei care își parchează mașinile pe stradă vor plăti un loc în parking, cu ora, timp de două trei zile, până când li se înmatriculează mașina; menționează că pe aleea Azuga nu există garaje nefolosite, ci doar copertine și afirmă că, în toate weekendurile, parcarea lor este pe două treimi goală, ca dovadă că locurile sunt suficiente; crede că trebuie luat în considerare tot traficul pe care îl generează mașinile second hand, din Gilău până în Gheorheni; consideră că parkingul va fi ocupat, în mare măsură, cu mașini second hand; solicită ca biroul de înmatriculări al poliției rutiere să fie extins în parkingul auto din Gilău sau în clădirea actuală a poliției de cartier, unde există deja parkingul Băișoara, care este în mare parte gol, pentru o perioadă de doi-trei ani, cât va mai exista această taxă de mediu anulată, după care traficul va reveni la normal.

Dl. Titu Ionel Bara - cetățean - susține intervenția domnului Marius Lucian 9                                    >                                          >

Simulei și argumentează că nici situația actuală nu este bună, dar nici soluția propusă de primărie nu este benefică, pentru că va genera creșterea poluării, precum și un stres suplimentar pentru locuitorii zonei; solicită găsirea unei soluții de compromis, astfel încât parkingul să nu blocheze lumina până la etajul trei al blocurilor din apropiere; propune să fie realizată o parcare subterană, cu o terasă la suprafață; referitor la fondurile europene, afirmă că, în cazul blocului în care locuiește, proiectul pentru izolarea termică a fost început în 2014, nefiind încă aprobat; susține că atât propunerile sale, cât și cele ale domnului Marius Lucian Simulei sunt realizabile.

Președintele de ședință - referitor la fondurile europene pentru anveloparea blocurilor, arată că au fost accesate toate fondurile disponibile, fiind vorba despre 52 de blocuri, cu 2.511 apartamente, care sunt deja în procedură de licitație pentru anvelopare; susține că, pe măsură ce vor exista fonduri europene suplimentare, municipalitatea le va accesa, pentru a putea extinde acest proiect de anvelopare; în ceea ce privește parkingul, precizează că vor fi luate toate măsurile necesare pentru ca în zona respectivă să fie un aer cât mai curat - „va fi nevoie și de avizul de la Sănătate publică” iar acest parking nu este destinat celor care au mașini în Gilău, ci persoanelor care locuiesc în proximitate, neputând fi fcăute plăți cu ora, la fel ca în pakingul de la primărie; arată că acolo vor fi parcări cu abonament; afirmă că, probabil, vor fi câteva locuri, foarte puține, pentru vizitatori; precizează că, de asemenea, vor exista stații de încărcare pentru mașinile electrice, precum și locuri pentru depozitarea bicicletelor, suficient de multe astfel încât să creeze un plus de confort pentru toți cei care locuiesc în zonă.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

 • 20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren în suprafață de 139 mp., identificat cu nr. cadastral 330277, înscris în C.F. nr. 330277 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 2. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Tomoș - secretarul Comisiei I - aviz favorabil.

9

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul pe anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

D-na cons. Moldovan - secretarul Comisiei V - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă unde va avea loc evenimentul și dacă a fost întocmită

9                                                                                                                                9

o procedură de achiziție directă privind serviciile de găzduire, meniu și sonorizare, pentru că sunt multe locații care ar putea să găzduiască un asemenea eveniment; „iar, bineînțeles, în ce privește suma de 45.000 de euro, este o sumă frumușică pentru o seară de chef”.

Dl. primar - consideră că sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului este un lucru pe care o comunitate care-și respectă seniorii trebuie să-l facă, având în vedere că aceștia sunt cei care „ne-au lăsat Clujul așa cum îl avem și, fără ei, nu ar fi fost astăzi așa cum este”; arată că evenimentul reprezintă o formă de respect pentru pensionarii Clujului, pentru munca pe care depus-o, reprezentând, în același timp o obligație legală, de avea un oraș incluziv, care să acorde sprijin și asistență tuturor categoriilor sociale; informează că Zilele Vârstnicului mai cuprind și alte programe alternative, cum ar fi cele de digitalizare, prin intermediul cărora pensionarii sunt învățați cum să-și plătească impozitele și taxele sau să-și facă programare la medic on-line, precum și cum să utilizeze internetul; arată că, de asemenea, mai există programe care vizează un stil de viață sănătos, respectul față de mediu, experiențe de viață care pot fi prezentate tinerilor sau voluntariatul; în ceea ce privește procedurile, precizează că acestea se desfășoară potrivit prevederilor legale.

D-na Emilia Bodochi - șef Serviciul Resurse umane, salarizare, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală - arată că Direcția de Asistență Socială și 9                                            9                                 9                                                                                         »                                         »                                i

Medicală este ordonator secundar de credite și va fi lansată, transparent, procedura de achiziție pentru serviciile oferite în cadrul Zilei Internaționale a Vârstnicului, potrivit prevederilor legale.

Dl. cons. Mureșan - „din câte am înțeles de la domnul primar, să înțeleg că suma de 45.000 de euro cuprinde mai multe activități, nu reprezintă doar...”.

Dl. primar - „asta este pentru aceasta; pentru asta... sunt activitățile primăriei; asta este dedicată pentru această activitate, suma alocată; este pentru ce scrie în hotărâre, atât; alte activități le face primăria, în cadrul Zilelor Vârstnicului, care anul acesta, fericit, se cumulează cu Zilele Clujului; e un eveniment fericit, că se suprapun evenimentele și, în cadrul Zilelor Clujului, vin și Zilele Vârstnicului, și în acest ansamblu de evenimente e un caz fericit anul acesta, că se suprapun”.

Dl. cons. Mureșan - „și, până la urmă, suma reprezintă doar...”.

Dl. primar - „doar partea asta, ce scrie în hotărâre”.

D-na Emilia Bodochi - șef Serviciul Resurse umane, salarizare, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală - „evenimentul în sine, da”.

9                                9                       9                               ”                                           *

Dl. cons. Mureșan - „mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.06.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter, str. Andrei Mureșanu nr. 32A; beneficiară: S.C. Calcim Proiect S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — extindere, etajare locuință unifamilială, str. Giuseppe Garibaldi nr. 20A; beneficiari: Lăpușan Călin-Vasile și Daniela-Luminița. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. — desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț), S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123; beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și alocarea sumei de 90.000 de lei, fără T.V.A., respectiv 107.100 de lei cu T.V.A. din bugetul local pe anul 2019 pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Miinchen, Germania, în perioada 7-9 octombrie 2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Dl. cons. Pop - secretarul Comisiei VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care este scopul alocării sumei de 22.500 de euro pentru Târgul de la Munchen.

Dl. primar - explică importanța participării municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, care va avea loc la Munchen, în Germania; îi invită pe consilierii locali să participe la eveniment tocmai pentru a vedea amploarea și dimensiunea mondială a acestuia.

Președintele de ședință - adaugă că în acest târg, orașul Cluj-Napoca este alături de alte centre urbane, cum ar fi: Barcelona, Moscova, Copenhaga, Budapesta; menționează că taxa de intrare la târg este în valoare de 500 de euro.

Dl. cons. Mureșan - „am înțeles; credeam că este un târg de investiții imobiliare; mulțumesc”.

Dl. cons. Morar - precizează că ar fi necesar ca persoanele care participă la un eveniment de asemenea amploare să prezinte, ulterior, și o informare a acestuia.

Dl. primar - este de acord cu această propunere și spune că va prezenta consilierilor locali, concluziile participării.

Dl. cons. Pop - întreabă dacă România mai este reprezentată și de altcineva, exceptând municipalitatea clujeană.

Dl. primar - răspunde că Guvernul României, aproape în fiecare an a fost reprezentat, dar și că Regiunea Nord-Est, prin Suceava, este reprezentată; conchide că orașul Cluj-Napoca are un stand constant în târgul respectiv.

Dl. cons. Pop - invocă prezența Alianței Vestului la acest târg.

Dl. primar - răspunde că, în primul rând, este necesar ca alianța să fie constituită din toate punctele de vedere.

Dl. cons. Pop - motivează prezența Alianței Vestului în acest sector.

Dl. primar - subliniază că scopul alianței este de a accesa fonduri europene, și nu de a promova Regiunea Nord-Vest.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare patru treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1343/3.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

Dl. primar - menționează că în baza prerogativelor Codului administrativ, poate ca inițiator, și retrage următoarele puncte de pe ordinea de zi: 28, 30, 31 și 32 - proiecte de hotărâre care au nevoie de anumite completări.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1387/8.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

A fost retras de pe ordinea de zi.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare cinci treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1325/3.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, intersecție cu aleea Bucura, conform Certificatului de Urbanism nr. 2258/28.06.2019. Proiect din inițiativa primarului.

A fost retras de pe ordinea de zi.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare zece treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1576/11.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

A fost retras de pe ordinea de zi.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Semaforizare intersecții și treceri de pietoni din municipiul Cluj-Napoca, semaforizare trei treceri de pietoni, conform Certificatului de Urbanism nr. 1363/4.04.2019. Proiect din inițiativa primarului.

A fost retras de pe ordinea de zi.

 • 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Transylvania College Cambridge International School din Cluj, înregistrată sub nr. 347505/1/5.07.2019.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dna. cons. Pop - secretarul Comisiei II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tarcea - anunță că nu participă la vot și îi solicită domnului consilier local Ioan Pop, președintele de vârstă, să preia conducerea acestui punct de pe ordinea de zi.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - supune la vot respingerea plângerii prealabile.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente Zsolt, Radu Marin Moisin, Radu Mihai Constantea și Dan Ștefan Tarcea nu participă la vot).

 • 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mărincaș Adrian ș.a., înregistrată sub nr. 310221/3 din 13.06.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 24 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. House Design S.R.L., înregistrată sub nr. 335254/3 din 28.06.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

 • 25 de voturi pentru.

 • 36. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. RAAL MALL Logistic S.R.L., înregistrată sub nr. 314979/3 din 18.06.2019.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 37. Informare privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017, de aprobare a Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire str. Luminii.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune admiterea solicitării conform variantei numărul unu.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile, cu varianta numărul unu, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 38. Informare privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 166/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — str. Speranței-str. Dimitrie Onciul.

Dl. cons. Rațiu - secretarul Comisiei III - propune admiterea solicitării conform variantei numărul unu.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile, cu varianta numărul unu, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 39. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „aviz favorabil cu următorul amendament: va fi suplimentat cap. 74.02, subcap. 74.02.05.01, art. 20.30.30 cu suma de 3.600.000 lei prin diminuarea cap. 74.02, subcap. 74.02.05.01, art. 20.01.04 cu suma de 600.000 lei și a cap. 84.02, subcap. 84.02.03.02 art. 20.30.30 cu suma de 3.000.000 lei, în vederea asigurării măsurii prevăzute în Autorizația de mediu nr. 115/14.09.2015 revizuită în data de 10.05.2017 de nedepășire a capacității de stocare temporare a deșeurilor municipale, conform tabelului de mai jos, pe care îl anexăm la prezentul amendament”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

39 b. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică cu strigare a cantității de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - secretarul Comisiei II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

39. Diverse.

Dna. Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - ridică problema lipsei locurilor pentru copii în creșele din Cluj-Napoca; întreabă care sunt soluțiile pe termen scurt și mediu cu privire la acest subiect.

Dl. primar - explică că în subordinea primăriei există 16 creșe și că anul acesta au fost repartizate 90 de locuri, urmând ca în perioada 2020-2021 să fie alocate 430 de locuri; adaugă că, pe termen scurt, ar fi benefică o soluție legislativă la nivelul Parlamentului României, de tipul adoptării unor componente din pachetul de susținere a natalității și a sprijinirii familiilor tinere, cum ar fi: acordarea de către Ministerul Finanțelor a unor vouchere utilizate în accesarea serviciilor private de creșă ori de bone.

Dna. Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - „și de ce nu se poate face printr-o hotărâre de consiliu local?”.

Dl. primar - răspunde că la ora actuală există un proiect de hotărâre privind acordarea voucherelor la nivel de plată a bonelor acreditate, însă este nevoie de avizul prealabil al Curții de Conturi, tocmai pentru ca această hotărâre să fie adoptată; punctează avantajele acestui sistem de acordare a subvențiilor și adaugă că în maxim 30 de zile, Curtea de Conturi trebuie să ofere un punct de vedere; invocă art. 84 alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

Dna. Mihaela Nia - membru U.S.R. Cluj-Napoca - aduce în discuție numărul redus al creșelor care permit accesul copiilor cu alergii și propune o serie de soluții în remedierea acestei probleme.

Dl. primar - afirmă că propunerile doamnei Mihaela Nia vor fi luate în calcul și verificate.

Dl. George Trif - președintele U.S.R. Cluj-Napoca - punctează existența unor probleme la nivel de colectare selectivă a deșeurilor în oraș.

Dl. primar - confirmă că problemele evidențiate de domnul George Trif sunt de actualitate și este de acord cu organizarea unor dezbateri publice privind implementarea procesului de colectare selectivă; precizează că numai după finalizarea centrului de deșeuri poate fi luat în discuție un nou contract de salubritate menajeră și stradală; susține că momentan sunt strânse documente și dovezi în vederea rezilierii contractelor cu actualii operatori de salubritate; afirmă că cetățenii sunt permanent informați cu privire la procesul de colectare selectivă și că serviciile oferite de partenerii contractuali sunt zilnic verificate de Poliția locală; descrie anumite metode de încurajare a cetățenilor în vederea colectării selective; prezintă implementarea sistemului de puncte gospodărești îngropate cu cartelă, dar și a sistemului de colectare selectivă inteligent cu panouri solare.

Dl. Tiucă Toader - președintele bl. str. Godeanu nr. 9 - reprezintă cetățenii de pe str. Godeanu nr. 9 și 7 și de pe str. Bistriței; afirmă că deși are o situație juridică clară a garajului personal a primit două somații de desființare a acestuia; susține că a făcut o sesizare și a primit și un răspuns instituțional din partea Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, în care este precizat că: „nu dânșii trebuie să ofere un răspuns, ci Serviciul Tehnic” - răspuns de care nu este mulțumit; consideră că în zona respectivă nu este fezabilă construirea unui parking.

Dl. primar - face observația că nu există niciun proiect de construire a unui parking în zona invocată de domnul Tiucă Toader, motivând că din punct de vedere structural/tehnic nu este fezabil.

Dl. Tiucă Toader - președintele bl. str. Godeanu nr. 9 - reiterează că toate garajele sunt bine întreținute și că dețin documente aprobate de primărie; solicită ca acestea să nu fie desființate.

Dl. primar - explică motivele care stau la baza deciziei de desființare a tuturor garajelor cu autorizație provizorie din oraș; evidențiază că după desființarea garajului, domnul Tiucă Toader va avea asigurat un loc de parcare; subliniază că, în această toamnă, decizia de de desființare va fi pusă în aplicare.

Dl. Tiucă Toader - președintele bl. str. Godeanu nr. 9 - afirmă că este mulțumit de faptul că, în această toamnă, spațiul va intra pe vechiul amplasament.

Dl. primar - „vă asigur de aceasta; va fi refăcut la situația inițială; vă asigur că scrie și în regulamentul nostru când am aprobat refacerea; de aceea am dat somațiile să avem și noi timpul necesar de la expirarea lor până când vine toamna, iarna să refacem la situația inițială și colegii mei au în plan această activitate”.

Dl. Tiucă Toader - președintele bl. str. Godeanu nr. 9 - „vă mulțumesc pentru răbdare”.

Dl. primar - îi mulțumește pentru înțelegere.

Dl. cons. Morar - consideră că prima dezbatere publică din luna august ar trebui să fie concentrată pe tema creșelor, și nu pe cea de gestiune a deșeurilor; invocă faptul că, toți consilierii locali au primit pe e-mail, o reclamație din partea unui cabinet de avocatură cu privire la o plângere prealabilă depusă în 21 iunie, referitoare la un proiect de urbanism; întreabă dacă această plângere trebuie sau nu să intre în dezbatere în termen de 30 de zile.

Dl. primar - răspunde că nu a primit acest e-mail și solicită Direcției de Urbanism să verifice această informație și să-l informeze în dimineața imediat următoare ședinței de consiliu local despre acest aspect; precizează că la următoarea convocare, de îndată, a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în ședință extraordinară, care va avea loc, cel mai probabil săptămâna viitoare, îi va comunica domnului consilier local Dan Morar un răspuns în acest sens.

Mapa președintelui de ședință

 • 1. Plângere prelabilă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napca sub nr. 371498/3 din data de 19 iulie 2019;

 • 2. Plângere prelabilă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napca sub nr. 391397/3 din data de 31.07.2019.

Președintele de ședință - „au ajuns în mapa președintelui două plângeri pe care am să le trimit departamentelor de specialitate pentru analiză, pentru a putea fi dezbătute în următoarea ședință de consiliu local”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier superior, și Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, ea fiind mai apoi arhivată în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.