Hotărârea nr. 996/2019

Hotărârea 996/2019 - Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile, din Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 617203/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 662623/41/20.12.2019 al Direcției economice, al Direcției tehnice și al Direcției juridice, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 361 alin. 2 și 3, ale art. 597 alin (2) lit. m și Anexa 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat, precum și art.l alin (1) din Hotărârea de Guvern nr. 276/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de faptul că în anexa 4 la O.U.G. nr. 57/2019 indicatoarele de circulație nu sunt cuprinse ca bunuri care fac parte din domeniul public al municipiilor și că valoarea unora dintre aceste bunuri este sub valoarea prevăzută de lege, neavând regimul mijloacelor fixe;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, a indicatoarelor de circulație identificate la Secțiunea II Bunuri mobile din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca) cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 1.969.940,20 lei, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art, 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Patrimoniului municipiului și evidența proprietății și Direcția Tehnică.Nr. 996 din 24 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexa la hotărârea nr.996/24.12.2019

1. INDICATOARE DE CIRCULAȚIE

Nr.Crt.

Cod de clasificare

Indicator de circulație - Tipul indicatorului (reflectorizant -R, luminos - L; tabla - T; folie nereflectorizanta - FNR; indicator de orientare -I.O.)

Strada - Suport (teava-T;stalp beton-S, semafor-SS; stâlp lemn-L; consola-C, zid-Z) - Adresa (număr poștal, instituție, alt reper)

Anul dobândirii

Valoare de inventar

1

2.1.22.8.

Parcare cu plata i

21 decembrie - P

2008

164,96

2

2.1.22.8.

Parcare cu plata i

Academiei - 4 buc

2008

164,96

3

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Aleea Invatatoruli

2008

82,48

4

2.1.22.8.

Parcare cu plata i

Str. Baba Novac •

2008

164,96

5

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. Balyai -1 buc

2008

41,24

6

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. S. Brassai - 3

2008

123,72

7

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. Cârd, luliu Hc

2008

329,92

8

'2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Clinicilor - 5 t

2008

206,20

9

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. David Ferenc

2008

206,20

10

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Dobrogeanu i

2008

164,96

11

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Calea Dorobantik

2008

577,36

12

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. E. de Martonr

2008

164,96

13

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. E. Issac - 6 b

2008

247,44

14

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. Emile Zola -7

2008

82,48

15

2.1.22.8.

Parcare cu plata i

B-dul Eroilor - 4 b

2008

164,96

16

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. G. Baritiu - 3

2008

123,72

17

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Gaal Gabor -

2008

82,48

18

2.1.22.8.

Parcare cu plata;

Str. Horea - 26 bi

2008

1.072,24

19

2.1.22.8.

Parcare cu plata \

Str. I. C. Bratianu

2008

494,88

20,

2.1.22.8.

Parcare cu plata i

Str. 1. M. Klein - 4

2008

164,96

21

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. luliu Maniu -'

2008

288,68

22

2.1.22.8.

Parcare cu plata \

Str. M. Kogalnicec

2008

659,84

23

2.1.22.8.

Parcare cu plata J

Str. M. Eminescu

2008

82,48

24

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. N. Balcescu -

2008

123,72

25

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Octavian Petr

2008

206,20

26

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Opera maghiara -

2008

164,96

27

2.1.22.8.

Parcare cu plata

P-ta Mihai viteazu

2008

82,48

28

2.1.22.8.

Parcare cu plata

P-ta Unirii - 9 buc

2008

371,16

29

2.1.22.8.

Parcare cu plata

P-ta Unirii latura c

2008

247,44

30

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Petofi Sandor

2008

82,48

31

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Pitești - 2 buc

2008

82,48

32

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Ploiești - 2 bu

2008—-—:

82,48

33

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Potaisa - 2 bi

7Q08

82,48

34

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Regele Ferdir

2008

82,48

35

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. St. 0. losif-2

2008

82,48

36

2.1.22.8.

Parcare cu plata

Str. Universității -

2008

288,68

37

2.1.22.8.

Parcare cu plata

B-dul 21 Decemb

2008

329,92

38

2.1.22.8.

Parcare cu plata

B-dul 21 Decemb

2008

247,44

39

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Cârd, luliu Hc

2008

33,07

40

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Clinicilor - 2 b

2008

66,14

41

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Calea Dorobs

2008

165,35

42

2.1.22.8.

Panou semnaliza

B-dul Eroilor -1 b

2008

33,07

43

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. G. Baritiu -1

2008

33,07

44

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Horea -1 buc

2008

33,07

45

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. I. C. Bratianu

2008

33,07

46

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. M. Eminescu

2008

66,14

47

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. M. Kogalnice.

2008

33,07

48

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Opera maghiara

2008

33,07

49

2.1.22.8.

Panou semnaliza

P-ta Mihai viteazu

2008

33,07

50

2.1.22.8.

Panou semnaliza

P-ta Unirii -1 buc

2008

33,07

51

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Regele Ferdii

2008

33,07

52

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. St. 0. losif -1

2008

33,07

53

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Universității -

2008

33,07

54

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. Dobrogeanu

2008

33,07

55

2.1.22.8.

Panou semnaliza

Str. octavian Petr

2008

33,07

56

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Baba Novac

2008

66,14

57

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. J. Balyai -3b

2008

99,21

58

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. S. Brassai -1

2008

33,07

59

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Cârd. I. Hoss

2008

132,28

60

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Clinicilor - 6 b

2008

198,42

61

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. David Ferenc

2008

33,07

62

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Calea Dorobantilc

2008

132,28

63

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. E. Issac - 5 b

2008

165,35

64

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. E. Zola - 2

2008

66,14

65

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

B-dul Eroilor - 4 b

2008

132,28

66

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Horea -10 bu

2008

330,70

67

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. I. C. Bratianu

2008

264,56

68

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. I. Maniu - 2 b

2008

66,14

69

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. M. Kogalnice;

2008

132,28

70

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Opera Maghiara ■

2008

66,14

71

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

P-ta M. Viteazu -

2008

66,14

72

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

P-ta Unirii -11 bu

2008

363,77

73

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Petofi Sandor

2008

33,07

74

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Ploiești - 2 bu

2008

66,14

75

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

B-dul 21 Decemb

2008

66,14

76

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Str. Octavian Petr

2008

231,49


77

2.1.22.8.

Panou semnaliza

B-dul 21 Decemb

2008

33,07

78

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

Aleea Invatatoruli

2008

33,07

79

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

B-dul 21 Decemb

2008

99,21

80

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

B-dul 21 Decemb

2008

66,14

81

2.1.22.8.

Panou semnalizare punct achiziție tichete

p-ta Unirii latura c

2008

33,07

82

2.1.22.8.

Accesul interzis

Aleea Borsec -T

2008

140,65

83

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

84

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Piezișa nr. 13

2008

141,43

85

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Macului -T

2008

140,65

86

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Alex. Vlahuta

2008

140,65

87

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Retezat la int

2008

140,65

88

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Traian Mosoii

2008

140,65

89

2.1.22.8.

Accesul interzis

P-ta 14 Iulie la int

2008

140,65

90

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Maiakovski -7

2008

140,65

91

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Episcop I. Bo

2008

140,65

92

2.1.22.8.

Accesul interzis

Aleea Scarisoara

2008

140,65

93

2.1.22.8.

Accesul interzis

Aleea Baisoara la

2008

141,43

94

2.1.22.8.

Accesul interzis

Aleea auto adiace

2008

140,65

95

2.1.22.8.

Accesul interzis

Latura vestica a 7

2008

140,65

96

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Maiakovski la

2008

140,65

97

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Colibita la int.

2008

140,65

98

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Piezișa la int.

2008

140,65

99

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Barsei la int.

2008

140,65

100

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Barsei la int.

2008

140,65

101

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Barsei la int.

2008

140,65

102

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. F. D. Roosev

2008

140,65

103

2.1.22.8.

Accesul interzis

P-ta Muzeului -T

2008

140,65

104

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. E. Zola la int.

2008

140,65

105

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. V. Deleanu la

2008

140,65

106

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Horea la int. c

2008

140,65

107

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Fara nume ce

2008

140,65

108

2.1.22.8.

Accesul interzis

Calea Turzii pasa

2008

141,43

109

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Remetea la ir

2008

140,65

110

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Donat Bloc V

2008

140,65

111

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Detunata nr.

2008

140,65

112

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Mureșului la i

2008

140,65

113

2.1.22.8.

Accesul interzis

B-dul 21 Decemb

2008

140,65

114

2.1.22.8.

Accesul interzis

B-dul 21 Decemb

2008

140,65


115

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Prof. Ciortea

2008

141,43

116

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Hațeg nr. 28 •

2008

140,65

117

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Honore de Br

2008

140,65

118

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Cai Ferate la

2008

140,65

119

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Snagov nr. 4

2008

140,65

120

2.1.22.8.

Accesul interzis

Aleea Scarisoara

2008

141,43

121

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Cojocnei nr. 1

2008

140,65

122

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Răsăritului nr

2008

140,65

123

2.1.22.8.

Accesul interzis auto cu inaltimea mai mare cu 2,5 m

Parking P-ta M. V

2008

140,65

124

2.1.22.8.

Accesul interzis auto cu masa total maxima autorizata peste 1,75 tone

Str. Oașului intre

2008

140,65

125

2.1.22.8.

Accesul interzis auto cu masa total maxima autorizata peste 1,75 tone

Aleea Balea la int

2008

140,65

126

2.1.22.8.

Accesul interzis a

Str. Splaiul lndep<

2008

140,65

127

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 t

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

128

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 t

Str. Cap. Grigore

2008

141,43

129

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 t

Str. Cap. Grigore

2008

141,43

130

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa total maxima autorizata mai mare de 1,5 t

Str. E. Isac la int.

2008

140,65

131

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa total maxima autorizata mai mare de 2,5 t

Str. G. Bruno la ir

2008

140,65

132

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa total maxima autorizata mai mare de 2,5 t

Str. Maramureșul

2008

141,43

133

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa total maxima autorizata mai mare de 2,5 t

Str. Oașului la int.

2008

140,65

134

2.1.22.8.

Accesul interzis autovehiculelor cu masa total maxima autorizata mai mare de 2,5 t

Str. Maramureșul

2008

140,65

135

2.1.22.8.

Accesul interzis b

Str. G. Cosbuc la

2008

140,65

136

2.1.22.8.

Accesul interzis s

Parcul Central int

2008

140,65

137

2.1.22.8.

Accesul interzis s

Parcul Central int

2008

140,65

138

2.1.22.8.

Accesul interzis s

Parcul Central int

2008

140,65

139

2.1.22.8.

Accesul interzis s

Str. G. Cosbuc la

2008

140,65

140

2.1.22.8.

Accesul interzis s

Str. Splaiul lndep<

2008

140,65

141

2.1.22.8.

Accesul interzis vehiculelor având o greutate mai mare de 1,75 tone/osie

Str. Fericirii la int.

2008

140,65

142

2.1.22.8.

Accesul intezis ai

Parcul Central int

2008

140,65

143

2.1.22.8.

Accesul intezis ai

Parcul Central int

2008

140,65

144

2.1.22.8.

Accesul intezis ai

Parcul Central int

2008

140,65

145

2.1.22.8.

Alte pericole

B-dul Muncii vis-â

2008

110,49

146

2.1.22.8.

Alte pericole

B-dul Muncii la int

2008

110,49

147

2.1.22.8.

Alte pericole

B-dul Muncii după

2008

110,49

148

2.1.22.8.

Alte pericole

B-dul Muncii după

2008

110,49

149

2.1.22.8.

Atentie Copii

Str. Liviu Rebrear

2008

109,88

150

2.1.22.8.

Atentie Copii

Str. Meteor la int.

2008

110,49

151

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Z. Stancu (ac

2008

109,88

152

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Z. Stancu -T

2008

109,88

153

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Z. Stancu bl.

2008

109,88

154

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Z. Stancu bl.

2008

109,88

155

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Z. Stancu in s

2008

109,88

156

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Ion Vidu la int

2008

109,88

157

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. V. Onitiu la in

2008

110,49

158

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Borsa nr. 1 -1

2008

109,88

159

2.1.22.8.

Cedeaza trecerea

Str. Borsa nr. 5-7

2008

109,88

160

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Mehedinți la i

2008

109,88

161

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Maracineanu

2008

109,88

162

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Hasdeu alee;

2008

109,88

163

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Zambilei la in

2008

109,88

164

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Zambilei la in

2008

109,88

165

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. B. P. Hasdeu

2008

109,88

166

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Aleea auto la int.

2008

109,88

167

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Iugoslaviei la

2008

109,88

168

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Hațeg nr. 11 -

2008

109,88

169

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. 0. Petrovici I;

2008

109,88

170

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. D. Coresi la ir

2008

109,88

171

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. D. Coresi la ir

2008

109,88

172

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. D. Coresi la ir

2008

109,88

173

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Zambilei la in

2008

109,88

174

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Zambilei la in

2008

109,88

175

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Tribunu Vladi

2008

109,88

176

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Aleea auto de la

2008

110,49

177

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Teodor Amar

2008

109,88

178

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str. Anton Pann k

2008

109,88

179

2.1.22.8.

Cedeaza trecere;

Str.Crisului la int.

2008

109,88

180

2.1.22.8.

Circulație in ambe

Str. Mehedinți la i

2008

109,88

181

2.1.22.8.

Circulație in ambe

Str. Retezat la int

2008

109,88

182

2.1.22.8.

Circulație in ambt

Str. V. Fulicea la

2008

109,88

183

2.1.22.8.

Circulație in ambe

Str. Traian Mosoi

2008

109,88

184

2.1.22.8.

Depășirea interzis

Str. Fabricii nr. 15

2008

141,43

185

2.1.22.8.

Depășirea interzis

Str. Fabricii la int.

2008

141,43

186

2.1.22.8.

Drum cu denivela

B-dul 1 Decembri

2008

109,88

187

2.1.22.8.

Drum cu denivela

B-dul 1 Decembri

2008

109,88

188

2.1.22.8.

Drum cu denivela

B-dul Muncii vis-â

2008

110,49

189

2.1.22.8.

Drum cu denivela

B-dul Muncii la in

2008

110,49

190

2.1.22.8.

Drum cu denivela

B-dul Muncii dup;

2008

110,49

191

2.1.22.8.

Drum cu denivela

B-dul Muncii dup;

2008

110,49

192

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Mureșului la i

2008

110,49

193

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Șiretului la int

2008

109,88

194

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Mureșului la i

2008

109,88

195

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Mureșului nr.

2008

110,49

196

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Baladei nr. 5

2008

110,49

197

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Baladei nr. 8

2008

110,49

198

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Actorului nr. 2

2008

110,49

199

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Actorului nr.

2008

110,49

200

2.1.22.8.

Drum cu denivela

Str. Actorului vis-

2008

109,88

201

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Arinilor la int.

2008

197,79

202

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Lunii la int. ci

2008

197,79

203

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Lunii la int. cl

2008

197,79

204

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Ploiești nr. 12

2008

197,79

205

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Inului la int. c

2008

197,79

206

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Zabricii de Z;

2008

197,79

207

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Pavel Roșea

2008

172,37

208

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. O. Petrovici le

2008

172,37

209

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Unirii nr. 19-2

2008

171,42

210

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Unirii nr. 19-2

2008

172,37

211

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. I. Videanu la i

2008

171,42

212

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Viilor la int. ci

2008

172,37

213

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Viilor la int. ci

2008

171,42

214

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. A. Maior la ini

2008

171,42

215

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. G. Cosbuc la

2008

172,37

216

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. G. Cosbuc la

2008

171,42

217

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. V. Deleanu la

2008

171,42

218

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Anghel Saligr

2008

171,42

219

2.1.22.8.

Drum fara ieșire

Str. Sighisoarei la

2008

172,37

220

2.1.22.8.

Drum ingustat

Str. Splaiul lndep<

2008

109,88

221

2.1.22.8.

Drum ingustat arr

Str. Colibita la int.

2008

109,88

222

2.1.22.8.

Drum pentru piețe

P-ta Muzeului la ii

2008

140,65

223

2.1.22.8.

Drum pentru piețe

B-dul 21 Decemb

2008

140,65

224

2.1.22.8.

Drum pentru piețe

B-dul 21 Decemb

2008

140,65

225

2.1.22.8.

înainte si la dreap

P-ta St. cel Mare

2008

141,43

226

2.1.22.8.

Indicator de orientare "Cimitirul militar"

Str. Al .Vaida Voe

2008

220,99

227

2.1.22.8.

Indicator de orientare "Râul Someșul Mic"

Str. Cap Grigore I

2008

0,00

228

2.1.22.8.

Indicator de orientare "Râul Someșul Mic"

Str. Cap Grigore I

2008

0,00

229

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1000x330 cu inscrisul Parking

P-ta Unirii la int. c

2008

145,85

230

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1000x330 înscrisul : "Parking" cu săgeată "La stânga"

Str. Republicii intersecție cu str. Ion Creangă, pe dreapta la coborâre -S

2008

145,85

231

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1000x330 înscrisul : "Parking" cu săgeată "La dreapta"

Str. Ion Creangă intersecție cu str. Victor Babeș -S

2008

145,85

232

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1000x330 înscrisul: "Cart. Gheorgheni" cu săgeată "înainte

Str. Avram lancu înainte de intersecția cu str. Universității, pe dreapta în sensul de mers spre Calea Turzii -T

2008

145,05

233

2.1.22.8.

Indicator de orien

Calea Dorobantik

2008

961,51

234

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1500x1000 Primăria, Cart. Mănăștur, Parking", cu săgeată "La stânga"; înscrisul "Cart.

Gheorgheni, Cart. Mărăști" cu săgeată "înainte"

P-ța Unirii (latura sudică) înainte de intersecția cu B-dul Eroilor, pe partea stângă în sensul de mers

-T

2008

659,32

235

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1500x500 înscrisul: "Primăria, Cart. Mănăștur, Parking", săgeată "La dreapta"

Str. Universității intersecție cu P-ța Unirii, pe partea dreaptă în sensul de mers -T

2008

329,66

236

2.1.22.8.

Indicator de orientare 1500x750 înscrisul : "Primăria, Cart. Mănăștur", săgeată "La stânga"

P-ța Lucian Blaga înainte de intersecția cu str. Petru Maior, în sensul de mers spre str. Napoca, pe partea dreaptă -S

2008

497,22

237

2.1.22.8.

Indicator de orien

Str. Republicii nr.

2008

482,86

238

2.1.22.8.

Indicator de orien

Str. Universității n

2008

480,20

239

2.1.22.8.

Indicator parcare rezervat ambulanta

Str. luliu Hatiegan

2008

171,42

240

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. V. Babes adie

2008

171,42

241

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. V. Babes adie

2008

171,42

242

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Baba Novac

2008

171,42

243

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Baba Novac

2008

171,42

244

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

245

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

246

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

247

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

248

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Unirii nr. 16 -

2008

171,42

249

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Unirii nr. 16 -

2008

171,42

250

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Unirii vis-â-vi

2008

171,42

251

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Unirii vis-â-vi

2008

171,42

252

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Unirii vis-â-vi

2008

171,42

253

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Unirii vis-â-vi

2008

171,42

254

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul Eroilor nr. 4

2008

171,42

255

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul Eroilor nr. 4

2008

171,42

256

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

171,42

257

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

171,42

258

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

171,42

259

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

171,42

260

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

261

2.1.22.8.

Indicator punct ac

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

262

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Avram lancu

2008

171,42

263

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Avram lancu

2008

171,42

264

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. lașilor vis-â-v

2008

172,37

265

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. lașilor vis-â-v

2008

172,37

266

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

172,37

267

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

172,37

268

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

172,37

269

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

172,37

270

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

171,42

271

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Calea Dorobantilc

2008

171,42

272

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Horea nr. 67

2008

172,37

273

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Horea nr. 67

2008

172,37

274

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Croitorilor nr.

2008

171,42

275

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Croitorilor nr.

2008

171,42

276

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

277

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

278

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

279

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

280

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

281

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

282

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

283

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

284

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. G-ral T. Mosc

2008

171,42

285

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. G-ral T. Mosc

2008

171,42

286

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. G-ral T. Mosc

2008

171,42

287

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. G-ral T. Mosc

2008

171,42

288

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Samuel Micu

2008

171,42

289

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Samuel Micu

2008

171,42

290

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Clinicilor adia

2008

171,42

291

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Clinicilor adia

2008

171,42

292

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

293

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Republicii nr.

2008

171,42

294

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. V. Fulicea nr.

2008

171,42

295

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. V. Fulicea nr.

2008

171,42

296

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Cismigiu nr. 1

2008

171,42

297

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Cismigiu nr. z

2008

171,42

298

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. David Ferenc

2008

171,42

299

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. David Ferenc

2008

171,42

300

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Andrei Sagun

2008

171,42

301

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Andrei Sagun

2008

171,42

302

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Andrei Sagun

2008

171,42

303

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Andrei Sagun

2008

171,42

304

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Brassai Sami

2008

171,42

305

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Brassai Sami

2008

171,42

306

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Horea -T

2008

171,42

307

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Horea -T

2008

171,42

308

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Avram lancu

2008

171,42

309

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Avram lancu

2008

171,42

310

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Avram lancu

2008

171,42

311

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Avram lancu

2008

171,42

312

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

313

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

314

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

315

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

316

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

317

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

318

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

319

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

320

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

321

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta Avram lancu

2008

171,42

322

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Horea nr. 10

2008

172,37

323

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Horea nr. 10

2008

172,37

324

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Universității n

2008

171,42

325

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Universității n

2008

171,42

326

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. M. Kogalnice;

2008

171,42

327

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. M. Kogalnice;

2008

171,42

328

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta T. Cipariu in

2008

171,42

329

2.1.22.8.

Indicator punct ac

P-ta T. Cipariu in

2008

171,42

330

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. N. Balcescu r

2008

172,37

331

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. N. Balcescu r

2008

172,37

332

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. luliu Maniu nr

2008

171,42

333

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. luliu Maniu nr

2008

171,42

334

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Cârd, luliu Hc

2008

171,42

335

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Cârd, luliu Hc

2008

171,42

336

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Cârd, luliu Hc

2008

171,42

337

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Cârd, luliu Hc

2008

171,42

338

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Mihai Emines

2008

171,42

339

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Mihai Emines

2008

171,42

340

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Mihai Emines

2008

172,37

341

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Mihai Emines

2008

172,37

342

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Clinicilor nr. 3

2008

171,42

343

2.1.22.8.

Indicator punct ac

Str. Clinicilor nr. 3

2008

171,42

344

2.1.22.8.

Indicator spre cer

Str. Deva după in

2008

145,85

345

2.1.22.8.

Indicator spre cer

Str. Deva după in

2008

145,85

346

2.1.22.8.

Indicator spre cer

Str. Uzinei Electrh

2008

145,05

347

2.1.22.8.

Indicator spre cer

Str. Someșului la

2008

145,85

348

2.1.22.8.

Indicator spre cer

Str. Constanta la

2008

145,05

349

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

350

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Horea la int. c

2008

141,43

351

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Taberei la int.

2008

141,43

352

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Aleea Baisoara la

2008

141,43

353

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Hațeg nr. 55 •

2008

140,65

354

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Al. Vlahuta la

2008

140,65

355

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Piezișa la int.

2008

140,65

356

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Ploiești la int.

2008

140,65

357

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Regele Ferdii

2008

140,65

358

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. F. D. Roosev

2008

140,65

359

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. F. D. Roosev

2008

140,65

360

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Cojocnei nr.

2008

141,43

361

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Răsăritului nr

2008

141,43

362

2.1.22.8.

Interzis a vira la dreapta - pentru camioane peste 7,5 tone

Str. Aurel Vlaicu I

2008

141,43

363

2.1.22.8.

Interzis a vira la dreapta - pentru camioane peste 7,5 tone

Str. Aurel Vlaicu I

2008

141,43

364

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Aleea Borsec -S

2008

141,43

365

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. N. lorga la int

2008

141,43

366

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. Al. Vaida Voe

2008

141,43

367

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. Cojocnei nr. 2

2008

141,43

368

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. Răsăritului nr

2008

140,65

369

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. Alex. Vlahuta

2008

140,65

370

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. Hațeg la int. c

2008

140,65

371

2.1.22.8.

Interzis a vira la stanga - pentru camioane peste 7,5 tone

Str. Aurel Vlaicu I

2008

140,65

372

2.1.22.8.

Interzis accesul autovehiculelor peste 2,15 m

Bretea pasaj Cale

2008

140,65

373

2.1.22.8.

Interzis accesul autovehiculelor peste 2,15 m

Breteaua dreapta

2008

140,65

374

2.1.22.8.

Interzis la stanga

Str. Maiakovski (e

2008

140,65

375

2.1.22.8.

Interzis la stanga

Str. 0. Petrovici k

2008

141,43

376

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Dragalina la t

2008

172,37

377

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Dragalina la t

2008

172,37

378

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Dragalina la t

2008

172,37

379

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Gh. Dima nr.

2008

171,42

380

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Gh. Dima nr.

2008

171,42

381

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Aleea Slanic (vis-

2008

171,42

382

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Aleea Slanic (vis-

2008

171,42

383

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Aleea Slanic adia

2008

171,42

384

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Unirii nr. 7-9

2008

171,42

385

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Aleea Baisoara n

2008

171,42

386

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Str. Tasnad nr. 22

2008

171,42

387

2.1.22.8.

Interzis plimbatul

Aleea Baita nr. 5

2008

171,42

388

2.1.22.8.

Interzis virajul la s

Str. Retezat la int

2008

140,65

389

2.1.22.8.

întoarcerea interz

Str. Maiakovski la

2008

140,65

390

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Morii la int. cl

2008

140,65

391

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Morii nr. 40 -1

2008

140,65

392

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Capat Loto -T

2008

140,65

393

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Vidrei la int. c

2008

141,43

394

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Branului inain

2008

141,43

395

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Branului după

2008

141,43

396

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Branului nr. 2

2008

140,65

397

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Tarnavelor di

2008

140,65

398

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Mureșului la i

2008

141,43

399

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Șiretului la int

2008

140,65

400

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Mureșului la i

2008

140,65

401

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Mureșului nr.

2008

141,43

402

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Baladei nr. 5

2008

141,43

403

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Baladei nr. 8

2008

141,43

404

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Actorului nr. 2

2008

141,43

405

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Actorului nr. '

2008

141,43

406

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Actorului vis-;

2008

140,65

407

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Câmpului la ir

2008

140,65

408

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Câmpului la ii

2008

141,43

409

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Câmpului la ii

2008

141,43

410

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Câmpului la ir

2008

140,65

411

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Câmpului la ii

2008

140,65

412

2.1.22.8.

Limitare de viteza

B-dul 1 Decembri

2008

140,65

413

2.1.22.8.

Limitare de viteza

B-dul 1 Decembri

2008

140,65

414

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Donat după ir

2008

140,65

415

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Donat după ir

2008

141,43

416

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Lacului după

2008

140,65

417

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Lacului spre i

2008

140,65

418

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Donat după ir

2008

141,43

419

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Câmpul Pâini

2008

141,43

420

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

421

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

422

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

423

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

424

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

425

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

426

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Colonia Borh;

2008

141,43

427

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Oașului nr. 2f

2008

141,43

428

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Oașului nr. 2t

2008

141,43

429

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Venus la int. <

2008

141,43

430

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Venus la int. <

2008

140,65

431

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. I. I. de la Brac

2008

141,43

432

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Vasile Alecsa

2008

141,43

433

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Branului nr. 3

2008

141,43

434

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. I. I. de la Brac

2008

141,43

435

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. luliu Maniu la

2008

140,65

436

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. luliu Maniu la

2008

140,65

437

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Traian Vuia Ic

2008

141,43

438

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Traian Vuia a

2008

141,43

439

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Traian Vuia v

2008

141,43

440

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Traian Vuia a

2008

141,43

441

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de autovehicule -50 km/h si 30 km/h

Str. Valea Seaca

2008

141,43

442

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de autovehicule -50 km/h si 30 km/h

Str. Valea Seaca

2008

141,43

443

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de autovehicule -50 km/h si 30 km/h

Str. Valea Seaca

2008

141,43

444

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de autovehicule -50 km/h si 30 km/h

Str. Valea Seaca

2008

141,43

445

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de vehicule

Str. Primăverii după int.cu str. Bucium -S

2008

141,43

446

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de vehicule

Str. Primăverii du

2008

141,43

447

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de vehicule

Str. Primăverii du

2008

141,43

448

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de vehicule

Str. Primăverii du

2008

141,43

449

2.1.22.8.

Limitare de viteza diferențiata pe categorii de vehicule

Str. Primăverii la i

2008

141,43

450

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Str. Z. Stancu bl.

2008

140,65

451

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

452

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Str. Traian Mosoii

2008

140,65

453

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Str. V. Onitiu la in

2008

141,43

454

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Str. Mogosoaia la

2008

140,65

455

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Str. F. D. Roosev

2008

140,65

456

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Aleea Peana nr. S

2008

140,65

457

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Aleea Peana nr. '

2008

141,43

458

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre;

Str. Mehedinți la i

2008

140,65

459

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre.

Str. G. Clemence

2008

140,65

460

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre;

Aleea auto la int.

2008

140,65

461

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre;

Str. Teodor Aman

2008

140,65

462

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre;

Str. Borsa nr. 1 -T

2008

140,65

463

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre;

Str. Borsa nr. 5-7

2008

140,65

464

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre

Str. Brăduțului la

2008

140,65

465

2.1.22.8.

Obligatoriu la stat

Str. Trandafirilor I

2008

140,65

466

2.1.22.8.

Obligatoriu la star

Str. Hațeg nr. 11 •

2008

140,65

467

2.1.22.8.

Obligatoriu la star

Aleea auto la int.

2008

140,65

468

2.1.22.8.

Obligatoriu la star

Str. F. D. Roosev

2008

140,65

469

2.1.22.8.

Obligatoriu stâng:

Str. Borsa nr. 1 -I

2008

140,65

470

2.1.22.8.

Obligatoriu stâng:

Str. V. Braniște la

2008

140,65

471

2.1.22.8.

Obligatoriu stâng:

Str. Hasdeu alees

2008

140,65

472

2.1.22.8.

Obligatoriu stâng:

Aleea Peana nr. S

2008

140,65

473

2.1.22.8.

Ocolire

Str. Observatorul:

2008

140,65

474

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu (ac

2008

140,65

475

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu bl.

2008

140,65

476

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ploiești -S

2008

141,43

477

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ploiești -S

2008

141,43

478

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ploiești -S

2008

141,43

479

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ploiești nr. 8

2008

141,43

480

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ploiești -T

2008

140,65

481

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Argeș la int. c

2008

140,65

482

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Argeș adiace

2008

141,43

483

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Argeș adiace

2008

141,43

484

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu Bl.

2008

140,65

485

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu Bl.

2008

140,65

486

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu bl..

2008

140,65

487

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu - al

2008

140,65

488

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Z. Stancu adi

2008

140,65

489

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Firiza nr. 10 -

2008

140,65

490

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta M. Viteazu -S

2008

141,43

491

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta M. Viteazu -î

2008

141,43

492

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta M. Viteazu -î

2008

141,43

493

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Lacramioareii

2008

140,65

494

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Donat -T

2008

140,65

495

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Donat -T

2008

140,65

496

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Donat nr. 164

2008

141,43

497

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Donat nr. 170

2008

140,65

498

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Donat nr. 176

2008

140,65

499

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Donat nr. 15 •

2008

140,65

500

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Al. Vlahuta nr

2008

140,65

501

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Mehedinți nr.

2008

140,65

502

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Emil Isac -T

2008

140,65

503

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Sindicatelor I;

2008

140,65

504

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Mehedinți nr.

2008

140,65

505

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Bucegi la int.

2008

140,65

506

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Azuga nr. 3

2008

140,65

507

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Azuga nr. 7

2008

140,65

508

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. M, Kogalnice;

2008

140,65

509

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. M. Kogalnice;

2008

140,65

510

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. M. Kogalnice;

2008

140,65

511

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. T. Mihali (inai

2008

140,65

512

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Dorobantilc

2008

140,65

513

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Dorobantilc

2008

140,65

514

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. E. Isac nr. 25

2008

140,65

515

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. I. P. Voitesti l<

2008

140,65

516

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta M. Viteazu (a

2008

141,43

517

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta M. Viteazu (a

2008

140,65

518

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Piezișa nr. 16

2008

140,65

519

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Aleea auto dinspr

2008

140,65

520

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Aleea auto ce ies

2008

140,65

521

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta M. Viteazu -S

2008

141,43

522

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Albac (la Piat

2008

140,65

523

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Albac (la Piat

2008

140,65

524

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Fabricii la int.

2008

141,43

525

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul 21 Decemb

2008

141,43

526

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. E. Isac la int.

2008

140,65

527

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Tipografiei la

2008

140,65

528

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul 21 Decemb

2008

141,43

529

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Cuza Vodă la

2008

141,43

530

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ploiești nr. 6

2008

140,65

531

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

532

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Bucium (adia

2008

141,43

533

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Detunata nr.!

2008

140,65

534

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Detunata nr.!

2008

140,65

535

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Horea nr. 92

2008

141,43

536

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Alverna (adia

2008

140,65

537

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Alverna (adia

2008

140,65

538

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. G. Cosbuc la

2008

141,43

539

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. G. Cosbuc nr

2008

141,43

540

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. G. Cosbuc la

2008

141,43

541

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Primăverii nr.

2008

141,43

542

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Primăverii nr.

2008

141,43

543

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. V. Deleanu la

2008

140,65

544

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Emil Zola la ii

2008

140,65

545

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Sextil Puscari

2008

140,65

546

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. V. Deleanu la

2008

140,65

547

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. E. Zola adiac

2008

140,65

548

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu a

2008

140,65

549

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dambovitei la

2008

140,65

550

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dambovitei in

2008

140,65

551

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dambovitei S|

2008

140,65

552

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Bucegi nr. 1 s

2008

141,43

553

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Borsa nr. 5-7,

2008

141,43

554

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Năvodari adie

2008

140,65

555

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Năvodari nr.

2008

141,43

556

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Branului inair

2008

141,43

557

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Branului după

2008

141,43

558

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Morii la int. cu

2008

140,65

559

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Morii nr. 40 -3

2008

140,65

560

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Capat Loto -T

2008

140,65

561

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Vidrei la int. c

2008

141,43

562

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Mehedinți nr.

2008

140,65

563

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Gării -T

2008

140,65

564

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Gării (veche)

2008

140,65

565

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Decebal nr. 2

2008

140,65

566

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Decebal nr. 2

2008

141,43

567

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Decebal nr. 3

2008

141,43

568

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Decebal nr. 1

2008

141,43

569

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Observatorul

2008

141,43

570

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Observatoruli

2008

141,43

571

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Emil Racovita

2008

140,65

572

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Emil Racovita

2008

141,43

573

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Branului nr. 3

2008

141,43

574

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Branului nr. 2

2008

140,65

575

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Grigore Ignat

2008

140,65

576

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Locomotivei I

2008

141,43

577

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Gării la int. c

2008

140,65

578

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Fabricii (după

2008

141,43

579

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Fabricii nr. 2 ■

2008

141,43

580

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Rene Descar

2008

141,43

581

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Rene Descar

2008

141,43

582

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Rene Descar

2008

141,43

583

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Badea Cartar

2008

140,65

584

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Potaisa la int.

2008

140,65

585

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Potaisa la int.

2008

140,65

586

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Bucegi după

2008

140,65

587

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Locotivei la in

2008

140,65

588

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Gării nr. 3-5

2008

140,65

589

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta T. Cipariu nr.

2008

140,65

590

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Moților la ir

2008

140,65

591

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Clinicilor adia

2008

140,65

592

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Avram lancu

2008

140,65

593

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Mihai Viteazi

2008

140,65

594

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Mihai Viteazi

2008

140,65

595

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Mihai Viteazi

2008

140,65

596

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul 21 Decemb

2008

140,65

597

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Unirii latura \

2008

140,65

598

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Aleea auto la int.

2008

140,65

599

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Capat aleea auto

2008

140,65

600

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul N. Titulesci

2008

140,65

601

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul N. Titulesci.

2008

140,65

602

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dunării nr. 31

2008

141,43

603

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dunării nr. 25

2008

140,65

604

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu I

2008

140,65

605

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu c

2008

140,65

606

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul 21 Decemb

2008

140,65

607

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. G. Cosbuc nr

2008

140,65

608

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Nod Omega -S

2008

141,43

609

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Karl Liebkne

2008

140,65

610

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Karl Liebkne

2008

140,65

611

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul Muncii la int

2008

141,43

612

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul Muncii la int

2008

141,43

613

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

B-dul Muncii nr. 8

2008

140,65

614

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta 1 Mai vis-â-v

2008

140,65

615

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta 1 Mai -T

2008

140,65

616

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Albac adiacer

2008

140,65

617

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Liviu Rebrear

2008

140,65

618

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Dorobantilc

2008

140,65

619

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Turzii nr. 4

2008

141,43

620

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aviator Bades

2008

140,65

621

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aviator Bades

2008

141,43

622

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aviator Bades

2008

141,43

623

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aviator Bades

2008

141,43

624

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. I. M. Klein nr.

2008

140,65

625

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Unirii nr. 3 -T

2008

140,65

626

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Dorobantilc

2008

140,65

627

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. G-ral Traian h

2008

140,65

628

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului la int

2008

140,65

629

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului la int

2008

140,65

630

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului la int

2008

140,65

631

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului la int

2008

140,65

632

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului la int

2008

141,43

633

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Baciului Iar

2008

140,65

634

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Moldovei la ir

2008

141,43

635

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Primăverii (Si

2008

141,43

636

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Izlazului nr. 3

2008

140,65

637

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului dups

2008

141,43

638

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Șiretului dups

2008

141,43

639

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu F

2008

140,65

640

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu F

2008

140,65

641

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu \

2008

140,65

642

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dambovitei n

2008

140,65

643

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Floresti nr.

2008

140,65

644

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. București nr.

2008

140,65

645

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. București (P-1

2008

140,65

646

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. București vis-

2008

140,65

647

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Regele Ferdir

2008

140,65

648

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Petuniei la int

2008

140,65

649

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Bella Bartok 1

2008

140,65

650

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu 1

2008

141,43

651

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu c

2008

141,43

652

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aurel Vlaicu i

2008

140,65

653

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Gruia la inters

2008

140,65

654

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. luliu Moldova

2008

140,65

655

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. L. Pasteur nr.

2008

140,65

656

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Lunii nr. 9 - T

2008

140,65

657

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Emil Isac (Op

2008

140,65

658

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Splaiul Indepf

2008

141,43

659

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Floresti nr.

2008

140,65

660

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Floresti la i

2008

140,65

661

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Gării vis-â-vi

2008

140,65

662

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Horea la int. c

2008

140,65

663

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Paul loan la ir

2008

140,65

664

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Primăverii vis

2008

140,65

665

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. L. Pasteur la

2008

141,43

666

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

667

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. B. P. Hasdeu

2008

140,65

668

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Plopilor nr. 7£

2008

141,43

669

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Calea Manastur n

2008

141,43

670

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. T. Mihali in al

2008

141,43

671

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Ion Agarbice

2008

141,43

672

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

P-ta Ion Agarbice

2008

140,65

673

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Observatoruli

2008

141,43

674

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Observatorul

2008

140,65

675

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Observatoruli

2008

140,65

676

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Observatoruli

2008

140,65

677

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Dragalina nr.

2008

140,65

678

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. S. Puscariu v

2008

140,65

679

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. S. Puscariu a

2008

140,65

680

2.1.22.8.

Pacare cu abonai

Str. Jupiter nr. 1 -

2008

172,37

681

2.1.22.8.

Panou de informe

Str. Lacu Roșu nr

2008

171,42

682

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa Matei"

Str. Splaiul Indep*

2008

171,42

683

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

Str. V. Fulicea la i

2008

171,42

684

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

Str. Emil Isac la ir

2008

171,42

685

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

Str. Regele Ferdir

2008

171,42

686

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

Str. L. Blaga la int

2008

171,42

687

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

P-ta Unirii la int. c

2008

171,42

688

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

P-ta Unirii la int. c

2008

171,42

689

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

690

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Casa

Matei"

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

691

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Spital Boli Infectioase" 1000/500

Str. Gh. Marinesc

2008

220,99

692

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Spital Boli Infectioase" 1000/500

Str, L. Pasteur la

2008

220,99

693

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Spital Boli Infectioase" 1000/500

Str. V. Babes la ir

2008

220,99

694

2.1.22.8.

Panou de informa

Str. A. lancu la int

2008

172,37

695

2.1.22.8.

Panou de informa

P-ta Avram lancu

2008

171,42

696

2.1.22.8.

Panou de informa

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

697

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea Babes Bolyai

Str. Regele Ferdii

2008

153,84

698

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea Babes Bolyai

P-ta Unirii (înainte

2008

154,69

699

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea

Babes Bolyai

P-ta Unirii la int. c

2008

154,69

700

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea

Babes Bolyai

Str. Splaiul Indep

2008

154,69

701

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea Babes Bolyai

Str. E. Isac la int

2008

153,84

702

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea

Babes Bolyai

Str. G. Sincai la ir

2008

153,84

703

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea

Babes Bolyai

P-ta L. Blaga la ir

2008

154,69

704

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea

Babes Bolyai

Str. Rebublicii la

2008

153,84

705

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea Babes Bolyai

Str. A. lancu la int

2008

153,84

706

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea Babes Bolyai

P-ta T. Cipariu la

2008

154,69

707

2.1.22.8.

Panou de informare turistica "Universitatea Babes Bolyai

P-ta St. cel Mare

2008

153,84

708

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta T. Cipariu (in

2008

158,23

709

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta T. Cipariu (in

2008

158,23

710

2.1.22.8.

Panou informare

intre V. Alexandri

2008

158,23

711

2.1.22.8.

Panou informare

Str. A. lancu la int

2008

172,37

712

2.1.22.8.

Panou informare

Str. Regele Ferdii

2008

171,42

713

2.1.22.8.

Panou informare

Str. Regele Ferdii

2008

171,42

714

2.1.22.8.

Panou informare

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

715

2.1.22.8.

Panou informare

Str. Memorandum

2008

172,37

716

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta L. Blaga la in

2008

171,42

717

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

718

2.1.22.8.

Panou informare

Calea Turzii la int

2008

171,42

719

2.1.22.8.

Panou informare

Str. Observatoruli

2008

171,42

720

2.1.22.8.

Panou informare

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

721

2.1.22.8.

Panou informare

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

722

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

723

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

724

2.1.22.8.

Panou informare

P-ta L. Blaga la ir

2008

171,42

725

2.1.22.8.

Panou informare

B-dul N. TitulescL

2008

171,42

726

2.1.22.8.

Panou interzis plii

Str. București nr.

2008

171,42

727

2.1.22.8.

Panou interzis plii

Str. S. Albini nr. 1

2008

171,42

728

2.1.22.8.

Panou interzis plii

Str. S. Albini nr. 1

2008

171,42

729

2.1.22.8.

Panou interzis plii

Str. Mehedinți nr.

2008

171,42

730

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Mehedinți nr.

2008

171,42

731

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Mehedinți spr

2008

171,42

732

2.1.22.8.

Panou interzis plii

Str. Parang nr. 12

2008

171,42

733

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Plopilor nr. 67

2008

171,42

734

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Plopilor nr. 67

2008

171,42

735

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Bușteni nr. 2-

2008

171,42

736

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Bușteni nr. 6-

2008

171,42

737

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Izlazului nr. 1

2008

171,42

738

2.1.22.8.

Panou interzis pli

Str. Izlazului nr. 1

2008

171,42

739

2.1.22.8.

Parcare autocar

P-ta St. cel Mare

2008

172,37

740

2.1.22.8.

Parcare autocar

P-ta Avram lancu

2008

172,37

741

2.1.22.8.

Parcare autocar

P-ta Avram lancu

2008

172,37

742

2.1.22.8.

Parcare autocar

P-ta Avram lancu

2008

172,37

743

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Str. L. Rebreanu i

2008

171,42

744

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Str. Brates nr. 2 E

2008

171,42

745

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Str. Brates nr. 2A

2008

171,42

746

2.1.22.8.

Parcare cu abons

Str. C-tin Brancus

2008

172,37

747

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Str. Meteor nr. 4 -

2008

171,42

748

2.1.22.8.

Parcare cu abons

Str. Cojocnei -T

2008

171,42

749

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Str. Dambovitei b

2008

172,37

750

2.1.22.8.

Parcare cu abons

Str. L. Rebreanu i

2008

172,37

751

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Tulcea - T

2008

171,42

752

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatoruli

2008

172,37

753

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Mogosoaia nr

2008

171,42

754

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Fabricii de Za

2008

172,37

755

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. L. Pasteur nr.

2008

171,42

756

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Mehedinți nr.

2008

171,42

757

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Lunii nr. 4 - T

2008

171,42

758

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatoruli

2008

171,42

759

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Plopilor nr. 48

2008

171,42

760

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

761

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Dambovitei

2008

171,42

762

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Mehedinți nr.

2008

171,42

763

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Fabricii nr. 3

2008

171,42

764

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Clinicilor la in

2008

171,42

765

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatoruli

2008

171,42

766

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatorulr

2008

171,42

767

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Jupiter nr. 2 -

2008

172,37

768

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Clinicilor adia

2008

171,42

769

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatoruh

2008

171,42

770

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Donat nr. 13 ■

2008

171,42

771

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

772

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2008

171,42

773

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. L. Pasteur nr.

2008

171,42

774

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Ploiești nr. 5-

2008

171,42

775

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

776

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Dambovitei n

2008

171,42

777

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Jupiter la int.

2008

172,37

778

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Cojocnei -T

2008

171,42

779

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. V. Fulicea nr.

2008

171,42

780

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2008

171,42

781

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Teleorman nr

2008

172,37

782

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Mehedinți nr.

2008

171,42

783

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatorul

2008

171,42

784

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Calan la int. c

2008

171,42

785

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Calan la int. c

2008

171,42

786

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Mehedinți nr.

2008

172,37

787

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Lunii nr. 26 -S

2008

172,37

788

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. Observatorul

2008

171,42

789

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

790

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Str. loan Meșter r

2008

171,42

791

2.1.22.8.

Parcare pentru persoane cu handicap

Calea Dorobantik

2008

171,42

792

2.1.22.8.

Parcare pentru persoane cu handicap

Str. Dobrogeanu 1

2008

171,42

793

2.1.22.8.

Parcare pt. perso

Str. Plopilor nr. 4

2008

171,42

794

2.1.22.8.

Parcare pt. perso

Str. Plopilor nr. 16

2008

171,42

795

2.1.22.8.

Parcare pt. perso

Str. Plopilor nr. 2^

2008

171,42

796

2.1.22.8.

Parcare pt. perso

Str. Cojocnei nr. t

2008

171,42

797

2.1.22.8.

Parcare pt. perso

Str. Cojocnei nr.'

2008

172,37

798

2.1.22.8.

Parcare rezervat

P-ta M. Viteazu a.

2008

171,42

799

2.1.22.8.

Parcare rezervat

Aprovizionare Pia

2008

171,42

800

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Tebei la int. c

2008

110,49

801

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Tebei la int. c

2008

110,49

802

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Donat (la cok

2008

110,49

803

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Donat (la cok

2008

110,49

804

,2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Mehedinți nr.

2008

109,88

805

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Mehedinți nr.

2008

110,49

806

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Aleea Baisoara la

2008

109,88

807

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

B-dul Muncii (adie

2008

109,88

808

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

B-dul Muncii (adie

2008

110,49

809

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Traian Vuia (s

2008

110,49

810

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Traian Vuia (s

2008

110,49

811

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Scortarilor la

2008

109,88

812

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Calea Moților nr.

2008

110,49

813

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Calea Moților nr.

2008

110,49

814

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Anina la int. c

2008

109,88

815

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Grădinarilor ir

2008

109,88

816

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Avram lancu

2008

110,49

817

2.1.22.8.

Punct de informat

B-dul Eroilor la int

2008

172,37

818

2.1.22.8.

Punct de informat

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

819

2.1.22.8.

Punct de informa

P-ta Unirii la int. c

2008

172,37

820

2.1.22.8.

Punct de informa

P-ta Unirii la int. c

2008

172,37

821

2.1.22.8.

Punct de informa

P-ta T. Cipariu la

2008

171,42

822

2.1.22.8.

Punct de informa

P-ta St. cel Mare

2008

171,42

823

2.1.22.8.

Punct de informa

Str. Avram lancu

2008

172,37

824

2.1.22.8.

Punct de informa

P-ta Unirii la int. c

2008

172,37

825

2.1.22.8.

Punct de informa

Str. Cuza vodă la

2008

171,42

826

2.1.22.8.

Punct de informa

Str. Emil Isac la ir

2008

171,42

827

2.1.22.8.

Punct de informa

Str. Gheorghe Sir

2008

171,42

828

2.1.22.8.

Punct de informa

P-ta L. Blaga la in

2008

171,42

829

2.1.22.8.

Selectarea circule

Str. G. Baritiu la ir

2008

172,37

830

2.1.22.8.

Semafoare

P-ta M. Viteazu -S

2008

110,49

831

2.1.22.8.

Semafoare

P-ta M. Viteazu -S

2008

110,49

832

2.1.22.8.

Semafoare

B-dul 21 Decemb

2008

110,49

833

2.1.22.8.

Semafoare

B-dul 21 Decemb

2008

110,49

834

2.1.22.8.

Semafoare

B-dul 21 Decemb

2008

110,49

835

2.1.22.8.

Semafoare

Str. Fabricii la ser

2008

110,49

836

2.1.22.8.

Semafoare

Str. Observatorul;

2008

110,49

837

2.1.22.8.

Semafoare

Str. Republicii la i

2008

110,49

838

2.1.22.8.

Sens Unic

Aleea Borsec -T

2008

197,79

839

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. B. P. Hasdeu

2008

197,79

840

2.1.22.8.

Sens Unic

Aleea Scarisoara

2008

198,89

841

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Hațeg Bl. VII

2008

197,79

842

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Retezat la int

2008

197,79

843

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Mehedinți la int. cu Aleea Borsa -T

2008

197,79

844

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Mehedinți la i

2008

197,79

845

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Traian Mosoii

2008

198,89

846

2.1.22.8.

Sens Unic

Aleea auto intre S

2008

197,79

847

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Maiakovski -1

2008

197,79

848

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. C. Coposu la

2008

197,79

849

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. B. P. Hasdeu

2008

197,79

850

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. Tipografiei la

2008

197,79

851

2.1.22.8.

Sens Unic

Calea Turzii (pas;

2008

197,79

852

2.1.22.8.

Sens Unic

Str. V. Fulicea la i

2008

197,79

853

2.1.22.8.

Sens unic

Str. F. D. Roosev

2008

197,79

854

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Răsăritului nr

2008

197,79

855

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Cojocnei nr. 2

2008

197,79

856

2.1.22.8.

Staționarea interz

Str. Unirii nr. 9-11

2008

140,65

857

2.1.22.8.

STOP

Str. Z. Stancu la i

2008

263,73

858

2.1.22.8.

STOP

Str. Valea Seaca

2008

167,95

859

2.1.22.8.

STOP

Str. Gh. Doja la in

2008

167,95

860

2.1.22.8.

STOP

Str. Octavian Petr

2008

167,02

861

2.1.22.8.

STOP

Str. Brăduțului la

2008

167,02

862

2.1.22.8.

TAXI

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

863

2.1.22.8.

TAXI

Str. Primăverii la i

2008

171,42

864

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Lucian Blage

2008

171,42

865

2.1.22.8.

TAXI

Calea Moților la ir

2008

171,42

866

2.1.22.8.

TAXI

Str. Clinicilor adia

2008

171,42

867

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Mihai Viteaz;

2008

171,42

868

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Mihai Viteaz;

2008

171,42

869

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Mihai Viteaz;

2008

171,42

870

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Mihai Viteaz;

2008

171,42

871

2.1.22.8.

TAXI

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

872

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Unirii latura \

2008

171,42

873

2.1.22.8.

TAXI

B-dul N. Titulescu

2008

171,42

874

2.1.22.8.

TAXI

B-dul N. Titulescu

2008

171,42

875

2.1.22.8.

TAXI

Str. Dunării nr. 31

2008

172,37

876

2.1.22.8.

TAXI

Str. Dunării nr. 25

2008

171,42

877

2.1.22.8.

TAXI

Str. Aurel Vlaicu I

2008

171,42

878

2.1.22.8.

TAXI

Str. Aurel Vlaicu c

2008

171,42

879

2.1.22.8.

TAXI

B-dul 21 Decemb

2008

172,37

880

2.1.22.8.

TAXI

B-dul 21 Decemb

2008

171,42

881

2.1.22.8.

TAXI

Str. G. Cosbuc nr

2008

171,42

882

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Karl Liebkne

2008

171,42

883

2.1.22.8.

TAXI

P-ta Karl Liebkne

2008

171,42

884

2.1.22.8.

Taxi

B-dul Muncii nr. 8

2008

171,42

885

2.1.22.8.

TAXI

P-ta 1 Mai vis-â-v

2008

171,42

886

2.1.22.8.

TAXI

P-ta 1 Mai -T

2008

171,42

887

2.1.22.8.

TAXI

Str. C-tin Brancus

2008

172,37

888

2.1.22.8.

TAXI

Str. Albac adiacer

2008

171,42

889

2.1.22.8.

TAXI

Str. Liviu Rebrear

2008

171,42

890

2.1.22.8.

TAXI

Str. Unirii nr. 3 -T

2008

171,42

891

2.1.22.8.

TAXI

Calea Dorobantilc

2008

171,42

892

2.1.22.8.

TAXI

Str. G-ral Traian l\

2008

171,42

893

2.1.22.8.

TAXI

Str. Moldovei la in

2008

172,37

894

2.1.22.8.

TAXI

Str. Primăverii (Si

2008

172,37

895

2.1.22.8.

TAXI

Str. Izlazului nr. 9

2008

172,37

896

2.1.22.8.

TAXI

Str. Izlazului nr. 3

2008

171,42

897

2.1.22.8.

TAXI

Str. Aurel Vlaicu F

2008

171,42

898

2.1.22.8.

TAXI

Str. Aurel Vlaicu F

2008

171,42

899

2.1.22.8.

TAXI

Calea Floresti nr.

2008

171,42

900

2.1.22.8.

TAXI

Str. București nr.

2008

171,42

901

2.1.22.8.

TAXI

Str. București (P-t

2008

171,42

902

2.1.22.8.

TAXI

Str. București vis-

2008

171,42

903

2.1.22.8.

TAXI

Str. Regele Ferdir

2008

171,42

904

2.1.22.8.

TAXI

Str. Petuniei la int

2008

171,42

905

2.1.22.8.

TAXI

Str. Bella Bartok I

2008

171,42

906

2.1.22.8.

TAXI

Str. Gruia la inters

2008

171,42

907

2.1.22.8.

TAXI

Str. luliu Moldova

2008

171,42

908

2.1.22.8.

TAXI

Str. L. Pasteur nr.

2008

171,42

909

2.1.22.8.

TAXI

Str. S. Albini nr. 1

2008

172,37

910

2.1.22.8.

TAXI

Str. Splaiul Indepi

2008

171,42

911

2.1.22.8.

TAXI

Str. Splaiul Indepi

2008

171,42

912

2.1.22.8.

TAXI

Calea Floresti nr.

2008

171,42

913

2.1.22.8.

Taxi

Calea Floresti la i

2008

171,42

914

2.1.22.8.

Taxi

P-ta Gării vis-â-vi

2008

171,42

915

2.1.22.8.

TAXI

Str. Horea la int. c

2008

171,42

916

2.1.22.8.

TAXI

Str. Paul loan la ii

2008

171,42

917

2.1.22.8.

TAXI

Str. Primăverii vis

2008

171,42

918

2.1.22.8.

TAXI

Str. L. Pasteur la

2008

172,37

919

2.1.22.8.

TAXI

Str. B. P. Hasdeu

2008

171,42

920

2.1.22.8.

TAXI

Str. B. P. Hasdeu

2008

171,42

921

2.1.22.8.

TAXI

Str. Plopilor nr. 7t

2008

172,37

922

2.1.22.8.

TAXI

Calea Manastur n

2008

172,37

923

2.1.22.8.

TAXI

Str. Observatorul!

2008

172,37

924

2.1.22.8.

TAXI

Str. Observatorul!

2008

171,42

925

2.1.22.8.

TAXI

Str. Observatorul!

2008

171,42

926

2.1.22.8.

TAXI

Str. Observatorul!

2008

171,42

927

2.1.22.8.

TAXI

Str. Observatoruli

2008

171,42

928

2.1.22.8.

TAXI - 6 locuri

Str. Splaiul Indepc

2008

171,42

929

2.1.22.8.

TAXI - 6 locuri

P-ta A. lancu (vis-

2008

171,42

930

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Tebei la int. c

2008

197,79

931

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Tebei la int. c

2008

197,79

932

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Donat (la colc

2008

197,79

933

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Donat (la colc

2008

197,79

934

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Dunării la int.

2008

197,79

935

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Dunării la int.

2008

197,79

936

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Dunării la int.

2008

197,79

937

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Mehedinți nr.

2008

197,79

938

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Mehedinți nr.

2008

197,79

939

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Aleea Baisoara la

2008

198,89

940

2.1.22.8.

Trecere de pieton

B-dul Muncii (adia

2008

197,79

941

2.1.22.8.

Trecere de pieton

B-dul Muncii (adia

2008

198,89

942

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Traian Vuia (s

2008

198,89

943

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Traian Vuia (j

2008

198,89

944

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Horea la int. c

2008

198,89

945

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Aleea Bibliotecii Ir

2008

198,89

946

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Sens Giratoriu Ma

2008

198,89

947

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Sens Giratoriu Ma

2008

198,89

948

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Fabricii (sens

2008

198,89

949

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Fabricii (sens

2008

198,89

950

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. București la ir

2008

198,89

951

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. București la ii

2008

198,89

952

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Ploiești la int.

2008

197,79

953

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Macinului la ir

2008

197,79

954

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Macinului la ir

2008

197,79

955

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. I. B. Deleanu

2008

198,89

956

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Macinului dup

2008

198,89

957

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Romulus Vuia

2008

197,79

958

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Romulus Vui;

2008

197,79

959

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Romulus Vuia

2008

198,89

960

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Romulus Vuia

2008

197,79

961

2.1.22.8.

Trecere la nivel c

Str. Fabricii la int.

2008

110,49

962

2.1.22.8.

Trecere la nivel c

Str. Cap. Grigore

2008

110,49

963

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Str. Buzău adiace

2008

171,42

964

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Str. Mehedinți nr.

2008

171,42

965

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Str. Liviu Rebrear

2008

171,42

966

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Aleea Stadion adi

2008

171,42

967

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Aleea Stadion la i

2008

171,42

968

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Aleea Stadion ad'

2008

171,42

969

2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Str. Teodor Aman

2008

171,42

970|2.1.22.8.

Zona rezidențiala

Str. Ion Ratiu la in

2008

171,42

971

2.1.22.8.

STOP

Str. Doinei la int.

2008

416,15

972

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Triajului la int

2008

312,11

973

2.1.22.8.

Accesul interzis

Bretea de la Pod

2008

312,11

974

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Alexandru Sa

2008

312,11

975

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Alexandru Sa

2008

312,11

976

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Lutoasa la int

2008

312,11

977

2.1.22.8.

Accesul interzis

Str. Ion Oarga la i

2008

312,11

978

2.1.22.8.

Cedeaza trecere?

Str. Kovari Laszlo

2008

25,18

979

2.1.22.8.

Cedeaza trecere?

Bretea de cobora

2008

25,18

980

2.1.22.8.

Cedeaza trecere?

Bretea de cobora

2008

25,18

981

2.1.22.8.

Curba la dreapta

Str. Madach Imre

2008

25,18

982

2.1.22.8.

Curba la stanga

Str. Madach Imre

2008

25,18

983

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Doinei la int. <

2008

47,70

984

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

985

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

986

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

987

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

988

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

989

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

990

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

991

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

992

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

993

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Aiudului la int

2008

47,70

994

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Aiudului la int

2008

47,70

995

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Aiudului la int

2008

47,70

996

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Aiudului la int

2008

47,70

997

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Str. Aiudului la int

2008

47,70

998

2.1.22.8.

Drum in panta 6-'

Str. loan Slavici (s

2008

25,18

999

2.1.22.8.

Drum in rampa 6-

Str. loan Slavici la

2008

25,18

1000

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Doinei la int.

2008

41,34

1001

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Doinei la int.

2008

41,34

1002

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Kovari Laszlo

2008

41,34

1003

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. loan Slavici la

2008

41,34

1004

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Aiudului la int

2008

41,34

1005

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Sunătoarei la

2008

41,34

1006

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Caraiman la i

2008

41,34

1007

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Caraiman la i

2008

41,34

1008

2.1.22.8.

Drum infundat

Str. Lutoasa la int

2008

41,34

1009

2.1.22.8.

Drum ingustat

Str. Kovari Laszlo

2008

25,18

1010

2.1.22.8.

Drum ingustat

Str. Caraiman (se

2008

25,18

1011

2.1.22.8.

Interzis a vira la c

Str. Alexandru Sa

2008

312,11

1012

2.1.22.8.

Interzis a vira ia c

Str. Alexandru Sa

2008

312,11

1013

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Str. Lutoasa la int

2008

312,11

1014

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Bretea de cobora

2008

312,11

1015

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1016

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1017

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1018

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1019

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1020

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1021

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1022

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1023

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Aviatorilor la

2008

312,11

1024

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Aviatorilor la

2008

312,11

1025

2.1.22.8.

Limitare de viteza

Str. Kovari Laszlo

2008

312,11

1026

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre

La intrare pe bret

2008

312,11

1027

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre

Breteaua de la Pc

2008

312,11

1028

2.1.22.8.

Obligatoriu la dre

Str. Lutoasa la int

2008

312,11

1029

2.1.22.8.

Ocolire prin dreap

Str. Triajului la int

2008

312,11

1030

2.1.22.8.

Ocolire stanga dr

Str. Aurel Vlaicu I

2008

312,11

1031

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Doinei la int.

2008

312,11

1032

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Doinei la int.

2008

312,11

1033

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Doinei la int.

2008

312,11

1034

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Doinei (infunc

2008

312,11

1035

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Drapelului la

2008

312,11

1036

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Drapelului la

2008

312,11

1037

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Triajului la int

2008

312,11

1038

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Triajului la int

2008

312,11

1039

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Bretea de la Pod

2008

312,11

1040

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. loan Slavici k

2008

312,11

1041

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. loan Slavici k

2008

312,11

1042

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. loan Slavici k

2008

312,11

1043

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. loan Slavici (:

2008

312,11

1044

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ion Oarga la i

2008

312,11

1045

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ion Oarga la I

2008

312,11

1046

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Alexandru Sa

2008

312,11

1047

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Alexandru Sa

2008

312,11

1048

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1049

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1050

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la jur

2008

312,11

1051

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la jur

2008

312,11

1052

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1053

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1054

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1055

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1056

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1057

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1058

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1059

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1060

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1061

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1062

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aiudului la int

2008

312,11

1063

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aviatorilor la i

2008

312,11

1064

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Aviatorilor la

2008

312,11

1065

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ecaterina Tec

2008

312,11

1066

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ecaterina Tec

2008

312,11

1067

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ecaterina Tec

2008

312,11

1068

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ecaterina Tec

2008

312,11

1069

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ospatariei la

2008

312,11

1070

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Ospatariei la

2008

312,11

1071

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Sunătoarei la

2008

312,11

1072

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Cibinului la in

2008

312,11

1073

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Cibinului la in

2008

312,11

1074

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Cibinului la 7(

2008

312,11

1075

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Caraiman (se

2008

312,11

1076

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Caraiman caf

2008

312,11

1077

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Lutoasa la int

2008

312,11

1078

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Lutoasa la int

2008

312,11

1079

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Lutoasa la 40

2008

312,11

1080

2.1.22.8.

Oprirea interzisa

Str. Lutoasa la 40

2008

312,11

1081

2.1.22.8.

Parcare

Bretea Pod IRA s

2008

41,34

1082

2.1.22.8.

Parcare

Str. Alexandru Sa

2008

41,34

1083

2.1.22.8.

Parcare

Str. Alexandru Sa

2008

41,34

1084

2.1.22.8.

Parcare

Str. Aiudului la int

2008

41,34

1085

2.1.22.8.

Parcare

Str. Aiudului la int

2008

41,34

1086

2.1.22.8.

Parcare

Str. Cibinului la in

2008

41,34

1087

2.1.22.8.

Parcare

Str. Triajului la 90

2008

41,34

1088

2.1.22.8.

Presemnalizare tr

Str. Aiudului la 50

2008

25,18

1089

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Aurel Vlaicu I

2008

47,70

1090

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Ion Oarga la

2008

47,70

1091

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Alexandru Sa

2008

47,70

1092

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Alexandru Sa

2008

47,70

1093

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Oțetului la int

2008

47,70

1094

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Lutoasa la int

2008

47,70

1095

2.1.22.8.

Sens unic

Str. Lutoasa la 40

2008

47,70

1096

2.1.22.8.

STOP

Str. Doinei (infunc

2008

416,15

1097

2.1.22.8.

STOP

Str. Drapelului la

2008

416,15

1098

2.1.22.8.

STOP

Str. Drapelului la

2008

416,15

1099

2.1.22.8.

STOP

Str. Kovari Laszlo

2008

416,15

1100

2.1.22.8.

STOP

Str. Kovari Laszlo

2008

416,15

1101

2.1.22.8.

STOP

Str. Triajului la int

2008

416,15

1102

2.1.22.8.

STOP

Str. Triajului la int

2008

416,15

1103

2.1.22.8.

STOP

Str. Triajului -T

2008

416,15

1104

2.1.22.8.

STOP

Str. Triajului -T

2008

416,15

1105

2.1.22.8.

STOP

Breteaua de la Pc

2008

416,15

1106

2.1.22.8.

STOP

Str. loan Slavici le

2008

416,15

1107

2.1.22.8.

STOP

Str. loan Slavici le

2008

416,15

1108

2.1.22.8.

STOP

Str. loan Slavici Ic

2008

416,15

1109

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1110

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1111

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1112

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1113

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1114

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1115

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1116

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1117

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1118

2.1.22.8.

STOP

Str. Madach Imre

2008

416,15

1119

2.1.22.8.

STOP

Str. Alexandru Sa

2008

416,15

1120

2.1.22.8.

STOP

Str. Alexandru Sa

2008

416,15

1121

2.1.22.8.

STOP

Str. Aiudului la int

2008

416,15

1122

2.1.22.8.

STOP

Str. Aiudului la int

2008

416,15

1123

2.1.22.8.

STOP

Str. Aviatorilor la i

2008

416,15

1124

2.1.22.8.

STOP

Str. Ecaterina Tec

2008

416,15

1125

2.1.22.8.

STOP

Str. Ecaterina Tec

2008

416,15

1126

2.1.22.8.

STOP

Str. Ospatariei la

2008

416,15

1127

2.1.22.8.

STOP

Str. Oțetului la int

2008

416,15

1128

2.1.22.8.

STOP

Str. Cibinului la in

2008

416,15

1129

2.1.22.8.

STOP

Str. Cibinului la in

2008

416,15

1130

2.1.22.8.

STOP

Str. Caraiman la i

2008

416,15

1131

2.1.22.8.

STOP

Str. Caraiman la i

2008

416,15

1132

2.1.22.8.

STOP

Str. Caraiman (se

2008

416,15

1133

2.1.22.8.

STOP

Str. Lutoasa la int

2008

416,15

1134

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

1135

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Kovari Laszlo

2008

47,70

1136

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Alexandru Sa

2008

47,70

1137

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Alexandru Sa

2008

47,70

1138

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Alexandru Sa

2008

47,70

1139

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Alexandru Sa

2008

47,70

1140

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Aiudului la int

2008

47,70

1141

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Aiudului la int

2008

47,70

1142

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Cibinului la in

2008

47,70

1143

2.1.22.8.

Trecere de pieton

Str. Cibinului la in

2008

47,70

1144

2.1.22.8.

Accesul interzis -

P-ța M. Viteazul -

2001

75,99

1145

2.1.22.8.

Indicator de orien

Croitorilor - S - Int

2003

831,62

1146

2.1.22.8.

Indicator de orien

Traian Vuia - S -1

2001

75,99

1147

2.1.22.8.

La stânga - FNR

Pasaj A.VIaicu - T

2001

75,99

1148

2.1.22.8.

La stânga - FNR

Pasaj A.VIaicu - T

2001

75,99

1149

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1150

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1151

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1152

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1153

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1154

2.1.22.8.

Parcare handicap

Octavian Petrovic

2001

75,99

1155

2.1.22.8.

Parcare - FNR

Bd. 21 Decembrie

2004

92,67

1156

2.1.22.8.

Parcare - FNR

Bd. 21 Decembrie

2004

92,67

1157

2.1.22.8.

Parcare - FNR

Bd. 21 Decembrie

2004

92,67

1158

2.1.22.8.

Parcare (6) - FNF

Someșului - T - A

2003

88,04

1159

2.1.22.8.

Parcare - FNR

Clinicilor - S - Int.

2003

88,04

1160

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Rapsodiei - T - Ac

2001

92,67

1161

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - Ac

2001

75,99

1162

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - Sp

2001

75,99

1163

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - S - In

2001

79,69

1164

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ștefan Mora - T -

2001

75,99

1165

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Petru Maior - T -1

2001

75,99

1166

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Petru Maior - T -1

2001

75,99

1167

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Petru Maior - T -1

2001

75,99

1168

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Prof. Ciortea - S -

2001

75,99

1169

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Hațeg - T - Adiacs

2001

75,99

1170

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Int. cu

2001

75,99

1171

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Bucura - T

2001

75,99

1172

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Avram lancu - T -

2001

75,99

1173

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța Cipariu - S -

2001

75,99

1174

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Alee

2001

75,99

1175

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - T - Ac

2001

75,99

1176

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Spa

2001

75,99

1177

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Spa

2001

75,99

1178

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - S - Cari

2001

75,99

1179

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Sf

2001

75,99

1180

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Negoiu - S

2001

75,99

1181

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - T - Care

2001

75,99

1182

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - T - Vis a

2001

75,99

1183

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lăcrimioarelor - S

2001

75,99

1184

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lunii - T - Adiacer

2001

75,99

1185

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2001

75,99

1186

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Viilor - T - Adiace

2001

75,99

1187

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1188

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1189

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Progresului - S - \

2001

75,99

1190

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Emile Zola - T - P

2001

75,99

1191

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Octavian Petrovic

2001

75,99

1192

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Victor Babeș - T -

2001

75,99

1193

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Azuga - S -

2001

75,99

1194

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Azuga - T -

2001

75,99

1195

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Rasinari -1

2001

75,99

1196

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bușteni - T - Vis a

2001

75,99

1197

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancovean

2001

75,99

1198

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancovean

2001

75,99

1199

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Muncitorilor - S -

2001

75,99

1200

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2001

75,99

1201

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2001

75,99

1202

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ciocârliei - T - Sp

2001

75,99

1203

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Adiac

2001

75,99

1204

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Vis a

2001

75,99

1205

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Vis a

2001

75,99

1206

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Vis a

2001

75,99

1207

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Adiac

2001

75,99

1208

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Nirajului - T - Adia

2001

75,99

1209

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Trotusului - S - Sp

2001

75,99

1210

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - T - Z

2001

75,99

1211

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Petuniei - S - Adia

2001

75,99

1212

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Alexandru Vlahut;

2001

75,99

1213

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Adiace

2001

75,99

1214

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Adiace

2001

75,99

1215

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2001

75,99

1216

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Peana - T -

2001

75,99

1217

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Spa

2001

75,99

1218

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - S - Vi

2001

75,99

1219

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Tr

2001

75,99

1220

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Retezat - S

2001

75,99

1221

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Șesului - S - Late

2001

75,99

1222

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lunii - T - Adiacer

2001

75,99

1223

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lunii - T - Adiacer

2001

75,99

1224

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2001

75,99

1225

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Viilor - T - Adiace

2001

75,99

1226

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Castanilor

2001

75,99

1227

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1228

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2001

75,99

1229

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Voltaire - T - Adia

2001

75,99

1230

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2001

75,99

1231

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anina - S - Caros

2001

75,99

1232

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calan - T - Vis a \

2001

75,99

1233

2.1.22.8.

Parcare cu abona

lazului - T - Vis a

2001

75,99

1234

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - S - A

2001

75,99

1235

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tribunul Vladutiu

2001

75,99

1236

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2001

75,99

1237

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2001

75,99

1238

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2001

75,99

1239

2.1.22.8.

Parcare cu abone

J.J.Rousseau - T

2001

75,99

1240

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - Ina

2001

75,99

1241

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Miraslau - T - Intre

2001

75,99

1242

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Clabucet -

2001

75,99

1243

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gr. Alexandrescu

2001

75,99

1244

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - S - Ce

2001

75,99

1245

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Ce

2001

75,99

1246

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Negoiu - T - Intre

2001

75,99

1247

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Vis a

2001

75,99

1248

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Tarnita - T

2001

75,99

1249

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padin - T -

2001

75,99

1250

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Porțile de fier - T

2001

75,99

1251

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Muscel - S

2001

75,99

1252

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tatra - S - Adiace

2001

75,99

1253

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului - S

2001

75,99

1254

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului - 7

2001

75,99

1255

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Jupiter - T - Vis a

2001

75,99

1256

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2001

75,99

1257

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2001

75,99

1258

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2001

75,99

1259

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Viilor - T - Adiace

2001

75,99

1260

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Al. Mestecenilor -

2001

75,99

1261

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Al. Mestecenilor -

2001

75,99

1262

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Al. Mestecenilor -

2001

75,99

1263

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Al. Mestecenilor-

2001

75,99

1264

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Albac - S - Caros;

2001

75,99

1265

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Albac - S - Carosi

2001

75,99

1266

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Năsăud - T - Năs

2001

75,99

1267

2.1.22.8.

Parcare cu abona

BÂRSEI - S - Late

2001

75,99

1268

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2001

75,99

1269

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Grădinarilor - T - <

2001

75,99

1270

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2001

75,99

1271

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2001

75,99

1272

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Adia<

2001

75,99

1273

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2001

75,99

1274

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2001

75,99

1275

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - T - Ac

2001

75,99

1276

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - S - Car

2001

75,99

1277

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Negoiu - S

2001

75,99

1278

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2001

75,99

1279

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Brates - T ■

2001

75,99

1280

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - S - Adia

2001

75,99

1281

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - T - Adia

2001

75,99

1282

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - S - Adia

2001

75,99

1283

2.1.22.8.

Parcare cu abona

George Coșbuc -

2001

75,99

1284

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2001

75,99

1285

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2001

75,99

1286

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tatra - T - Adiace

2001

75,99

1287

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2001

75,99

1288

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Albac - S - Adiace

2001

75,99

1289

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2001

75,99

1290

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2001

75,99

1291

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2001

75,99

1292

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2001

75,99

1293

2.1.22.8.

Parcare cu abona

BÂRSEI -S- Adia

2001

75,99

1294

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - La

2001

75,99

1295

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2001

75,99

1296

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anina - T - Spate

2001

75,99

1297

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Crinului - S - Vis e

2001

75,99

1298

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Trotusului - T - Al

2001

75,99

1299

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - S

2001

75,99

1300

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tribunul Vladutiu

2001

75,99

1301

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Vis a

2001

75,99

1302

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2001

75,99

1303

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Miraslau - T - Intre

2001

75,99

1304

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Garbau - S

2001

75,99

1305

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mogoșoaia - S - (J

2001

75,99

1306

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - S - Caro

2001

75,99

1307

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Șesului - S - Adia

2001

75,99

1308

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Gheorghe Dima -

2001

75,99

1309

2.1.22.8.

Parcare cu abonc

Observatorului - S

2001

75,99

1310

2.1.22.8.

Parcare cu abonc

Lunii - T - Adiacer

2001

75,99

1311

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc;

2001

75,99

1312

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1313

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tipografiei - T - A

2001

75,99

1314

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lacul Roșu - T - L

2001

75,99

1315

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Troti

2001

75,99

1316

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Nirajului - T - Vis

2001

75,99

1317

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2001

75,99

1318

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Donat

2001

75,99

1319

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2001

75,99

1320

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Ciucas - T

2001

75,99

1321

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Garbau - T

2001

75,99

1322

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Câmpului - T - Ad

2001

75,99

1323

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Adiac

2001

75,99

1324

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Firiza - T -

2001

75,99

1325

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Muscel - S

2001

75,99

1326

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2001

75,99

1327

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur- T

2001

75,99

1328

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lalelelor - S - Car

2001

75,99

1329

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Unirii - T - Alee ai

2001

75,99

1330

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dunării - T - Caro

2001

75,99

1331

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Intre

2001

75,99

1332

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - T - S

2001

75,99

1333

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiacc

2001

75,99

1334

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Gurghiu - S

2001

75,99

1335

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Garbau - T

2001

75,99

1336

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gr. Alexandrescu

2001

75,99

1337

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2001

75,99

1338

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - V

2001

75,99

1339

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mogoșoaia - S -

2001

75,99

1340

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Brates - T -

2001

75,99

1341

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Porțile de fier - T

2001

75,99

1342

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Arinilor - T - Alee

2001

75,99

1343

2.1.22.8.

Parcare cu abona

luliu Hatieganu -

2001

75,99

1344

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Zorilor - T - Adiac

2001

75,99

1345

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Luceafărului - T -

2001

75,99

1346

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Rapsodiei - S - Ac

2001

75,99

1347

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Trascaului - S - A

2001

75,99

1348

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Al. Mestecenilor -

2001

75,99

1349

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2001

75,99

1350

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anghel Saligny -'

2001

75,99

1351

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța M. Viteazul -

2001

75,99

1352

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2001

75,99

1353

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2001

75,99

1354

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2001

75,99

1355

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Unirii - T - Adiace

2001

75,99

1356

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Septimiu Albini - ’

2001

75,99

1357

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Septimiu Albini -t

2001

75,99

1358

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Septimiu Albini -"

2001

75,99

1359

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2001

75,99

1360

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2001

75,99

1361

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - S - Sp

2001

75,99

1362

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2001

75,99

1363

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anina - S - Caros

2001

75,99

1364

2.1.22.8.

Parcare cu abona

lazului - T - Caros

2001

75,99

1365

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Prof. Ciortea - T -

2001

75,99

1366

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Alexandru Vlahut;

2001

75,99

1367

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Micus - S -

2001

75,99

1368

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Micus - T -

2001

75,99

1369

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Brates - S ■

2001

75,99

1370

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Castanilor ■

2001

75,99

1371

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M. Kogălniceanu

2001

75,99

1372

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Inocentiu M. Kleir

2001

75,99

1373

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Liviu Rebreanu - ’

2001

75,99

1374

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Bizusa - T

2001

75,99

1375

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Scarisoara

2001

75,99

1376

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Nicolae Pascaly -

2001

75,99

1377

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - S - Sp

2001

75,99

1378

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - T - Spat

2001

75,99

1379

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - T - S

2001

75,99

1380

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Miraslau - S - Car

2001

75,99

1381

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Inain

2001

75,99

1382

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - In

2001

75,99

1383

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiac

2001

75,99

1384

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2001

75,99

1385

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gr. Alexandrescu

2001

75,99

1386

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Adia

2001

75,99

1387

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Al

2001

75,99

1388

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Cioplea - S

2001

75,99

1389

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Adiac

2001

75,99

1390

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - S - Adia

2001

75,99

1391

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța K. Liebknech

2001

75,99

1392

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Castanilor

2001

75,99

1393

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Liviu Rebreanu -

2001

75,99

1394

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1395

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2002

79,69

1396

2.1.22.8.

Parcare cu abona

lazului - T - Caros

2002

79,69

1397

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dunării - T - Adiat

2002

79,69

1398

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - A

2002

79,69

1399

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tribunul Vladutiu

2002

79,69

1400

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2002

79,69

1401

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Paul loan - T - Vis

2002

79,69

1402

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - Ac

2002

79,69

1403

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2002

79,69

1404

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1405

2.1.22.8.

Parcare cu abons

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1406

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2002

79,69

1407

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Ca

2002

79,69

1408

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Negoiu - T

2002

79,69

1409

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Podul Calvaria - S

2002

79,69

1410

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Govora - T - Late

2002

79,69

1411

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Brates - T -

2002

79,69

1412

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Putna - T -

2002

79,69

1413

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Muscel - S

2002

79,69

1414

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Muscel - T

2002

79,69

1415

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2002

79,69

1416

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Rapsodiei - S - C

2002

79,69

1417

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța St. cel Mare

2002

79,69

1418

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Craiova - T - Adia

2002

79,69

1419

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Azuga - S -

2002

79,69

1420

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - S - A

2002

79,69

1421

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - Sp

2002

79,69

1422

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2002

79,69

1423

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Memorandumului

2002

79,69

1424

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancovean

2002

79,69

1425

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Adiact

2002

79,69

1426

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2002

79,69

1427

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - T - Ac

2002

79,69

1428

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mogoșoaia - T - 4

2002

79,69

1429

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - S - Ce

2002

79,69

1430

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Platfc

2002

79,69

1431

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului - 7

2002

79,69

1432

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ștefan L. Roth - T

2002

79,69

1433

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ștefan L. Roth - T

2002

79,69

1434

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ștefan L. Roth - T

2002

79,69

1435

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Victor Babeș - S -

2002

79,69

1436

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Albac - S - Caros

2002

79,69

1437

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padis - S -

2002

79,69

1438

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancovean

2002

79,69

1439

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - S - S

2002

79,69

1440

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Buftea - S - Spate

2002

79,69

1441

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - A

2002

79,69

1442

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - C<

2002

79,69

1443

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2002

79,69

1444

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2002

79,69

1445

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Ac

2002

79,69

1446

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2002

79,69

1447

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anghel Saligny -1

2002

79,69

1448

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Spat

2002

79,69

1449

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Buftea - T - Spate

2002

79,69

1450

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2002

79,69

1451

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiaci

2002

79,69

1452

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiaci

2002

79,69

1453

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiaci

2002

79,69

1454

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Plat

2002

79,69

1455

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2002

79,69

1456

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2002

79,69

1457

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Sincai

2002

79,69

1458

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2002

79,69

1459

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Decebal - S - Pe (

2002

79,69

1460

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anina - T - Caros;

2002

79,69

1461

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiaci

2002

79,69

1462

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Spa

2002

79,69

1463

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Plat

2002

79,69

1464

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Firiza - S -

2002

79,69

1465

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Podul Calvaria - $

2002

79,69

1466

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - T

2002

79,69

1467

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Viilor - T - Vis a vi

2002

79,69

1468

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Andrei Saguna -'

2002

79,69

1469

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1470

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2002

79,69

1471

2.1.22.8.

Parcare cu abona

G-ral Dragalina -

2002

79,69

1472

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2002

79,69

1473

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2002

79,69

1474

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - P

2002

79,69

1475

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - S - Car

2002

79,69

1476

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - S - Caro

2002

79,69

1477

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2002

79,69

1478

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - S - Care

2002

79,69

1479

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2002

79,69

1480

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Luceafărului - T -

2002

79,69

1481

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Andrei Saguna -1

2002

79,69

1482

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2002

79,69

1483

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - T - Le

2002

79,69

1484

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Adiac

2002

79,69

1485

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Vis a

2002

79,69

1486

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Câmpului - S - Ad

2002

79,69

1487

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2002

79,69

1488

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2002

79,69

1489

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Brates - S

2002

79,69

1490

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului -'

2002

79,69

1491

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Decebal - S - Pe <

2002

79,69

1492

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Suciu - S - >

2002

79,69

1493

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Suciu - S - >

2002

79,69

1494

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dunării - T - In sp

2002

79,69

1495

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2002

79,69

1496

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Adiac;

2002

79,69

1497

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1498

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gr. Alexandrescu

2002

79,69

1499

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Muscel - S

2002

79,69

1500

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - PI;

2002

79,69

1501

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Vis

2002

79,69

1502

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Arinilor - T - Caro

2002

79,69

1503

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Muscel - S

2002

79,69

1504

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Progresului - S - >

2002

79,69

1505

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2002

79,69

1506

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - T - A<

2002

79,69

1507

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - S - A

2002

79,69

1508

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul 1 Decembri

2002

79,69

1509

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2002

79,69

1510

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului -1

2002

79,69

1511

2.1.22.8.

Parcare cu abona

luliu Moldovan - S

2002

79,69

1512

2.1.22.8.

Parcare cu abona

luliu Moldovan - T

2002

79,69

1513

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Albac - S - Adiace

2002

79,69

1514

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Albac - S - Adiace

2002

79,69

1515

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1516

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - Sp

2002

79,69

1517

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Miraslau - T - Car

2002

79,69

1518

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - Ac

2002

79,69

1519

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2002

79,69

1520

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului - S

2002

79,69

1521

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2002

79,69

1522

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lacul Roșu - S - C

2002

79,69

1523

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lacul Roșu - S - C

2002

79,69

1524

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mamaia - T - Nr. '

2002

79,69

1525

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tazlău - S - Caros

2002

79,69

1526

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2002

79,69

1527

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Arinilor - T - Caro

2002

79,69

1528

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M. Kogălniceanu

2002

79,69

1529

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Unirii - T - Alee ai

2002

79,69

1530

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1531

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - Sf

2002

79,69

1532

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului - S

2002

79,69

1533

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mureșului - T - Ad

2002

79,69

1534

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Prof. Ciortea - T -

2002

79,69

1535

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucium - S - Care

2002

79,69

1536

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2002

79,69

1537

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2002

79,69

1538

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Calea Floresti - T

2002

79,69

1539

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Observatorului -1

2002

79,69

1540

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1541

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Prof. Ciortea - T -

2002

79,69

1542

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - S - A

2002

79,69

1543

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Tarnita - T

2002

79,69

1544

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Arinilor - T - Adiat

2002

79,69

1545

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1546

2.1.22.8.

Parcare cu abona

B-dul N. Titulesci

2002

79,69

1547

2.1.22.8.

Parcare cu abona

C-tin Brancusi - T

2002

79,69

1548

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - S - Car

2002

79,69

1549

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului - î

2002

79,69

1550

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - T - Spat

2002

79,69

1551

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Caros

2002

79,69

1552

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - S - Caros

2002

79,69

1553

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1554

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1555

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2002

79,69

1556

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Peana - S ■

2002

79,69

1557

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1558

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Plat

2002

79,69

1559

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Plat

2002

79,69

1560

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Băișoara -

2002

79,69

1561

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - In

2002

79,69

1562

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Podul Calvaria - S

2002

79,69

1563

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Podul Calvaria - S

2002

79,69

1564

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1565

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Agricultorilor - T -

2002

79,69

1566

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2002

79,69

1567

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2002

79,69

1568

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Alexandru Vlahut;

2003

88,04

1569

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Memorandumului

2003

88,04

1570

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Prof. Ciortea - T -

2003

88,04

1571

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tazlău - S - Caro

2003

88,04

1572

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tazlău- - Carose

2003

88,04

1573

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Spate

2003

88,04

1574

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Spate

2003

88,04

1575

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tatra - T - Adiace

2003

88,04

1576

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lacul Roșu - T - /

2003

88,04

1577

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gorunului - S - Ce

2003

88,04

1578

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gorunului - S - Ce

2003

88,04

1579

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lăcrimioarelor - T

2003

88,04

1580

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - S -

2003

88,04

1581

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - S -

2003

88,04

1582

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - S -

2003

88,04

1583

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - S -

2003

88,04

1584

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Dorobanțilc

2003

88,04

1585

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Crinului - T - Platf

2003

88,04

1586

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Baita - S -'

2003

88,04

1587

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - V

2003

88,04

1588

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tulcea - T - Vis a

2003

88,04

1589

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Prof. Ciortea - T -

2003

88,04

1590

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Buzău -T - Buzai

2003

88,04

1591

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Buzău - T - Buzai

2003

88,04

1592

2.1.22.8.

Parcare cu abona

D.I.Mendeleev -1

2003

88,04

1593

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ștefan Mora - T -

2003

88,04

1594

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Alee

2003

88,04

1595

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Govora - T - Adia

2003

88,04

1596

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Viilor - T - Adiace

2003

88,04

1597

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța Muzeului - T

2003

88,04

1598

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2003

88,04

1599

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lacul Roșu - T - Z

2003

88,04

1600

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anina - S - Caros

2003

88,04

1601

2.1.22.8.

Parcare cu abona

lazului - S - Caros

2003

88,04

1602

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - S - Z

2003

88,04

1603

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Arinilor - S - Adiat

2003

88,04

1604

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Intre t

2003

88,04

1605

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Intre t

2003

88,04

1606

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - T - Ca

2003

88,04

1607

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - S - Ca

2003

88,04

1608

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - T - Ca

2003

88,04

1609

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2003

88,04

1610

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Adia

2003

88,04

1611

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - T

2003

88,04

1612

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2003

88,04

1613

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2003

88,04

1614

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - T - In

2003

88,04

1615

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Alexandru Vlahuta

2003

88,04

1616

2.1.22.8.

Parcare cu abona

D.I.Mendeleev - T

2003

88,04

1617

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Napol

2003

88,04

1618

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Donat - T - Caros

2003

88,04

1619

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Miraslau - T - Intre

2003

88,04

1620

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gr. Alexandrescu

2003

88,04

1621

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Spa

2003

88,04

1622

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Ca

2003

88,04

1623

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Caro

2003

88,04

1624

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Adiac

2003

88,04

1625

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Firiza - S -

2003

88,04

1626

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Firiza - S -

2003

88,04

1627

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - S - Spat

2003

88,04

1628

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - S - Spat

2003

88,04

1629

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - S - Spat

2003

88,04

1630

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - T - Late

2003

88,04

1631

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - T - Adia

2003

88,04

1632

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Vânătorului - T -

2003

88,04

1633

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tatra - T - Adiace

2003

88,04

1634

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tatra - T - Adiace

2003

88,04

1635

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2003

88,04

1636

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ploiești - T - Adiat

2003

88,04

1637

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Lazar-

2003

88,04

1638

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - S - S

2003

88,04

1639

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2003

88,04

1640

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Anina - T - Latera

2003

88,04

1641

2.1.22.8.

Parcare cu abona

lalomitei - T - Car

2003

88,04

1642

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - S

2003

88,04

1643

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Vlaicu - T -

2003

88,04

1644

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Retezat - S

2003

88,04

1645

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padis - S -

2003

88,04

1646

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Năsăud - S - Năs

2003

88,04

1647

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Năsăud - S - Năs

2003

88,04

1648

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Azuga - S -

2003

88,04

1649

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2003

88,04

1650

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2004

92,67

1651

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2004

92,67

1652

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2004

92,67

1653

2.1.22.8.

Parcare cu abona

J.J.Rousseau - T

2004

92,67

1654

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Inain

2004

92,67

1655

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teodor Mihali - S

2004

92,67

1656

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Peana - T -

2004

92,67

1657

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Peana - T -

2004

92,67

1658

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Latei

2004

92,67

1659

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Ciucas - S

2004

92,67

1660

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Ciucas - T

2004

92,67

1661

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Garbau - T

2004

92,67

1662

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2004

92,67

1663

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - L

2004

92,67

1664

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Sf

2004

92,67

1665

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Vidraru - T

2004

92,67

1666

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Negoiu - T

2004

92,67

1667

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Adiat

2004

92,67

1668

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - T - Adiat

2004

92,67

1669

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Mănăștur -

2004

92,67

1670

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - T

2004

92,67

1671

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padin - T -

2004

92,67

1672

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Arinilor - T - Adiat

2004

92,67

1673

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2004

92,67

1674

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Zorilor - T - Adiac

2004

92,67

1675

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Observatorului -1

2004

92,67

1676

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Pădurii - T - Adiat

2004

92,67

1677

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Virgil Fulicea - T -

2004

92,67

1678

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Cotita - T - Adiact

2004

92,67

1679

2.1.22.8.

Parcare cu abons

Bistriței - T - Adia'

2004

92,67

1680

2.1.22.8.

Parcare cu abons

Aurel Suciu - S - >

2004

92,67

1681

2.1.22.8.

Parcare cu abone

Gorunului - T - Sf

2004

92,67

1682

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - T - La

2004

92,67

1683

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2004

92,67

1684

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2004

92,67

1685

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii de Zahăr

2004

92,67

1686

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - T - \

2004

92,67

1687

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - Ir

2004

92,67

1688

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - S

2004

92,67

1689

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teodor Mihali - S

2004

92,67

1690

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Unirii - S - Platfori

2004

92,67

1691

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Caro

2004

92,67

1692

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Caro

2004

92,67

1693

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Caro

2004

92,67

1694

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - T - Caro

2004

92,67

1695

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța M. Viteazul -

2004

92,67

1696

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța M. Viteazul -

2004

92,67

1697

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-ța M. Viteazul -

2004

92,67

1698

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fabricii - S - Inain

2004

92,67

1699

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fantanele - S - Ac

2004

92,67

1700

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Alexandru Vlahut;

2004

92,67

1701

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Emil Petrovici - T

2004

92,67

1702

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Garbau - T

2004

92,67

1703

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gr. Alexandrescu

2004

92,67

1704

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ion Meșter - T - A

2004

92,67

1705

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Almașului - S - Vi

2004

92,67

1706

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - S - Car

2004

92,67

1707

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Ao

2004

92,67

1708

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Mehedinți - T - Ce

2004

92,67

1709

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Cioplea - S

2004

92,67

1710

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucegi - S - Adiac

2004

92,67

1711

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Agricultorilor - T -

2004

92,67

1712

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padin - T -

2004

92,67

1713

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padin - S -

2004

92,67

1714

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - T - Care

2004

92,67

1715

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tasnad - T - Vis c

2004

92,67

1716

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Clabucet -

2004

92,67

1717

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Putna - T -

2004

92,67

1718

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Andrei Muresanu

2004

92,67

1719

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2004

92,67

1720

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Zorilor - S - Adiac

2004

92,67

1721

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lunii - T - Adiace

2004

92,67

1722

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Rapsodiei - S - A<

2004

92,67

1723

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2004

92,67

1724

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2004

92,67

1725

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - S

2004

92,67

1726

2.1.22.8.

Parcare cu abona

P-{a Cipariu - S -

2004

92,67

1727

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Traian - T - Adiac

2004

92,67

1728

2.1.22.8.

Parcare cu abona

F.M. Dostoievski

2004

92,67

1729

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Godeanu -

2004

92,67

1730

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Godeanu -

2004

92,67

1731

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aurel Suciu - S - >

2004

92,67

1732

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - T - Z

2004

92,67

1733

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - S

2004

92,67

1734

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Molnar Piuariu -T

2004

92,67

1735

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2004

92,67

1736

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2004

92,67

1737

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Alexandru Vlahut;

2004

92,67

1738

2.1.22.8.

Parcare cu abona

J.J.Rousseau - T

2004

92,67

1739

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Bucura - T

2004

92,67

1740

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Memorandumului

2004

92,67

1741

2.1.22.8.

Parcare cu abona

București - S - Du

2004

92,67

1742

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bucium - T - Adia

2004

92,67

1743

2.1.22.8.

Parcare cu abona

M-sal I. Antonesc

2004

92,67

1744

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Parâng - S - Caro

2004

92,67

1745

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Micus - T -

2004

92,67

1746

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Izlazului - T - Spa

2004

92,67

1747

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - T - Caro

2004

92,67

1748

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Plopilor - T - Caro

2004

92,67

1749

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gheorghe Dima -

2004

92,67

1750

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Zorilor - T - Adiac

2004

92,67

1751

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Pădurii - T - Adiac

2004

92,67

1752

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Lunii - T - Adiacer

2004

92,67

1753

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2004

92,67

1754

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Louis Pasteur - T

2004

92,67

1755

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Castanilor

2004

92,67

1756

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Virgil Fulicea - T -

2004

92,67

1757

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Ștefan O. losif - T

2004

92,67

1758

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Bd. 21 Decembrie

2004

92,67

1759

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Aleea Padis - S -

2004

92,67

1760

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Iugoslaviei - S - A

2004

92,67

1761

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gorunului - S - Ac

2004

92,67

1762

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Gorunului - T - Sp

2004

92,67

1763

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Scortarilor - T - Le

2004

92,67

1764

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Dâmboviței - T - \

2004

92,67

1765

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Teleorman - T - S

2004

92,67

1766

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Tribunul Vladutiu

2004

92,67

1767

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Fericirii - T - Adia

2004

92,67

1768

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Calea Floresti - S

2004

92,67

1769

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Hațeg - T - Intre b

2004

92,67

1770

2.1.22.8.

Parcare cu abona

D.I.Mendeleev - T

2004

92,67

1771

2.1.22.8.

Parcare cu contra

Aurel Vlaicu - S -

2003

88,04

1772

2.1.22.8.

Parcare cu plata •

Cardinal I. Hossu

2003

88,04

1773

2.1.22.8.

Parcare handicap

B-dul 1 Decembri

2002

79,69

1774

2.1.22.8.

Parcare handicap

Miraslau - T - Intri

2002

79,69

1775

2.1.22.8.

Parcare handicap

Miraslau - T - Car

2002

79,69

1776

2.1.22.8.

Parcare handicap

Prof. Ciortea - S -

2002

79,69

1777

2.1.22.8.

Parcare handicap

Paul loan - T - Vis

2002

79,69

1778

2.1.22.8.

Parcare handicap

Fantanele - T - C<

2002

79,69

1779

2.1.22.8.

Parcare handicap

Fantanele - T - Ac

2002

79,69

1780

2.1.22.8.

Parcare handicap

D.I.Mendeleev -1

2002

79,69

1781

2.1.22.8.

Parcare handicap

Donat - T - Adiaci

2002

79,69

1782

2.1.22.8.

Parcare handicap

M-sal 1. Antonesc

2002

79,69

1783

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1784

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1785

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aleea Clabucet -

2002

79,69

1786

2.1.22.8.

Parcare handicap

Parâng - T - Caro

2002

79,69

1787

2.1.22.8.

Parcare handicap

Parâng - T - Caro

2002

79,69

1788

2.1.22.8.

Parcare handicap

Gr. Alexandrescu

2002

79,69

1789

2.1.22.8.

Parcare handicap

Ion Meșter - T - P

2002

79,69

1790

2.1.22.8.

Parcare handicap

Almașului - T - Ac

2002

79,69

1791

2.1.22.8.

Parcare handicap

Almașului - T - Ac

2002

79,69

1792

2.1.22.8.

Parcare handicap

Mogoșoaia - S - 7

2002

79,69

1793

2.1.22.8.

Parcare handicap

Mogoșoaia - S - C

2002

79,69

1794

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aleea Negoiu - S

2002

79,69

1795

2.1.22.8.

Parcare handicap

Bucegi - T - Adiat

2002

79,69

1796

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Mănăștur -

2002

79,69

1797

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Mănăștur -

2002

79,69

1798

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aleea Tarnita - T

2002

79,69

1799

2.1.22.8.

Parcare handicap

Govora - T - Late

2002

79,69

1800

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Floresti - T

2002

79,69

1801

2.1.22.8.

Parcare handicap

Agricultorilor - T -

2002

79,69

1802

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aleea Padin - T -

2002

79,69

1803

2.1.22.8.

Parcare handicap

Porțile de fier - T

2002

79,69

1804

2.1.22.8.

Parcare handicap

luliu Hatieganu -

2002

79,69

1805

2.1.22.8.

Parcare handicap

Andrei Muresanu

2002

79,69

1806

2.1.22.8.

Parcare handicap

P-ța K. Liebknech

2002

79,69

1807

2.1.22.8.

Parcare handicap

Gheorghe Dima -

2002

79,69

1808

2.1.22.8.

Parcare handicap

Gheorghe Dima -

2002

79,69

1809

2.1.22.8.

Parcare handicap

Observatorului - S

2002

79,69

1810

2.1.22.8.

Parcare handicap

Observatorului -1

2002

79,69

1811

2.1.22.8.

Parcare handicap

Observatorului -1

2002

79,69

1812

2.1.22.8.

Parcare handicap

Observatorului -1

2002

79,69

1813

2.1.22.8.

Parcare handicap

Observatorului -1

2002

79,69

1814

2.1.22.8.

Parcare handicap

Observatorului -1

2002

79,69

1815

2.1.22.8.

Parcare handicap

Rapsodiei - T - Ac

2002

79,69

1816

2.1.22.8.

Parcare handicap

luliu Moldovan - 7

2002

79,69

1817

2.1.22.8.

Parcare handicap

Șoimului - T - Int.

2002

79,69

1818

2.1.22.8.

Parcare handicap

Baba Novac - T -

2002

79,69

1819

2.1.22.8.

Parcare handicap

B-dul Eroilor - S -

2002

79,69

1820

2.1.22.8.

Parcare handicap

Virgil Fulicea - T -

2002

79,69

1821

2.1.22.8.

Parcare handicap

Virgil Fulicea - T -

2002

79,69

1822

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1823

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1824

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1825

2.1.22.8.

Parcare handicap

Calea Dorobanțilc

2002

79,69

1826

2.1.22.8.

Parcare handicap

Ion Creangă - T -

2002

79,69

1827

2.1.22.8.

Parcare handicap

Ion Creangă - T -

2002

79,69

1828

2.1.22.8.

Parcare handicap

P-ța Cipariu - S -

2002

79,69

1829

2.1.22.8.

Parcare handicap

Regele Ferdinanc

2002

79,69

1830

2.1.22.8.

Parcare handicap

P-ța M. Viteazul -

2002

79,69

1831

2.1.22.8.

Parcare handicap

Ștefan O. losif- T

2002

79,69

1832

2.1.22.8.

Parcare handicap

Cotita - T - Adiace

2002

79,69

1833

2.1.22.8.

Parcare handicap

P-ța Muzeului - T

2002

79,69

1834

2.1.22.8.

Parcare handicap

Tipografiei - T - A

2002

79,69

1835

2.1.22.8.

Parcare handicap

Andrei Saguna -'

2002

79,69

1836

2.1.22.8.

Parcare handicap

Andrei Saguna -’

2002

79,69

1837

2.1.22.8.

Parcare handicap

Horea - T - înainte

2002

79,69

1838

2.1.22.8.

Parcare handicap

Ștefan L. Roth - 7

2002

79,69

1839

2.1.22.8.

Parcare handicap

Clinicilor - T - Adi;

2002

79,69

1840

2.1.22.8.

Parcare handicap

Fericirii - T - Adia

2002

79,69

1841

2.1.22.8.

Parcare handicap

Bd. 21 Decembrie

2002

79,69

1842

2.1.22.8.

Parcare handicap

Craiova - T - Adia

2002

79,69

1843

2.1.22.8.

Parcare handicap

Unirii - T - Alee ai

2002

79,69

1844

2.1.22.8.

Parcare handicap

C-tin Brancovean

2002

79,69

1845

2.1.22.8.

Parcare handicap

C-tin Brancovean

2002

79,69

1846

2.1.22.8.

Parcare handicap

Liviu Rebreanu -

2002

79,69

1847

2.1.22.8.

Parcare handicap

Liviu Rebreanu -

2002

79,69

1848

2.1.22.8.

Parcare handicap

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1849

2.1.22.8.

Parcare handicap

B-dul N. Titulescu

2002

79,69

1850

2.1.22.8.

Parcare handicap

C-tin Brancusi - T

2002

79,69

1851

2.1.22.8.

Parcare handicap

Gorunului - S - C<

2002

79,69

1852

2.1.22.8.

Parcare handicap

București - T - Sp

2002

79,69

1853

2.1.22.8.

Parcare handicap

București - T - La

2002

79,69

1854

2.1.22.8.

Parcare handicap

Fabricii - T - Spat

2002

79,69

1855

2.1.22.8.

Parcare handicap

Fabricii de Zahăr

2002

79,69

1856

2.1.22.8.

Parcare handicap

lazului - T - Vis a

2002

79,69

1857

2.1.22.8.

Parcare handicap

Crinului - T - Platf

2002

79,69

1858

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aurel Vlaicu - T -

2002

79,69

1859

2.1.22.8.

Parcare handicap

Aurel Vlaicu - T -

2004

92,67

1860

2.1.22.8.

Parcare cu abona

Șoimului - T - Int.

2002

79,69

1861

2.1.22.8.

Parcare handicap

Petru Maior - T -

2002

79,69

1862

2.1.22.8.

Parcare handicap

Petru Maior - T -

2002

79,69

1863

2.1.22.8.

Parcare Casa de

George Barițiu - S

2004

92,67

1864

2.1.22.8.

Parcare Casa de

George Barițiu - S

2004

92,67

1865

2.1.22.8.

Parcare handicap

Anghel Saligny -

2002

79,69

1866

2.1.22.8.

Parcare handicap

Universității - T -

2002

79,69

1867

2.1.22.8.

Parcare rezervate

George Barițiu -1

2004

92,67

1868

2.1.22.8.

Stație de autobuz

P-ța St. cel Mare

2004

92,67

1869

2.1.22.8.

Stație de autobuz

P-ța Avram lancu

2004

92,67

1870

2.1.22.8.

Stație de autobuz

B-dul N. Titulescu

2004

92,67

1871

2.1.22.8.

Stație de autobuz

B-dul N. Titulescu

2004

92,67

1872

2.1.22.8.

Stație de autobuz

C-tin Brancusi - S

2004

92,67

1873

2.1.22.8.

Stație de autobuz

Aurel Vlaicu - S -

2004

92,67

1874

2.1.22.8.

Stație de autobuz

Podul I.R.A.-S-

2004

92,67

1875

2.1.22.8.

Stație de benzina

Aurel Vlaicu - S -

2002

79,69

1876

2.1.22.8.

Stație taximetre

B-dul N. Titulesci

2001

75,99

1877

2.1.22.8.

Stație taximetre (z

B-dul N. Titulesci

2001

75,99

1878

2.1.22.8.

Stație taximetre -

P-ța Avram lancu

2001

75,99

1879

2.1.22.8.

Stație taximetre ('

Calea Dorobanțiic

2001

75,99

1880

2.1.22.8.

Stație taximetre ('

Bd. 21 Decembrie

2001

75,99

1881

2.1.22.8.

Stație taximetre ('

Calea Floresti - S

2001

75,99

1882

2.1.22.8.

Stație taximetre (*

Fabricii - S - Inain

2001

75,99

1883

2.1.22.8.

Stație taximetre (t

Calea Floresti - S

2001

75,99

1884

2.1.22.8.

Stație taximetre (t

Aurel Vlaicu - S -

2001

75,99

1885

2.1.22.8.

Stație taximetre (f

Horea - S - Inainti

2001

75,99

1886

2.1.22.8.

Stație taximetre (f

Aurel Vlaicu - S -

2001

75,99

1887

2.1.22.8.

Stație taximetre (f

Bd. 21 Decembrie

2001

75,99

1888

2.1.22.8.

Stație taximetre ("

Calea Floresti - S

2001

75,99

1889

2.1.22.8.

Stație taximetre f

P-ța M. Viteazul -

2001

75,99

1890

2.1.22.8.

Acces interzis car

M-sal I. Antonesc

1999

385,17

1891

2.1.22.8.

Accesul interzis -

Calea Moților - S

1999

385,17

1892

2.1.22.8.

Accesul interzis -

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

1893

2.1.22.8.

Accesul interzis -

P-ța Unirii - S - Irr

1999

385,17

1894

2.1.22.8.

Accesul interzis -

P-ța Unirii - S - Vi

1999

385,17

1895

2.1.22.8.

Accesul interzis -

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

1896

2.1.22.8.

Accesul interzis -

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

1897

2.1.22.8.

Accesul interzis -

Ploiești - S - Inain

1999

385,17

1898

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Regele Ferdinanc

1999

416,50

1899

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Aleea Clabucet -

1999

416,50

1900

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Parâng - S - Int. c

1999

416,50

1901

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Câmpului - SS - li

1999

416,50

1902

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Podul Calvaria - î

1999

416,50

1903

2.1.22.8.

Cedează trecere;

Podul Calvaria - $

1999

416,50

1904

2.1.22.8.

Cedează trecere;

Republicii - S - Int

1999

416,50

1905

2.1.22.8.

Cedează trecere;

P-ța St. cel Mare

1999

416,50

1906

2.1.22.8.

Cedează trecerea

P-ța M. Viteazul -

1999

416,50

1907

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Ștefan L. Roth - S

1999

416,50

1908

2.1.22.8.

Cedează trecerea

P-ța Avram lancu

1999

416,50

1909

2.1.22.8.

Cedează trecere;

Bd. 21 Decembrie

1999

416,50

1910

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Aleea Bibliotecii -

1999

416,50

1911

2.1.22.8.

Cedează trecere;

Cuza Vodă - S -1

1999

416,50

1912

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Burebista - S - Int

1999

416,50

1913

2.1.22.8.

Cedează trecerea

P-ța Gării - S - Re

1999

416,50

1914

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Ion L. Caragiale -

1999

416,50

1915

2.1.22.8.

Cedează treceree

Slanic - S - Int. cu

1999

416,50

1916

2.1.22.8.

Cedează treceree

Septimiu Albini -1

1999

416,50

1917

2.1.22.8.

Cedează treceree

B-dul N. Titulescu

1999

416,50

1918

2.1.22.8.

Cedează treceree

Aurel Suciu - S -1

1999

416,50

1919

2.1.22.8.

Cedează treceree

Fabricii - S - Int. c

1999

416,50

1920

2.1.22.8.

Cedează treceree

Aurel Vlaicu - S -

1999

416,50

1921

2.1.22.8.

Cedează treceree

B-dul N. Titulescu

1999

416,50

1922

2.1.22.8.

Circulație in ambe

Cuza Vodă - S - X

1999

284,58

1923

2.1.22.8.

Copii - L

Parâng - S - Int. c

1999

284,58

1924

2.1.22.8.

Copii - L

Câmpului - S - In

1999

284,58

1925

2.1.22.8.

Copii - L

Câmpului - S - Nr

1999

284,58

1926

2.1.22.8.

Copii - L

Calea Mănăștur -

1999

284,58

1927

2.1.22.8.

Copii - L

Calea Moților - S

1999

284,58

1928

2.1.22.8.

Copii - L

Calea Moților - S

1999

284,58

1929

2.1.22.8.

Copii - L

Calea Moților - S

1999

284,58

1930

2.1.22.8.

Copii - L

Calea Moților - S

1999

284,58

1931

2.1.22.8.

Copii - L

Oașului - S - Nr. 7

1999

284,58

1932

2.1.22.8.

Copii - L

Calea Dorobanțik

1999

284,58

1933

2.1.22.8.

Copii - L

Universității - S -

1999

284,58

1934

2.1.22.8.

Copii - L

Republicii - S - Rs

1999

284,58

1935

2.1.22.8.

Copii - L

Republicii - S - Re

1999

284,58

1936

2.1.22.8.

Copii - L

Avram lancu - S -

1999

284,58

1937

2.1.22.8.

Copii - L

Argeș - S - După

1999

284,58

1938

2.1.22.8.

Copii - L

Bd. 21 Decembrie

1999

284,58

1939

2.1.22.8.

Copii - L

Bd. 21 Decembrie

1999

284,58

1940

2.1.22.8.

Copii - L

Bd. 21 Decembrie

1999

284,58

1941

2.1.22.8.

Copii - L

Bd. 21 Decembrie

1999

284,58

1942

2.1.22.8.

Copii - L

Bd. 21 Decembrie

1999

284,58

1943

2.1.22.8.

Copii - L

Bd. 21 Decembrie

1999

284,58

1944

2.1.22.8.

Copii - L

București - S - Bu

1999

284,58

1945

2.1.22.8.

Copii - L

București - L - Nr

1999

284,58

1946

2.1.22.8.

Copii - L

București - S - Ine

1999

284,58

1947

2.1.22.8.

Copii - L

Fabricii - S - Inain

1999

284,58

1948

2.1.22.8.

Copii - L

Fabricii - S - Inain

1999

284,58

1949

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Miraslau - S - Int.

1999

409,25

1950

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Fantanele - S - In

1999

409,25

1951

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

G-ral Dragalina -

1999

409,25

1952

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

G-ral Dragalina -

1999

409,25

1953

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Frunzișului - S - Ir

1999

409,25

1954

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Izlazului - S - Int.

1999

409,25

1955

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Calea Mănăștur -

1999

409,25

1956

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Calea Moților - S

1999

409,25

1957

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Observatorului - î

1999

409,25

1958

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Calea Turzii - S -

1999

409,25

1959

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Louis Pasteur - S

1999

409,25

1960

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

P-ța St. cel Mare

1999

409,25

1961

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

P-ța Cipariu - S -

1999

409,25

1962

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Horea - S - înainte

1999

409,25

1963

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Victor Babeș - S -

1999

409,25

1964

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

P-ța Avram lancu

1999

409,25

1965

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Bd. 21 Decembrie

1999

409,25

1966

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Bd. 21 Decembrie

1999

409,25

1967

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Traian - S - Inaint

1999

409,25

1968

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Memorandumului

1999

409,25

1969

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

George Barițiu - S

1999

409,25

1970

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

C-tin Brancusi - S

1999

409,25

1971

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

București - L - Bu

1999

409,25

1972

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Fabricii - S - Inain

1999

409,25

1973

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Fabricii - S - Inain

1999

409,25

1974

2.1.22.8.

Drum cu prioritate

Podul l.R.A.-S-

1999

409,25

1975

2.1.22.8.

înainte - L

Nodul N - S - Inai

1999

385,17

1976

2.1.22.8.

înainte - L

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

1977

2.1.22.8.

înainte si la dreap

Podul Calvaria - î

1999

385,17

1978

2.1.22.8.

Indicator de orien

B-dul 1 Decembri

2001

1.776,96

1979

2.1.22.8.

Indicator de orien

Nodul Omega - S

2001

1.558,66

1980

2.1.22.8.

Indicator de orien

Calea Mănăștur -

2001

2.270,90

1981

2.1.22.8.

Indicator de orien

Calea Mănăștur -

2001

2.085,11

1982

2.1.22.8.

Indicator de orien

Calea Mănăștur -

2001

1.166,42

1983

2.1.22.8.

Indicator de orien

Calea Moților - T ■

2001

3.414,61

1984

2.1.22.8.

Indicator de orien

Calea Moților - S

2001

1.272,13

1985

2.1.22.8.

indicator de orien

Calea Moților - S

2001

2.744,26

1986

2.1.22.8.

Indicator de orien

Teodor Mihali - S

2001

2.744,26

1987

2.1.22.8.

Indicator de orien

Republicii - S - In;

2001

2.291,87

1988

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța St. cel Mare

2001

1.429,31

1989

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța Cipariu - S -

2001

1.996,40

1990

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța M. Viteazul -

2001

2.265,92

1991

2.1.22.8.

Indicator de orien

Horea - S - înainte

2001

2.136,14

1992

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța Unirii - T - Int

2001

2.926,80

1993

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța Unirii - Z - Int

2001

2.926,80

1994

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța Avram lancu

2001

2.096,22

1995

2.1.22.8.

Indicator de orien

P-ța Avram lancu

2001

2.136,14

1996

2.1.22.8.

Indicator de orien

Memorandumului

2001

1.996,40

1997

2.1.22.8.

Indicator de orien

B-dul N. Titulescu

2001

2.506,84

1998

2.1.22.8.

Indicator de orien

C-tin Brancusi - S

2001

2.019,27

1999

2.1.22.8.

Indicator de orien

Sens girat. Maras

2003

750,51

2000

2.1.22.8.

Indicator de orien

Sens girat. Maras

2003

750,51

2001

2.1.22.8.

Indicator de orien

Sens girat. Maras

2003

750,51

2002

2.1.22.8.

Indicator de orien

Sens girat. Maras

2003

750,51

2003

2.1.22.8.

Interzis a vira la c

Universității - S -

1999

385,17

2004

2.1.22.8.

Interzis a vira la c

Cardinal I. Hossu

1999

385,17

2005

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Horea - S - Inaint

1999

385,17

2006

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

P-ța Unirii - S - In

1999

385,17

2007

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

P-ța Unirii - S - In

1999

385,17

2008

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2009

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Constanța - S - In

1999

385,17

2010

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Aleea Bibliotecii -

1999

385,17

2011

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Cuza Vodă - S - li

1999

385,17

2012

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Cuza Vodă - S - li

1999

385,17

2013

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Traian - S - Inaint

1999

385,17

2014

2.1.22.8.

Interzis a vira la d

Traian - S - Inaint

1999

385,17

2015

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Calea Mănăștur-

1999

385,17

2016

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Calea Mănăștur-

1999

385,17

2017

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Calea Moților - S

1999

385,17

2018

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Calea Dorobanțilc

1999

385,17

2019

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Horea - S - lnaint<

1999

385,17

2020

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Constanța - S - In

1999

385,17

2021

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

P-ța Lucian Blags

1999

385,17

2022

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

B-dul N. Titulesci

1999

385,17

2023

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

București - L - Nr.

1999

385,17

2024

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Aurel Vlaicu - S -

1999

385,17

2025

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Podul I.R.A. - S -

1999

385,17

2026

2.1.22.8.

Interzis a vira la s

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2027

2.1.22.8.

Acces interzis car

Izlazului - S - Dup

1999

385,17

2028

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2029

2.1.22.8.

Limitare viteză 60

Frunzișului - S - E

1999

385,17

2030

2.1.22.8.

Limitare viteză 60

Oașului - S - Inair

1999

385,17

2031

2.1.22.8.

Limitare viteză 70

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2032

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2033

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2034

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2035

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

llie Macelaru - S -

1999

385,17

2036

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Calea Moților - S

1999

385,17

2037

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Calea Moților - S

1999

385,17

2038

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Brașov - S - Int. c

1999

385,17

2039

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Calea Dorobanțilc

1999

385,17

2040

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Avram lancu - S -

1999

385,17

2041

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Horea - S - Imedi

1999

385,17

2042

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

P-ța Unirii - S - In

1999

385,17

2043

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2044

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2045

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2046

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2047

2.1.22.8.

Limitare tonaj 1,7

George Barițiu - S

1999

385,17

2048

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2049

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Calea Moților - S

1999

385,17

2050

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Calea Dorobanțilc

1999

385,17

2051

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2052

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2053

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Aurel Vlaicu - S -

1999

385,17

2054

2.1.22.8.

Limitare viteză 50

Aurel Vlaicu - S -

1999

385,17

2055

2.1.22.8.

Limitare viteză 70

B-dul 1 Decembri

1999

385,17

2056

2.1.22.8.

Limitare viteză 70

B-dul 1 Decembri

1999

385,17

2057

2.1.22.8.

Limitare viteză 70

Traian Vuia - S -1

1999

385,17

2058

2.1.22.8.

Obligatoriu dreap

Calea Moților - S

1999

385,17

2059

2.1.22.8.

Obligatoriu înainte

Câmpului - S - Int

1999

385,17

2060

2.1.22.8.

Obligatoriu inainte

Câmpului - S - Int

1999

385,17

2061

2.1.22.8.

Obligatoriu înainte

Calea Moților - S

1999

385,17

2062

2.1.22.8.

Obligatoriu înainte

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2063

2.1.22.8.

înainte si la dreap

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2064

2.1.22.8.

înainte si la dreap

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2065

2.1.22.8.

înainte si la dreap

Aurel Suciu - S -1

1999

385,17

2066

2.1.22.8.

înainte si la stâng

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2067

2.1.22.8.

Ocolire - L

Calea Moților - T ■

2002

745,88

2068

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța H.C. si Crisa

1999

385,17

2069

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Splaiul Independc

1999

385,17

2070

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Splaiul Independc

1999

385,17

2071

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Splaiul Independe

1999

385,17

2072

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Nodul N - S - Pe |

1999

385,17

2073

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Nodul N - S - Pe [

1999

385,17

2074

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

M-sal I. Antonesc

1999

385,17

2075

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

M-sal I. Antonesc

1999

385,17

2076

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

M-sal I. Antonesc

1999

385,17

2077

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

M-sal I. Antonesc

1999

385,17

2078

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

M-sal I. Antonesc

1999

385,17

2079

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Parâng - S - Int.ci

1999

385,17

2080

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Parâng - S - Pe d

1999

385,17

2081

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Parâng - S - Pe d

1999

385,17

2082

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Parâng - S - Pe d

1999

385,17

2083

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Parâng - S - Vis a

1999

385,17

2084

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Parâng - S - Vis a

1999

385,17

2085

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Izlazului - S - Dup

1999

385,17

2086

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Izlazului - S - La l

1999

385,17

2087

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Podul Calvaria - $

1999

385,17

2088

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2089

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2090

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2091

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2092

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2093

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2094

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2095

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2096

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2097

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2098

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2099

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur-

1999

385,17

2100

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2101

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2102

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2103

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2104

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2105

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2106

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2107

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2108

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Mănăștur -

1999

385,17

2109

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Plopilor - S - Stâlp

1999

385,17

2110

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2111

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2112

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Calea Moților - S

1999

385,17

2113

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2114

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2115

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2116

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2117

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2118

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2119

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2120

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2121

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2122

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2123

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2124

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Moților - S

1999

385,17

2125

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2126

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2127

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2128

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2129

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2130

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2131

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Moților - S

1999

385,17

2132

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2133

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2134

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2135

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2136

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2137

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Moților - S

1999

385,17

2138

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2139

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Calea Moților - S

1999

385,17

2140

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2141

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Moților - S

1999

385,17

2142

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Podul Locomotive

1999

385,17

2143

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Podul Locomotive

1999

385,17

2144

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Corneliu Coposu

1999

385,17

2145

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Corneliu Coposu

1999

385,17

2146

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Corneliu Coposu

1999

385,17

2147

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Corneliu Coposu

1999

385,17

2148

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2149

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2150

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2151

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2152

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Turzii - S -

1999

385,17

2153

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Dorobanțik

1999

385,17

2154

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Calea Dorobanțik

1999

385,17

2155

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Universității - S -

1999

385,17

2156

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Universității - S -1

1999

385,17

2157

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Universității - S -

1999

385,17

2158

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Republicii - S - In;

1999

385,17

2159

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2160

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Republicii - S - Im

1999

385,17

2161

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2162

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2163

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2164

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2165

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2166

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2167

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2168

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Republicii - S - Nr

1999

385,17

2169

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Ion Creangă - S -

1999

385,17

2170

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Ion Creangă - S -

1999

385,17

2171

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Avram lancu - S -

1999

385,17

2172

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Avram lancu - S -

1999

385,17

2173

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2174

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2175

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2176

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2177

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2178

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2179

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța St. cel Mare

1999

385,17

2180

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Cipariu - S -

1999

385,17

2181

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Cipariu - S -

1999

385,17

2182

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Cipariu - S -

1999

385,17

2183

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Cardinal I. Hossu

1999

385,17

2184

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Regele Ferdinanc

1999

385,17

2185

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2186

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2187

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2188

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2189

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2190

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța M. Viteazul -

1999

385,17

2191

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Ion P. Voitesti - S

1999

385,17

2192

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Ion P. Voitesti - S

1999

385,17

2193

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Inaint

1999

385,17

2194

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - După

1999

385,17

2195

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2196

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Horea - S - Inaintt

1999

385,17

2197

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2198

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2199

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2200

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2201

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2202

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2203

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2204

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2205

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2206

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Horea - S - Horea

1999

385,17

2207

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2208

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2209

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2210

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2211

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Inainti

1999

385,17

2212

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Horea - S - Horea

1999

385,17

2213

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Victor Babeș - S -

1999

385,17

2214

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Clinicilor - L - Ime

1999

385,17

2215

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Unirii - S - Ac

1999

385,17

2216

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Unirii - S - Ac

1999

385,17

2217

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Unirii - S - Vi

1999

385,17

2218

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

P-ța Unirii - S - In

1999

385,17

2219

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Unirii - S - In

1999

385,17

2220

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2221

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2222

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2223

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2224

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2225

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Avram lancu

1999

385,17

2226

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Constanța - S - A

1999

385,17

2227

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2228

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2229

2.1.22.8.

Cedează trecerea

Emil Isac - S - Intc

1999

416,50

2230

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2231

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2232

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2233

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2234

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2235

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2236

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2237

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2238

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2239

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2240

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2241

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2242

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2243

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2244

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2245

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2246

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2247

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2248

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2249

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2250

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2251

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Bd. 21 Decembrie

1999

385,17

2252

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Cuza Vodă - S - Z

1999

385,17

2253

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Cuza Vodă - S - \

1999

385,17

2254

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Decebal - S - Nr.

1999

385,17

2255

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

P-ța Gării - S - Re

1999

385,17

2256

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Traian - S - Inaint

1999

385,17

2257

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Traian - S - După

1999

385,17

2258

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Traian - S - Adiac

1999

385,17

2259

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Traian - S - Adiac

1999

385,17

2260

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Ploiești - S - P-ța

1999

385,17

2261

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Ploiești - S - Vis a

1999

385,17

2262

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Memorandumului

1999

385,17

2263

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Memorandumului

1999

385,17

2264

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Memorandumului

1999

385,17

2265

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Memorandumului

1999

385,17

2266

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Dacia - S - Nr. 7

1999

385,17

2267

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Dacia - S - Nr. 3

1999

385,17

2268

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Dacia - S - Nr. 1

1999

385,17

2269

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

George Barițiu - S

1999

385,17

2270

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

George Barițiu - S

1999

385,17

2271

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Lucian Blage

1999

385,17

2272

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

P-ța Lucian Blaga

1999

385,17

2273

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Septimiu Albini - S

1999

385,17

2274

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2275

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2276

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dui N. Titulescu

1999

385,17

2277

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2278

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2279

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2280

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2281

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2282

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2283

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2284

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2285

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2286

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2287

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2288

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2289

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2290

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2291

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2292

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2293

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2294

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2295

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2296

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2297

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2298

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2299

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul M. Titulescu

1999

385,17

2300

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2301

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2302

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2303

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2304

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2305

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2306

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2307

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2308

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2309

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

B-dul N. Titulescu

1999

385,17

2310

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2311

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2312

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2313

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2314

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2315

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2316

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2317

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2318

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2319

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2320

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2321

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2322

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2323

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2324

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2325

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2326

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2327

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2328

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2329

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2330

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2331

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2332

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2333

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2334

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2335

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2336

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2337

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2338

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2339

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2340

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2341

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2342

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2343

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2344

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2345

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

C-tin Brancusi - S

1999

385,17

2346

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

Paris - S - Nr. 44/

1999

385,17

2347

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Paris - S - Nr. 54

1999

385,17

2348

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Paris - S - După ii

1999

385,17

2349

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Paris - S - Nr. 70

1999

385,17

2350

2.1.22.8.

Oprirea interzisă ■

Paris - S - înainte

1999

385,17

2351

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

București - S - Bu

1999

385,17

2352

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

București - S - Di

1999

385,17

2353

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

București - S - Ins

1999

385,17

2354

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

București - S - Vis

1999

385,17

2355

2.1.22.8.

Oprirea interzisă •

București - S - Im

1999

385,17

2356

2.1.22.8.

Oprirea interzisă

Fabricii - S - Vis a

1999

385,17

2357

2.1.22.8.</