Hotărârea nr. 986/2019

Hotărârea 986/2019 - Stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 654950/1/17.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 655239/7/18.12.2019 al Serviciului Public de interes local pentru administrarea parcărilor, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune stabilirea nivelului taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, începând cu anul 2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificări ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificări ulterioare, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data cu 1.01.2020, se aprobă nivelul taxelor administrate de către Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de interes local pentru administrarea parcărilor și Direcția Generală Poliția locală Cluj-Napoca.

de ședință, an TarceaNr. 986 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXĂ la

Hotărârea nr. 986/2019 Taxe administrate de către Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor din municipiul

Cluj-Napoca

Art. 486 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr. crt.

Taxa zilnică pentru ocuparea temporară a

locurilor publice

Niveluri aprobate pentru anul 2019


Niveluri propuse începând cu anul 2020


1.1            Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală

Solicitate de:

 • - persoane fizice

 • - persoane juridice, instituțiile bugetare sau culte

 • - persoane fizice care au în folosință un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice


76 lei/an

525 lei/parcare/an


76 lei/parcare/an

525 lei/parcare/an


1.2             Pentru parcări, copertine și garaje cu abonament,

situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca solicitate de

 • - persoane fizice

 • - persoane juridice și persoane fizice care au în folosință un autoturism

aflat în proprietatea unei persoane juridice


63 lei/mp/an

225 lei/mp/an


63 lei/parcare/an

225 lei/parcare/an


Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de îrtcb^;iere situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca

izice,

jViridice și pers^aj î^fî) :ice care au în folosință un autoturism proprietatea unei persoane juridice

1.4    ° -/^AJrtTaxa perttru eliberare duplicat după contract/abonament


/■

150 lei/mp/an

200 lei/mp/an


50 lei/parcare/an

200 lei/parcare/an20 lei


20 lei


1.5


Taxa transcriere contract/abonament pentru parcare, copertină sau garaj


50 lei


50 lei


ABONAMENTE ANUALE PARKING-URI PENTRU RIVERANI

Niveluri aprobate pentru anul 2019

Niveluri propuse începând cu anul 2020

1.6

Parking Primăverii f.n. ( cu excepția locurilor situate la. demisol II), Parking Băișoara nr. 1-3 ( cu excepția locurilor situate la demisol), Parking Fabricii nr. 4 - Fabricii de Zahăr nr. 5, Parking Mehedinți nr. 58 A

Abonamente pentru persoane fizice -riverani

110 lei/an

110 lei/parcare/an

1.7

Abonamente pentru persoane juridice și persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietate unei persoane juridice-riverani

840 lei/an

840 lei/parcare/an

1.8

Abonamente pentru persoane fizice riverani-terasa

65 lei/an

65 lei/parcare/an

1.9

Abonamente persoane juridice și persoane fizice care au un autoturism aflat în proprietate unei persoane juridice-riverani-terasă

225 lei/an

225 lei/parcare/an

2.0

Taxe pentru ocuparea unui loc

Niveluri aprobate

Niveluri propuse

de parcare în zona centrală- ZONA 1

pentru anul 2019

începând cu anul 2020

LEI/LUNĂ                      LEI/LUNĂ

1. Abonamentele universale pentru persoane fizice și juridice, transmisibile respectiv rezervare loc parcare nu sunt valabile pentru zona I

Abonamente pentru RIVERANI persoane fizice ( maxim 2 abonamente pe unitate/locativă)

25 lei/lună

25 lei/lună

2. Taxă rezervare de loc pentru instituții bancare, pentru activitatea de transport valori și pentru instituții de învățământ superior pentru activitatea de protocol.

300 lei/lună/loc

300 lei/lună/loc

2.1

Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală- ZONA 2

Niveluri aprobate pentru anul 2019

LEI/LUNĂ

Niveluri propuse începând cu anul 2020

LEI/LUNĂ

Pentru persoane fizice,

Pentru persoane juridice și persoane fizice


100 lei

140 lei


100 lei/lună

140 lei/lună


care an un autoturism aflat în proprietatea unei persoane juridice

Pentru RIVERANI persoane fizice

(maxim 2 abonamente pe unitate/locativă) TRANSMISIBILE

Taxe pentru rezervare de loc de parcare pentru persoane juridice, instituții publice, de învățământ, sanitare și de cult în zona 2


25 lei/lună

120 lei/lună

300 lei/lună


25 lei/lună.

120 lei/lună

300 lei/lună


Nr. cri.

2.2

Taxe orare pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală - parcometre-

Niveluri aprobate pentru anul 2019 -LEI-

30 minute zona I

3,5 lei

1 oră zona I

7 Iei '

2 ore zona 1

14 lei


Niveluri propuse începând cu anul 2020

-LEI-

3,5 lei

7 lei

14 lei


2.3


1 oră zona II

2 lei

2 ore zona II

5 lei

4 ore zona II

10 lei


2 lei

5 lei

10 lei


Taxe orare pentru ocuparea unui Ioc de parcare în zona centrală în parcări închise cu bariere

-LEI/ORĂ-


Zona INiveluri aprobate pentru anul 2019 -LE17ORĂ-


Niveluri propuse începând cu anul 2020 -LEI/ORA-


ț| 1      Plan tarifar pentru 24 ore

,> / Durata Staționare

c/

Suma de plata

i 7 0:00:01

0:30:00

3,50 lei

z 0:30:01

1:00:00

7,00 Iei

1:00:01

1:30:00

10,50 lei


Plan tarifar pentru 24 ore

Durata Staționare

Suma

de plata

0:00:01

0:30:00

3,50 lei

0:30:01

1:00:00

7,00 lei

1:00:01

1:30:00

10,50 Iei


......’E......                ~E -                   ■:■« WRKSt L .13»™™


1:30:01

2:00:00

14,00 lei

2:00:01.

2:30:00

21,00 lei

2:30:01

3:00:00

28,00 lei

3:00:01

3:30:00

35,00 lei

3:30:01

4:00:00

42, 00 lei

4:00:01

4:30:00

49,00 lei

4:30:01

5:00:00

56,0.0 lei

5:00:01

5:30:00

63,00 lei

5:30:01

6:00:00

70,00 lei

6:00:01

6:30:00

77,00 lei

6:30:01

7:00:00

84,00 lei

7:00:01

7:30:00

91,00 lei

7:30:01

8:00:00

98,00 lei

■ 8:00:01

8:30:00

105,00 lei

8:30:01

9:00:00

112,00 lei

9:00:01

9:30:00

119,00 lei

9:30:01

10:00:00

126,00 lei

10:00:01

10:30:00

133,00 lei

10:30:01

11:00:00

140,00 lei

11:00:01

11:30:00

147,00 lei

11:30:01

12:00:00

154,00 lei

12:00:01

12:30:00

161,00 lei

12:30:01

13:00:00

168,00 lei

13:00:01

13:30:00

175,00 lei

13:30:01

14:00:00

182,00 lei

14:00:01

14:30:00

189,00 lei

14:30:01

15:00:00

196,00 lei


1:30:01

2:00:00

14,00 lei

2:00:01

2:30:00

21,00 lei

2:30:01

3:00:00

28,00 lei

3:00:01

3:30:00

35,00 lei

3:30:01

4:00:00

42, 00 lei

4:00:01

4:30:00

49,00 lei

1

4:30:01

5:00:00

56,00 lei

i

5:00:01

5:30:00

63,00 lei

5:30:01

6:00:00

70,00 lei

6:00:01

6:30:00

77,00 lei

-

6:30:01

7:00:00

84,00 lei

I

7:00:01

7:30:00

91,00 lei

7:30:01

8:00:00

98,00 lei

8:00:01

8:30:00

105,00 lei

8:30:01

9:00:00

112,00 lei

9:00:01

9:30:00

119,00 Iei

9:30:01

10:00:00

126,00 lei

10:00:01

10:30:00

133,00 lei

10:30:01

11:00:00

140,00 lei

11:00:01

11:30:00

147,00 lei

11:30:01

12:00:00

154,00 lei

12:00:01

12:30:00

161,00 lei

12:30:01

13:00:00

168,00 lei

13:00:01

13:30:00

175,00 lei

13:30:01

14:00:00

182,00 lei

14:00:01

14:30:00

189,00 lei

14:30:01

15:00:00

196,00 lei


Zona II15:00:01

15:30:00

203,00 lei

15:30:01

16:00:00

210,00 lei

16:00:01

16:30:00

217,00 lei

16:30:01

17:00:00

224,00 lei

17:00:01

17:30:00

231,00 lei

17:30:01

18:00:00

238,00 lei

18:00:01

18:30:00

245,00 lei

18:30:01

19:00:00

252,00 lei

19:00:01

19:30:00

259,00 lei

19:30:01

20:00:00

266,00 lei

20:00:01

20:30:00

273,00 lei

20:30:01

21:00:00

280,00 lei

21:00:01

21:30:00

287,00 lei

21:30:01

22:00:00

294,00 lei

22:00:01

22:30:00

301,00 lei

22:30:01

■23:00:00

308,00 lei

23:00:01

23:30:00

315,00 lei

23:30:01

24:00:00

322,00 lei

TARIF 24 H: 322 LEI

0 \ Fiecare jumătate de ora ce depășește

\ ^mtervalul maxim d.e staționare (2 ore) este

>•)

taxata cu 7 lei


15:00:01

15:30:00

203,00 lei

15:30:01

16:00:00

210,00 lei

16:00:01

16:30:00

217,00 lei

16:30:01

17:00:00

224,00 lei

17:00:01

17:30:00

231,00 lei

17:30:01

18:00:00

238,00 lei

18:00:01

18:30:00

245,00 lei

18:30:01

19:00:00

252,00 Iei

19:00:01

19:30:00

259,00 Iei

19:30:01

20:00:00

266,00 lei

20:00:01

20:30:00

273,00 lei

21:00:01

21:30:00

287,00 lei

21:30:01

22:00:00

294,00 lei

22:00:01

22:30:00

301,00 lei

22:30:01

23:00:00

308,00 lei

23:00:01

23:30:00

315,00 lei

23:30:01

24:00:00

322,00 lei

TARIF 24 H: 322 LEI

Fiecare jumătate de ora ce depășește intervalul maxim de staționare (2 ore) este taxata cu 7 Iei


30 minute zonali                                                           1 lei                                           1 lei

1 oră zona II                                                                    2 lei                                              2 lei

Pierdere card/tichet                                                       lOOlei/zi                                     100 lei/zi

La parcările închise cu bariere în cazul depășirii intervalului orar maxim, respectiv 2 ore, zona I fiecare jumate de oră ce depășește intervalul maxim de parcare va fi taxată cu 7 lei în zona I, iar pentru zona. II taxa orară de 2 lei/ora va crește liniar în funcție de intervalul orar de parcare ales de utilizator.

La parcările cu accces controlat plata se efectuează doar la casele automate de plată, parcometre și aplicație prin intermediul cârdului bancar (pentru Parcarea din Piața Uniri și Parcarea din PiațaMihai Viteazu) celelalte instrumente de plată nefîind valabile.


Taxa orară pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală —tichete răzuibile-


2.4


30 minute zona I

 • 1 oră zona I

 • 2 ore zona I


 • 1 oră zona II

 • 2 ore zona II

4 ore zona II


2.5


Plata parcării cu telefonul mobil prin intermediul unui mesaj text (SMS), la taxa orară sau fracțiune se adaugă costul mesajului text:


30 minute zonal

 • 1 oră zona I

 • 2 ore zona I


 • 1 oră zona II

 • 2 ore zona II

4 ore zona IIPlata parcării cu cârd bancar pe platformă on line purilor de parcare unde accesul nu este controlat:


ftte zona I


:ă zona II ore zona II 4 ore zona II


Niveluri aprobate pentru anul 2019 -LEI-

3,5 lei

7-lei

14 lei


Niveluri propuse începând cu anul 2020

-LEI-

3,5 lei

7 lei

14 lei


2 lei

5 lei

10 lei


2 lei

5 lei

10 lei


Niveluri aprobate pentru anul 2019


3,5 lei/sms

7 lei/sms

14 lei/sms


Niveluri propuse începând cu anul 2020

3,5 lei/sms

7 lei/sms

14 lei/sms


2 lei/sms

5 lei/sms

10 lei/sms


2 lei/sms

5 lei/sms

10 lei/sms


Niveluri aprobate pentru anul 2019

3,5 lei

7 lei

14 Iei


Niveluri propuse începând cu anul 2020

3,5 lei

7 lei

14 lei


2 lei

• 5 Iei

10 lei


2 lei

5 lei

10 lei


îfflWSIWEiTL2.7


Timp de staționare în parking-uri în regim de plata orară ( Parking Băișoara nr. 1-3-demisol, Parking Primăverii-dcmisol II)

0-30 minute

31-60 minute

1.01-1.30 ore

 • 1.31- 2.00 ore

2.01-2.30 ore

 • 2.31- 3.00 ore

3.01-3.30 ore

 • 3.31- 4.00 ore

4.01-4.30 ore

 • 4.31- 5.00 ore

5.01-5.30 ore

 • 5.31- 6.00 ore

6.01-7.00 ore

7.01-8.00 ore

8.01-24.00 ore

Abonament lunar

Pierdere card/tichet


Niveluri aprobate pentru anul 2019 LEI

 • 1.50

 • 2.50

 • 3

3,5 lei

 • 4

  • 4.50

 • 5

  • 5.50

 • 6

  • 6.50

 • 7

  • 7.50

 • 8

  • 8.50

12 lei

210 lei

100 lei/zi


Niveluri propuse începând cu anul 2020

LEI

 • 1.50

 • 2.50

 • 3

3,5 lei

 • 4

  • 4.50

 • 5

  • 5.50

 • 6

  • 6.50

 • 7

  • 7.50

 • 8

  • 8.50

12 lei

210 lei

100 lei/zi


Niveluri aprobate pentru 2019- Parcarea supraterană Moților


2.8


Plan tarifar 7-19

L-V

Durata Staționare

Suma 1 de plata

0:00:01

0:30:00

3,50 lei

0:30:0:'. .

1:00:00

7,00 lei

1:00:01

1:30:00

10,50 lei


Plan tarifar 7-19 S+D+ Sărbători Legale

Durata Staționare

Suma de plata

0:00:01

0:30:00

1,50 lei

0:30:01

1:00:00 :

2,50 lei

1:00:01

1:30:00

3,00 lei

1:30:01

2:00:00

14,00 lei

2:00:01

2:30:00

17,50 lei-

.2:30:01.? A

3:00:00 -

21,00 lei

3:00:01

3:30:00

24,50 lei

3 30.01

4:00:00

; 28,00 Iei

4:00:01

4:30:00

31,50 lei

:  4:30.01

.'5:00:00;

34,00 lei

5:00:01

5:30:00

37,50 lei

■   5:30:01

; 6:00:00

41,00 lei

6:00:01

6:30:00

44,50 lei

6.30:01

7:00:00-

48,00 lei

7:00:01

7:30:00

51,50 lei

7:30:01

'8:00:00

.55,00 lei

8:00:01

8:30:00

58,50 lei

8:30:01

9:00:00

62,00 lei

9:00:01

9:30:00

65,50 lei

9:30:01

.10:00:00 .

69,00 lei .

10:00:01

10:30:00

72,50 lei

10:30:01

11:00:00

76,00 lei

11:00:01

11:30:00

79,50 lei

i 11:30:01 .

12:00:00

83,00 lei

1:30:01

2:00:00

3,50 lei

2:00:01

2:30:00

.4,00 lei

2:30:01

3:00:00

4,50. lei :

3:00:01

3:30:00

5,00 lei

3:30:01

4:00:00

5,50 lei

4:00:01

4:30:00

6,00 lei

4:30:01

5:00:00

6,50 lei

5:00:01

5:30:00

7,00 lei

; 5:30:01

: 6:00:00

7,50 Ici '.

6:00:01

7:00:00

8,00 lei

7:00:01

8:00:00

■ 8,50 lei ■ .

8:00:01

12:00:00

12,00 lei

(Peste 8ore până la 12 ore în intervalul .. orar.7-19,.tariful de parcare.este de 12 -Mei).:.

Tarif fix pentru interval de noapte (19-

7)

19:00;/:

6:59:59

*>.()(.) Ici

Plan tarifar fix pt interval de noapte (19-7)

19:00.01

6:59:00

7 lei

Abonamentele nu sunt valabile

Pierdere tichet 100 lei/zi

Nivel propus pentru anul 2020-Parcarea supraterană Moților


Plan tarifar 7-19

L-V

Durata Staționare

Suma de plata

0:00:01 .

,0:30:00

3,50 lei

0:30:01

1:00:00'

7,00 lei

1:00:01

1:30:00

10,50 lei

1:30:01.   .

2:00:00

14.00 lei

2:00:01

2:30:00

17,50 lei

■i -2:30:01

3:00:00

21,00 lei

3:00:01

3:30:00

24,50 lei

3:30:01

4:00:00

* 28,00 lei

4:00:01

4:30:00

31,50 lei

4:30:01

5:00:00

34,00 lei-

5:00:01

5:30:00

37,50 lei

; 5:30:01 .

6:00:00 .

41,00 lei

6:00:01

6:30:00

44,50 lei

6 30 01 '

7:00:00

'48,00 lei;

7:00:01

7:30:00

51,50 lei

;Jr<7:30;011X';

8:00:00

,< 55,00 lei

8:00:01

8:30:00

58,50 lei

8:30:01

9:00:00

62,00 Iei

9:00:01

9:30:00

65,50 lei

9:30:01 M

10:00:00

69,00 lei

10:00:01

10:30:00

72,50 lei

:;/? 10:30:01: .,.-

11:00:00

76,00 lei

11:00:01

11:30:00

* 79,50 lei

i <lli'30:01i;O

12:00:00

83,00 Idiiî


Plan tarifar 7-19 S+D+ Sărbători Legale

Durata Staționare

Suma de plata

0:00:01

0:30:00

1,50 lei

0:30:01

1:00:00

2,50 lei

1:00:01

1:30:00

3,00 lei

.1:30:01

2:00:00

3,50 lei      .

2:00:01

2:30:00

4,00 lei

2:30:011

3:00:00

i 4,50 lei

3:00:01

3:30:00

5,00 lei

3:30:01

4:00:00,

: 5,50 lei îi

4:00:01

4:30:00

6,00 lei

4:30:01

5:00:00

6,50 lei

5:00:01

5:30:00

7,00 lei

.5:30:01

6:00:00

7,5.0 lei

6:00:01

7:00:00

8,00 lei

.7:00:01;

8:00:00

8,50 lei

8:00:01

12:00:00

12,00 lei

(Peste S ore până :1a 12 ore în intervalul orar 7-19, tariful de parcare este de 12 lei)..

Tarif fix pentru interval de noapte (19-7)

19:00

'..:6:59:59 .ii.

5:00iilei \ ■


Plan tarifar fix pt interval de noapte (19- 7)

19:00:01

6:59:00

7 lei

Abonamentele nu sunt valabile Pierdere tichet 100 lei/zi

 • 2.9            Taxa deteriorare sistem de prindere

 • 2.10           Taxa deteriorare braț bariera


50 lei

1000 lei


50 lei

1000 lei


încadrarea în zona I, II este stabilită prin H.C.L. privind Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară.

Modul de atribuire, calcul și achitare a taxelor stabilite în prezenta anexă este reglementat de H.C.L. nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca cu modificările și completările ulterioare prevăzute de H.C.L. nr. 316/2015 si H.C.L. nr. 265/2016, de H.C.L. nr. 986/2017 privind Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata orară din municipiul Cluj-Napoca modificat și completat prin , respectiv prin HCL nr. 248/2010 - privind aprobarea cuantumului majorărilor de întârziere în cazul veniturilor nefiscale.

SCUTIRI în baza art. 487 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal:

Consiliul local acordă scutire de la plata taxei de parcare următoarelor persoane fizice sau juridice:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentruțgetivități economice;

djTut^gțțiile îrjjȘirițște prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter .e') organ activități d< legii.


i ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, er^r^r^abilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile


TA-Sa

L