Hotărârea nr. 979/2019

Hotărârea 979/2019 - Modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 654701/1/17.12.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 654721/424/17.12.2019, al Biroului învățământ, cultură, culte, sport, societate, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019 (alocarea sumei de 9.500.015 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007, legea transportului public, ale HCL nr. 7/2019 și ale HCL nr. 743/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 7/2019, în sensul suplimentării sumei alocate cu suma de 440.650 de lei, în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la cursurile de zi, posesori ai unuia din cele șase cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, A Card/A Kârtya și City Cârd Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 7/2019 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se înci ” '            ’          ' Biroul


învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 979 din 19 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi.)