Hotărârea nr. 93/2019

Hotărârea 93/2019 - Aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019,

în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Tothfalusi Andras, Constantin Tomoș, Olâh Emese și Râcz Levente;

Analizând Referatul nr. 110916/451/28.02.2019, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Reținând Procesul-verbal al Comisiei de soluționare a contestațiilor la lista provizorie de priorități;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modul de soluționare a contestațiilor formulate împotriva Listei provizorii de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobată prin Hotărârea nr. 1027/2018, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Lista finală de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă afișarea Listei finale de priorități pentru anul 2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat (Anexa 2), după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.


Nr. 93 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 93/2019


MODUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT CONFORM LISTEI PROVIZORII DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE SOCIALE APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 1027/2018

Nr. crt.

CONTESTATAR

REZULTATUL CONTESTAȚIE I

PUNCTAJ LISTĂ PROVIZORIE APROBAT PRIN HCL NR.1027/2018

PUNCTAJ LISTĂ

FINALĂ 2019

NUMELE ȘI PRENUMELE

1

ADAM ANA

RESPINSĂ

93

93

2

ADAM TIBI

RESPINSĂ

62

62

3

ADAM IOANA LIDIA

RESPINSĂ

62

62

4

ADAM MARIA VÂND ANA

RESPINSĂ

55

55

5

CANKA IOSIF

RESPINSĂ

NE

NE

6

BERKI ELENA IBOLYA

RESPINSĂ

NE

NE

7

MICHI ELENA

RESPINSĂ

NE

NE

8

POLENCIUC GHEORGHE C-TIN

RESPINSĂ

129

129

9

SUDER MISCHAEL

RESPINSĂ

128

128

10

BRAD TEODOR ALEXANDRU

RESPINSĂ

122

122

11

PETEAN DOREL GRUIA

RESPINSĂ

118

118

12

LEVAY MARIA

RESPINSĂ

116

116

13

BOLDIJAR ANGHEL

RESPINSĂ

108

108

14

ADAM ANDREEA

RESPINSĂ

108

108

15

CSIKIGHEORGHE ROBINSON

RESPINSĂ

107

107

16

CRETA ERNEST

RESPINSĂ

98

98

17

VARADY ZOLTAN

RESPINSĂ

94

94

18

SCARLAT ILIE MARIAN

RESPINSĂ

94

94

19

ARGHELUS FLORIN

RESPINSĂ

89

89

20

CHITA NICOLAE

RESPINSĂ

89

89

21

BURCEA TEREZ

RESPINSĂ

78

78

22

MOLDOVAN ANDREEA

RESPINSĂ

75

75

23

GEREBENES SARA

RESPINSĂ

71

71

24

KULCSAR ROXANA CARMEN

RESPINSĂ

66

66

25

VERES ISIDOR

RESPINSĂ

66

66

26

PETEAN ILEANA

RESPINSĂ

63

63

27

LINGURAR NADIA

RESPINSĂ

63

63

28

RUSU LAURA ALINA

RESPINSĂ

62

62

29

ARMAN ILEANA VICTORIA

RESPINSĂ

62

62

30

COSOCNEAN DOREL

RESPINSĂ

60

60

31

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

RESPINSĂ

59

59

32

KALAI CRISTIAN

RESPINSĂ

59

59

33

LUGOJAN ELISABETA

RESPINSĂ

58

58

34

RUSU STELIAN

RESPINSĂ

57

57

35

DA VID AURICA

RESPINSĂ

57

57

36

KALO ROBERT JENO

RESPINSĂ

55

55

37

KOROSIAUGUSTIN

RESPINSĂ

55

55

38

DAVID FLORENTINA

RESPINSĂ

53

39

CRETA PETRU ROMEO

RESPINSĂ

40

TILICA ALEXANDRU

RESPINSĂ

/ *53/

I \ * * âi A z?

41

PETEAN GIULIA ROMINA

RESPINSĂ

I*53

42

LARIONESI HORTENSA FLORENTINA

RESPINSĂ

.MW

43

SZABO IOSIF

RESPINSĂ

44

KALAI ANNA

RESPINSĂ

"

45

NONICA ALEX

RESPINSĂ

48

48

46

SZABO DARIUS

RESPINSĂ

47

47

47

DEZMIREAN ELENA

RESPINSĂ

47

47

48

KOVACS CSABA

RESPINSĂ

46

46

49

CZANKA ANTAL

RESPINSĂ

45

45

50

COJOCNEAN NICOLAE

RESPINSĂ

44

44

51

CHITA MARCEL DANIEL

RESPINSĂ

44

44

52

BERKI CIPRIAN FLORIN

RESPINSĂ

42

42

53

DEZMIREAN CLAUDIA LUCRETIA

RESPINSĂ

42

42

54

ELEKES ELISABETA

RESPINSĂ

41

41

55

KOROSIADAM

RESPINSĂ

38

38

56

LUD VIG ATILA GABRIEL

RESPINSĂ

28

28

57

CZULI CRISTIAN

RESPINSĂ

28

28

58

LACATUS MAGDALENA

RESPINSĂ

NE

NE

59

GRETA PETRU

RESPINSĂ

NE

NE

60

ZAGOR CALIN

RESPINSĂ

NE

NE

61

ROZSA IOAN

RESPINSĂ

NE

NE

62

ROZSA ION

RESPINSĂ

NE

NE

63

LAZAR SOFIA

RESPINSĂ

NE

NE

64

VARGA CRISTINA VALENTINA

RESPINSĂ

NE

NE

65

GRETA ELENA

RESPINSĂ

NE

NE

66

GRETA ELENA

RESPINSĂ

NE

NE

67

SZABO ALEXANDRA LARISA

RESPINSĂ

NE

NE

68

MURESAN ECATERINA

RESPINSĂ

NE

NE

69

STOICA MARIA ROZALIA

RESPINSĂ

NE

NE

70

ONACA MARIUS MIHAI

RESPINSĂ

NE

NE

71

VARGA FRANCISC

RESPINSĂ

NE

NE

72

CELEMEN STEFANLA MIHAELA

RESPINSĂ

NE

NE

73

LINGURAR FLOARE

RESPINSĂ

NE

NE

74

CZANKA ENIKO

RESPINSĂ

NE

NE

75

MOLDOVAN IOAN

RESPINSĂ

NE

NE

76

SORA PETRUTA

RESPINSĂ

NE

NE

77

PILI ADRIAN

RESPINSĂ

NE

NE

78

BAGYUY MARTA CRISTINA

RESPINSĂ

NE

NE

79

FARCAS ALEXANDRU

RESPINSĂ

NE

NE

80

OPREA MARIUS CALIN ION

RESPINSĂ

NE

NE

81

BELEIU AVRAM

RESPINSĂ

NE

NE

82

DEZMIREAN LUIZA

RESPINSĂ

NE

NE

83

CZULI GELU ALEXANDRU

RESPINSĂ

NE

NE

84

GRETA PETRU ROMEO

RESPINSĂ

NE

85

SOTMARI FRANCISC

RESPINSĂ

ne

86

TRUTA RODICA

RESPINSĂ

r\ ne

LISTA FINALĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2019 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR SOCIALE

NR. CRT

NUME Șl PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

1

BĂRĂIAN DUMITRU

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 122 ap. 2

157

2

SZTOICA IOSIF

Cluj-Napoca, Str. Parang nr. 27 ap. 27

148

3

LASKAY TUNDE

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 10 ap. 16

147

4

NAGY NICOLETA-MARIA

Cluj-Napoca, Str. C-tin Brâncuși nr. 186 ap.34

147

5

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 21 ap. 23

146

6

CIORCA IULIA

Cluj-Napoca, str. Prof. Emil Petrovici nr. 18 ap. 5

144

7

SĂLĂGEAN VIORICA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 12 ap. 37

143

8

PETRUȘ OCTAVIAN ONISIE

Cluj-Napoca, Str. Doinei nr. 51

142

9

MUREȘAN CORNEL

Cluj-Napoca, Str. Ploiești nr. 37 ap. 10

141

10

ANTAL SANDOR

Cluj-Napoca, Str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 52

140

11

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj Napoca, Str. Caracal nr. 17

140

12

TĂTAR BIANCA

Cluj-Napoca, Str. Prof. Emil Petrovici nr. 18 ap. 3

140

13

VINCZE ANA

Cluj-Napoca, Str.Crișan nr. 12 ap. 6

138

14

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca, Str. Dejului nr. 1 ap. 49

138

15

BUCUR IOAN

Cluj-Napoca, Str. Ploiești nr. 31 ap. 16

137

16

VARGA RAFAEL

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45 ap. 1

137

17

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, Str. Cloșca nr.1 ap. 16

137

18

COCIȘ ELENA

Cluj-Napoca, Pța. Unirii nr. 10 ap. 18

136

19

HANȚ GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 6-8 ap. 117

135

20

COROIAN ANDREEA MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. Al. Vlahuță bl. Lama F ap. 24

135

21

BÎRDOG ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți nr. 34-36 ap. 15

134

22

VINCZI ILDIKO

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 9Aap. 18

134

23

CIOBAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca

134

24

DANI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. Vasile Alecsandri nr. 10 ap. 3

133

25

ȘAIGO LIDIA ELENA

Cluj-Napoca, Str. Octavian Petrovici nr. 3 ap. 2

133

26

GIMAN IRINA

Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 6 bl. C3 ap. 13

133

27

SABĂUIOAN

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.2 ap.73

132

28

VARZĂ Ml HAI

Cluj-Napoca, Str. Janos Bolyai nr. 7 ap. 14

130

29

POLENCIUC GHEORGHE C-TIN

Cluj-Napoca, Str. Călan nr. 14

129

30

DEAC ELEONORA

Cluj Napoca, Piața Unirii, nr. 13 ap.9

129

31

SZEKELY ATILA

Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 94 ap. 3

129

32

SUDER MISCHAEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16 ap. 29

128

33

HOȚIU MONICA

Cluj-Napoca, Str. Orzului nr. 7

128

34

KALLO IOAN

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 36

127

35

NEAGOȘ MARIANA ILEANA

Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2 ap. 54

127

36

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 17 ap. 30

127

37

PAVEL IOAN

Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand nr. 27 ap. 4

127

38

DAVID ROZALIA

Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 42-44 ap. 3

125

39

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca, str. Bethlen Gabor nr. 3 ap. 28

125

40

AMZA MIHAI

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 82 ap. 4

124

41

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 51/ââ??^.—

>'^4

42

RUS DOREL NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 69 ap. 2? *

i'x’iS

43

SĂSĂRMAN CLAUDIA CRISTINA

Cluj-Napoca, Str. August Treboniu L^ur^ăfi n

i ț123ț

44

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, Ale. Clăbucet nr. 11 apț.

Jâ -

45

LAZĂR ILEANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr 73 ap. 6

122

46

BRAD TEODOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 13 ap. 2

122

47

DRĂGUȘ ROMICĂ

Cluj-Napoca, Str. G.G.Byron nr. 6A ap. 108

120

48

DONDOS ANA

Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 19, ap. 5

120

49

LUDVIG IULIANA MlRELA

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 10 ap. 17

120

50

BONTEAVASILE

Cluj Napoca

120

51

PETEAN DOREL GRUIA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Bl. Modul B5 ap. 1

118

52

UNGURAȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 21 ap. 9

118

53

KOVACS EMESE MELINDA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1 ap.4

116

54

MUREȘAN DANIEL

Cluj-Napoca, str. Beiușului, nr. 68 ap. 24

116

55

SIMA MARIANA

Cluj-Napoca, Bld.21 Decembrie 1989 nr.73 ap.8

116

56

LEVAY MARIA

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43 ap.4

116

57

HODINĂ MIHAIELA LIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți, nr. 10-12 ap. 97

115

58

LACATUS SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Ale. Peana nr.13 ap.2

115

59

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, Str. Scorțarilor nr. 5 sc.1 ap. 14

115

60

BIRTAR RALUCA

Cluj-Napoca, Str. Porțile de Fier nr. 2 Bl. B12 ap. 16

114

61

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca, Aleea Gârbău nr. 3 ap. 42

112

62

BARIȚIU CRISTINA

Cluj-Napoca, Str. Unirii nr. 21 ap. 18

112

63

POPA ROXANA MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. Galileo Galilei nr. 18 ap. 3

111

64

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, Str. Primăverii nr. 4 ap. 349

111

65

KALMAN DANIELA-MARIA

Cluj-Napoca, Str. Carmen Silva nr. 12 ap. D3

111

66

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca,str. Mehedinți nr. 5 ap. 94

110

67

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca, Str.loan Ghica nr. 30 ap. 2

109

68

URSU CAMELIA OLGUȚA

Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 68 ap. 104

109

69

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca, Ale Băișoara nr. 3 ap. 47

109

70

ANASTASIU PETRICĂ

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți nr. 66-68 sc. 2 ap. 55

109

71

ADAM ANDREEA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 6A ap. 4

108

72

BOLDIJAR ANGHEL

Cluj-Napoca, Str.Mecanicilor nr.26

108

73

CSIKI GHEORGHE ROBINSON

Cluj-Napoca, Str.Pata Rît, Modul B1, ap.1

107

74

MOLNAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 50, ap. 1

107

75

VARGA CATIȚA VERONICA

Cluj-Napoca

106

76

POP MARIUS CORNEL

Cluj-Napoca, Str. Bibliotecii nr. 121

105

77

PLEȘA TEODOR

Cluj-Napoca Str. Câmpeni nr. 13 ap. 2

104

78

NEGREALAURA

Cluj-Napoca, Str.Oașului nr. 293 ap. 11

102

79

MATEI KATALIN

Cluj-Napoca, str. Stephenson George nr. 1-3 ap. 67

102

80

PAȘCALĂU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 2 ap. 26

102

81

ORBAN SEBASTIAN ALIN

Cluj-Napoca, Bld 21 Decembrie 1989 nr. 92, ap. 3

102

82

RUS CĂTĂLINA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 9 ap. 45

101

83

ȘOIM ANDREI OVIDIU

Cluj-Napoca, Ale. Gârbău nr. 11 ap.19

101

84

OTVOS ALINA-DANIELA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți nr. 23 bl. 03 ap. 31

101

85

FOGARAȘI LAZĂR

Cluj-Napoca

100

86

CRISTEA ANA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 7 ap. 46

100

87

ZOLOG ILDIKO ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

100

88

POP BIANCA

Cluj-Napoca Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 152 ap.48

100

89

POP NICULINA- MARCELA

Cluj-Napoca, Str. Anina nr. 3 ap. 43

99

90

POP NICOLAE

Cluj-Napoca, Cal. Mănăștur nr. 78 ap. 19

98

91

CRETA ERNEST

Cluj-Napoca

98

92

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini, nr. 83, ap. 2

98

93

INCZE ELISABETA

Cluj-Napoca Str. Ale. Micus nr. 1 ap.70

98

94

COVĂCEAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, STR. Timișului nr. 75 ap. 10

98

95

TODEAIULIUȚ

Cluj-Napoca, Cal. Dororbanților nr. 39-41 bl. D ap. 4

97

96

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, Str. Livezii nr.43, ap.2

97

97

ROSTAȘ MARCELA-SILVIA

Cluj-Napoca, Str. Dunării nr. 32 ap. 5

96

98

POPOVICIU ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Poet Grigore Alex. nr. 19 ap. 13

96

99

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți nr. 34-36 bl. D10 ap. 2

95

100

VĂDEAN ADINA-RODICA

Cluj-Napoca, Str. Ploiești nr. 31 ap. 7

95

101

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47 ap. 84

94

102

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 18 ap. 2

94

103

SCARLAT ILIE MARIAN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 14-16 ap. 6

94

104

GAJI EMANUEL DAN

Cluj Napoca, Aleea Clăbucet nr. 11 ap.11

93

105

BERKI ANDREI

Cluj Napoca, str. Albiei nr. 3

93

106

ADAM ANA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

93

107

NAGY MELINDA JULIA

Cluj Napoca, str. Someșului, nr. 26, ap. 1

92

108

BUNACSI ANA PĂPUȘICA

Cluj Napoca, Str. Paris, nr. 78 ap. 4

91

109

LAKATOS ROBERT

Cluj Napoca

90

110

GHINESCU ROZALIA

Cluj-Napoca, Str. Crizantemelor nr. 17 ap. 4

90

111

RAȚ CLAUDIA

Cluj-Napoca, Ale. Brateș nr. 16 ap. 18

90

112

BALINT ROBERT

Cluj-Napoca, Str. Lăcrămioarelor nr. 10 ap. 84

89

113

CHITA NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 25 ap. 102

89

114

ARGHELUȘ FLORIN

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

89

115

HARKO IOAN

Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 109

88

116

VIMAN DANIEL ADRIAN

Cluj-Napoca, Cal.Florești nr. 79, ap. 72

88

117

BĂLAN FRANC ISC

Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 2-4, ap. 66

87

118

FULOP MARIA

Cluj-Napoca

87

119

STOICA DUMITRU ADRIAN

Cluj-Napoca, Cal. Florești nr. 60 ap. 131

87

120

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea nr. 16 bl. 04 ap. 12

87

121

GABOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Sportului nr. 4

86

122

CHIȘ IOANA

Cluj Napoca, Str. Mehedinți nr. 10-12 ap. 97

86

123

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, Str. M. Piuaru nr. 5 ap. 17

86

124

KOMIVES FERENC

Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 108 ap. 13

86

125

CORĂBIAN DIANA

Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 109 ap. 33

86

126

MOLDOVAN CLAUDIA-AURORA

Cluj-Napoca, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 77 ap. 35

86

127

VIDRIGHIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alex. nr. 28 ap. 180

86

128

COSMA VALERIU GABRIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, nr. 51, ap. 7

85

129

GAȘPAR NARCISA ALEXANDRA

Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 7 ap. 4

85

130

BARBU LUMINIȚA

Cluj Napoca, Str. Câmpeni nr. 13 ap. 2

85

131

NIMAȘ TUDOR

Cluj-Napoca, Str. Poet Gr. Alexandrescu nr.2 ap.22

84

132

HOCA ADRIAN

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 32 ap. 3

84

133

RUPĂ MARGIT

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 27

83

134

NONICA IOSIF CRISTIAN

Cluj-Napoca, Str. Paris nr. 41-43 ap. 4

83

135

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 31

82

136

SVAJCZER EVA

Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 9

82

137

CIORCA MIHAELA

Cluj-Napoca, Ale. Moldoveanu nr. 12 ap. 40

82

138

OTVOS DIANA ROZALIA

Cluj-Napoca

82

139

SCHEBOR ILDIKO-JULIANNA

Cluj-Napoca, Ale. Herculane nr. 17 ap. 13

81

140

FARCAS EUGENIA

Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 2-12 ap. 11

80

141

LĂCĂTUȘ VOICHIȚA

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 16

79

142

CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeș, nr. 7, ap. 1

79

143

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj Napoca

79

144

CUTI MIHAI

Cluj-Napoca, Str. Cobzarilor nr. 26

79

145

FERENȚI MARIA-NICOLETA

Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 94 ap. 3

79

146

TOLVAI ILDIKO IREN

Cluj-Napoca, Str. Govora nr. 20

78

147

ROMAN RODICA ANGELA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 8 ap. 3

78

148

VOICU LILIANA

Cluj-Napoca, Str. Școlii nr. 1

78

149

BURCEA TEREZ

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

78

150

TONEA GABRIEL FELICIAN

Cluj Napoca, str. Dambovitei, nr.87, ap.46

78

151

LINGURAR AURICA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți nr. 13 ap. 45

78

152

BOJTE JANOS

Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 2 ap. 4

77

153

TARCEA VERONICA NICOLETA

Cluj-Napoca, Str. Bucegi nr. 14 bl. T1 ap. 57

76

154

MUREȘAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str.Porumbeilor nr.25 ap.5

76

155

SZILAGYI CRISTIAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 15 ap.7

76

156

MOLDOVAN ANDREEA

Cluj-Napoca, Ale. Bârsei nr. 4 ap. 97

75

157

COZMA ALEXANDRUIOAN

Cluj-Napoca, Str. Venus nr. 22, ap. 144

75

158

IGNA MIHAI

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 75 ap. 17

75

159

BERKE RAZVAN VASILE

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul A4 ap. 2

74

160

MICLOS TUDOREL

Cluj-Napoca, Str. Bucegi nr. 6 ap. 17

74

161

FOGARASI ELENA

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul A2, ap.2

73

162

IBRAHIM-MAH'D MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 72 ap. 12

73

163

FABIAN GYONGYI

Cluj-Napoca, Bld. Muncii nr. 85, ap. 22

73

164

OROSZ COSTIN-ALEXANDRU

Cluj Napoca, Platanilor

73

165

GEREBENESSARA

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul A4

71

166

MUREȘAN ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 58 ap. 30

71

167

KALLO CARMEN MIRABELA

Cluj-Napoca, Str. Poet Grigore Alex. nr. 53 ap. 21

70

168

CĂUCEAN NICU CLAUDIU

Cluj-Napoca, Str.Timișului nr. 77 ap. 11

69

169

SFAIȚ ROMEO VASILE

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 57 ap. 12

67

170

VĂSCAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

67

171

ADAM NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Vrancea nr. 1

67

172

FARKAS JANOS

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George, nr. 15, ap. 1

67

173

KULCSAR ROXANA CARMEN

Cluj-Napoca, Str.Timișului nr. 73 bl. T1 ap. 8

66

174

MANEA CRISTINA EMILIA

Cluj-Napoca, Str. Plopilor nr. 60 bl. P12 ap. 10

66

175

VERES ISIDOR

Cluj-Napoca

66

176

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, Str.Vlad Tepeș nr.7 ap. 1-2

64

177

PETEAN ILEANA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Bl. Modul B5 ap. 1

63

178

LINGURAR CLAUDIA

Cluj Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

63

179

LINGURAR NADIA

Cluj-Napoca

63

180

ARMAN ILEANA-VICTORIA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rît

62

181

RUSU LAURA ALINA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Bl. Modul B5 ap. 1

62

182

ADAM TIBI

Cluj-Napoca

62

183

CRISTOF NORBERT

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 39 ap. 10

62

184

ADAM IOANA-LIDIA

Cluj-Napoca, Str. Albac nr. 25 ap. 93

62

185

GONCZI ROBERT ISTVAN

Cluj-Napoca, str. Zorilor nr. 35 bl. Z ap. 18

62

186

DANDOS SILVIU

Cluj-Napoca

61

187

COȘOCNEAN DOREL

Cluj-Napoca, Str. Cantonului

60

188

HOȚIU ANICA

Cluj-Napoca, Str. Livezii nr. 36

59

189

ȘFAIȚ ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Ion Vidu nr. 8 ap. 1/1

59

190

FARKAȘ MIHAI

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George nr. 15 ap. 1

59

191

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

Cluj-Napoca, Str.G.G.Byron nr. 15, ap. 17

59

192

PÎCLIȘAN RAFILA

Cluj-Napoca, Str. Prof. Tudor Ciortea nr. 3 ap. 33

59

193

KALAI CRISTIAN

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. 2I

59

194

LUGOJAN ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rît

58

195

RUSU STELIAN

Cluj-Napoca, Str. Pata Rît bl. Modul B4 ap. 3

57

196

DAVID AURICA

Cluj-Napoca

57

197

ELEKES GIANI ALIN

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. 2-

57

198

COJOCNEAN NICOLAE CALIN

Cluj Napoca, str. Sobarilor, nr. 38, ap. 20

57

199

ELEKES ALADAR

Cluj-Napoca, Str. Spicului, nr. 34

56

200

DAVID RARES

Cluj-Napoca, Str. Fântânele nr. 7 ap. 10

56

201

CSURKULY IDA

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George nr. 15 ap. 3

56

202

STĂNILOIU EVA

Cluj-Napoca, Str. Borhanciului nr. 76B

55

203

KOROSI AUGUSTIN

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 10, ap.5

55

204

ADAM MIHAI-MIRCEA

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 7

55

205

KALO ROBERT JENO

Cluj-Napoca, Str. Cantonului

55

206

ADAM MARIA-VANDANA

Cluj Napoca, str. G.G. Byron nr. 15 ap. 18

55

207

VARGA GHEORGHE MIHAI

Cluj-Napoca

53

208

SARKOZI LEHEL MIKLOS

Cluj-Napoca, Str. Georges Clemenceanu nr. 7 ap. 5

53

209

GREȚA PETRU ROMEO

Cluj Napoca, str. Pata Rit, b.A5, ap. 2

53

210

PETEAN GIULIA ROMINA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul A5

53

211

TILICĂ ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Pata Rît

53

212

DAVID FLORENTINA

Cluj-Napoca

53

213

ELEKES MARIUS CLAUDIU

Cluj Napoca, str. G.G.Byron, nr. 15, ap.9

53

214

SZILAGYI DRAGOMIR

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul A3

52

215

NONICA BELA

Cluj-Napoca, Str. Pomet nr. 47

50

216

LARIONESI HORTENSA FLORENTIN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul B1 ap. 4

50

217

ELEKES COSMIN

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. 1(

50

218

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 1

50

219

SFAIȚ TEOFIL-EMIL

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 81 ap. 5

49

220

SZABO IOSIF

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. Modul B1 ap. 3

49

221

CHERECHES LUANA

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr200

49

222

MAJLAT MAR IA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

49

223

ARMAN ȘTEFAN

Cluj Napoca, str. Traian, nr. 61, ap.9

48

224

NONICA ALEX

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

48

225

KALAI ANNA

Cluj-Napoca

48

226

MOLNAR DORINA IONELA

Cluj-Napoca, G.G. Byron nr. 6A ap. 94

47

227

ARMAN ILEANA VICTORITA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor

47

228

SZABO DARIUS

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. Modul B1 ap. 1

47

229

DEZMIREAN ELENA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. T

47

230

KOVACS CSABA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. Modul B4 ap.1

46

231

BUNACSI ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

45

232

CZANKA ANTAL

Cluj Napoca, str. Cantonului, fn

45

233

COJOCNEAN NICOLAE

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 15 ap. 10

44

234

CHITA MARCEL DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Platanilor

44

235

TRIF VASILE MARIN

Cluj Napoca, str. G. Bruno nr. 121

43

236

BERKI CIPRIAN FLORIN

Cluj-Napoca

42

237

DEZMIREAN CLAUDIA LUCREȚIA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. T

42

238

ELEKEȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 135Aap. 15

41

239

KOROSI ADAM

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

38

240

ZANGAR VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

32

241

ELEKES IULIANA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. 1

31

242

LUDVIG ATTILA GABRIEL

Cluj-Napoca Pata Rît

28

243

CZULI CRISTIAN

Cluj-Napoca

28

244

STÂNCIU MARTA

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 13

NE

245

MICLĂUȘ MIRCEA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 125 ap. 15

NE

246

VARGA COSMIN

Jud. Cluj Sat Cîțcău nr. 90b

NE

247

BOANCĂ EVA

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 17 ap. 13

NE

248

CORĂBIAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 34

NE

249

CSULI LUCREȚIA

Cluj Napoca

NE

250

TRÎNCA MIRCEA SIMION

Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 21 ap. 4

NE

251

OPREA (PINTILIE) LIVIA

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu, nr.54, ap.3

NE

252

ZSIGA VIOLETA RIBANA

Cluj-Napoca

NE

253

DERZSI ISTVAN

Sat Gilău nr. 1052 Jud. Cluj

NE

254

NAGY IMRE PETER

SatApahida, Str. Salcâmilor nr. 7Jud. Cluj

NE

255

NEAGOȘ MIRCEA LUCIAN

Cluj-Napoca

NE

256

DOBOȘ MARIUS SEBASTIAN

Cluj-Napoca, Str. Anina nr. 11 ap. 1

NE

257

CRĂCIUN ANCA

Cluj-Napoca, Ale. Bizușa nr. 8 ap. 80

NE

258

BRAN ELENA DANIELA

Cluj-Napoca, Str. Cosminului nr. 33

NE

259

SIMON ELEMER BOBI

Cluj-Napoca, str. Sportului, nr. 13

NE

260

POP RODICA ADRIANA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie nr. 92 ap. 2

NE

261

MORUZI DORIN

Cluj-Napoca, Str. Orăștie nr. 10 ap. 5

NE

262

REZMUVES ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Cantonului, FN

NE

263

ZAGOR IOSIF

Cluj-Napoca, Pta Unirii, nr. 14, ap. 23

NE

264

PINTEA SANDOR MONICA

Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu nr. 55

NE

265

LAR ROZALIA

Cluj-Napoca, Aleea Micuș nr. 1 ap. 102

NE

266

MOLDOVAN FLORIN ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 35

NE

267

ORBAN MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 ap. 36

NE

268

LEGMAN ANA

Cluj-Napoca, str.Petrila nr.21

NE

269

MULLER MARTIN MARIAN

Cluj-Napoca, Str. G.G.Byron nr. 15 ap. 11

NE

270

CUIBUS RAMONA NICOLETA

Cluj-Napoca, Str. Postăvarul nr. 8 ap. 2

NE

271

PLĂCINTĂ GHEORGHE

Mun. Galați, str. Nicolae Deleanu nr. 26 bl. H ap. 45

NE

272

AJTAI CARMEN SIMONA

Cluj-Napoca

NE

273

RUSU ADRIAN VASILE

Cluj-Napoca, Str. Teleorman nr. 65 ap. 35

NE

274

POP MELINDA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 75 ap. 5

NE

275

CZULI CORNEL

Cluj-Napoca, Str. Căii Ferate nr.6-7 ap. 3

NE

276

LASZLO MIKLOS

Cluj-Napoca,str.Marasesti nr.31 ,ap.3

NE

277

POPTELECAN NICULINA IOANA

Mun. Dej, Str. Prieteniei nr. 1A

NE

278

GLIGAN ADRIAN FLORIN

Cluj-Napoca, Str. Muncii nr. 219 ap. 23

NE

279

NAGY ELENA

Cluj-Napoca, Str. Decebal nr. 94 ap. 1

NE

280

ERDOKOZI-KIS CLAUDIA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Lăcrămioarelor nr.7 ap. 52

NE

281

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7

NE

282

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 3 ap. 14

NE

283

KALMAN LARISA MONALISA

Cluj-Napoca

NE

284

MAXIM LAURENTIU

Cluj-Napoca, Str. Moților nr. 120 ap. 9

NE

285

NECHITI-BEȘUȚI VARVARA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți nr. 50-52 ap. 132

NE

286

RICZI ADALBERT

Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Moșoiu nr. 45 ap. 6

NE

287

LĂCĂTUȘ MAGDALENA

Cluj-Napoca, Str. Anton Pann, nr. 22, ap. 6

NE

288

GRETA PETRU

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul A5 ap. 1

NE

289

ZAGOR CĂLIN

Cluj-Napoca, Str. G.G. Byron nr. 15 ap. 1

NE

290

ROZSA IOAN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. Modul B2 ap. 1

NE

291

BUNACSI MARGARETA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

292

ROZSA ION

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul B2 ap. 1

NE

293

BOLDIJAR SANDOR

Cluj-Napoca, Str. Platanilor

NE

294

LAZAR SOFIA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul B5 ap.2

NE

295

VARGA CRISTINA VALENTINA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul 2

NE

296

BERKI SAMOIL

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

297

GRETA ELENA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul B3 ap. 2

NE

298

SZABO ALEXANDRA LARISA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Modul B1 ap. 1

NE

299

VARGA SIMONA-ANDRADA

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 16

NE

300

GRETA PETRU ROMEO (fiu)

Cluj-Napoca, Str. Platanilor

NE

301

GRETA ELENA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor

NE

302

BACS IMRE

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 11

NE

303

ELEKES RUDOLF

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 14

NE

304

MURESAN ECATERINA

Cluj-Napoca

NE

305

STOICA MARIA ROZALIA

Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 13 ap. 2

NE

306

ONACĂ MARI US Ml HAI

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989 nr.73 ap.2

NE

307

VARGA FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15 ap. 10

NE

308

KALAI ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. T

NE

309

CELEMEN ȘTEFANIA MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. George Byron nr. 6a ap. 3

NE

310

ARGHELUȘ FLORENTINA

Cluj Napoca, str. Tulcea, nr. 13, AP.12

NE

311

BOB ALEXANDRA ALIS

Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Moșoiu nr. 14 ap. 14

NE

312

POP ELVI

Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 57

NE

313

MICHl ELENA

Cluj-Napoca

NE

314

ELEKES TEREZA

Cluj-Napoca

NE

315

BERKI GHEORGHE

Cluj Napoca, Str. Sobarilor nr. 38 ap. 20

NE

316

LINGURAR FLOARE

Cluj-Napoca

NE

317

CZANKA ENIKO

Cluj-Napoca, str. Pata Rat Modul A3, ap.4

NE

318

LINGURAR VOICHITA

Cluj-Napoca, Str. G. G. Byron nr. 15, ap. 10

NE

319

VARGA REMUS

Cluj-Napoca, Str. Scorțarilor nr. 6 ap. 3

NE

320

CANKA IOSIF

Cluj Napoca, str. Cantonului, FN

NE

321

KOROSI SERGIU

Cluj Napoca, str. Cantonului, FN

NE

322

MOLDOVAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

NE

323

ȘFAIȚ VALENTIN CĂLIN

Cluj-Napoca Str. Ion Vidu nr. 8 ap. 1

NE

324

DIOSZEGI ROMINA NATALIA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor Bl. Modul B3 ap. 3

NE

325

SORA PETRUȚA

Cluj-Napoca

NE

326

PILI ADRIAN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. Modul B4 ap. 2

NE

327

BERKI ELENA IBOLYA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. B3 ap. 3

NE

328

BAGYUY MARTA KRISTINA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor bl. Modul B5 ap. 4

NE

329

VONIȘOR RITA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

NE

330

FARKAS ANA MARIA

Cluj Napoca, str. George Stephenson, nr. 15, ap.3

NE

331

KONCZ LIVIA

Cluj-Napoca, Pța. Unirii nr. 28 ap. 1

NE

332

CROITORU CORNELIA

Cluj Napoca, Str. George Stephenson nr. 15 ap. 1

NE

333

BUDI MAGDALENA

Cluj-Napoca ,Str. Stephenson George nr. 15 ap. 3

NE

334

FARCAȘ ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 15 ap. 2-

NE

335

DANDOȘ RENATA-CLAUDIA

Cluj-Napoca, Ale. Clăbucet nr. 2 ap. 86

NE

336

FERCSIMONA LIANA

Cluj-Napoca Str. Gh. Marinescu nr. 37, ap. 4

NE

337

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 15 ap. 1C

NE

338

SOTMARI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima, nr. 20, ap. 1

NE

339

OPREA MARIUS CĂLIN ION

Cluj-Napoca, Cal. Dorobanților nr. 50 ap. 1

NE

340

JUCAN VIRGINIA IOANA

Cluj-Napoca, Str. București nr. 29 ap. 12

NE

341

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Livezii nr. 43 ap. 2

NE

342

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 148 ap. 1

NE

343

LORINCZ EMILIA

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 40, ap. 7

NE

344

SZILAGYI MĂRIOARĂ

Cluj Napoca, str. Traian nr. 15 ap. 7

NE

345

MUREȘAN SOFIA

Cluj-Napoca, Str. Spicului nr. 9

NE

346

CHIRARUDOLF

Cluj-Napoca, Str. Dunării nr. 1 A, ap. 1

NE

347

LAKO JANOS

Cluj-Napoca, Str. Napoca,nr.21, ap. 1

NE

348

ȚURA GHEORGHE DĂNUȚ

Cluj Napoca, str. Paris nr.89

NE

349

SIMINIC NICOLETA

Cluj-Napoca, Str. Faguluil nr. 1 ap. 4

NE

350

TRUȚĂ RODICA

Cluj-Napoca, Str. E. Racoviță nr. 10 ap. 2

NE

351

BIRIS GIORGIANA-ANDRADA

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 12, ap. 5

NE

352

MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 11-13 ap. 88

NE

353

DEZMIREAN LUIZA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

NE

354

KALLO DACIANA CLAUDIA

Cluj-Napoca, Str. Anton Pann nr. 22 ap. 1

NE

355

DAROCZI EUGEN

Cluj-Napoca

NE

356

MOLDOVAN AUREL- GRIGORE

Cluj-Napoca, Str. Parcul Feroviarilor, nr. 12, ap. 4

NE

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa II Ia Hotărârea nr. 93/2019


357

ELEKES JANE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului, FN

NE

358

CZULI GELU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G.G. Byron nr. 15 ap. 19

NE

359

GEREBERES DOMENICO DARIUS

Jud. CJ Sat Suceagu (Com. Baciu) nr. 70C

NE

360

LAKATOS ECATERINA

Cluj-Napoca

NE

361

FARCAS ANGELA

Cluj-Napoca, str. Cantonului, FN

NE

362

CZANKA NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron nr. 12 ap. 22

NE

363

MILLE GYONGYVER

Sat Baciu (Com. Baciu) nr. 599 Jud. Cluj

NE

364

BEȘCHI TITU

Cluj-Napoca, Traian Moșoiu nr. 2B

NE

365

HOPÎRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, Pța. Mihai Viteazu nr. 1 ap. 16

NE

366

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Năsăud nr. 14 ap. 3

NE

367

BOGACS CRISTIAN ȘTEFAN

Cluj-Napoca, Cal. Florești nr. 58A ap. 3

NE

368

LACATUS ANGHELUT GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 1, ap. 25

NE

369

VARGA IU LIANA MATILDA

Cluj Napoca, str. Lunii, nr. 1, AP.20

NE

370

RUSU NADIA

Cluj-Napoca, Ale. Neptun nr. 6

NE

371

NECHIFOR CRISTINA ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 96-106 ap. 1

NE

372

CHERTESCLAUDIU ION

Cluj-Napoca, Str. Olănești nr. 6 ap. 2

NE

373

CIPCIGAN CORNEL

Cluj-Napoca, str. Azuga nr. 5 ap. 2

NE

374

GAȘCA CRISTIAN

Cluj-Napoca, Str. Arieșului nr. 119z^S0

\ NE

375

MIHESAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 20-^ap/t

DECEDAT\ <s> jVtzhj c\>< o