Hotărârea nr. 91/2019

Hotărârea 91/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Horvăth Anna, Jurja Marius Sorel, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Râcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 74487 din 11.02.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 57 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 57 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 91 din 5 martie 2019

fHotărârea a fost adontată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 91/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019


Nr crt Nume familie soți Prenume soț


Prenume soție


Data căsătoriei


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29ABRUDAN

GHEORGHE

VIRGINIA

12.12.1968

BALOG

LAJOS

MICHAELA-MARIA

16.01.1969

BODEA

OCTAVIAN

RAFILA

14.12.1968

BOTA

VIOREL

VIRGINIA

30.01.1969

BUF

IOAN

ELISABETA

04.01.1969

CÂMP AN

SORIN

VICTORIA-LETIȚIA

26.09.1968

CICEU

VIOREL

FLOAREA

06.01.1969

COCOȘ

TĂNASIE

MARIA-LUCIA

07.11.1968

CORDOȘ

IOAN

ELISABETA

25.01.1969

CRIȘAN

TEODOR

MARIA

30.01.1969

DALNOKI

GHEORGHE

AGNETA

06.01.1969

DINISTRIANU

ARISTIDE

VERONICA

09.11.1968

DIOSZEGI

JOZSEF

ESZTER

09.12.1968

DUCA

IOSIF

NASTASIA

15.01.1969

EGYED

FERENC

MARGARETA

01.02.1969

FELECAN

MIRCEA-IOAN

IULIANA

25.05.1968

FELFALUSI

ARPAD

IREN

19.12.1968

FERENȚ

ȘTEFAN

LUCIA-ANGELA

10.01.1969

FLORE

IOAN

MARIA

21.12.1968

FODOR

PETRU

FELICIA

25.12.1968

GHETI

ALEXANDRU

VIORICA

06.01.1969

HORVATH

ATTILA-TIBERIU

MARIA-MAGDALENA

09.01.1969

ILCA

CONSTANTIN

EUDOCHLA

18.01.1969

ILEA

VASILE

DEIȚA-MARIOARA

27.12.1968

IONUȚ

DUMITRU

DOINA

23.01.1969

ICERTESZ

BELA

MARIA

30.12.1968

KRIZBAY

BARNA

MARIA

13.12.1968

KUN

IOZSEF-ISTVAN-BELA

ILEANA-ANA            N

----------* zr—€—~X

30.03.1968

LĂPUȘAN

GHEORGHE

FLOARE   /  (        \ *

ț.04.1967Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție


Data căsătoriei


30

MARTON

IOAN

ELISABETA

30.12.1968

31

MAXIM

GHEORGHE

SOFIA-ANA

31.01.1969

32

MIHASAN

IACOB

MELANIA

17.12.1968

33

MOLDOVAN

GRIGORE

ANICA

20.01.1969

34

MORA

TEODOR

ANA

06.01.1969

35

MOTIOC

NICOLAE

OTILIA

31.07.1965

36

MUREȘAN

AUGUSTIN

MARIA

25.01.1969

37

MUREȘAN

IOAN

GHEORGHIȚA

27.01.1969

38

MUZUR

IOAN

MARIA

25.01.1969

39

NAGY

MIHALY

IULIANA

30.12.1968

40

NĂSTASE

CONSTANTIN

ELENA

31.01.1969

41

OLTEAN

VASILE

ANA

06.02.1969

42

PÎRJE

MIHAI

V ALERTE

20.01.1969

43

POP

ROMULUS

MARIA

06.01.1969

44

POP

LIVIU

ANA

14.08.1968

45

POPA

LIVIU-NICOLAE

DOINA

03.10.1968

46

PREDA

DUMITRU

ELENA

15.09.1968

47

RAD

DUMITRU

ANA

28.09.1968

48

ROTAR

IOAN

SUSANA

02.02.1969

49

ȘERB AN

IOAN

MILIA

30.01.1969

50

SORCOVSCHI

EMIL-VICTOR

ILEANA

20.12.1968

51

SZAKACS

FRANCISC

ROZALEA

10.08.1968

52

SZASZ

IOSIF

ROZALIA

12.12.1968

53

TACHE

ION

VERONICA

25.01.1969

54

TĂGOREAN

IOAN

ELVIRA

19.01.1969

55

VAIDA

SIMION

ANA         _____

--

25.01.1969

56

VERES

MIHAI

ELENA

19.12.1968

57

VLAIC

IOAN

MARIA  /* /«IhnY *\

18.01.1969