Hotărârea nr. 898/2019

Hotărârea 898/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615801/1/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 616039/31/28.11.2019 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin, 1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și iciul Stare civilă.


■5


Nr. 898 din 10 decembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 898/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019


Nr crt Nume familie soți Prenume soț


Prenume soție


Data căsătoriei


BATIZ-K-B

FERENCZ

EVA-ELISABETA

07.09.1969

CĂLINA

LAUREAN-1OAN

DORINA

08.11.1969

CĂLINĂ

VASILE

LIVIA

15.11.1969

CÎMPEAN

IOAN

ELENA-VIOARA

13.11.1969

COLCERIU

DĂNUȚ

ELENA

07.11.1969

CURTICIU

RADU-MIHAIU

LIANA-MARIA

27.10.1969

ILEA-ANDONIA

GHEORGHE

VALERIA

24.11.1969

KALLO

ARPAD

MARIA

11.03.1969

K.OCSIS

ANDRAȘ

AURELIA

13.11.1969

K.OVACS

GHEORGHE

ANA

10.11.1969

MOLNAR

LUDOVIC

ANA

14.01.1963

OLAH

COLOMAN

MIȚA

20.03.1969

OLTYAN

NICOLAE

IRMA

13.11.1969

ROGNEAN

DUMITRU

ANICA

27.10.1969

ȘTEFAN

MIHAI

ELENA

14.11.1969

SZOVATI

VASILE

MATILDA

20.11.1969

TAMAS

1OZSEF

SUSANA

28.07.1969

TOROK

FRANCISC

IULIANA

13.11.1969

ZAH

IOAN

LUCREȚIA              \

08.11.1969