Hotărârea nr. 888/2019

Hotărârea 888/2019 - Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca,

pentru anul școlar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 626011/1 din data de 4.12.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 626128/424 din 4.12.019 al Biroului învățământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției juridice, prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 61 pct. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5.090/30.08.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021 și văzând Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, transmis prin Adresa nr. 13917/26.11.2019, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 623311/42/03.12.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2020-2021, respectiv școli gimnaziale, colegii, licee, seminarii, grădinițe cu personalitate juridică, club școlar sportiv și centre de excelență, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare,

dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Nr. 888 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1 la Hotărârea nr. 888/2019 - învățământ de stat

Nr. crt.

A

Unitatea de învățământ

Tip unitate

1

Palatul Copiilor Cluj - finanțare MEN

Personalitate juridică

2

Clubul Școlar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

3

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

4

A

Colegiul de Servicii In Turism "Napoca" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

5

Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

6

Colegiul Național "Emil Racoviță" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

7

Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

8

Colegiul Național "George Coșbuc" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

9

Colegiul Național "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

10

Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

11

Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

12

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

13

Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

14

Colegiul Tehnic de Comunicații "Augustin Maior" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

15

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

16

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca

Personalitate juridică

17

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

18

Grădinița cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

19

Grădinița cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

20

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

21

Grădinița cu Program Normal "Albinuța" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

22

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

23

Grădinița cu Program Normal "Așchiuță" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

24

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

25

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță" - Structura 3 Cluj-Napoca

Arondată

26

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

27

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

28

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

29

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

30

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

31

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

32

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

33

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

34

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

35

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

36

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

37

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

38

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

39

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

40

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

41

Grădinița cu Program Normal "Licurici" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

42

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj -Napoca V

Arondată

43

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

44

Grădinița cu Program Normal "Lizuca" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

45

Grădinița cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 Cluj -Napoca

Arondată

46

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" CIuj-Napoba

Personalitate juridică

47

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" - Structura 1 Cluj-Năpoca

Arondată48

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

49

Grădinița cu Program Normal "Mămăruța" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

50

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

51

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

52

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

53

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

54

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

55

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

56

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

57

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

58

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

59

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

60

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

61

Grădinița cu Program Prelungit "Rază de Soare" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

62

Grădinița cu Program Normal "Rază de Soare" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

63

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

64

Grădinița cu Program Normal "Trenulețul Veseliei" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

65

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

66

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

67

Grădinița cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

68

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" - Structura 2 Cluj-Napoca

Arondată

69

Grădinița cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Personalitate juridică

70

Grădinița cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai - Structura 1 Cluj-Napoca

Arondată

71

Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

Personalitate juridică

72

Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

73

Liceul de Coregrafie Și Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

74

Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

75

Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

77

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

78

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca

Personalitate juridică

79

Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

80

Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

81

Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca

Personalitate juridică

82

Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

83

Liceul Teoretic "Avram lancu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

84

Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

85

Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

86

Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

87

Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

88

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

89

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

90

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

91

Liceul Teoretic "Victor Babeș" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

92

Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

93

Liceul Waldorf Cluj-Napoca

Personalitate juridică

94

Grădinița cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca

Arondată

95

Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

96

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

97

Școala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

98

Școala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca

Personalitate juridică


99

Școala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1

Arondată

100

Școala Gimnazială "loan Bob" CIuj-Napoca

Personalitate juridică

101

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

102

Școala Gimnazială "Ion Creangă" CIuj-Napoca

Personalitate juridică

103

Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

104

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

105

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

106

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

107

Școala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

108

Școala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

109

Școala Gimnazială de Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

110

Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca

Personalitate juridică

111

Centrul de Excelență                                        O \

Personalitate juridică

te

‘ i «W /Ir

V'

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 2 la Hotărârea nr. 888/20

9 - învățământ particular

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Tip unitate

1.

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

2.

Grădinița Creștină cu Pogram Prelungit "Seventh Heaven"

Cluj-Napoca

Personalitate juridică

3.

Grădinița cu Program Normai "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca

Personalitate juridică

4.

Grădinița cu Program Prelungit "Ary" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

5.

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

6.

Grădinița cu Program Prelungit "Camigo" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

7.

Grădinița cu Program Prelungit "Elsa" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

8.

Grădinița cu Program Prelungit "Hand In Hand" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

9.

Grădinița cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

10.

Grădinița cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

11.

Grădinița cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

12.

Grădinița cu Program Prelungit "Millennium" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

13.

Grădinița cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

14.

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

15.

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

16.

Grădinița cu Program Prelungit "Playful Learning" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

17.

Grădinița cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

18.

Grădinița Reformată cu Program Prelungit între Lacuri Cluj-Napoca

Personalitate juridică

19.

Grădinița Reformată cu Program Prelungit Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

20.

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

21.

Liceul Tehnologic "Horea Cloșca și Crișan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

22.

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

23.

Liceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

24.

Liceul Teoretic "Elf' Cluj-Napoca

Personalitate juridică

25.

Liceul Teoretic "Horea Cloșca Și Crișan" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

26.

Liceul Teoretic Creștin "Pro Deo" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

27.

Royal School In Transylvania

Personalitate juridică

28.

Școala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

29.

Școala Gimnazială Internațională "Spectrum" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

30.

Școala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

31.

Școala Postliceală "Avram Iancu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

32.

Școala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca

Personalitate juridică

33.

Școala Postliceală "Henri Coandă" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

34.

Școala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

35.

Școala Postliceală "Sfântul Nectarie" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

36.

Școala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

37.

Școala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

38.

Școala Primară "Key International School" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

39.

Școala Primară "Kinderland" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

40.

Școala Primară "Montessori Schule" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

41.

Școala Primară "Panda" Cluj-Napoca                      /'"A; Â Ar

Personalitate juridică

42.

Școala Primară "RO FIN" Cluj-Napoca

Personalitate juridică

43.

Transylvania College The Cambridge International School In Cluj

Personalitate juridică

i.r.y *