Hotărârea nr. 879/2019

Hotărârea 879/2019 - Punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr.

1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 647/2016, privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017* - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 615759/28.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 616040/451/28.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune punerea în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 129 alin. 1 și 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 21 alin 1 din H.G. nr. 1275/2000;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 434/2015, ale Sentinței civile nr. 1434/14.06.2019, ale Deciziei civile 1517/2019 pronunțată în Dosar nr. 2446/117/2017* și Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă punctajul pentru domnul Adam Tibi și familia sa, de 101 puncte, ca urmare a punerii în executare a Sentinței civile nr. 1434/2019, definitivă prin Decizia civilă nr. 1517/2019, pronunțate în Dosar nr. 2446/117/2017*, cu consecința modificării Listei de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor din fondul locativ de stat, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Juridică și Biroul Mass-m ''


ful generaLțnunicipiului, bJĂurMîtoșCA

'rcj'


Nr. 879 din 10 decembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL

Anexă la Hotărârea nr. 879/2019


AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

LISTA FINALĂ DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2017 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII, PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

ADRESĂ

PUNCTAJ

1

MOLDOVAN IOAN ADRIAN

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 51, ap.7

153

2

BUICA VIRGINIA

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43, ap. 5

150

3

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 43, ap. 3

142

4

ANTON AURICA-RODICA

Cluj Napoca, str. Gării nr.15

141

5

MATINGO IGNAT

Cluj Napoca, str. Moților nr. 141, ap.13

139

6

BERKI SAMOIL

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

139

7

ALUAȘ EMIL

Cluj Napoca, str. Bistriței nr. 46, ap. 16

138

8

ROSTAȘ MARIA

Cluj-Napoca, ale. Micuș nr.1, ap.113

137

9

PETEAN ALIN

Cluj-Napoca, str. 11 Octombrie nr. 5

135

10

CZANKAANA MARIA

Cluj-Napoca

135

11

BRAD TEODOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 13, ap.2

135

12

DANI REMUS

Cluj-Napoca, str. Ghe. Baritiu nr.16, ap.10/1

135

13

ROZMARIN ZOLTAN

Cluj Napoca, str. Paris nr. 26, ap. 3

135

14

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 30

135

15

ROSTAS STELA

Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39

134

16

VARGA RAFAEL

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 43-45, ap.1

133

17

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca, str. Bethlen Gabor nr.3, ap. 28

133

18

IGNAVALERIA

Cluj Napoca, str. Horea nr. 75, ap. 21

132

19

SZTOICA IOSIF

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 27, ap. 27

132

20

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Dejului nr. 1, ap. 49

132

21

PETRUȘ OCTAVIAN ONISIE

Cluj-Napoca, str. Doinei nr. 51

131

22

PARDI KLARA REKA

Cluj-Napoca, str. Mitropolit A. Șaguna nr. 34-36, ap. 41

131

23

CIOBAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca

131

24

CIOBAN ILEANA

Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazu nr.28, ap.7

130

25

LĂCĂTUȘ GAROFITA

____________________________________________________________’________________________________________________________________’_________________________________________________________________________________________________________________________

Cluj Napoca, str.G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39

130

26

BARLA RADU MARIAN

Cluj-Napoca, str.Mehedinți nr. 54-56, bl. D5, ap. 65

129

27

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, str. Ale. Clăbucet nr. 11, ap.75

129

28

DRĂGUS ROMICĂ

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod nr. 68, ap. 4

128

29

BUCURIOAN

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 16

128

30

MURESAN CORNEL

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37, ap. 10

128

31

PUCANI MARTIN

Cluj-Napoca, str. Cloșca nr.1, ap. 16

126

32

COROIAN ANDREEA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță bl. Lama F, ap.24

126

33

LASKAY TUNDE

Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr.10, ap.16

124

34

VINCZE ANA

Cluj-Napoca, str.Crișan nr.12, ap.6

124

35

MARTOCIAN ANA

Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 40

124

36

SABĂUIOAN

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr.2, ap.73

124

37

LEVAY MARIA

Cluj-Napoca, str.G-ral Traian Mosoiu nr. 43, ap. 4

124

38

VONAS VASILE DANIEL

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 17, ap. 28

124

39

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj Napoca, str. Caracal nr.17

123

40

FEHER LIVIA

Cluj-Napoca, Str. J.J. Rousseau nr. 12, ap. 57

123

41

OPREA MARIUS CĂLIN ION

Cluj Napoca, str. Dorobanților nr. 50, ap. 1

<X122

42

POP MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Moților nr.19, ap. 2

-121

43

GAVRILĂ CORNELIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 48, ap. 2

\ Î2ț

44

KISS ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 21, ap»|5

j^12Î

45

BACIU VIOREL

Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncoveanu nr. 58,;a^-27ĂD^Ț.'

| 120

46

COCIȘ ELENA

Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 10, ap. 18

120

47

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 148, ap. 1

120

48

RUSU MIHAI PETRU

Cluj-Napoca, ale.Neptun nr. 6

120

49

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca

120

50

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 83, ap. 2

119

51

RUS DOREL NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 69, ap. 2

118

52

AMZA MIHAI

Cluj-Napoca, str.Traian nr. 82, ap. 4

118

53

SĂSĂRMAN CLAUDIA CRISTINA

Cluj-Napoca, str. August Treboniu Laurian nr.28

117

54

LĂCĂTUȘ SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, str. Ale. Peana nr. 13, ap. 2

117

55

MAXIM MONICA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6, bl. S2, ap. 277

117

56

OTVOS ZOLTAN

Cluj-Napoca

116

57

DONDOȘ ANA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 5

116

58

LUDVIG IULIANA MIRELA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 17

116

59

BONTEAVASILE

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

116

60

TĂTAR BIANCA

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 12

116

61

SUDER MISCHAEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16, ap. 29

115

62

VÎRLAN CATELA

Cluj Napoca, str. Garoafelor nr. 2

115

63

BISIOC VALERIA

Cluj Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 5

115

64

BIRTAR RALUCA

Cluj-Napoca, str. Porțile de Fier nr. 2, Bl. B12, ap. 16

115

65

FECHETE IOSIF

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 8, ap. 22

115

66

POP ALEXANDRINA

Cluj-Napoca, str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

115

67

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 5, sc.1, ap. 14

114

68

SOTMARI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima nr. 20, ap. 1

114

69

HOȚIU MONICA

Cluj-Napoca, str. Orzului nr. 7

114

70

VARZĂ MIHAI

Cluj-Napoca, str. Janos Bolyai nr.7, ap.14

113

71

HODINĂ MIHAIELA LIANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12, ap. 97

113

72

UNGURAȘ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Vânătorului nr. 21, ap. 9

113

73

POP NICULINA MARCELA

Cluj-Napoca, str. Anina nr. 3, bl. A1, ap. 43

112

74

KOVACS AN N AMARI A

Cluj-Napoca, str. Meteor nr. 4, ap. 13

112

75

FĂRCAS EUGENIA

Cluj-Napoca, str. Someșului nr. 2-12, ap. 11

112

76

MICHI ELENA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

110

77

MATEI KATALIN

Cluj-Napoca, str. Stephenson George nr.1-3, ap. 67

110

78

STEJAR DANIEL-COSTEL

Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 52, ap. 44

110

79

DAVID ROZALIA

Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 42-44, ap. 3

109

80

JUCAN VIRGINIA IOANA

Cluj-Napoca, str. București nr. 29, ap. 12

109

81

MITITEAN NICOLETA CECILIA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 7, ap. 37

108

82

MUNTEAN ALIN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 334

108

83

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca, str. Gârbău nr. 3, ap. 42

108

84

PAȘCALĂU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 2, ap. 26

108

85

KOVACS IOAN

Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie nr. 68, ap. 5

108

86

BĂICAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Steluței nr. 5

108

87

UJVARI ROBERT CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 13, ap. 7

107

88

SIMA MARIANA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 73, ap. 8

107

89

URSU CAMELIA OLGUȚA

Cluj Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 104

106

90

NAGY ROBERT FERENC

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 6, ap. 142

106

91

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca, str. loan Ghica nr. 30, ap. 2

105

92

PUȘCAU MIHAELA

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 32, ap. 2/2

105

93

BANYAI ILDIKO

Cluj-Napoca, ale. Padin nr. 20, ap. 80

105

94

BARANY ILEANA

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19, ap. 6

105

95

BONȚIDEAN BIANCA OTILIA

Cluj-Napoca, str. Al. Vlahuță, nr. 37, ap. 15

105

96

SCHEBOR ILDIKO-JULIANNA

Cluj-Napoca, ale. Herculane nr. 17, ap.13

104

97

BOLDIJAR ANGHEL

Cluj-Napoca, str. Mecanicilor nr.26

104

98

POP RODICA ADRIANA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 92, ap. 2

103

99

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 15, ap. 16

103

100

POPA ROXANA MIHAELA

Cluj-Napoca, str. J.Jaures nr. 10, ap. 8

103

101

POP VILICA

Cluj-Napoca, str. Steluței nr. 5, ap. 1

103

102

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman nr. 10, ap. 9

102

103

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca, str. Băișoara nr. 3, ap. 47

102

104

BARA KINGA-ANDREEA

Cluj-Napoca, str. Băița nr. 7, ap. 27

102

105

IRIMIAȘ FELICIA NELICA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 140, ap. 187

102

106

ADAM TIBI

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr. 15, ap.7

101

107

BARIȚIU CRISTINA

Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 21, ap. 18

101

108

MOLNAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 50, ap. 1

101

109

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 51, ap. 7

101

110

LAZĂR ILEANA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie nr. 73, ap. 6

101

111

ORBAN SEBASTIAN ALIN

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 92, ap. 3

101

112

OROSZ FERENCZARPAD

Cluj Napoca, str. Arany Janos nr. 15, ap. 7

100

113

CRETA ERNEST

Cluj-Napoca, ale. Gârbău nr. 13, ap. 26

100

114

MUREȘAN DANIEL

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 24

100

115

CRĂCIUN ANCA

Cluj-Napoca, ale. Bizușa nr. 8, ap. 80

99

116

CSOMORTANI ERZSEBET

Cluj Napoca, str. Gârbău nr. 10, ap. 10

99

117

GABOR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 4

98

118

ARMAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Pavel Roșea nr. 1, ap. 1A

98

119

JAKAB DANA GHEORGHINA

Cluj-Napoca, ale. Slatina nr. 2, bl. V10, ap. 7

98

120

BOANCĂ DORINA ALINA

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 47, ap.112

98

121

PLEȘA TEODOR

Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13, ap. 2

98

122

UDVARI ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. G-ral Traian Moșoiu nr. 43, ap. 13

98

123

ȘIPOȘ VASILICA

Cluj-Napoca, str. Ialomița nr. 5, ap. 40

97

124

KOVACS EMESE M ELIN DA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr.1, ap. 4

97

125

POP BIANCA

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 152, ap. 48

97

126

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj-Napoca, str. Oașului, nr. 89-90, ap.10B

97

127

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36, bl. D10, ap. 2

96

128

ROATIS ANGELA MELANIA

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, ap. 36

96

129

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 5, ap. 94

96

130

KALLO DACIANA CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 1

95

131

CÂMPEAN RALUCA

Cluj-Napoca, str. Iasomiei nr. 5

95

132

CHIȘ IOANA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 10-12, ap. 97

94

133

SZALMA ENIKO

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 6, ap. 87

94

134

BUNACSI ANA PĂPUSICA

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 47, ap. 5

94

135

POPOVICIU ANA MARIA

Cluj-Napoca, str. Gr. Alexandrescu nr.19, ap. 13

93

136

RUS CĂTĂLINA

Cluj-Napoca, str. Cernei nr. 9, ap. 45

93

137

CĂMĂRĂSAN FELICIA NASTASIA

Cluj-Napoca, str. Fântanele nr. 7, ap. 130

93

138

RICSI DARIUS LUCIAN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

93

139

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap. 2

93

140

SIMON ILCA

Cluj-Napoca, str. Sportului, nr. 13

93

141

NCZE ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Micuș, nr. 1, ap. 70

92

142

NCZE IANOS LEVENTE

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 209

92

143

VĂSCAN ILDIKO ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Viile Dâmbul Rotund nr. 17

92

144

MOLDOVAN CLAUDIA-AURORA

Cluj-Napoca, str. Dr. L. Pasteur nr. 77, bl. 2N, ap. 35

92

145

ROTAR RALUCA IOANA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap. 295

91

146

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 14, ap. 3

90

147

TODEA IULIUȚ

Cluj-Napoca, cal. Dororbanților nr. 39-41, bl. D, ap. 4

90

148

TOADER ROBERT FLORIN

Cluj-Napoca, str. Parâng nr. 2, ap. 7

89

149

FOGARAȘI LAZĂR

Cluj-Napoca

89

150

MOLDOVAN ARANKA

Cluj-Napoca

89

151

CALANYOS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 43, ap .2

89

152

ELEKEȘ RUDOLF

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 14

88

153

REZMUVES ROMULUS

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

88

154

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, ap. 349

87

155

CRISTEA IULIANA

Cluj-Napoca, str.Tudor Vladimirescu nr. 6-8, ap.117

87

156

FECHETE NICOLAE

Cluj-Napoca

87

157

LABO AURELIA ANA-MARIA

Cluj-Napoca

87

158

ALBU LIVIU-COSMIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 25, bl. B.F10, ap. 9

86

159

CIURI CĂLIN LUCIAN

Cluj-Napoca, str. București nr. 29, ap. 3

86

160

VIMAN DANIEL ADRIAN

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 79, ap. 72

86

161

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47, ap. 84

85

162

MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca, str. Cojocnei nr. 11-13, ap. 88

85

163

ROMAN MARIA

Cluj-Napoca, str. Beiușului nr. 68, ap. 53

85

164

SZOMMER SZABO ILDIKO

Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr.1-3, ap. 2

84

165

POPOVIDIU CIPRIAN

Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 133, ap. 12

84

166

LĂPUȘTE MIHAELA-ILEANA

Cluj-Napoca, Calea Florești, nr. 77, bl. V 3, ap. 56

84

167

CANKA IOSIF

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

84

168

CUC MARCEL

Cluj Napoca, str. Padin nr. 32, ap. 4

82

169

HOCA ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 4, ap. 1

82

170

VOICU LILIANA

Cluj-Napoca, str. Școlii nr.1

82

171

ȚÎCU GALI NA

Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 24, ap. 4

82

172

NEGREA LAURA

Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 293, ap. 11

81

173

UDVARI LIDIACLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Peana nr. 6, ap.17

81

174

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 31

81

175

MUREȘAN VIOREL VASILE

Cluj-Napoca, str. Moților nr. 35, ap. 2

81

176

TONEA GABRIEL FELICIAN

Cluj Napoca, str. Dâmboviței nr. 87, ap.46

81

177

HOCA MARIA

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 36, ap. 4

80

178

STOICA DUMITRU ADRIAN

Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 60, ap. 131

80

179

ADAM IOSIF

Cluj-Napoca, str. M. Piuaru nr. 5, ap. 17

80

180

SZILAGYI MARIA

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul A3

80

181

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr. 18, ap.2

80

182

MOLDOVAN PAVEL

Cluj-Napoca, str. Meșterul Manole Nr. 2, ap. 1

80

183

LĂCĂTUȘ VOICHIȚA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr.1, ap. 16

79

184

CÎMPEAN CALIN

Sat. Topa Mica, nr. 175, Corn. Sînpaul, Jud. Cluj

79

185

TOLVAI ILDIKO IREN

Cluj-Napoca

79

186

GAJI EMANUEL DAN

Cluj Napoca, Aleea Clăbucet nr. 11, ap.11

79

187

ROMAN IOAN MARCEL

Cluj Napoca, str. Lunii nr. 22, ap. 37

79

188

PAPAI MARCELA

Cluj-Napoca, ale. Padin nr. 14, ap. 1

79

189

MUREȘAN ECATERINA

Cluj-Napoca

78

190

OTVOS DIANA ROZALIA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

78

191

HARKO OSCAR

Cluj Napoca, str. Mărășești nr. 14-16, ap. 6

78

192

STANCU ILIE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

76

193

ARGHELUȘ FLORENTINA

Cluj Napoca, str. Tulcea nr. 13, ap. 12

75

194

BALINT ROBERT

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

74

195

DICHER VASILE FLORIN

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 10, ap. 21

73

196

SZILAGYI NICOLETA LĂCRĂMIOARA

Cluj-Napoca, str. Pata Rat Modul A3, ap.1

73

197

MARIAN NICOLAE

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 34-36, bl. D10, ap. 42

72

198

CEACA NICOLETA GIORGIANA

Cluj-Napoca, str. Parașutiștilor nr. 4A

71

199

BĂLTĂREȚU ADRIAN VALENTIN

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 76, ap. 17

71

200

VIDRIGHIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 28, ap. 13

70

201

DUMITRU VASILE

Cluj Napoca, str. Traian Moșoiu, nr. 45, ap. 4

70

202

STANCU VIORICA

Cluj-Napoca, str. Platanilor Modul B5, ap. 3

70

203

MUREȘAN ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 25, ap. 5

70

204

DEJAN FLOAREA

Cluj-Napoca

69

205

CZIRAK NICOLAE RADU

Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur nr. 67, ap. 11

69

206

DOGHI IOAN

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 21

68

207

RAITA LUMINIȚA DORINA

Cluj-Napoca

68

208

ARMAN ȘTEFAN

Cluj Napoca, str. Traian nr. 61, ap.9

66

209

KALAI IOAN

Cluj-Napoca, str.Mărășești nr. 42-44, ap.3

66

210

BUNACSI MARGARETA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN              --

65

211

ADAM IOSIF

Cluj Napoca, str. Lăcrămioarelor nr.

65

212

BERCHI EMIL-CRISTIAN

Cluj-Napoca

64

213

ADAM DANIEL-PĂUNEL

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

64

214

SORAPETER SORIN

Cluj-Napoca

63

215

KULCSAR ROXANA CARMEN

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 73, bl.T1, ap. 8

62

216

LINGURAR CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.10

61

217

VITAN VILMA

Cluj-Napoca

61

218

VEREȘ ISIDOR

Cluj-Napoca

60

219

KEREKES CARMEN-DIANA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 90, ap. 34

60

220

FARCAȘ SIMION CORIN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

58

221

LINGURAR ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

58

222

ADAM MIHAI-MIRCEA

Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 1, ap. 7

57

223

ADAM NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

57

224

MĂRINCAȘ MARIUS MIRCEA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

57

225

PÎCLIȘAN RAFILA

Cluj-Napoca, str. Prof. Tudor Ciortea nr. 3, ap. 33

55

226

CHERECHEȘ LUANA

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 200

55

227

RICSI MAGDOLNA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

55

228

KALAI GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 38, ap. 20

53

229

BERKI MIHAELA GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, ap. 84

53

230

VARGA IOSIF RAFAEL

Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr .23, ap.3

52

231

DEZMIREAN ALEXANDRU MARINEL

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.17

52

232

VĂDEAN ADINA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 7

50

233

BOLDIJAR ROXANA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 114, ap. 2

49

234

LINGURAR LEONTINA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

49

235

KOROSI PETRU

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 7

48

236

KOROȘI FLORIN

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 10

48

237

LINGURAR MĂRICUȚA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

47

238

FARCAS ANGELA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

46

239

CSAPAI JANOS

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 19

45

240

SILAGHI LUDOVIC

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr. 15, ap. 15

44

241

CORPODEAN EUGENIA

Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie ap.3

41

242

OTVOS IOSIF

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

39

243

FERENȚI IONESCU CIPRIAN

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

39

244

CIPCIGAN CORNEL

Cluj-Napoca, ale. Azuga nr. 5, ap. 2

38

245

GASPAR IRINA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

38

246

VARGA ALEXANDRU

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15,ap.1

37

247

KEREKES GABRIEL TIBERIU

Cluj-Napoca, cal. Dorobanților nr. 90, ap. 34

35

248

KALAI CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. G.G. Byron nr.15, ap. 22

34

249

LASZLO MIKLOS

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 31, ap. 3

33

250

KIRALY LIVIU LUDOVIC

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr. 15, ap.11

32

251

DUMITRU PETRIȘOR

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

32

252

ROSTAȘ MARIANA

Cluj Napoca, str. Taberei nr. 4, ap.47

31

253

ZANGAR VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

28

254

LUKACS LADISZLAU NICOLAE

Turda,str. Ghe. Sincai nr.30

NE

255

DANI ATILA

Cluj Napoca, str. Episcop loan Bob nr. 4, ap.11

NE

256

LINGURAR CORINA

Cluj-Napoca, bdul Muncii nr. 47

NE

257

BIRIȘ IONELA

Cluj-Napoca, ale. Brateș nr. 16, bl.E2, ap. 29

NE

258

VĂDEAN ANA

Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 31, ap. 7

NE

259

CSULI LUCREȚIA

Cluj Napoca

NE

260

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj Napoca

NE

261

TĂTAR CONSTANTIN

Sat. Badeuti, str. Popeștilor nr. 10, Jud. Suceava

NE

262

LĂCĂTUȘ ANGHELUȚ DANIEL

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 26, ap. 17

NE

263

MUREȘAN LAURA CRISTINA

Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 54, ap. 14

NE

264

MÎNDRUȘCA ALEX-CRISTIAN

Cluj-Napoca, Str. Stephenson nr. 11, Bl. C3, ap. 2

NE

265

VERNIȘ CORINA-CRISTINA

Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 2, ap. 38

NE

266

VARGA IANOS

Cluj-Napoca, Str. Scortarilor Nr. 6, Ap. 3

NE

267

HARKO IOAN

Cluj-Napoca, str. Decebal nr.109

NE

268

ROSTAȘ MARCELA-SILVIA

Mun. Turda, str. Tineretului nr. 28, Ap. 16

NE

269

GIMAN IRINA

Cluj-Napoca, str. Gorunului nr. 6, bl. C3, ap. 13

NE

270

OPREA IULIANA

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 93

NE

271

VĂSCAN IRINA

Cluj-Napoca

NE

272

NAGY MELINDA JULIA

Cluj Napoca, str. Someșului nr.26, ap.1

NE

273

HOCA ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 32, ap. 3

NE

274

ȘFAIȚ ELISABETA

Cluj-Napoca, str. I.Vidu nr. 8, ap. 1/1

NE

275

ILEA CĂLIN CRISTIAN

Cluj-Napoca, bdul. 21 Decembrie 1989 nr. 135, ap. 126

NE

276

NAGY ILONA

Cluj-Napoca, str. Padin nr.20, ap. 85

NE

277

SUCIU ANA-MARIA

Sat Saulia, nr. 528, Jud. Mureș

NE

278

BALLA ALEXANDRA

Cluj-Napoca, str. Constantin Brancoveanu nr. 23

NE

279

GĂLĂȚANU M IRC EA LEONTIN

Cluj-Napoca, str.Motilor nr.141,ap.6

NE

280

GRETA ELENA

Cluj-Napoca

NE

281

BERKI MAGDALENA

Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 22, ap. 6

NE

282

PAVEL IO AN

Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 27, ap. 4

NE

283

BERKI OLGA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 24, ap. 1

NE

284

GALOȘ VASILE VIOLIN

Sat Dancu, nr. 74, jud. Cluj

NE

285

ADAM LOTINA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

286

ELEKEȘ GIANI ALIN

Cluj-Napoca

NE

287

KALO ROBERT JENO

Cluj-Napoca

NE

288

ROSTAȘ CLAUDIA

Cluj-Napoca, str. Paris nr.15

NE

289

TĂMAS CLAUDIA GABRIELA

Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr.7, bl. R3, ap. 28

NE

290

LACO VIOLETA-ANGELICA

Cluj-Napoca, ale.Tazlău nr.9, ap.6

NE

291

KULPINSKI AMARILDO GABI

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5, ap. 10

NE

292

BOANCĂSELIN GABRIEL

Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 36

NE

293

MANEA SIMONA GABRIELA

Cluj-Napoca ,str. Mehedinți nr. 23, sc.D, ap. 76

NE

294

ȚURA GHEORGHE DĂNUȚ

Cluj Napoca, str. Paris nr. 89

NE

295

LACO JIMI

Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 19-21, ap. 10

NE

296

CREȚA ANDREI

Cluj-Napoca

NE

297

SCARLAT ILIE MARIAN

Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 14-16, ap. 6

NE

298

CZULI EVA

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr60

NE

299

VARGA FRANCISC

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap. 10

NE

300

CHIFOR AMALIA-RODICA

Cluj-Napoca, str. Bare I nr. 55A, ap. 3

NE

301

KOLBASZ ILEANA SOMNA

Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron nr. 6A, ap. 108

NE

302

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr.7

NE

303

CORNACIU ADRIAN

Cluj-Napoca, str. Ion C. Bratianu nr. 6, ap. 1

NE

304

SZABO ERZSEBET MERCEDES

Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21, et. 3, ap. 90

NE

305

SIMON IOSIF

Cluj-Napoca, str. Moților nr.31

NE

306

CIORCA IULIA

Cluj-Napoca, str. Horea nr. 48, ap. 14

NE

307

NAGY EVA ETELKA

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 29, ap. 70

NE

308

LINGURAR PAVEL

Cluj-Napoca

NE

309

TANCZOS ANA

Cluj-Napoca

NE

310

MURESAN DORU ANTON

>

Cluj-Napoca, str. Rășinari nr.4, ap. 14

NE

311

PĂLĂCEAN TRAIAN

Cluj-Napoca, str. Dâmboviței nr. 79, ap. 98

NE

312

ANTAL SANDOR

Cluj-Napoca, str. Lăcrămioarelor nr. 10, ap.52

NE

313

UJVARI ATTILA

Cluj-Napoca, str. Lunii nr. 5, ap. 27

NE

314

CĂUCEAN NICU-CLAUDIU

Cluj-Napoca, str. Timișului nr. 77, bl. T3, ap. 11

NE

315

DEAC ELEONORA

Cluj Napoca, P-ța Unirii nr. 13, ap.9

NE

316

VINCZI ILDIKO

Sat Floresti, str. Eroilor nr. 178A, ap. 2, Jud. Cluj

NE

317

BARBU LUMINIȚA

Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 13, ap. 2

NE

318

KONCZ GABOR

Cluj-Napoca, G-ral Traian Moșoiu, nr. 43, ap. 4

NE

319

SZILAGYI CRISTIAN LAURENȚIU

Cluj-Napoca, str. Traian nr.15, ap.7

NE

320

VITAN ANDREEA CRISTINA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

321

MOLDOVAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

322

BURCEATEREZ

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

323

VARGA ANA ROZALIA

Cluj Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.l4           \

NE

324

VARGA SIMONA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

325

CZANKA KATALIN

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

326

VARGA ZELMA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

V'i 7 u L327

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj-Napoca, str. Tulcea nr. 16, bl. 04, ap. 12

NE

328

SZILAGYI MĂRIOARA

Cluj Napoca, str. Traian nr. 15, ap.7

NE

329

POP ANDREEA-ROXANA

Cluj-Napoca, bdul. Eroilor nr. 34, ap. 13

NE

330

DONDOȘ EUGEN

Cluj-Napoca, str. V. Babeș nr. 9, ap.8

NE

331

LAKATOS LI VIA SIBIANCA

Cluj-Napoca, str. Orăștiei nr. 10,ap.59

NE

332

MACINGO SILVIA DOINIȚA

Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 86, ap. 1

NE

333

KADOURA ELISABETA

Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexandrescu nr.43,ap.11

NE

334

KALMAN DANIELA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 10, ap. 9

NE

335

GABOR MARIA

Cluj-Napoca, str. Răvașului nr. 22, ap. 2

NE

336

VLAS FILICA

Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32, ap.27

NE

337

GASPAR LIANA ADRIANA

Cluj-Napoca, str. Sportului nr. 4

NE

338

CRETA IULIANA

Cluj-Napoca

NE

339

FARCAȘ CRI NA

Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 34

NE

340

SALIMI METI

Cluj-Napoca, str. C. Brancoveanu nr. 58, ap. 36

NE

341

LAKATOS ECATERINA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

342

FĂRCAȘ PAULI NA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

343

OTVOS VASILE

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 10, ap. 15

NE

344

HOPÎRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, str. P-ța Mihai Viteazu nr. 1, ap. 16

NE

345

LAKATOS MARISCA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

346

ELEKES ALADAR

Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34

NE

347

CZANKA CĂLIN

Cluj-Napoca

NE

348

MUREȘAN ADAM

Cluj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15,ap.1O

NE

349

ELEKES KALMAN

Cluj-Napoca

NE

350

MOLDOVAN IOAN IULIAN

Cluj-Napoca

NE

351

FOGARASI BUȚO

Cluj-Napoca

NE

352

SFAIȚ ROMEO VASILE

Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie nr. 57, ap. 12

NE

353

SĂLĂGEAN VIORICA

Cluj-Napoca, str. Primăverii nr.6, bl.S2, ap.372

NE

354

MOLDOVAN DIONISIE

Sat Frata (Corn. Frata) nr. 403, Jud. Cluj

NE

355

BUZAS ATTILA

Cluj-Napoca, str. Ghe. Barițiu nr. 18, ap. 5

NE

356

ELEKES TEREZA

Cluj-Napoca

NE

357

SIMILEAC VIOREL

Cluj-Napoca

NE

358

ADAM VLAD MARIAN

Cluj-Napoca

NE

359

MOLDOVAN MONICA

Cluj-Napoca, str. Molnar loan Piuariu nr.5,ap.62

NE

360

MURESAN ANA MARIA

_____________________________________________’____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cluj-Napoca, str. Plopilor nr. 58, ap. 30

NE

361

NONICA IOSIF CRISTIAN

Cluj-Napoca, str. Paris nr. 41-43, ap. 4

NE

362

LINGURAR SONETA

Cluj-Napoca, str. G. G. Byron nr, 12, ap. 22

NE

363

CZANKA NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

364

FODOR ADELA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

365

FODOR SONIA

Cluj Napoca, str. Cantonului FN

NE

366

ADAM CIPRIAN

Cluj-Napoca, str. Sobarilornr. 38, ap. 20

NE

367

HORVAT MIHAIELA

Cluj Napoca, str. Primăverii nr. 2, ap.158

NE

368

CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7, ap.1

NE

369

RICSI ANA STELA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

370

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 7, ap. 1-2

NE

371

DÎRVARIU ANIȘOARA

Cluj-Napoca, str. Donath nr. 192, bl.A4, ap. 24

NE

372

SZABO-KOCSIS IRINA

Cluj-Napoca, Str. Cantonului FN

NE

373

COJOCNEAN NICOLAE

Ciuj-Napoca, str. G.G.Byron nr.15, ap.10

NE

374

FUGARU LUMINIȚA-MARIA

Cluj-Napoca, str. Fântânele nr. 63-65, ap. 18

NE

375

DOBOȘ GYONGY

Cluj-Napoca, str. Lutoasă nr. 8

NE

376

NIMAȘ TUDOR

Cluj-Napoca, str. Poet Gr. Alexandrescu nr. 2, ap. 22

NE

377

FELECAN NELU

Cluj Napoca, str. Bulgarilor nr. 26, ap. 2

NE

378

BENKGYORGY

Cluj-Napoca

NE

379

BOZSAK PETRE-ZOLTAN

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 39, ap. 5

NE

380

BUNGĂRDEAN SORIN OVIDIU

Cluj-Napoca, bdul Muncii nr. 293, ap. 11

NE

381

KILIN ATTILA

Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ap. 33

NE

382

SAIGO LIDIA ELENA

Cluj-Napoca, str. Octavian Petrovici nr.3, ap.2

NE

383

KIL1N ESZTER ZSUZSANNA

Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 32, ap. 2

 jvTx

DECEDATĂ

384

SPIELMANN SANDA

Cluj-Napoca

\

DECEDATĂ