Hotărârea nr. 854/2019

Hotărârea 854/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588958/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589148/31/14.11.2019 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


de ședință, Ștefan TARCEA 5


Nr. 854 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 854/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Ș1P0Ș

GLIGOR

LEONTINA

22.10.1969

ȘOMLEA

NICOLAE-TRAIAN

VERGINIA

19.10.1969

AȘTILEAN

ALEXANDRU

MARIA

23.10.1969

ALMĂȘAN

VASILE

IRINA

27.10.1969

BIRO

FRANCISC

IRMA

23.10.1969

CÂMPIAN

IOAN

VIORICA

06.11.1969

CĂREAN

VASILE

MARIA

18.10.1969

CHIȘ

AUREL

ILEANA

25.10.1969

COLCERIU

GAVRIL

RODICA

30.10.1969

COROIANU

AUGUSTIN

VERONICA

07.11.1969

CRIȘAN

IOAN

EUGENIA

25.10.1969

DARVAS

BELA

ADELA

27.10.1969

DUCA

VASILE

MARIA

03.11.1969

FELECAN

NICULAIE

VICTORIA

06.11.1969

HÎMPEA

ALEXANDRU

LIDIA

03.11.1969

HOMOVICS

IOSIF

V1RGINIA-SILVIA

25.10.1969

ILONȚA

NICOLAE

LETIȚIA

27.10.1969

JUCAN

GHEORGHE

AURELIA

24.10.1969

M1RON

EMIL

MARIA

05.11.1969

MOLDOVAN

GAVRIL

MARIA

08.11.1969

MOZEȘ

ȘTEFAN

IUSTINA

27.09.1969

MUNTEAN

MIHAI

MARIA

27.10.1969

MUREȘAN

GHEORGHE

ANA

07.11.1969

MUREȘAN

IOAN

ANA

01.11.1969

MUSTEA

IOAN

IOSEFINA

20.08.1969

PĂLĂCEAN

AUREL

MARIA

18.10.1969

PESCAR

I0AN

MARIOARA

24.10.1969

POP

MARIA

23.10.1969
Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

RAD

ALEXANDRU

MARIA

12.08.1950

TARȚA

IOAN

ILEANA

07.11.1969

TAT

IOAN

TEODORA

18.10.1969

Ț1D0R

PAVEL-VIOREL

.......

^OIȚA-ADRIANA

18.10.1969