Hotărârea nr. 850/2019

Hotărârea 850/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și extinderea Skatepark Rozelor din Municipiul Cluj-Napoca”.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!