Hotărârea nr. 820/2019

Hotărârea 820/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 336.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!