Hotărârea nr. 819/2019

Hotărârea 819/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.F. nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f.n.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!