Hotărârea nr. 818/2019

Hotărârea 818/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului Drumul Sfântul Ioan și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!