Hotărârea nr. 810/2019

Hotărârea 810/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!