Hotărârea nr. 81/2019

Hotărârea 81/2019 - Finanțarea de la bugetuul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa viceprimarului;

Analizând Referatul nr. 103081/42/26.02.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 197.250 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea și coordonarea Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în municipiul Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (6) pct. 11 și alin. (7) lit. a, art. 39 alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 197.250 de lei, de la bugetul local pe anul 2019 în vederea organizării Conferinței Comisiei pentru Politica de Coeziune Teritorială și Bugetul Uniunii Europene (C.O.T.E.R.), din cadrul Comitetului European al Regiunilor, în parteneriat cu Comitetul European al Regiunilor, în perioada 25-26 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 81 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)