Hotărârea nr. 809/2019

Hotărârea 809/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!