Hotărârea nr. 808/2019

Hotărârea 808/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud și zona Canalul Morii Nord.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!