Hotărârea nr. 807/2019

Hotărârea 807/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!