Hotărârea nr. 806/2019

Hotărârea 806/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!