Hotărârea nr. 804/2019

Hotărârea 804/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!