Hotărârea nr. 803/2019

Hotărârea 803/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!