Hotărârea nr. 802/2019

Hotărârea 802/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Maramureșului nr. 151 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!