Hotărârea nr. 801/2019

Hotărârea 801/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Bulevardul 1 Decembrie 1918 (tronsonul 2) și a imobilului situat în strada Arinilor nr. 9, aferent Liceului cu Program Sportiv, din municipiul Cluj-Napoca.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!