Hotărârea nr. 800/2019

Hotărârea 800/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!