Hotărârea nr. 80/2019

Hotărârea 80/2019 - Prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94066/449/20.02.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Administrare Hale și Piețe, prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere;

Reținând dispozițiile art. 6, Anexa 2, Hotătârea nr. 341/2015, privind aprobarea Regulamentului de funcționare a piețelor agroalimentare Flora, Hermes, Zorilor, Ira si Grigorescu, precum și aprobarea Regulamentului privind organizarea și atribuirea procedurii „selecție de oferte" în vederea închirierii spațiilor comerciale și a chioșcurilor din incinta Piețelor agroalimentare, administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

>

Art. 1 - Se aprobă prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile comerciale situate în incinta piețelor agroalimentare administrate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, pe o durată de trei ani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul Administrare Hale și Piețe și Direcția Economică.


Nr. 80 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 80/2019


CLUJ-NAPOCA

Lista spațiilor comerciale propuse pentru prelungirea contractelor de închiriere

Nr. crt.

Titular contract de închiriere și număr contract

Adresa spațiului

Suprafața (mp)

Valabilitate contract

Prelungire

contract

1

S.C. ONCOS PROD

S.R.L.

Contract nr.

67353/18.02.2016

Piața agroalimentară Hermes, Str. Albac, F.N., Cluj-Napoca

29,49

16.03.2016-

15.03.2019

16.03.2019-

15.03.2022

2

S.C. MONDOMON

S.R.L.

Contract nr.

Piața agroalimentară Hermes, Str. Albac, F.N., Cluj-Napoca

30,30

16.03.2016-

15.03.2019

16.03.2019-

15.03.2022

3

S.C. AGROPAN

PRODCOM S.R.L. Contract nr.

144744/31.03.2016

Piața agroalimentară Hermes, Str. Albac, F.N., Cluj-Napoca

22,72

18.04.2016-

17.04.2019

18.04.2019-

17.04.2022

4

S.C. CINA

CARMANGERIE

S.R.L.

Contract nr.

67365/18.02.2016

Piața agroalimentară Hermes, Str. Albac, F.N., Cluj-Napoca

22,72

16.03.2016-

15.03.2019

16.03.2019-

15.03.2022

•te

5

S.C. COSM FAN

CARMANGERIE

S.R.L.

Contract nr.

67356/18.02.2016

Piața agroalimentară Hermes, Str. Albac, F.N., Cluj-Napoca

31,73

16.03.2016-

15.03.2019

16.03.2019-

15.03.2022

6

S.C. COSM FAN

CARMANGERIE

S.R.L.

Contract nr.

67372/18.02.2016

Piața agroalimentară

Flora, Aleea

Padin, F.N., Cluj-Napoca t

38,58

---/                --St-

16.03.2016-

15.03.2019

16.03.2019-

15.03.2022