Hotărârea nr. 8/2019

Hotărârea 8/2019 - Alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019

Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor,

în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3323/424/03.01.2019, al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 92/2007, legea transportului public și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 550.000 lei de la bugetul local pe anul 2019 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., în vederea acordării gratuității transportului spre/dinspre unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Cluj-Napoca, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019, cu excepția vacanțelor, după cum urmează:

  • - 50.000 de lei, pentru transportul elevilor din Colonia Sopor;

  • - 300.000 de lei, pentru transportul elevilor din Pata Rât;

  • - 200.000 de lei, pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor.

Art. 2. Deconturile depuse pentru transportul elevilor din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor vor fi însoțite de un centralizator privind ruta de transport, factura și listele cu numele și prenumele elevilor, vizate, semnate și ștampilate de către respectivele unități de învățământ preuniversitar.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, precum și Direcția economică.Nr. 8 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi.)