Hotărârea nr. 799/2019

Hotărârea 799/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!