Hotărârea nr. 796/2019

Hotărârea 796/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-N APOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544288/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544503/31/23.10.2019 al Direcției de Evidență a persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. 2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 796 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 796/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/20194

5

6

1

7

8

9

-

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

I

23

24

25

26

27

28

29t Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

ALBA

DĂNILĂ

SILVIA

15.10.1969

ARON

PETRU

OLIMPIA-MARIA

20.09.1969

BABOS

FRANCISC

ILONA

01.10.1969

BĂICAN

VASILE

VIORICA

25.09.1969

BALINT

NICOLAE

MARI A       --\

11.10.1969

BATINAȘ

GR1GORE

FLOAREA •' /

26.07.1969

BOBOS

EMIL

.    *-.‘l’UjAw-k

W

26.09.1969

BOGDAN

CAROL-CSABA

ELENA

06.10.1969

CHIȘ

PA VEL

RAVEICA '

29.09.1969

COCAN

IOAN

ANICA

20.10.1969

COLCERIU

SIMION

ANA

27.09.2020

CRĂCIUN

POMPEIU

ANASTASIA

17.10.1969

CRIȘAN

ALEXANDRU

MARIA

18.10.1969

DINE

IOAN

MARIA-TAMARA

01.07.1969

DUȚĂ

DUMITRU

ANNA

09.10.1969

FRĂȚILĂ

IOAN-TEODOR

RODICA-ILEANA

11.10.1969

GACIU-ARDELEAN

NICOLAE

FLOARE

11.09.1969

HARMATH

VASILE

DOINA

16.08.1969

HORVAT

LAURENȚIU

SUZANE-MARIE

20.10.1969

HOSU

VASILE

MARIA

20.10.1969

IONESCU

CONSTANTIN

DOINIȚA-ELENA

03.10.1969

ISTRÂTESCU

CRISTIAN-CORNEL

DELIA-MICHAELA

02.10.1969

KISS

ȘTEFAN

MAGDA

29.09.1969

LUCACIU

SIMION

LILIANA-MONICA

16.08.1969

LUPAȘ

IOAN

ANA

11.10.1969

MADOS

ISTVAN

ELISABETA

27.09.1969

MAN

FILIP

MARIA

03.10.1969

MARCU

DUMITRU

EMILIA

20.09.1969

MĂRGINEAN

AUREL

ANA

23.09.1969


30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

MATE

NICOLAE

MAGDALENA-VIOLETA

06.10.1969

OLAR

ISAIA

MARIA

25.09.1969

OLTEAN

VASILE

IULIANA

04.10.1969

PĂLĂCIAN

TEODOR

MARIA

02.10.1969

PETRUȘ

NICOLAE

MARIA

18.10.1969

POP

IOAN

VERONICA

04.10.1969

POP

IOAN

ILEANA

07.07.1969

PORFIRE

IOAN

MARIA

24.09.1969

RÂCZ

ZOLTAN

ELENA-MARIA

12.09.1969

SANDRU

VERGIL

ANA

29.08.1969

A    v    v

SINTAMARTAN

VIOREL

EUGENIA

09.10.1969

STOICA

IOAN

MARIA

01.09.1969

SUCIU

TEODOR

MARGARETA

26.09.1969

SZABO

FRANCISC

MARGIT

04.10.1969

SZABO

ALEXANDRU

ELISABETA

28.08.1969

SZABO

FERENC

ELISABETA-VIORICA

10.10.1969

SZEKEI

IOAN

EMILIA-MARIA

14.07.1969

TODEA

IOAN

MARIA

12.09.1969

TRIPON

DUMITRU

ANA

17.10.1969

ULICI

VASILE

VIOARA

28.09.1969

URSU

IOAN

FIRUȚA

06.10.1969

VERES

GAVRILĂ

VALERIA

16.10.1969

VÎRTIC

VASILE

VERGINIA

25.09.1969

VOMIR

IOAN

EUFROSINA

06.10.1969

VUNVULEA

IOAN    /V- A

LUCIA-MONICA

18.10.1969

ZĂHAN

ion                    "

Viariana

06.10.1969