Hotărârea nr. 754/2019

Hotărârea 754/2019 - Încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 549851 din 25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 549890 din 25.10.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 1057 vechiul Cod Civil, ale art. 1058 vechiul Cod Civil, ale art. 102 din Legea de punere în aplicare a Codului Civil nr. 71/2011, ale Sentinței Civile nr. 289 din 6 iunie 2014, a Tribunalului Cluj, irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 1318/R/2014, a Curții de Apel Cluj, ale Sentinței Civile nr. 95/2018 pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosar nr. 5093/117/2017, definitivă prin Decizia Civilă nr. 132/A/2018, a Curții de Apel Cluj și ale Hotărârii nr. 146/2011;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea Contractului de asociere nr. 116592 din 21.04.2011, beneficiară Fundația „Primăvara Clujană”, raportat la imposibilitatea exploatării bazei sportive, urmare a restituirii în natură, în baza Sentinței Civile nr. 289 din 6 iunie 2014, a Tribunalului Cluj, irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 1318/R/2014, a Curții de Apel Cluj, a terenului în suprafață de 2.650 mp., parte din terenul obiect al asocierii.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 754 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)