Hotărârea nr. 736/2019

Hotărârea 736/2019 - Hhotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 489310/1/25.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 489904/31/25.09.2019 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 736 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă Ia Hotărârea nr. 736/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora Ii se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

1

ABRUDAN

IOAN

MARIA

30.08.1969

2

ACHIM

N1COLAE

MARIANA-CARMEN

26.08.1969

3

BOLOGA

FLORIN

VALERIA

21.08.1969

4

BULUCZ-HALASZ

VASILE

DORINA

09.09.1969

5

CHINTOAN

VASILE

ALEXANDRIA

01.09.1969

6

CORCHEȘ

IOAN

DOINA-ZOIE-SILVIA

11.06.1969

7

CRAINIC

AUREL

IULIANA-ELISABETA

21.08.1969

8

CRIȘAN

VASILE

NASTASIA

20.09.1969

9

DAN

GHEORGHE

MARIA

04.09.1969

10

GHERMAN

DAN-VASILE

LUCIA

10.09.1969

11

GIURGIU

TRAIAN

VALERIA

30.08.1969

12

INDOLEAN

IOAN

AURELIA

09.09.1969

13

IONESCU

VASILE-CRISTEL

EVA

17.02.1969

14

IRIMIEȘ

VASILE

'ana

22.09.1969

15

KELEMEN

ȘTEFAN

CLARA

16.08.1969

16

KILIN

FRANCISC

ELISABETA

18.09.1969

17

LAZA

PETRU

ANA

06.09.1969

18

LUNGU

PAVEL

LUCIA

01.09.1969

19

MORITZ

VASILE

MARIA

06.09.1969

20

MUREȘAN

TRAIAN

VIORICA

30.08.1969

21

OLTEANU

MTRC.RA-TTRF.RTTT

IULIANA-MARIA

06 09 1969‘

22

PÂKAI

LUDOVIC

MARGARETA

22.08.1969

23

PETER

MARTIN

EMA

03.09.1969

24

POP

IOAN

ELENA

29.08.1969

25

PORUMB

GAVRILĂ

MARIA

19.09.1969

26

RANTA

AUREL

AURELIA

13.09.1969

27

RIGO

GYULA

MARGARETA^^J^

13.02.1969

28

ROTUNJANU

CONSTANTIN

ANIȘOARj/x^ ,

—TU2U\ *\

20.09.1969

29

RUS

GAVR1L

DOINA l

28.08.1969

1

\o?L

V X ’ U L Js

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

RUSU

DEMIAN

SILVIA

30.08.1969

RUSU

TEODOR

FLOAREA

08.09.1969

SALANȚA

VASILE

TODORICA

15.08.1969

SANTA

MARIUS

VICTORIA

03.09.1969

SÎRBU

NICOLAE

DOINA

20.09.1969

STUPAR

VASILE

SALVINA

09.09.1969

SZEKELY

IMRE

ELISABETA

15.09.1969

SZOCS

ȘTEFAN

ECATERINA

16.08.1969

TELECAN

PETRU

ANA

10.09.1969

TRUȚA

ROMUL

MARIA

22.08.1969

VERDE

ANDREI

MARIA

08.09.1969

VLAIC

TRAIAN

TEREZIA

20.09.1969

VLASIN-CULDA

SEVER

ILEANA

----------—î    -----

19.07.1969

VOIVOD

IOAN

MARIA /" O   Vj\

-----—/-O- s*1 X--

30.08.1969