Hotărârea nr. 692/2019

Hotărârea 692/2019 - Trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516015 din 9.10.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516934 din 9.10.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului strada Simeria și însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 41 alin.(5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 286 alin. (4), art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 22, 23 lit. a), art. 382 alin. (2) lit. i) din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 376/2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu, strada Odobești vest;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1) și art. 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, cu suprafața măsurată de 4.664 mp., cu destinație de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Simeria, cu suprafața măsurată de 4.664 mp, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află w-

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Simeria din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și


evidența proprietății și Direcția Economică.


e'ld.dinte de ședință,

Ștefan Tarcea*

X          ^'Contrasemnează:

Nr. 692 din 16 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Secretarul municipiului, Jr. Aurora Roșea

Anexă la Hotărârea nr. 692/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada SIMERIA domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Simeria, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[ml

Y

[m]

1

589676.9610

392803.0800

2

5S9680.1930

392816.9110

3

589680.8670

392821.6810

4

589681.6710

392829.0190

5

589684.0046

392847.8827

6

589685.5350

392869.4420

7

589686.8832

392884.3793

8

589687.1621

392887.4692

9

589686.8800

392887.4850

10

589687.5590

392897.0750

11

589688.0910

392906.6600

12

589688.2530

392909.5760

13

589689.1440

392925.6300

14

589688.9060

392931.8760

15

589688.4600

392949.0200

16

589688.8013

392958.4138

17

5S9691.8350

392972.0607

18

589690.8122

392973.7794

19

589690.6880

392973.9000

20

589697.1650

392990.4090

21

589698.0500

392992.6290

22

589702.2500

393003.3530

23

589704.5340

393009.0040

24

589705.5510

393011.5200

25

589707.3410

393016.1930

26

589710.8020

393025.0270

27

589711.4660

393026.7830

28

589711.4800

393026.7760

29

589719.6430

393046.0460

30

589719.6950

393046.0160

31

589728.2280

393065.5720

32

589737.0860

393085.9730

33

589737.0320

393085.9990

34

589743.5002

393101.0796

36

589749.9700

393116.1600

37

589757.5380

393136.9050

38

5S9764.6480

393151.3630

39

589764.5970

393151.5880

40

589768.6740

393160.4540

41

589776.7220

393178.5350

42

589784.8160

393196.8370

43

589784.8920

393196.9840

44

589792.3000

393215.0700

45

589799.3400

393232.3000

46

589805.1280

393245.8650

47

589805.4210

393246.7820

48

589813.6620

393267.4370

49

589813.6647

393267.4833

50

589820.3641

393283.1076

51

589825.8290

393297.4420

52

589834.7740

393317.8080

33

589839.8860

393329.4490

54

589844.0170

393339.1180

55

589844.1210

393339.0810

56

589853.9880

393361.5580

57

589859.9860

393358.2330

58

589859.5559

393357.2675

59

589858.3990

393357.6870

60

589849.5410

393337.3190


61

589841.6830

393319.2500

62

589834.6380

393303.0510

63

589831.7270

393285.0880

64

589827.6420

393276.0550

65

589819.5240

393256.8040

66

589807.0696

393226.6764

67

589806.7534

393226.8064

68

589800.6112

393212.0586

69

589800.9750

393211.9130

70

589794.9470

393197.5890

71

589788.8380

393183.2200

72

589786.1530

393176.7530

73

589778.6720

393158.7320

74

589773.4270

393150.2270

75

589770.6730

393148.3240

76

589767.8720

393143.3260

77

589761.0710

393126.2590

78

589761.4770

393125.9300

79

589760.7140

393123.9760

80

589755.6330

393112.3130

81

589749.4340

393097.5730

82

5S9746.6390

393090.3930

83

589742.8000

393080.1770

84

589741.8110

393077.3670

85

589734.4510

393061.8740

86

5S9733.5650

393059.6270

87

589728.8710

393047.5030

88

589703.3140

392984.8110

89

589697.8047

392962.6656

90

589701.0452

392961.3966

91

5S9698.7330

392935.8564

92

589698.5684

392934.6173

93

589699.1280

392934.3620

94

589698.6809

392928.0577

95

589698.1708

392920.8647

96

589696.6502

392899.4225

97

589696.2930

392899.5600

98

589694.6460

392882.7300

99

589694.3230

392879.6060

100

589694.0370

392877.9080

101

589693.0793

392870.1929

102

5S9692.7340

392865.7610

103

589691.5888

392866.0854

104

5S9690.8490

392859.4190

105

5R969O 8951

39^857.0580

106

589690.4S15

392849.3439

107

589688.4170

392832.9350

108

589684.1340

392816.1720

109

589680.5050

392800.6357Data: Septembrie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

Strada Simeria, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+D

X[m]

Y[m]

1

589676.9610

392803.0800

14.204

2

589680.1930

392816.9110

4.817

3

589680.8670

392821.6810

7.382

4

589681.6710

392829.0190

19.007

5

589684.0046

392847.8827

21.614

6

589685.5350

392869.4420

14.998

7

5S9686.8832

392884.3793

3.102

8

589687.1621

392887.4692

0.283

9

589686.8800

392887.4850

9.614

10

589687.5590

392897.0750

9.600

li

589688.0910

392906.6600

2.920

12

589688.2530

392909.5760

16.079

13

589689.1440

392925.6300

6.251

14

589688.9060

392931.8760

17.150

15

589688.4600

392949.0200

9.400

16

589688.8013

392958.4138

13.9S0

17

589691.8350

392972.0607

2.000

18

589690.8122

392973.7794

0.173

19

589690.6880

392973.9000

17.734

20

589697.1650

392990.4090

2.390

21

589698.0500

392992.6290

11.517

22

589702.2500

393003.3530

6.095

23

589704.5340

393009.0040

2.714

24

589705.5510

393011.5200

5.004

25

589707.3410

393016.1930

9.488

26

589710.8020

393025.0270

1.877

27

589711.4660

393026.7830

0.016

28

589711.4800

393026.7760

20.928

29

5S9719.6430

393046.0460

0.060

30

5S9719.6950

393046.0160

21.337

31

589728.2280

393065.5720

22.241

32

589737.0860

393085.9730

0.060

33

589737.0320

393085.9990

16.409

34

589743.5002

393101.0796

16.410

36

589749.9700

393116.1600

22.082

37

589757.5380

393136.9050

16.112

38

589764.6480

393151.3630

0.231

39

589764.5970

393151.5880

9.758

40

589768.6740

393160.4540

19.791

41

589776.7220

393178.5350

20.012

42

589784.8160

393196.8370

0.165

43

589784.8920

393196.9840

19.544

44

589792.3000

393215.0700

18.613

45

589799.3400

393232.3000

14.748

46

589805.1280

393245.8650

0.963

47

589805.4210

393246.7820

22.238

48

589813.6620

393267.4370

0.046

49

589813.6647

393267.4833

17.000

50

589820.3641

393283.1076

15.341

51

589825.8290

393297.4420

22.244

52

589834.7740

393317.8080

12.714

53

589839.8860

393329.4490

10.515

54

589844.0170

393339.1180

0.110

55

589844.1210

393339.0810

24.547

6 858.

57

589859.9860

393358.2330

1.057

58

589859.5559

393357.2675

1.231

59

589858.3990

393357.6870

22.211

60

589849.5410

393337.3190

19.704

61

5S9841.6830

393319.2500

17.665

62

589834.6380

393303.0510

18.197

63

589831.7270

393285.0880

9.914

64

589827.6420

393276.0550

20.893

65

589819.5240

393256.8040

32.600

66

589807.0696

393226.6764

0.342

67

589806.7534

393226.8064

15.976

68

589800.6112

393212.0586

0.392

69

589800.9750

393211.9130

15.541

70

589794.9470

393197.5890

15.614

71

589788.8380

393183.2200

7.002

72

589786.1530

393176.7530

19.512

73

589778.6720

393158.7320

9.992

74

589773.4270

393150.2270

3.348

75

589770.6730

393148.3240

5.729

76

589767.S720

393143.3260

18.372

77

589761.0710

393126.2590

0.523

78

589761.4770

393125.9300

2.098

79

589760.7140

393123.9760

12.722

80

589755.6330

393112.3130

15.990

81

589749.4340

393097.5730

7.705

82

589746.6390

393090.3930

10.914

83

589742.8000

393080.1770

2.979

84

589741.8110

393077.3670

17.152

85

589734.4510

393061.8740

2.415

86

589733.5650

393059.6270

13.001

87

5S9728.8710

393047.5030

67.701

88

589703.3140

392984.8110

22.820

89

589697.8047

392962.6656

3.480

90

5S9701.0452

392961.3966

25.645

91

589698.7330

392935.8564

1.250

92

589698.5684

392934.6173

0.615

93

589699.1280

392934.3620

6.320

94

58969S.6809

39292S.0577

7.211

95

589698.1708

392920.8647

21.496

96

589696.6502

392899.4225

0.383

97

589696.2930

392899.5600

16.910

98

589694.6460

392882.7300

3.141

99

589694.3230

392S79.6060

1.722

100

589694.0370

392877.9080

7.774

101

589693.0793

392870.1929

4.445

102

589692.7340

392865.7610

1.190

103

589691.588S

392866.0854

6.707

104

589690.S490

392859.4190

2.361

105

589690.8951

392857.0580

7.725

106

589690.4815

392849.3439

16.53S

107

589688.4170

392832.9350

17.302

108

589684.1340

392816.1720

15.955

109

589680.5050

392800.6357

4.305

S= 4664 mp P=1204

272m

/ -- A i                          .

___________. ‘ - l                   

C ~ <• -S \\ . < '

\v\ X ;;

-c W'

' \\

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Data: Septembrie 2019

1


i szse' ssse............... ^2H38BaHSffiaHK 1 __HiM!iHijH:"

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA2221EE             ___I5KlîE2S3fl£


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada SIMBRIA, Extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „diurn” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-2-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 109 până în punctul ni’. 108 de gard din lemn; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 106 neîmprejmuit; din punctul nr. 106 până în punctul nr. 96 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 94 neîmprejmuit; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 93 de drum de acces; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 87 neîmprejmuit; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 74 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 73 de strada Reghin; din punctul nr. 73 până în punctul nr. 63 neîmprejmuit; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 62 de strada Beclean; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 57 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 57 până în punctul nr. 56 de strada Odobești;

-în latura de Sud : din punctul nr. 56 până în punctul nr. 54 neîmprejmuit; din punctul nr. 54 până în punctul nr. 51 de gard din metal, lemn și beton; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 47 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 45 de gard din lemn; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 44 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 38 de gard din lemn, metal și beton; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 14 de gard din plasă de sârmă; punctul nr. 14 până în punctul nr. 13 de diurn de acces; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 9 neîmprejmuit; din punctul nr. 9 până în punctul nr. 6 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 4 neîmprejmuit; din punctul nr. 4 până în punctul nr. 1 de gard din lemn și beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 109 de strada Ionel Teodoreanu.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca .

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4664 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4664 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea --------imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.------------------------------- Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja' în sistemul de cadastru.

  • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Septembrie 2019
A. Dale referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoric de folosin|ă

Suprafa|a (mp)

Mențiuni

1

DR

4664

Total

4664

B. Dale referitoare la construcții

Cod

Dcstina|ia

Suprafața construită Ia sol (mp

Mențiuni

C 1

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului — -1661 mp Suprafa|a din act— 4664 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

C. .-mirat executarea ntăsurlunlor 'a teren, corectitudinea

Conium introducerea imobilului in baza de date integrată șt atribuirea numărului cadastral

Semnătura ți parată

Dau:___________

Ștampila BCPI

cu realitatea din teren

/AW:c

■ SciiiX tura }i>tainp;la             /

' <'            Dațji A’ionbriâ 10».; . ’