Hotărârea nr. 671/2019

Hotărârea 671/2019 - Acordarea „diplomei de aur” și a unui premiului în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 445.954/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 446195/31 din 3.09.2019 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 671 din 10 septembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 671/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora Ii se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 Iei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
Prenume soție

Data căsătoriei

Nr crt Nume familie soți Prenume soț

ALBU

CORNEL

GENICA

24.07.1969

ANCA

AUREL

MARINELA

28.07.1969

AVRAM

EUGEN

MĂRIE

21.06.1969

BACIU

ALEXANDRU

MARIA

25.08.1969

BAGA

ALEXANDRU

ANA-MARIA

18.08.1969

BALANOVICI

IOAN

VERA-NATALIA

09.08.1969

BEIAN

PETRU

ANA

21.08.1969

BERCEA

VICTOR

ELENA

04.08.1969

BODEA

IOAN

ANTONIA

30.08.1969

BODEA

PETRU

CORNELIA

17.08.1969

BODOR

FRANCISC

ILEANA

12.08.1969

BOITI

IOAN

ANA

28.07.1969

BOLBOACĂ

CHIRILĂ

ELVIRA

20.08.1969

BORZU

ALEXANDRU

EMILIA

25.07.1969

CÂNDEA

DAN

MOCĂNIȚA-RODICA

26.05.1969

CĂTANĂ

PETRU

MARIA

19.07.1969

CHIȘ

AUREL

MARTA

05.07.1969

CHIȘU

IOAN

ELVIRA

04.08.1969

CHIRA

IOAN

MARICUȚA

22.08.1969

CIONCĂ

DUMITRU

LUCREȚIA

21.08.1969

COTOI

VASILE

ANA

26.07.1969

CRISTE

ILIE

ANA

27.06.1969

CRISTUREAN

SIMION

LINA

14.10.1966

DIȚ

MIHAI

EMILIA

29.08.1969

DUCA

MIRCEA

SUSANA

23.06.1969

FARCAȘ

POMPEI

ELEONORA

12.04.1969

FĂRCAȘ

SORIN-IOAN

MARILENA-ELVIRA

30.08.1969

GÂRDA

SIMION

EMILIA

18.08.1969

GERGELY

ȘTEFAN

VIORICA-ELISABETA

21.08.196930

GROZA

VASILE-CONSTANTIN

EMILIA

13.08.1969

31

HORVATH

ȘTEFAN

ELISABETA

04.07.1969

32

IEPURE

DUMITRU

LUCREȚIA

31.07.1969

33

ION

LUCIAN

ZORICA-FELICIA

18.07.1969

34

JUCAN

VIOREL

ANGELA

14.08.1969

35

KUDOR

PAL-ANDRAS

JUDIT

02.08.1969

36

LORINȚ

TEOFIL

ANA

24.07.1969

37

MÂNU

CONSTANTIN

MĂRIOARA

29.08.1969

38

MARELE

VASILE

MARIA-MAGD ALENA

07.02.1969

39

MESEȘAN

PETRU

MARIA

11.08.1969

40

MILOG

IONEL

MARIA

13.08.1969

41

MINTEUAN

SAMOIL

FILOMELA

15.08.1969

42

MIRON

IOAN

ANA

20.08.1969

43

MIRON

ALEXANDRU

MARIA

11.07.1969

44

MITREA

AUREL

MARIA

14.08.1969

45

MUREȘAN

MIRCEA-EMIL

MARIA

14.08.1969

46

NICOARĂ

GAVRIL

CORNELIA

25.07.1969

47

OLTEAN

IOAN

PAULINA

04.08.1969

48

PERNES

AUGUSTIN

MARIA

18.08.1968

49

PETEAN

IOAN

MARIA

14.08.1969

50

PETRUS

IOAN

MARIOARA

24.07.1969

51

PLAIAN

ANDREI

MARIA

07.07.1969

52

POP

AUREL

MARIA

14.08.1969

53

POP

AUREL

AURELIA-RODICA

27.08.1969

54

PORUȚIU

ALEXANDRU

VICTORIA

26.07.1969

55

PRIPON

IOAN

RODICA

31.07.1969

56

RIPAN

ALEXANDRU

DOINA-ELENA

26.07.1969

57

RUS

IOAN

FLORENTINA

11.08.1969

58

RUS

BENONIU

MARIA-MARIANA

22.08.1969

59

SECHERNEȘ

PETRU

NICULINA

24.06.1969

60

SIMEDREA

MARIUS

ANA-LIVIA

30.08.1969

61

SOLOMON

VASILE

LAURA

28.07.1969

62

STINIAN

IOAN

ANA

13.02.1969

63

STUPAR

GHEORGHE

EUGENIA

30.07.1969

64

SUCIU

IOAN

MARIA

30.07.1969

65

SZABO

JANOS

ETELCA

03.08.1968

66

SZABO

GHEORGHE

ERZSEBET

21.08.1969

67

SZENTE

ARPAD-PAVEL

ELISABETA

28.07.1969

68

TAT

REMUS

OLIVIA

28.08.1969

69

VIG

EMERIC

OLGA

24.07.1969