Hotărârea nr. 64/2019

Hotărârea 64/2019 - Aprobarea P.U.D.- Extindere, etajare și mansardare locuință existentă, în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13; beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Extindere, etajare și mansardare locuință existentă în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere, etajare și mansardare locuință existentă în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31128 din 25.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere, etajare și mansardare locuință existentă în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13, beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1049 din 19.11.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere, etajare și mansardare locuință existentă în vederea realizării a două unități locative, str. Cireșilor nr. 13, beneficiari: Mariciuc Bogdan-Dumitru și Mariciuc Loredana-Zamfira, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală sud-estică: min. 3 m.;

  • - retragerea față de limita laterală nord-vestică:

  • - minim 3 m pentru extinderea pe verticală a construcției existente (CI);

  • - minim 3 m pentru a doua unitate locativă propusă (C2);

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 13.50 m.;

  • - circulațiile și accesele: din strada Cireșilor;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate. Necesarul de locuri de parcare s-a calculat conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 64 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)