Hotărârea nr. 608/2019

Hotărârea 608/2019 - Acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 de lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 377083/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 382296/31 din 25 iulie 2019 al Direcției de Evidență a Persoanelor, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 46/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea diplomei de aur și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 32 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 608 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 608/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019


Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiAPA


IOSIF


VALERIA


12.07.1969


BOSSÂNYI


BUCȘI


CĂTANĂ


CHITA


BELA


MARIA


21.06.1969


IULIU


IRINA


14.07.1969


NICOLAE


MARIA


04.07.1969


AUGUSTIN


REGHINA


19.07.1969

LEHENE


LENGYEL


EMIL-ALEXANDRU


RODICA


04.07.1969


MIRCEA-ARDEAL


MARIA


25.06.1969


CAROL


ANTAL


ALEXA


IOSIF


ANTONIU


IOSIF


ȘTEFAN


IOAN


VA SILE


EMERIC


VERONICA


16.06.1969


MARIA-MAGDALENA


OTILIA


17.07.1969


VARVARA


14.07.1969


LUCIA


17.02.1969


MARIA-EUGENIA


04.07.1969


DIANA


MARIA


CLARA


EDITA-ILDICO


12.07.1969


24.03.1969


10.07.1969


14.07.1969MOCODEAN


IOAN


MARIA


26.06.1969EMIL


VIORICA


07.07.1969


IACOB


MARIA


14.07.1969


DOREL-ALEXANDRU


MARIANA-MONICA-ELENA


04.07.1969


IULIAN


VASILE


MARCEL-NICOLAE


NICOLAE


DAVID


ALEXANDRU


NICOLAE


VASILE


LEONORA


18.07.1969


MARIA


05.06.1969


LIUBOV-DOINA


28.06.1969


STELUȚA-MARIA-ILEANA


MARIA


MARIA19.07.1969


28.06.1969


12.07.1969


Nr crt Nume familie soți Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

30

VASILE

CONSTANTIN

MONICA-ECATERINA

28.06.1969

31

VINCZE

ZOLTAN-ISTVAN

TEREZIA

07.07.1969

32

VINCZE

ANDREI

ROZALIA

11.07.1969