Hotărârea nr. 601/2019

Hotărârea 601/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.

276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj}

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe amd 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările idterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj} - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Mihai Drăgoescu și Molhem M. Bashar;

Analizând Referatul nr. 341940/426/03.07.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 468/2019 (alocarea sumei de 1.200.000 de lei de la bugetul local pe amd 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Clujf

Având în vedere prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniid sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor din data de 3.07.2019;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 468/2019. în sensul schimbării destinației „I. Achiziție aparatură medicală: 1) RX Mobil-550.000 de lei”, în destinația „I. Achiziție aparatură medicală: 1) Echipament de Radio-fluoroscopie-550.000 de lei”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 601 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)