Hotărârea nr. 598/2019

Hotărârea 598/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 335380 din 1.07.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 2398...3435; nr. topo. 3577; nr. topo. 3973, 3974, 3987/1, 3988,3989, 3990, 3987 /2, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3361/1, 3361/2, 3362, 3363, 3363/1, 3363/2/2, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3369, 3370, 3371, 3372, 3174/2, 3175/2, 3176/2, 3177/2, 3178/2, 3179/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1, 4201/2, 4203, 4204/1, 4204/2, 4205, 4206, 4207, 4208/1, 4205/2, 4209, 4210/ 1, 4210/2; nr. topo. 3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2 , 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2398/1...3435/1, teren în suprafață de 18.970 mp., care se reînscrie în CF nr. 321891 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2398/2...3435/2, teren în suprafață de 6.000 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Bulevardul Nicolae Titulescu;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3577/1, teren în suprafață de 6.758 mp., care se reînscrie în CF nr. 268331 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3577/2, teren în suprafață de 1.500 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Bulevardul Nicolae Titulescu;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3973/1, 3974/1, 3987/1/1, 3988/1,3989/1, 3990/1, 3987 /2/1, 3352/1/1, 3352/2/1, 3353/1, 3354/1/1, 3354/2/1, 3360/1/1, 3360/2/1, 3361/1/1, 3361/2/1, 3362/1, 3363/1, 3363/1/1, 3363/2/2/1, 3364/1, 3365/1, 3366/1, 3367/1, 3368/1/1, 3368/2/1, 3369/1, 3370/1, 3371/1, 3372/1, 3174/2/1, 3175/2/1, 3176/2/1, 3177/2/1, 3178/2/1, 3179/2/1, 3180/1, 3181/1/1, 3181/2/1, 3182/1/1, 3182/2/1, 3183/1, 3184/1, 3185/1/1, 3185/2/1, 3186/1, 3187/1/1, 4199/1, 4200/1/1, 4200/2/1, 4201/1/1, 4201/2/1, 4203/1, 4204/1/1, 4204/2/1, 4205/1, 4206/1, 4207/1, 4208/1/1, 4205/2/1, 4209/1, 4210/ 1/1, 4210/2/1, teren în suprafață de 25.018 mp., care se reînscrise în CF nr. 321872 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3973/2, 3974/2, 3987/1/2, 3988/2,3989/2, 3990/2, 3987/2/2, 3352/1/2, 3352/2/2, 3353/2, 3354/1/2, 3354/2/2, 3360/1/2, 3360/2/2, 3361/1/2, 3361/2/2, 3362/2, 3363/2, 3363/1/2, 3363/2/2/2, 3364/2, 3365/2, 3366/2, 3367/2, 3368/1/2, 3368/2/2, 3369/2, 3370/2, 3371/2, 3372/2, 3174/2/2, 3175/2/2, 3176/2/2, 3177/2/2, 3178/2/2, 3179/2/2, 3180/2, 3181/1/2, 3181/2/2, 3182/1/2, 3182/2/2, 3183/2, 3184/2, 3185/1/2, 3185/2/2, 3186/2, 3187/1/2, 4199/2, 4200/1/2, 4200/2/2, 4201/1/2, 4201/2/2, 4203/2, 4204/1/2, 4204/2/2, 4205/2, 4206/2, 4207/2, 4208/1/2, 4205/2/2, 4209/2, 4210/ 1/2, 4210/2/2, teren în suprafață de 1070 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Bulevardul Nicolae Titulescu;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3022/1, 3023/1, 3024/1’ 3031/2/1, 3032/2/1, 3034/2/1, 3035/2/1, 3036/2 /l, 3037/2/1, 3038/2/1, 3039/2/1, 3040/2/1, 3041/2/1, 3042/2/1/1, 3043/2/2/1, 3044/2/1, 3045/2/2/1, 3046/2/1, 3047/2/1, 3048/2/1, 3050/1/1, 3051/1, 3058/1, 3052/1, 3053/1, 3054/1, 3055/1, 3056/1, 3057/1, 3059/1/1, 3059/2/2/1/1, 3060/2/1/1, 3061/1/2/1/1, 3061/2/2/1, 3062/1/2/1/1, 3062/2/2/1, 3063/2/1, 3064/2/1, 3065/2/1, 3891/1, 3892/1, 3893/1, 3894/1, 3895/1, 3896/1, 3897/1, 3898/1/1, 3898/2/1, 3899/1, 3900/1, 3901/1, 3902/1, 3903/1, 3904/1, 3905/1, 3906/1, 3907/1, teren în suprafață de 15.855 mp., care se reînscrie în CF nr. 301685 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2, teren în suprafață de 1.121 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, Bulevardul Nicolae Titulescu.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu, cu suprafața măsurată de 40.454 mp, provenind din CF nr. 266215 Cluj-Napoca, nr. topo. 3437/1; CF nr. 331432 Cluj-Napoca, nr. topo. 3437; CF nr. 321891 Cluj-Napoca, nr. topo. 2398/2...3435/2; CF nr. 266254 Cluj-Napoca, nr. topo. 3396; CF nr. 268331 Cluj-Napoca, nr. topo. 3577/2; CF nr. 321872 Cluj-Napoca, nr. topo. 3973/2, 3974/2, 3987/1/2, 3988/2, 3989/2, 3990/2, 3987/2/2, 3352/1/2, 3352/2/2, 3353/2, 3354/1/2, 3354/2/2, 3360/1/2, 3360/2/2, 3361/1/2, 3361/2/2, 3362/2, 3363/2, 3363/1/2, 3363/2/2/2, 3364/2, 3365/2, 3366/2, 3367/2, 3368/1/2, 3368/2/2, 3369/2, 3370/2, 3371/2, 3372/2, 3174/2/2, 3175/2/2, 3176/2/2, 3177/2/2, 3178/2/2, 3179/2/2, 3180/2, 3181/1/2, 3181/2/2, 3182/1/2, 3182/2/2, 3183/2, 3184/2, 3185/1/2, 3185/2/2, 3186/2, 3187/1/2, 4199/2, 4200/1/2, 4200/2/2, 4201/1/2, 4201/2/2, 4203/2, 4204/1/2, 4204/2/2, 4205/2, 4206/2, 4207/2, 4208/1/2, 4205/2/2, 4209/2, 4210/ 1/2, 4210/2/2; CF nr. 301685 Cluj-Napoca, nr. topo. 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2, 3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Bulevardul Nicolae Titulescu din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 598 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Clujs precum și al municipiilor; orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napocaj

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr, 969/2002 . /ind atestarea domeniului public ai Județului Cluj, precum șt aJ municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 20D2, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărâri! va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciuj“


 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cleme public ai județului Cluj, precum și ai municipiile^ sț ș! comunelor din județul Cluj a bunurilor cț ' Jnsi anexele nr. 1-80 care fac parte integrantă din . iez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa ia prezenta hotărâre.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și intsrneicr,.

Paul Victor Dobre, secretar de stai

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

") Hotărârea Guvernului nr. 193/2056^ (ost pubfcală în Mon'toru Oficial al rtomaniei, Partea 1,’ nr. 24fi din 20 martie 2006 șl fesîa si în acest număr bîs.


L^aJ Uued L.----3 L^-J L-&J tU&^i 5^*) L-*U L^J VueU £5^-4   £---A ~- ■ -'      —f

ro j->.


,0

*■ 1

2

3

4.

3

W42

1.3 7

Arad

2.940

174,342 00

Municipiul Cluj - Napoca

1043

1 3 7

Aramei

406

487.20

Municipiul C’-uj - Napoca

1044

1.3.7.

Arany Jsnos

3.694

219,054.20

Municipiul Cluj - Napoca

1045

1.3 7

Arge?

4.150

246,450.80

Municipiul Cluj - Napoca

1048

1 3 7

Arleșuluî

14 659

475.030.40

Municipiul Cluj - Napoca

104 Ț

13 7

Arin -’-ir

6.40O

140.132.60

Municipiul Ctu] - Napoca

1048

1 3 7

Afon Densușianu

7.324

8,786.60

Municipiul Cluj - Napoca

1049

1.3 7.

Aron Pumnul

1.333

1,599.00

Municipiul Cluj - Napoca

1050

1.37

Arțarului

Municipiul Cluj - Napoca

105^

1.3 7

Artelor

5,080

301.244.00

Municipiul Cluj - Napoca

1052

1.3.7

AleliQFHiL-l

880

52.184.00

Municipiul Cluj - Napoca

tZd

1.3 7

August Treboniu laurian

2.552

3.062 40

Municipiul Cluj - Napoca

1054

1.3 7

August n Bunee

2.400

122,400 00

Municipiul Cluj - Napoca

1033

1.3 7

Aurel Gurghlanu

Municipiul Cluj - Napoca

10S6

1.3 7

Aurel Suclu

4,063

240 935.90

Municipiul Cluj - Napoca

1057

Î.3 7.

Aurel Vlalcu

30,380

1,801,534.00

Municipiul Clu| - Napoca

ioșa

1.3.7.

Aurorei

792

950.40

Munlclphrt Clu| - Napoca

1050

1.3.7.

Aviator Bâdeseu

4.914

1,021,631.90

Municipiul Cluj - Napoca

1060

1 3.7

Aviator Trnian Dârjan

2,195

2,634.00

Municipiul Cluj - Napoca

106:

T 37.

Aviator loan Pop de Cluj

2.315

2,778.00

Municipiul Cluj - Napoca

1052

13 7.

Aviatorilor

1,226

1,471.20

Municipiul Cluj - Napoca

Î053

1 3.7

Avram lancu

9.354

554,692.20

Municipiul Cluj - Napoca

1064

1.3.7

Axenln Sever

6,196

7.435.20

Municipiul CfuJ - Napoca

1065

1.3.7.

Azuga

1.500

08,950.00

Municipiul Cluj - Napoca

1066

1.3 7

Baba Novac

6.661

394.gg7.30

Municipiul Chjj - Napoca

1067

1 3 7

Badea Cârlan

Municipiul Cluj - Napoca

1066

7.3 7

Bria Mare

5.190

307,767.00

Municipiu) Cluj - Napoca

1069

1.3.7

BM

1.657

1.988.40

Municipiul Cluj - Napoca

1070

11.37

Bălșoara

3,455

204,565.00

Municipiul Cluj - Napoca

1071

1.3 7

BSila

1.445

05.688.50

Municipiul Cl«| - Napoca

1072

1.3.7

Baladei

3.160

3,792.00

Mvntcipiii! Cluj - Napoca

1073

1 3.7

Băîea

2.400

122,400.00

Munîcfpîul Cluj - Napoca

1074

1 3.7

Banii

210

12,453.00

Municipiul Cluj - Napoca

1075

1 3.7

Banatului

<276

1,531.20

Municipiul Cluj - Napoca

1075

î 3 7

Banilor

630

42.330.00

Municipiul Cluj - Napoca

1077

1.3.7

Banul Udrea

3,378

4,053.60

Municipiul Cluj - Napoca

1078

1-3 7

Berbu LâutBru

K676

2,011 20

Municipiul Cluj - Napoca

1079

1.3 7.

Barbu Șlstânescu Oelavrancee

3,600

213,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

1080

1.3 7

B5ra I

7.061

8.473.20

Municipiul Cluj - Napoca

1081

1.3 7

Bărc B

3.B66

r ......

4,641.60

Municipiul Ckij - Napoco

1002

1.3 7

Bărcii!

5.697

6,836.40

Municipiul Cluj - Napoca

1003

1.3 7

Dârsef

2.685

136,935,00

Municipiul Cluj • Napoca

1084

1.37

Batozei

1,620

96,066.00

Municipiul Cluj - Napoca

10B5

1.3 7

S-du! 1 Dec 191B

15,000

048.800.00

Municipiul Cluj - Napoca

1086

1.3.7

B-duÎ21 Doc. 1989

70.230

4.164,639,00

Municipiul Cluj - Napoca

1087

1 37

B^dui Eroilor

12,952

35,229.44

Municipiul C!u| - Napoca

1088

1.3 7.

B-du! Muncii

41,585

49.878.00

Municipiul Cluj * Napoca

1062

1.3.7

B-dirf Nlcctee Tllulescu

10,850

961.350.00

Municipiul Cluj - Napoca

1090

1.3.7

Becaș

5.348

376,436.40

Municipiul Cluj - Napoca

109!

• 3.7

Sega

2,008'

T                                    ..

119,074.40

Municipiul Cluj - Napoca

1092

1.3.7

Qelușuto»

5.625

286.675.00

Municipiul Cluj - Nepoca

1093

1 3 7

Bela Sariofc

<560

522,765.40

Municipiul Cluj - Napoca

1094

1.3.7

Belgrad

2.528

3,033.80

Municipiu! Ctoj - Napoca

1095

1.3.7.

Berăriei

2,528

149,910.40

Municipiul Cluj - Napoca

1Q9K

1.3.7.

Beihlen Gabor

Municipiu» Cluj - Napoca

1097

1.3-7

Bibllatecl!

Municipiu! Cluj - Napoca

1000

1.3.7

Bihorului

12,569

152,341.70

Municipiul Cluj - Napoca

1009

1.3-7

Bisericii OriodoKS

6,280

372,404 00

Municipiul Cluj - Napoca

1100

<3 7

Bisericii sf Toma

L

Municipiul Cluj - Napoca

1101

1 37

Bistriței

v',31-1

4 33,720 20

Municipiul Cluj - Napoca     ș


MONITORUL OFICiAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.lll.2006
ANCPI

AU 6XTJA A'atjOM LA n t C A'.R-A A t K L‘- bl t1:3r »r > t \ir jm r»a (n $ K <


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 266215 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr. cerere

121791

Ziua

27

Luna

06

Anul

2019

Cod verificareNr, CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Bdul Nicolae Titulescu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3437/1

Din acte: 13.409 Masurata: 13.530


B. Partea H. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

187601 / 15/10/2018

Act Administrativ nr. 864, din 03/10/2018 emis de CONSILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 121490, din 05/07/2018 emis de BCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 479671, din 11/10/2018 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 90495, din 21/05/2018 emis de BCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 147325, din 14/08/2018 emis de BCPI CLUJ;

B4

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al de la 13530 mp la 13409 mp, iar diferența de 121 mp se transcrie în cf 332496 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca.

Al


C. Partea Iii. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3437/1

Din acte: 13.409 Masurata: 13.530

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acext imobil nu a fortg rit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

13.409

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/06/2019, 13:04


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

A       I A>* ATI .< t, \

M «A P -A .1 I I t.s. »I ?i:5) irjtyTjiMnannt.V.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

121789

Ziua

27

Luna

06

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 331432 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Ștefan Cicio Pop, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3437

15.701

B. Partea BL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3460 / 08/03/1938

Act nr. 3460, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

Totodată imobilul se abnotează din acest CF neformând obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea II

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3437

15.701

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL      _______

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

15.701

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/06/2019, 13:04


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


JVNCPJ

AGLNTlA A'AȚICI.S.OÂ ii r.‘ q-.V n'.tS j'-Vi’ si tj tn irrrrn mim i i 1 m


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 321891 Cluj-Napoca


Nr. cerere

145721

Ziua

10

Luna

08

Anul

2018A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:92266


Adresa: Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2398...3435

24.970

(observațiile sunt pe linia următoare)

2398, 2399,2400,2401,2402,2403,


2404,2405,2406,2407,2408, 2409,2410,2411,2412,2413, 2414,2415,2416,2417,2418, 2419,2420,2421,2422,2423, 2424,2425,2426,2427,2428, 2429,2430,2431,2432,2433, 2434,2435,2436,2437,2438, 2439,2440,2441,2442,2443, 2444,2445,2446,2447,2448, 2449,2450,2451,2452,2453, 2454,2455,2456,2457,2458, 2459,2460,2461,2462,2463, 2464,2465,2466,2467,2468, 2469,2470,2471,2472,2473, 2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483, 2517,2518,2519,2520,2521, 2522,2523,2524,2525,2526, 2527,2528,2529,2530,2531, 2532,2533,2534,2535,2536, 2537,2538,2539,2540,2541, 2542,2543,2544,2545,2546, 2547,2548,2549,2550,2551, 3421,3422,3423,3424,3425, 3426,3427,3428,3429,3430, 3431,3432,3433,3434,3435

B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529 / 11/02/1988

Act nr. 0 (decret de expropriere nr. 44/1985 și 78/ 1986 a cererii si a planurilor de împărțire);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) GIGCL AL JUD CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2398...3435

24.970

2398, 2399,2400,2401,2402,2403,

2404,2405,2406,2407,2408,

2409,2410,2411,2412,2413,

2414,2415,2416,2417,2418,

2419,2420,2421,2422,2423,

2424,2425,2426,2427,2428,

2429,2430,2431,2432,2433,

2434,2435,2436,2437,2438,

2439,2440,2441,2442,2443,

2444,2445,2446,2447,2448,

2449,2450,2451,2452,2453,

2454,2455,2456,2457,2458,

2459,2460,2461,2462,2463,

2464,2465,2466,2467,2468,

2469,2470,2471,2472,2473,

2474,2475,2476,2477,2478,

2479,2480,2481,2482,2483,

2517,2518,2519,2520,2521,

2522,2523,2524,2525,2526,

2527,2528,2529,2530,2531,

2532,2533,2534,2535,2536,

2537,2538,2539,2540,2541,

2542,2543,2544,2545,2546,

2547,2548,2549,2550,2551,

3421,3422,3423,3424,3425,

3426,3427,3428,3429,3430,

3431,3432,3433,3434,3435

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest irnobii nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

24.970

2398...3435

Alei si spații verzi

2398,2399,2400,2401,2402,2403,240

 • 4.2405.2406.2407.2408.2409.2410.24

 • 11.2412.2413.2414.2415.2416.2417.2 418,2419,2420,2421,2422,2423,2424, 2425,2426,2427,2428,2429,2430,243

 • 1.2432.2433.2434.2435.2436.2437.24

 • 38.2439.2440.2441.2442.2443.2444.2 445,2446,2447,2448,2449,2450,2451, 2452,2453,2454,2455,2456,2457,245

 • 8.2459.2460.2461.2462.2463.2464.24

 • 65.2466.2467.2468.2469.2470.2471.2 472,2473,2474,2475,2476,2477,2478, 2479,2480,2481,2482,2483,2517,251

 • 8.2519.2520.2521.2522.2523.2524.25

 • 25.2526.2527.2528.2529.2530.2531.2 532,2533,2534,2535,2536,2537,2538, 2539,2540,2541,2542,2543,2544,254 5,2546,2547,2548,2549,2550,2551,34

 • 21.3422.3423.3424.3425.3426.3427.3 428,3429,3430,3431,3432,3433,3434, 3435

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/08/2018, 11:22

#■

JkNCEL a b xX j i a’>: â Țiatt t 11                i.JS v’ Ll

tEjr.vn' l MOtiț i»


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 266254 CiuJ-Napoca


Nr. cerere

210193

Ziua

29

Luna

11

Anul

2017A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:95339

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, StrNicolae Titulescu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3396

1.653


B. Partea 11. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1723 / 25/04/1990

Decret nr. 213, din 19/10/1984 (DECRET DE EXPROPRIERE);

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativa a

 • 2) GIGCL AJUD CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

17716 / 15/09/2003

Act nr. 0;

B2

se notează acțiunea civilă înregistrată la Judecătoria Cluj sub nr 4635/23.04.2003 de către RUSU C-TIN D-TRU c/a Consiliul Cluj și Prefectura Cluj pentru întabularea dreptului de proprietate asupra 288 mp teren

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

44159 / 09/04/2008

Act nr. 0;

B3

se notează respingerea cererii cu nr de mai sus pentru îndreptarea erorii materiale

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

44159 / 06/06/2008

Act nr. 0;

B4

se notează plângerea împotriva încheierii de respingere cu nr 44159/09.04.2008 înaintată de RUSU IOAN

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

35241 / 23/03/2010

Act Administrativ nr. 38568/431, din 22/02/2010 emis de CONSILIUL LOCAL N

IUN CLUJ NAPOCA;

B5

se notează modificarea adresei administrative a imobilului de sub Al, din str PATA în B-dul Nicolae Titulescu

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

/C’°E "Ao^Referințe

<r\ oec,wA..,

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT                                                         /,;

.....■■■Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:3396

1.653

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest imobii mi a fostg nit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.653

-

-

-

STR PATA

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii,

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.51262/29-11-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 05-12-2017

Data eliberării,

%
3S25442.


Carte Funciară Nr. 268331 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA PENTRU INFORMARE


Nr.


J1BCEL

-«a y r o ș: x u 3( i'. C .CofĂ x- rț'-iV .ij irerrjtirkȚK'bca cjllvA


Ziua Luna Anul


48532

23

03 2017


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:95339


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Pta Timotei Ciparlu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3577

8.258

B. Partea II. Proprietari și acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1723/ 25/04/1990

Decret nr. de expropriere nr 213, din 19/10/1984 (documentație);                                    .   ■■■

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.LCLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

17716 / 15/09/2003

Act nr. 0;

B2

Se notează acțiunea civilă înregistrată la Judecătoria Cluj sub nr 4635/23.04.2003 de către RUSU C-TIN D-TRU c/a CONS. CLUJ și PREFECTURA CLUJ, pentru întabularea dreptului de proprietate asupra 288 mp.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

44159 / 09/04/2008

Act nr. 0;

B3

Se notează respingerea cererii înregistrată cu nr de mai sus pentru îndreptarea erorii materiale

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

44159 / 06/06/2008

Act nr. 0;

B4

Se notează plângerea împotriva încheierii nr 44159/2008 înaintată de RUS IOAN

Al

-

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 95339)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

.^Referințe

NU SUNT

Teren


________Carte Funciară Nr. 268331 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3577

8.258

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.


Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.


Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

8.258

-

-

3577

PIAȚA TIMOTEI C1PARIU

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. ■

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.13330/23-03-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

bata soluționării,

24-03-2017

Data eliberării,

/ /
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

n t . i: .< n a a t > t- »i /lî-rj.jrnATj' (Mi»n î U-.\


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 321872 Cluj-Napoca


Nr. cerere

121788

Ziua

27

Luna

06

Anul

2019

Cod ver'ficareA. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:92266

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud, Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: -

26.088

nr.top.3973,3974,3987/1,3988,3989,3990,3987/2,3352/1,3352/2,3353,3354/1, 3354/2,3360/1,33 60/2,3361/1,3361/2,3362,33 63/1,3363/2/2, 3364,3365,3366,3367,3368/1,3368/2,3369,3370,3371,3372,3174/2,3175/2, 317 6/2,3177/2,3178/2,3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1,3182/2, 3183,3184,3185/1,3185/2,3186,3187/1,4199,4200/1,4200/2,4201/1,4201/2, 4203,4204/1,4204/2,4205,4206,4207,4208/1,4208/2,4209,4210/1,4210/2

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529 / 11/02/1988

Decret nr. 44/1985 și 78/1986;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L. AL JUDEȚULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

151809 / 05/09/2017

Act Administrativ nr. 726, din 18/07/2017 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; Act Administrativ nr. 28941, din 23/02/2017 emis de OCPI CLUJ; Act Administrativ nr. 387587, din 28/08/2017 emis de DIRECȚIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;

B3

Se modifică suprafața imobilului de la 29450 mp la 26088 mp, ca urmare a transcrierii suprafeței de 3362 mp în cartea funciară nr. 327012 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 321872 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea II

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: -

26.088

nr.top.3973,3974,3987/1,3988,3989,3990,3987/2,3352/1,3352/2,3353,3354/1, 3354/2,3360/1,3360/2,3361/1,3361/2,3362,3363/1,3363/2/2, 3364,3365,3366,3367,3368/1,3368/2,3369,3370,3371,3372,3174/2,3175/2,3176/2, 3177/2,3178/2,3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1,3182/2,3183,3184,3185/1, 3185/2,3186,3187/1,4199,4200/1,4200/2,4201/1,4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205,4206,4207,4208/1,4208/2,4209,4210/1,4210/2

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Teren


________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pen tru acest imobil nu a fost g sit.

Da

te referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

26.088

Alei și spații verzi, cu nr.top. 3973,3974,3987/1,3988, 3989,3990,3987/2,3352/1,3352/2, 3353,3354/1,3354/2,3360/1,3360/2, 3361/1,3361/2,3362,3363,3363/1, 3363/2/2,3364,3365,3366,3367,3368 /l,3368/2,3369,3370,3371,3372,3174 /2,3175/2,3176/2,3177/2,3178/2, 3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1, 3182/2,3183,3184,3185/1,3185/2, 3186,3187/1,4199,4200/1,4200/2, 4201/1,4201/2,4203,4204/1,4204/2, 4205,4206,4207,4208/1,4205/2, 4209,4210/1,4210/2

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma'fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului,

Data și ora generării,

27/06/2019, 13:04


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI

AChȘîrA a;A I. p X . <: x.n a \ t * t-H’Brirrr.ț'rt ninsll


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 301685 Cluj-Napoca


Nr. cerere

121790

Ziua

27

Luna

06

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr, CF vechi:92266


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: -

Din acte: 16.976

Masurata: 19.170

nr.top.3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2,3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

529 / 11/02/1988

Decret nr. 44/1985 și 78/1986;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) G.I.G.C.L. AL JUDEȚULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 92266)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea li

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: -

Din acte: 16.976 Masurata: 19.170

nr.top.3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2,3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL_________

Geometria pentru acest imobil nu a fost g nit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

19.170

Alei și spații verzi, cu nr.top. 3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2, 3035/2, 3036/2, 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2,3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

27/06/2019, 13:04I


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , bulevardul Nicolae Titulescu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

331432 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3437

Strada Ștefan

Cicio Pop

15701

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

321891(Nr. CF. vechi 92266)

A+l

2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,

2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428, 2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438.

2439,2.440,2441,2442,2443,2444,2445,2446.2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,

2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466.2467,2468.2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,

2479,2480,2481,2482,2483,2517,2518,2519.2520,2521.2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528.2529,2530,2531,

2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541.2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,

3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430.3431,3432,3433,3434,3435

Alei și spații verzi

24970

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

266254(Nr. CF. vechi 95339)

A+l

3396

Strada Pata

1653

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

268331(Nr. CF. vechi 95339)

A+l

3577

Piața Timotei Cipariu

8258

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

321872(Nr. CF. vechi 92266)

A+l

3973, 3974, 3987/1,3988,3989,3990, 3987 /2,3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1,3354/2, 3360/1, 3360/2, 3361/1,3361/2, 3362, 3363, 3363/1,3363/2/2, 3364. 3365, 3366.3367, 3368/1, 3368/2, 3369, 3370, 3371, 3372, 3174/2, 3175/2,3176/2, 3177/2, 3178/2, 3179/2,3180,3181/1,3181/2,3182/1,3182/2,3183,3184,3185/1,3185/2,3186,3187/1,4199,4200/1,4200/2, 4201/1,4201/2,4203, 4204/1, 4204/2,4205, 4206,4207,4208/1,4205/2,4209,4210/ 1,4210/2

Alei și spații verzi

26088

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

301685(Nr. CF. vechi 92266)

A+l

3022, 3023, 3024, 3031/2, 3032/2, 3034/2,3035/2,3036/2 , 3037/2, 3038/2, 3039/2, 3040/2, 3041/2,3042/2/1, 3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1,3051,3058,3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1,3059/2/2/1,3060/2/1,3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1,3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2,

3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1,3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907

Alei și spații verzi

16976

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

266215(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

3437/1

-

13409

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

107055B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE


Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

321891(Nr. CF. vechi 92266)

2398/1,2399/1,2400/1,2401 /l,2402/1,2403/1,2404/1,2405/1,2406/1,2407/1,2408/1,

2409/1,2410/1,2411 /1,2412/1,2413/1,2414/1,2415/1,2416/1,2417/1,2418/1,2419/1,2420/1,2421/1,2422/1,2423/1,

2424/1,2425 /1,2426/1,2427 /1,2428/1,2429/1,2430/1,2431/1,2432/1,2433/1,2434/1,2435/1,2436/1,2437/1,2438/1,

2439/1,2.440/1,2441/1,2442/1,2443/1,2444/1,2445/1,2446/1,2447/1,2448/1,2449/1,2450/1,2451 /1,2452/1,2453/1,

2454/1,2455/1,2456/1,2457/1, 2458/1,2459/1,2460/1,2461/1,2462/1,2463/1,2464/1.2465/1,2466/1,2467/1,2468/1,2469/1,2470/1,2471/1,2472/1,2473/1, 2474/1,2475/1,2476/1,2477/1,2478/1,2479/1,2480/1,2481/1,2482/1,2483/1,2517/1,2518/1

,2519/1,2520/1,2521/1,2522/1,2523/1,2524/1,2525/1,2526/1,2527 /l,2528/l,2529/1.2530/l,2531/1,2532/1,2533/1,2534/1,2535/1, 2536/1,2537/1,2538/1,2539/1,2540/1,2541 /1,2542/1,2543/1,2544/1,2545/1,2546/1,2547/1,2548/1,2549/1,2550/1, 2551/1,3421/1,3422/1,3423/1,3424/1,3425/1,3426/1,3427/1,3428/1,3429/1,3430/1.3431/,3432/1,3433/1,3434/1,3435/1

Alei și spații verzi

18970

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

Nou

2398/2,2399/2,2400/2,2401/2,2402/2,2403/2,2404/2,2405/2,2406/2,2407/2,2408/2, 2409/2,2410/2,2411/2,2412/2,2413/2,2414/2,2415/2,2416/2,2417/2,2418/2,2419/2,2420/2,2421/2,2422/2,2423/2,2424/2,2425/2,2426/2,2427/2,2428/2, 2429/2,2430/2,2431/2,2432/2,2433/2,2434/2,2435/2,2436/2,2437/2,2438/2,

2439/2,2.440/2,2441/2,2442/2,2443/2,2444/2,2445/2,2446/2,2447/2,244872,2449/2,2450/2,2451/2,2452/2,2453/2,2454/2,2455/2,2456/2,2457/2,2458/2, 2459/2,2460/2,2461/2,2462/2,2463/2,2464/2,2465/2,2466/2,2467/2,2468/2,2469/2,2470/2,2471/2,2472/2,2473/2,2474/2,2475/2,2476/2,2477/2,2478/2, 2479/2,2480/2,2481/2,2482/2,2483/2,2517/2,2518/2,2519/2,2520/2,2521/2,2522/2,2523/2,2524/2,2525/2,2526/2,2527/2,2528/2,2529/2,2530/2,2531/2, 2532/2,2533/2,2534/2,2535/2,2536/2,2537/2,2538/2,2539/2,2540/2,2541/2,2542/2,2543/2,2544/2,2545/2,2546/2,2547/2,2548/2,2549/2,2550/2,2551/2, 3421/2,3422/2,3423/2,3424/2,3425/2,3426/2,3427/2,3428/2,3429/2,3430/2,3431/2,3432/2,3433/2,3434/2,3435/2

Alei și spații verzi

6000

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

268331(Nr. CF. vechi 95339)

3577/1

Piața Timotei Cipariu

6758

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

Nou

3577/2

Piața Timotei Cipariu

1500

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

321872(Nr. CF. vechi 92266)

3973/1,3974/1,3987/1/1,3988/1,3989/1, 3990/1, 3987 /2/1,3352/1/1, 3352/2/1, 3353/1,3354/1/1,3354/2/1,3360/1/1,3360/2/1,

3361/1/1, 3361/2/1, 3362/1, 3363/1, 3363/1/1,3363/2/2/1, 3364/1, 3365/1,3366/1,3367/1, 3368/1/1, 3368/2/1, 3369/1,3370/1,3371/1,3372/1, 3174/2/1,3175/2/1, 3176/2/1,3177/2/1,3178/2/1,3179/2/1,3180/1,3181/1/1, 3181/2/1.3182/1/1,3182/2/1,3183/1,3184/1,3185/1/1,3185/2/1, 3186/1,3187/1/1,4199/1,4200/1/1,4200/2/1,4201/1/1,4201/2/1,4203/1. 4204/1/1. 4204/2/1,4205/1. 4206/1,4207/1,4208/1/1,4205/2/1,4209/1, 4210/ 1/1,4210/2/1

Alei și spații verzi

25018

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

Nou

3973/2, 3974/2, 3987/1/2, 3988/2,3989/2, 3990/2, 39871212,3352/1/2, 3352/2/2, 3353/2, 3354/1/2, 3354/2/2, 3360/1/2, 3360/2/2,

3361/1/2, 3361/2/2, 3362/2, 3363/2, 3363/1/2, 3363/2/2/2, 3364/2, 3365/2, 3366/2. 3367/2, 3368/1/2, 3368/2/2, 3369/2, 3370/2, 3371/2, 3372/2, 3174/2/2, 3175/2/2, 3176/2/2, 3177/2/2, 3178/2/2, 3179/2/2, 3180/2, 3181/1 /2, 31811212, 3182/112, 3182/2/2, 3183/2, 3184/2, 3185/1/2, 3185/2/2, 3186/2, 3187/1/2, 4199/2,4200/1/2,4200/2/2,4201/1/2,4201/2/2, 4203/2, 4204/1/2, 4204/2/2,4205/2, 4206/2, 4207/2,4208/1/2,4205/2/2, 4209/2, 4210/ 1/2,4210/2/2

Alei și spații verzi

1070

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

301685(Nr. CF. vechi 92266)

3022/1,3023/1,3024/1,3031/2/1,3032/2/1,3034/2/1, 3035/2/1,3036/2 /l, 3037/2/1, 3038/2/1,3039/2/1,3040/2/1, 3041/2/1,3042/2/1/1,

3043/2/2/1,3044/2/1,3045/2/2/1,3046/2/1, 3047/2/1,3048/2/1,3050/1/1,3051/1,3058/1, 3052/1,3053/1,3054/1,3055/1,3056/1,3057/1, 3059/1/1,3059/2/2/1/1, 3060/2/1/1, 3061/1/2/1/1,3061/2/2/1, 3062/1/2/1/1,3062/2/2/1,3063/2/1,3064/2/1, 3065/2/1,

3891/1,3892/1,3893/1,3894/1, 3895/1, 3896/1,3897/1, 3898/1/1, 3898/2/1,3899/1,3900/1,3901/1,3902/1, 3903/1,3904/1, 3905/1, 3906/1, 3907/1

Alei și spații verzi

15855

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt

Nou

3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2 /2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2,

3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2,3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2, 3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2,

3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2

Alei și spații verzi

1^21

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a GIGCL a Jud. CLUJ

Nu sunt
.....-1T-,-::...... ■s-<:^a^8g36£:2E' ~~r                          ------.....

.j-wrar'rr 7/v^v-w?»:"''-           ,.,, ?:.^.....,JJ                                                                                                                                                                                                                   ț

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

3437, 3396, 3437/1, 3577/2, 2398/2, 2399/2, 2400/2, 2401/2, 2402/2, 2403/2, 2404/2, 2405/2, 2406/2, 2407/2, 2408/2,

2409/2, 2410/2, 2411/2, 2412/2, 2413/2, 2414/2, 2415/2, 2416/2, 2417/2, 2418/2, 2419/2, 2420/2, 2421/2, 2422/2, 2423/2, 2424/2, 2425/2, 2426/2, 2427/2, 2428/2,2429/2, 2430/2,2431/2, 2432/2,2433/2, 2434/2,2435/2, 2436/2, 2437/2,2438/2,2439/2,2.440/2, 2441/2,2442/2,2443/2, 2444/2, 2445/2,2446/2,2447/2, 2448/2,2449/2, 2450/2, 2451/2, 2452/2, 2453/2, 2454/2, 2455/2,2456/2, 2457/2, 2458/2,2459/2,2460/2, 2461/2, 2462/2, 2463/2, 2464/2,2465/2, 2466/2, 2467/2, 2468/2, 2469/2, 2470/2, 2471/2, 2472/2, 2473/2, 2474/2, 2475/2, 2476/2, 2477/2, 2478/2,

2479/2, 2480/2, 2481/2, 2482/2, 2483/2, 2517/2, 2518/2, 2519/2, 2520/2, 2521/2, 2522/2, 2523/2, 2524/2, 2525/2, 2526/2, 2527/2, 2528/2, 2529/2, 2530/2, 2531/2,2532/2, 2533/2, 2534/2, 2535/2, 2536/2, 2537/2, 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/2, 2542/2, 2543/2, 2544/2, 2545/2, 2546/2, 2547/2, 2548/2, 2549/2, 2550/2, 2551/2,3421/2, 3422/2, 3423/2, 3424/2, 3425/2, 3426/2, 3427/2,3428/2, 3429/2, 3430/2, 3431/2, 3432/2, 3433/2, 3434/2, 3435/2, 3973/2, 3974/2, 3987/1/2, 3988/2,3989/2, 3990/2, 3987/2/2, 3352/1/2, 3352/2/2, 3353/2, 3354/1/2, 3354/2/2, 3360/1/2, 3360/2/2, 3361/1/2, 3361/2/2, 3362/2, 3363/2, 3363/1/2, 3363/2/2/2, 3364/2, 3365/2, 3366/2, 3367/2, 3368/1/2, 3368/2/2, 3369/2, 3370/2, 3371/2, 3372/2, 3174/2/2, 3175/2/2, 3176/2/2, 3177/2/2, 3178/2/2, 3179/2/2, 3180/2, 3181/1/2, 3181/2/2, 3182/1/2, 3182/2/2, 3183/2, 3184/2, 3185/1/2, 3185/2/2, 3186/2, 3187/1/2, 4199/2, 4200/1/2, 4200/2/2, 4201/1/2, 4201/2/2, 4203/2, 4204/1/2, 4204/2/2, 4205/2, 4206/2, 4207/2, 4208/1/2, 4205/2/2, 4209/2, 4210/ 1/2, 4210/2/2, 3022/2, 3023/2, 3024/2, 3031/2/2, 3032/2/2, 3034/2/2, 3035/2/2, 3036/2/2, 3037/2/2, 3038/2/2, 3039/2/2, 3040/2/2, 3041/2/2, 3042/2/1/2,3043/2/2/2, 3044/2/2, 3045/2/2/2, 3046/2/2, 3047/2/2, 3048/2/2, 3050/1/2, 3051/2, 3058/2, 3052/2, 3053/2, 3054/2, 3055/2, 3056/2, 3057/2,3059/1/2, 3059/2/2/1/2, 3060/2/1/2, 3061/1/2/1/2, 3061/2/2/2, 3062/1/2/1/2, 3062/2/2/2, 3063/2/2, 3064/2/2, 3065/2/2, 3891/2, 3892/2, 3893/2, 3894/2, 3895/2, 3896/2, 3897/2, 3898/1/2, 3898/2/2, 3899/2, 3900/2, 3901/2, 3902/2, 3903/2, 3904/2, 3905/2, 3906/2, 3907/2

Nou

Bulevardul Nicolae Titulescu

40454

MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 40454 mp

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 b-dul Nicolae Titulescu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X fm]

Y

Im]

1

586474.2930

393934.2970

2

586474.5670

393940.3410

3

586469.6740

393940.5630

4

586471.4310

393980.3520

5

586469.7990

393981.4370

6

586471.1110

393995.2420

7

586472.0730

394007.9580

8

586473.7390

394027.4610

9

586474.9510

394041.5860

10

586476.1780

394056.3330

11

586477.2470

394069.1700

12

586478.1610

394080.4290

13

586479.0710

394088.5130

14

586479.7210

394089.3100

15

586480.6690

394103.4540

16

586480.7200

394109.1610

17

586481.7030

394122.4090

18

586482.4600

394140.7870

19

586482.6240

394152.5660

20

586482.6120

394166.8810

21

586482.4250

394181.9950

22

586482.1650

394193.7910

23

586482.1340

394194.4570

24

586480.8502

394215.9006

25

586480.5610

394221.1180

26

586479.6760

394232.7060

27

586477.3150

394246.6660

28

586474.5320

394265.6500

29

586472.5950

394277.3740

30

586469.4220

394294.8030

31

586466.6490

394309.3430

32

586463.8250

394323.9090

33

586461.0500

394337.6100

34

586458.5920

394350.6540

35

586455.8960

394364.1950

36

586452.8050

394379.3940

37

586450.1040

394392.8400

38

586449.2100

394399.5420

39

586446.3080

394414.0830

40

586445.6600

394418.3850

41

586442.6450

394432.6080

42

586440.8970

394440.9980

43

586435.3250

394472.6790

44

586435.1260

394478.8800

45

586433.8330

394488.9600

46

586431.3340

394497.6440

47

586429.2570

394509.4780

48

586426.0600

394524.8880

49

586421.5149

394540.9439

50

586421.2200

394542.3119

51

586415.0920

394561.1709

52

586412.9710

394566.7189

53

586410.6151

394578.7130

54

586408.5141

394589.8780

55

586404.9141

394609.3054

56

586404.0922

394613.5922

57

586403.7106

394618.1416

58

586404.0254

394623.1549

59

586405.3505

394627.7774

60

586406.0054

394628.7364

61

586408.7843

394633.3470

62

586363.7322

394622.9201

63

586369.7992

394616.4401

64

586374.7812

394609.8111

65

586377.6692

394605.1321

66

586380.7201

394598.3931

67

586383.7131

394585.3540

68

586386.1861

394574.5230

69

586389.2310

394561.3620

70

586392.8940

394554.3040

71

586393.7780

394549.9990

72

586395.6280

394542.1490

73

586398.1079

394530.0209

74

586400.2710

394518.3310

75

586402.4560

394506.3610

76

586404.8620

394494.0020

77

586407.8100

394478.9100

78

586410.8780

394465.0870

79

586412.9970

394454.2700

80

586416.0530

394439.2330

81

586416.9770

394437.5620

82

586417.3210

394436.4140

83

586419.2050

394427.0250

84

586421.7850

394414.9400

85

586424.7490

394400.2240

86

586427.6180

394386.1060

87

586429.9050

394374.2200

88

586432.7050

394359.7330

89

586434.9470

394347.6870

90

586437.7740

394333.2850

91

586440.7340

394318.8990

92

586443.4240

394304.2470

93

586446.5990

394287.9740


94

586449.2460

394274.8560

95

586452.1010

394258.5060

96

586454.0560

394246.6070

97

586455.5560

394232.3340

98

586457.0710

394218.9960

99

586457.1860

394194.3030

100

586457.7170

394181.5740

101

586457.7940

394171.8000

102

586457.8240

394168.0620

103

586457.7530

394155.0450

104

586457.7310

394151.9630

105

586457.4650

394138.9250

106

586457.0560

394124.8190

107

586456.2540

394110.8190

108

586454.4530

394096.4630

109

586453.7490

394084.6850

110

586452.5710

394071.3800

111

586451.3350

394058.0140

112

586450.4870

394047.3310

113

586449.1440

394041.4810

114

586447.6330

394035.1520

115

586446.8410

394026.5710

116

586445.4520

394012.1750

117

586444.2270

393997.2000

118

586442.9890

393983.4680

119

586442.0460

393971.3720

120

586440.6320

393955.3080

121

586439.5420

393943.5880

122

586439.3230

393941.2840

123

586438.9450

393937.9090

124

586437.9210

393934.5200

125

586436.5110

393931.8150

126

586434.0450

393929.1070

127

586428.1850

393923.2950

128

586420.9120

393913.9560

129

586418.9830

393912.4850

130

586417.3310

393911.9630

131

586412.2830

393909.6380

132

586410.8287

393893.6565

133

586414.3789

393893.1830

134

586413.9265

393891.8202

135

586415.4880

393891.5590

136

586414.7770

393884.6852

137

586411.4782

393882.6164

138

586409.9050

393879.5570

139

586412.2730

393878.2510

140

586411.9080

393875.4690

141

586425.2250

393874.1930

142

586429.7790

393868.1890

143

586429.2230

393862.1750

144

586424.9790

393859.2120

145

586424.3300

393855.5680

146

586427.8600

393852.0780

147

586425.4030

393833.6940

148

586428.3160

393831.5580

149

586429.0840

393831.4890

150

586428.5690

393819.2280

151

586430.0490

393812.9540

152

586428.7100

393795.5390

153

586427.2710

393780.3370

154

586426.1310

393770.6770

155

586425.1860

393762.4480

156

586409.3321

393764.4828

157

586401.4373

393717.8044

158

586400.65451

393713.1764

159

586415.7726

393709.8102

160

586415.4250

393708.3880

161

586413.9890

393701.3310

162

586408.8740

393676.3500

163

586405.5610

393660.1800

164

586403.0300

393646.6440

165

586400.4400

393634.3320

166

586397.1277

393619.3871

168

586381.4580

393622.9940

169

586372.0940

393584.7788

170

586386.7930

393580.4310

171

586383.7670

393569.6610

172

586374.6920

393544.1330

173

586370.0940

393531.1980

174

586366.2210

393521.2390

175

586362.2600

393509.8100

176

586361.4530

393507.9020

177

586357.9620

393498.1910

178

586354.9260

393489.3690

179

586352.7450

393490.0740

180

586338.6412

393494.9171

181

586335.1560

393484.9990

182

586325.4510

393457.9790

183

586323.2080

393451.7342

184

586334.2830

393447.8930

184'

586334.1430

393447.4900

185

586325.9530

393423.7990

186

586323.7220

393424.4640


187

586322.7930

393421.9130

188

586323.3100

393421.3170

189

586323.6440

393420.6530

190

586323.8170

393419.8700

191

586323.7320

393418.8320

192

586323.2740

393417.8260

193

586322.4680

393417.0290

194

586321.6930

393416.6480

195

586320.7750

393416.4930

196'

586320.3290

393414.8960

196

586320.1890

393414.4110

197

586319.0440

393411.0030

198

586317.9570

393407.9130

199

586316.7590

393404.5100

200

586314.7930

393399.9980

201

586320.1510

393397.8240

202

586314.7700

393385.3780

203

586308.4900

393371.3000

204

586303.7390

393361.2980

205

586291.7880

393333.4610

206

586289.7941

393330.9634

207

586287.2920

393329.2190

208

586283.9410

393328.2000

209

586281.1920

393327.9890

210

586279.0120

393328.5550

211

586274.5490

393323.3190

212

586280.6670

393314.2650

213

586287.5320

393306.4150

214

586287.7170

393306.2930

215

586310.4720

393300.0250

216

586310.0350

393307.9290

217

586313.6360

393316.9880

218

586320.0380

393334.3250

219

586325.0900

393346.5300

220

586328.3460

393355.6400

221

586329.9660

393359.5100

222

586331.4960

393363.9430

223

586336.2990

393376.4890

224

586338.8466

393383.3372

225

586343.4800

393381.5560

226

586347.5750

393392.9500

227

586351.1920

393402.7960

228

586355.5260

393413.2370

229

586358.7690

393411.8593

230

586362.4280

393422.0100

231

586362.0370

393422.7890

232

586362.0930

393423.8980

233

586361.9590

393425.3560

234

586361.9840

393426.2540

235

586362.1600

393426.6940

236

586365.3400

393435.8100

237

586365.6610

393436.7920

238

586366.0510

393437.9090

239

586369.0950

393446.4180

240

586370.3450

393450.1640

241

586373.8680

393460.0170

242

586375.9990

393466.2650

243

586373.7661

393467.0398

244

586377.5190

393477.5980

245

586381.7280

393489.5300

246

586386.9080

393502.7950

247

586389.0620

393509.0740

248

586399.8510

393505.3990

249

586407.9540

393529.1830

250

586397.4132

393532.8629


251

586398.6040

393536.0880

252

586399.8210

393538.9200

253

586403.1400

393549.1520

254

586406.3640

393558.8340

255

586409.9740

393571.0040

256

586413.9550

393583.4590

257

586417.8200

393596.6010

258

586421.3000

393613.5340

259

586424.7320

393627.7180

260

586429.7510

393654.1580

261

586432.3440

393666.1630

262

586433.3988

393671.3350

263

586435.8050

393683.7260

264

586438.5500

393696.4600

265

586441.4040

393709.5750

266

586444.2170

393723.5820

267

586447.0200

393739.0540

268

586449.0790

393753.3960

269

586450.6130

393766.8730

270

586452.2100

393778.9110

271

586452.5120

393781.7720

272

586453.2640

393782.4630

273

586454.4050

393782.7870

274

586464.4995

393781.3013

275

586469.1839

393819.3278

276

586457.8740

393820.4660

277

586457.5220

393822.0290

278

586458.7650

393834.3250

279

586459.7940

393847.6120

280

586461.2980

393864.9180

281

586463.7030

393873.8740

282

586464.6840

393876.2150

283

586467.1540

393879.5930

284

586471.6470

393884.9430

285

586477.7980

393891.0440

286

586479.2555

393891.8267

287'

586479.8500

393911.0500

287

586479.9257

393911.8027

288'

586481.9400

393931.8200

288

586482.1534

393933.9403


Data: Iunie 2019Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 b-dul Nicolae Titulescu, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586474.2930

393934.2970

6.050

2

586474.5670

393940.3410

4.898

3

586469.6740

393940.5630

39.828

4

586471.4310

393980.3520

1.960

5

586469.7990

393981.4370

13.867

6

586471.1110

393995.2420

12.752

7

586472.0730

394007.95S0

19.574

8

586473.7390

394027.4610

14.177

9

586474.9510

394041.5860

14.798

10

586476.1780

394056.3330

12.881

11

586477.2470

394069.1700

11.296

12

586478.1610

394080.4290

8.135

13

586479.0710

394088.5130

1.028

14

586479.7210

394089.3100

14.176

15

586480.6690

394103.4540

5.707

16

586480.7200

394109.1610

13.284

17

586481.7030

394122.4090

18.394

18

586482.4600

394140.7870

11.780

19

586482.6240

394152.5660

14.315

20

586482.6120

394166.8810

15.115

21

586482.4250

394181.9950

11.799

22

586482.1650

394193.7910

0.667

23

586482.1340

394194.4570

21.482

24

586480.8502

394215.9006

5.225

25

586480.5610

394221.1180

11.622

26

586479.6760

394232.7060

14.158

27

586477.3150

394246.6660

19.187

28

586474.5320

394265.6500

11.883

29

586472.5950

394277.3740

17.715

30

586469.4220

394294.8030

14.802

31

586466.6490

394309.3430

14.837

32

586463.8250

394323.9090

13.979

33

586461.0500

394337.6100

13.274

34

586458.5920

394350.6540

13.807

35

586455.8960

394364.1950

15.510

36

586452.8050

394379.3940

13.715

37

586450.1040

394392.8400

6.761

38

586449.2100

394399.5420

14.828

39

586446.3080

394414.0830

4.351

40

586445.6600

394418.3850

14.539

41

586442.6450

394432.6080

8.570

42

586440.8970

394440.9980

32.167

43

586435.3250

394472.6790

6.204

44

586435.1260

394478.8800

10.163

45

586433.8330

394488.9600

9.036

46

586431.3340

394497.6440

12.015

47

586429.2570

394509.4780

15.738

48

586426.0600

394524.8880

16.687

49

586421.5149

394540.9439

1.399

50

586421.2200

394542.3119

19.830

51

586415.0920

394561.1709

5.940

52

586412.9710

394566.7189

12.223

53

586410.6151

394578.7130

11.361

54

586408.5141

394589.8780

19.758

55

586404.9141

394609.3054

4.365

56

586404.0922

394613.5922

4.565

57

586403.7106

394618.1416

5.023

58

586404.0254

394623.1549

4.809

59

586405.3505

394627.7774

1.161

60

586406.0054

394628.7364

5.383

61

586408.7843

394633.3470

46.243

62

586363.7322

394622.9201

8.877

63

586369.7992

394616.4401

8.292

64

586374.7812

394609.8111

5.499

65

586377.6692

394605.1321

7.397

66

586380.7201

394598.3931

13.378

67

586383.7131

394585.3540

11.110

68

586386.1861

394574.5230

13.509

69

586389.2310

394561.3620

7.952

70

586392.8940

394554.3040

4.395

71

586393.7780

394549.9990

8.065

72

586395.6280

394542.1490

12.379

73

586398.1079

394530.0209

11.888

74

586400.2710

394518.3310

12.168

75

586402.4560

394506.3610

12.591

76

586404.8620

394494.0020

15.377

77

586407.8100

394478.9100

14.159

78

586410.8780

394465.0870

11.023

79

586412.9970

394454.2700

15.344

80

586416.0530

394439.2330

1.909

81

586416.9770

394437.5620

1.198

82

586417.3210

394436.4140

9.576

83

586419.2050

394427.0250

12.357

84

586421.7850

394414.9400

15.012

85

586424.7490

394400.2240

14.407

86

586427.6180

394386.1060

12.104

87

586429.9050

394374.2200

14.755

88

586432.7050

394359.7330

12.253

89

586434.9470

394347.6870

14.677

90

586437.7740

394333.2850

14.687

91

586440.7340

394318.8990

14.897

92

586443.4240

394304.2470

16.580


Data: Iunie 2019


93

586446.5990

394287.9740

13.382

94

586449.2460

394274.8560

16.597

95

586452.1010

394258.5060

12.059

96

586454.0560

394246.6070

14.352

97

586455.5560

394232.3340

13.424

98

586457.0710

394218.9960

24.693

99

586457.1860

394194.3030

12.740

100

586457.7170

394181.5740

9.774

101

586457.7940

394171.8000

3.738

102

586457.8240

394168.0620

13.017

103

586457.7530

394155.0450

3.082

104

586457.7310

394151.9630

13.041

105

586457.4650

394138.9250

14.112

106

586457.0560

394124.8190

14.023

107

586456.2540

394110.8190

14.469

108

586454.4530

394096.4630

11.799

109

586453.7490

394084.6850

13.357

110

586452.5710

394071.3800

13.423

III

586451.3350

394058.0140

10.717

112

586450.4870

394047.3310

6.002

113

586449.1440

394041.4810

6.507

114

586447.6330

394035.1520

8.617

115

586446.8410

394026.5710

14.463

116

586445.4520

394012.1750

15.025

117

586444.2270

393997.2000

13.788

118

586442.9890

393983.4680

12.133

119

586442.0460

393971.3720

16.126

120

586440.6320

393955.3080

11.771

121

586439.5420

393943.5880

2.314

122

586439.3230

393941.2840

3.396

123

586438.9450

393937.9090

3.540

124

586437.9210

393934.5200

3.050

125

586436.5110

393931.8150

3.663

126

586434.0450

393929.1070

8.253

127

586428.1850

393923.2950

11.837

128

586420.9120

393913.9560

2.426

129

586418.9830

393912.4850

1.733

130

586417.3310

393911.9630

5.558

131

586412.2830

393909.6380

16.048

132

586410.8287

393893.6565

3.582

133

586414.3789

393893.1830

1.436

134

586413.9265

393891.8202

1.583

135

586415.4880

393891.5590

6.910

136

586414.7770

393884.6852

3.894

137

586411.4782

393882.6164

3.440

138

586409.9050

393879.5570

2.704

139

586412.2730

393878.2510

2.806

140

586411.9080

393875.4690

13.378

141

586425.2250

393874.1930

7.536

142

586429.7790

393868.1890

6.040

143

586429.2230

393862.1750

5.176

144

586424.9790

393859.2120

3.701

145

586424.3300

393855.5680

4.964

146

586427.8600

393852.0780

18.547

147

586425.4030

393833.6940

3.612

148

586428.3160

393831.5580

0.771

149

586429.0840

393831.4890

12.272

150

586428.5690

393819.2280

6.446

151

586430.0490

393812.9540

17.466

152

586428.7100

393795.5390

15.270

153

586427.2710

393780.3370

9.727

154

586426.1310

393770.6770

8.283

155

586425.1860

393762.4480

15.984

156

586409.3321

393764.4828

47.341

157

586401.4373

393717.8044

4.694

158

586400.6545

393713.1764

15.488

159

586415.7726

393709.8102

1.464

160

586415.4250

393708.3880

7.202

161

586413.9890

393701.3310

25.499

162

586408.8740

393676.3500

16.506

163

586405.5610

393660.1800

13.771

164

586403.0300

393646.6440

12.581

165

586400.4400

393634.3320

15.308

166

586397.1277

393619.3871

16.079

168

586381.4580

393622.9940

39.346

169

586372.0940

393584.7788

15.329

170

586386.7930

393580.4310

11.187

171

586383.7670

393569.6610

27.093

172

586374.6920

393544.1330

13.728

173

586370.0940

393531.1980

10.686

174

586366.2210

393521.2390

12.096

175

586362.2600

393509.8100

2.072

176

586361.4530

393507.9020

10.319

177

586357.9620

393498.1910

9.330

178

586354.9260

393489.3690

2.292

179

586352.7450

393490.0740

14.912

180

586338.6412

393494.9171

10.513

181

586335.1560

393484.9990

28.710

182

586325.4510

393457.9790

6.635

183

586323.2080

393451.7342

11.722

184

586334.2830

393447.8930

0.427

184'

586334.1430

393447.4900

25.067

185

586325.9530

393423.7990

2.328

186

586323.7220

393424.4640

2.715

187

586322.7930

393421.9130

0.789

188

586323.3100

393421.3170

0.743189

586323.6440

393420.6530

0.802

190

586323.8170

393419.8700

1.041

191

586323.7320

393418.8320

1.105

192

586323.2740

393417.8260

1.134

193

586322.4680

393417.0290

0.864

194

586321.6930

393416.6480

0.931

195

586320.7750

393416.4930

1.658

196'

586320.3290

393414.8960

0.505

196

586320.1890

393414.4110

3.595

197

586319.0440

393411.0030

3.276

198

586317.9570

393407.9130

3.608

199

586316.7590

393404.5100

4.922

200

586314.7930

393399.9980

5.782

201

586320.1510

393397.8240

13.559

202

586314.7700

393385.3780

15.415

203

586308.4900

393371.3000

11.073

204

586303.7390

393361.2980

30.294

205

586291.7880

393333.4610

3.196

206

586289.7941

393330.9634

3.050

207

586287.2920

393329.2190

3.503

208

586283.9410

393328.2000

2.757

209

586281.1920

393327.9890

2.252

210

586279.0120

393328.5550

6.880

211

586274.5490

393323.3190

10.927

212

586280.6670

393314.2650

10.428

213

586287.5320

393306.4150

0.222

214

586287.7170

393306.2930

23.602

215

586310.4720

393300.0250

7.916

216

586310.0350

393307.9290

9.748

217

586313.6360

393316.9880

18.481

218

586320.0380

393334.3250

13.209

219

586325.0900

393346.5300

9.674

220

586328.3460

393355.6400

4.195

221

586329.9660

393359.5100

4.690

222

586331.4960

393363.9430

13.434

223

586336.2990

393376.4890

7.307

224

586338.8466

393383.3372

4.964

225

586343.4800

393381.5560

12.108

226

586347.5750

393392.9500

10.489

227

586351.1920

393402.7960

11.305

228

586355.5260

393413.2370

3.524

229

586358.7690

393411.8593

10.790

230

586362.4280

393422.0100

0.872

231

586362.0370

393422.7890

1.110

232

586362.0930

393423.8980

1.464

233

586361.9590

393425.3560

0.898

234

586361.9840

393426.2540

0.474

235

586362.1600

393426.6940

9.655

236

586365.3400

393435.8100

1.033

237

586365.6610

393436.7920

1.183

238

586366.0510

393437.9090

9.037

239

586369.0950

393446.4180

3.949

240

586370.3450

393450.1640

10.464

241

586373.8680

393460.0170

6.601

242

586375.9990

393466.2650

2.364

243

586373.7661

393467.0398

11.205

244

586377.5190

393477.5980

12.653

245

586381.7280

393489.5300

14.241

246

586386.9080

393502.7950

6.638

247

586389.0620

393509.0740

11.398

248

586399.8510

393505.3990

25.126

249

586407.9540

393529.1830

11.165

250

586397.4132

393532.8629

3.438

251

586398.6040

393536.0880

3.082

252

586399.8210

393538.9200

10.757

253

586403.1400

393549.1520

10.205

254

586406.3640

393558.8340

12.694

255

586409.9740

393571.0040

13.076

256

586413.9550

393583.4590

13.699

257

586417.8200

393596.6010

17.287

258

586421.3000

393613.5340

14.593

259

586424.7320

393627.7180

26.912

260

586429.7510

393654.1580

12.282

261

586432.3440

393666.1630

5.278

262

586433.3988

393671.3350

12.622

263

586435.8050

393683.7260

13.027

264

586438.5500

393696.4600

13.422

265

586441.4040

393709.5750

14.287

266

586444.2170

393723.5820

15.724

267

586447.0200

393739.0540

14.489

268

586449.0790

393753.3960

13.564

269

586450.6130

393766.8730

12.143

270

586452.2100

393778.9110

2.872..

271

586452.5120

393781.7720

272

586453.2640

393782.463țT

,c-’T.186

273

586454.4050

393782.7^0*

” 10.203

274

586464.4995

39378 U3<»'f3\

38.314f

275

586469.1839

39381^5278

\ 11.36$276

586457.8740

393820.4660

1.602

277

586457.5220

393822.0290

12.359

278

586458.7650

393834.3250

13.327

279

586459.7940

393847.6120

17.371

280

586461.2980

393864.9180

9.273

281

586463.7030

393873.8740

2.538

282

586464.6840

393876.2150

4.185

283

586467.1540

393879.5930

6.986

284

586471.6470

393884.9430

8.664

285

586477.7980

393891.0440

1.654

286

586479.2555

393891.8267

19.232

287'

586479.8500

393911.0500

0.756

287

586479.9257

393911.8027

20.118

288'

586481.9400

393931.8200

2.131

288

586482.1534

393933.9403

7.868

S = 40454 mp P=3021.523m


[ntocmj^jS


MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Bulevardul Nicolae Titulescu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 215 până în punctul nr. 224 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 224 până în punctul nr. 229 neîmprejmuit; din punctul nr. 229 până în punctul nr. 230 de strada Valeriu Braniște; din punctul nr. 230 până în punctul nr. 243 neîmprejmuit; punctul nr. 243 până în punctul nr. 247 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 247 până în punctul nr. 250 neîmprejmuit; din punctul nr. 250 până în punctul nr. 260 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 260 până în punctul nr. 261 de strada Săpătorilor; din punctul nr. 261 până în punctul nr. 271 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 271 până în punctul nr. 276 neîmprejmuit; din punctul nr. 276 până în punctul nr. 286 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 286 până în punctul nr. 287 de strada Septimiu Albini; din punctul nr. 287 până în punctul nr. 288 de gard metalic; din punctul nr. 288 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 14 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 15 de strada Aurel Suciu; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 23 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 23 până în punctul nr. 24 de strada Arieșului; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 38 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 39 de Aleea Godeanu; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 50 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 51 de strada Bistriței; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 61 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din punctul nr. 61 până în punctul nr. 62 de strada Unirii

-în latura de Sud: din punctul nr. 62 până în punctul nr. 98 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 98 până în punctul nr. 99 de strada Arieșului; din punctul nr. 99 până în punctul nr. 131 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 131 până în punctul nr. 132 de strada Septimiu Albini; din punctul nr. 132 până în punctul nr. 147 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 147 până în punctul nr. 155 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 155 până în punctul nr. 159 neîmprejmuit; din punctul nr. 159 până în punctul nr. 166 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 166 până în punctul nr. 170 neîmprejmuit; din punctul nr. 170 până în punctul nr. 171 de strada Secerătorilor; din punctul nr. 171 până în punctul nr. 178 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 178 până în punctul nr. 183 neîmprejmuit; din punctul nr. 183 până în punctul nr. 200 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 200 până în punctul nr. 211 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 211 până în punctul nr. 214 de strada Constantin Brâncuși; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 215 de Piața Timotei Cipariu.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 18850 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 3437 înscris în Cartea Funciară numărul 331432 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 15701 m"; numărul topografic 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416,

2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434,

2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452,

2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470

,2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476 ,2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2517, 2518 ,2519,2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527 , 2528,2529, 2530, 2531, 2532, 2533,2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435 înscris în Cartea Funciară numărul 321891 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 24970 m2; numărul topografic 3396 înscris în Cartea Funciară numărul 266254 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1653 m2 , numărul topografic 3577 înscris în Cartea Funciară numărul 268331 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 8258 m2, numărul topografic 3973, 3974, 3987/1, 3988,3989, 3990, 3987 /2, 3352/1, 3352/2, 3353, 3354/1, 3354/2, 3360/1, 3360/2, 3361/1, 3361/2, 3362, 3363, 3363/1, 3363/2/2, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368/1, 3368/2, 3369, 3370, 3371, 3372, 3174/2, 3175/2, 3176/2, 3177/2, 3178/2, 3179/2, 3180, 3181/1, 3181/2, 3182/1, 3182/2, 3183, 3184, 3185/1, 3185/2, 3186, 3187/1, 4199, 4200/1, 4200/2, 4201/1,4201/2, 4203, 4204/1, 4204/2,4205, 4206,4207, 4208/1, 4205/2,

3039/2, 3040/2, 3041/2, 3042/2/1,3043/2/2, 3044/2, 3045/2/2, 3046/2, 3047/2, 3048/2, 3050/1, 3051, 3058, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3059/1, 3059/2/2/1, 3060/2/1, 3061/1/2/1, 3061/2/2, 3062/1/2/1, 3062/2/2, 3063/2, 3064/2, 3065/2, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898/1, 3898/2, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907 înscris în Cartea Funciară numărul 301685 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 16976 m2, numărul topografic 3437/1 înscris în Cartea Funciară numărul 266215 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 13409 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 40454 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 40454 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada Câmpului” s-au întocmit un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :


Iunie 2019-

s

___S_______1_____________________________ . _ _L_L _ ______ _

______


§

_______,_r__I

_______________: ; L i i