Hotărârea nr. 595/2019

Hotărârea 595/2019 - Aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor practicate de către RA.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 336488/446 din 1.07.2019 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând Procesul-verbal nr. 304584/2019 al comisiei de negociere și Avizul nr. 305680/2019 al comisiei de prețuri;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", art. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prețurile unitare/tip de activitate pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, încredințată Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca prin Hotararea nr. 594/2019, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data aprobării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 820/2018.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca, Direcția Tehnică și Direcția economică.


Nr. 595 din 4 iulie 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă ia Hotărârea nr.595/2019


CLUJ-NAPOCA

Prețurile/tip activitate pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră in Municipiul Cluj-Napoca

Lucrări: Semafoare

Tabel 1

Nr.crt.

activitate

U.M.

preț unitar (lei fara TVA)

1.1

canaliz. in carosabil inclusiv ref.sistem rutier

ML

209,44

1.2

canaliz. in trotuar inclusiv ref. (fara covor asfaltic)

ML

163,26

1.3

exec. camera de tregere carosabila- CT64

BUC

1424,88

1.4

exec. camera de tregere trotuar- CT40

BUC

382,41

1.5

conf. (proc) stâlp simplu

BUC

1568,41

1.6

montaj stâlp simplu

BUC

167,53

1.7

fundație pt. stâlp simplu

BUC

474,02

1.8

conf. (proc) stâlp cu consola

BUC

7420,72

1.9

montaj stâlp cu consola

BUC

519,86

1.10

fundație pt. stâlp cu consola

BUC

1175,13

1.11

proc. si pozare tub PVC 90mm

ML

37,49

1.12

pozare cabluri aeriene

ML

35,77

1.13

montare bucla inductiva

BUC

776,67

1.14

proc. cutie de joncțiune 10*10

BUC

10,08

1.15

proc. cutie de joncțiune 10*15

BUC

17,72

1.16

proc. cutie de joncțiune 20*30

BUC

73,68

1.17

montaj cutie joncțiune amplasata pe stâlp de semafor

BUC

28,77

1.18

proc. corp de semafor vehicul 200*200*200

BUC

1423,7

1.19

proc. corp de semafor pietonal 200*200

BUC

1055,91

1.20

proc. corp de semaf VID/ GI200

BUC

512,32

1.21

proc. fata corp semaf cu led

BUC

287,6

1.22

proc. Corp tramvai

BUC

1590,88

1.23

proc. semaf. acustic pt. nevazatori

BUC

997,67

1.24

proc. buton pietonal

BUC

39,32

1.25

mont, corp de semafor vehicul, pieton, tramvai, etc, ampl.terestru

BUC

45

1.26

montaj corp semafor amplasat pe consola

BUC

107,15

1.27

mont, semafor acustic pt. nevazatori

BUC

46,67

1.28

proc. senzor de videodetectie

BUC

2592,05

1.29

proc. modul de detecție video

BUC

8831,4

1.30

mont senzor videodetectie pe console

BUC

79,12

1.31

mont, automat dirijare pe suport existent

BUC

273,02

1.32

mont, automat dirijare inclusiv cofret de alim. si soclu

BUC

2083,14

1.33

proc. automat de dirijare trecere pietoni (tip AS26)

BUC

9707,04

1.34

proc. automat de dirijare intersecție- 4 canale (Tip AS26)

BUC

11055,24

1.35

inst. de protecție prin legare la pamant

BUC

537,85

1.36

proc. modul detecție inductiv

BUC

714,43

1.37

proc.cabluri YSLCY - JS 25*1

ML

21,65

1.38

proc.cabluri YSLCY - JS 18*1

ML

16,8

1.39

proc.cabluri YSLCY - JS 12*1

ML

10,95

1.40

proc.cabluri YSLCY - JS 7*1

ML

8,77

1.41

proc.cabluri YSLCY - JS 5*1

ML

7,64

1.42

proc.cabluri CSYABY 24*1

ML

24,72

1.43

proc.cabluri CSYABY 19*1

ML

19,15

1.44

proc.cabluri comanda CSYABY 14*1

ML

14,22

1.45

proc.cabluri CSYABY 7*1

_

8,03

1.46

proc.cabluri CSYABY 5*1

ML

6,18

1.47

proc. Cablu FY 6 pt impamantare

ML

2,9

1.48

proc cabluMYFl,5-ptbucle inductive

ML

0,67

1.49

mont cablu MYF1,5 torsadat

ML

24,35

1.50

proc.cablu legatara la detectorii video

ML

6,74

1.51

exec. Racorduri electrice

BUC

11,98

1.52

proc. Avertiz.luminos cu led TP

BUC

701,06

1.53

mont. Avertiz.luminos cu LED

BUC

67,07

1.54

Proc.acumulator tampon pt. avert.luminos

BUC

96,06

1.55

mont. Acumulator tampon

BUC

29,47

1.56

verif. Instalațiilor cu PRB

ORA

52,74

1.57,

verif. Inst.cu autoturism

KM

1,18

1.58

verif. Inst. Cu autoutilitara

KM

1,32

1.59

întreținere si service Intersecție in T

Intersectie/luna

1388,65

1.60

întreținere si service intersecție in+

Intersectie/luna

1413,36

1.61

întreținere si service stâlpi retractabili (bollard)

Stalpisor/luna

1443,17

1.62

întreținere si service avertizoare luminoase cu LED

BUC/Luna

240,43

1.63

curatare prin spalare corp semafor

intersecție

105,49

1.64

proc modul comanda 2canale compatibil ADC-AS26

BUC

1051,6

1.65

proc.ADC pt.maxl6/32 grup ITC2

BUC

15319

1.66

proc.ADC pt.max 32/64grup ITC2

BUC

23419,19

1.67|

proc.cartela exe. 2 grup ITC2

BUC

1258,16

1.68

proc.cartela I/O dete.video IT

BUC

2755,56

1.69

proc. RACKITC-2 MINI

BUC

7427,35

1.70

proc.CARTELA DET INDUCTIVA pt. ITC2-MINI

BUC

3221,61

1.711

proc.dispoz.touch cu afisaj

BUC

1020,89

1.721

proc.cart.detectie inductiva pt. ITC2

BUC

1912,23

1.73

proc.plinta cartele detecție pt. ITC2

BUC

974,64

1.74

proc.echip.comunicatie SHDSL

BUC

6715,18

1.75

proc.licente integrare SPOT

BUC

4310,03

1.76

proc.PSU RACK

BUC

2487,42

1.77

proc.cartela Power Supply ITC2

BUC

3388,36

1.78

proc.cartela CPU- ITC2

BUC

3819,26

1.79

proc.cartela SAFETY-CPU-ITC2

BUC

2781,2

1.80

proc.SAFETY -RELAY-ITC2

BUC

205,65

1.81

proc KEYBOARD -DISPLAY-ITC2

BUC

3192,5

1.82

proc.cartela ex4gr(ITC2 MINI)

BUC

3713,67

1.83

proc.card I/O (ITC2 MINI)

BUC

2924,52

1.84

proc.modul GPS (ITC-2)

BUC

2959,81

1.85

proc.set flash luminos pt.ind.

SET

296,6

1.86

proc.kit alim il publ flash

BUC

458,39

1.87

proc. kit alim panou solar

BUC

943,74

1.88

subtraversare dirijata cu utilaj de groapa

ML

224,44

1.89

proc. ADC-ITC2-4 GRUPURI

BUC

17186,23

1.90

proc. ADC-6 GRUPURI

BUC

31188,13

1.91

proc. ADC-10 GRUPURI

BUC

33809,44

1.92

proc. ADC-16 GRUPURI

BUC

37741,42

1.93

proc.Modul/Interfata ADC-Omnia

BUC

6948,29

1.94

proc.senzor magn.FlexMag

BUC

2495,29

1.95

proc.bloc receptor FlexControl

BUC

10977,72

1.96

proc.repetor FlexNode

BUC

4506,21

1.97

proc.card interfața Flex-ADC

BUC

4636,88

1.98

proc. switch autoPOE-4port

BUC

1021,26

1.99

proc.extensie lic.FullAdaptive

BUC

10448,55

1.100

proc.cronometru pieton (210)

BUC

997,67

1.101

proc.cabinet ADC ITC2/ITC2MINI ( ORIGINAL)

BUC

6794,95

1.102

mont, senzor magn. FlexMag/buton reflector solar cu LED

BUC

102,49

1.103

mont.bloc receptor FlexControl

BUC

80,84

1.104

proc. cabinet automat max.4 gr (compatibil ITC2-MINI)

BUC

2912,1

1.105

proc.cabinet aut. pt max.16 gr (compatibil ITC-2)

BUC

4589,5

1.106

proc. ADC ITC-2 MINI complet echipat

BUC

17025,37

1.107

proc.SWITCH conectare fibra optica ADC

BUC

726,97

1.108

inchiriere fibra optica ( dark fiber)

KM

172,4

1.109

groapa de foraj carosabil(2x2x2m)

BUC

983,43

1.110

groapa de foraj trotuar(2x2x2m)

BUC

528,56

1.111

groapa de foraj in spațiu Verde(2x2x2m)

BUC

186,15

1.112

procurare Acces Point cu acumulator+incarcare solara

BUC

8077,97

Lucrări: Programare

Tabel 2

nr.crt.

activitate

U.M.

2.1

Ajustarea programului de semaforizare

intersecție/TP

1017,24

2.2

Schimbarea structurii programului de semaforizare

intersecție

1546,21

2.3

Realizarea unui program nou de semaforizare

intersecție

2929,66

Lucrări: Reparații electrice-electronice

Tabel 3

nr.crt.

activitate

U.M.

3.1

Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)

buc

90,79

3.2

Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni

buc

153,93

3.3

Reparat afișaj ceas electromecanic

buc

181,01

3.4

Reparat placa baza automat de dirijare a traficului

buc

1090,96

3.5

Reparat modul forță 2 canale semafor

buc

690,83

3.6

Reparat modul forță VID (GI)

buc

149,97

3.7

Reparat semafor acustic pentru nevăzători

buc

284,46

3.8

Reparat echipament optic față cu LED

buc

243,61

3.9

Reparat cronometru semafor

buc

212,55

Lucrări: Indicatoare

Tabel 4

nr.crt.

activitate

U.M.

4.1

plantare stalpisor

BUC

31,12

4.2

conf țeava galvanizataD=48*3H=3,8

BUC

136,22

4.3

conf.teava40*40*3h=3,8M

BUC

130,32

4.4

conf.teava40*403H=4m

BUC

134,04

4.5

plantare țeava/ deplantare țeava cu refacere zona

BUC

58,77

4.6

deplantare stâlp (prin taiere)

BUC

40,19

4.7

plant.parapeti cu glisiere

BUC

83,66

4.8

montare separator trafic

BUC

34,69

4.9

proc. separator trafic

BUC

297,32

4.10

montare prag sol

BUC

76,97

4.11

proc. prag sol element central

BUC

201,8

4.12

proc. prag de sol element de capat

BUC

89,2

4.13

plantare gradulete

BUC

74,36

4.14

curat prin spalare indicatoare de semnalizare verticala

BUC

7,71

4.15

montare indicator pe stâlp

BUC

25,18

4.16

mont.indicator pe stâlp Renel

BUC

27,43

4.17

demontare tranversa

BUC

255,41

4.18

montare traversa

BUC

260,36

4.19

rep. traversa in maxim 2 puncte

BUC

210,91

4.20

conf. traversa 13m

BUC

1788,78

4.21

rep. stâlp susținere traversa

BUC

250,02

4.22

conf. stâlp bariera

BUC

1377,55

4.23

plantare stâlp oglinda

BUC

208,27

4.24

conf. stâlp oglinda 76*3,5H 4.5m

BUC

223,62

4.25

vopsit si revopsit suprafețe cu lățime <60mm

ML

9,98

4.26

vopsit si revopsit suprafețe cu latime>60mm

MP

42,21

4.27

conf. consola triunghiulara semafor

ML

426,51

4.28

conf. stalpisor separator trafic

BUC

63,83

4.29

verif, dispozitiv de semnalizare rutiera

KM

19,06

4.30

parap. new Jersey(beton)

BUC

920,15

4.31

gardulet metalic clasic

BUC

146,06

4.32

proc. gardulet metalic special-element mic

BUC

140,44

4.33

proc. gardulet metalic special-element mare

BUC

162,91

4.34

stâlp metalic de protecție H=70cm

BUC

49,55

4.35

stâlp metalic de protecție H=110cm

BUC

80,26

4.36

stâlp ornamental din fonta

BUC

370,76

4.37

parapet de protecție semigreu

ML

123,59

4.38

parapet de protecție tip greu

ML

179,76

4.39

demontare separator

BUC

11,03

4.40

montare parapet N.J

BUC

175,47

4.41

proc.tabla ind.triunghi.de 700

BUC

68,65

4.42

proc.tab.ind.circulara D=600

BUC

92,41

4.43

proc.tabl.ind.triung.de 900

BUC

100,33

4.44

tab.ind.circulare D=800

BUC

153,13

4.45

proc.tab.ind.octogonal 800

BUC

153,13

4.46

proc.tab.ind.drept.250* 1000

BUC

89,76

4.47

proc.tab.ind.drep.500*650

BUC

92,94

4.48

proc.tab.ind.patrat 1=650

BUC

115,11

4.49

proc.tab.ind.patrat L=850

BUC

238,68

50

proc.tab.ind.patrat L=600

BUC

105,08

4.51

proc.tab.ind.patrat L=300

BUC

58,09

4.52

proc.tab.ind.drept. 150*300

BUC

31,68

4.53

proc.tab.ind.drep.600*200

BUC

58,09

4.54

proc.ind.tip sageata 600*200

BUC

47,52

4.55

proc.placute cu fata 450*200

MP

253,46

4.56

proc.placute str. cu 2 fete+suport ( dimens. 200Mmxl000mm)

BUC

292,11

4.57

proc.casuta poștala 200*150

MP

253,46

4.58

proc.ind.de orientare,comanda speciala

MP

327,39

4.59

proc.ind.drep. 1000*330

BUC

116,17

4.60

proc.ind.drept. 1500*500

BUC

253,46

4.61

proc.ind.drept. 1700*700

BUC

411,87

4.62

proc.tab.ind.drept.375* 1000

BUC

132,02

4.63

proc.drept.450*200

BUC

58,09

4.64

proc. si montai buton reflectorizant (cu lipire)

BUC

45,23

4.65

proc.parapeti plastic New Jersey

BUC

183,35

4.66

proc.si montare borna cu ilumin. (ind.plastic cap pod)

BUC

1370,71

4.67

proc.si montare borna cu revenire după impact

BUC

1765

4.68

proc. si montaj buton reflectorizant (cu holsuruburi)

BUC

56,58

4.69

proc.si mont, disp.retroreflectorizant pt.liniile de separare ale benzilor de circulație

BUC

119,88

4.70

procurare si montaj buton reflectorizant cu incarnare solara (disp.de atent.vizuala cu leduri pe ambele fete si alim.cu en.solara)

BUC

204,28

4.71

procurare si montaj buton de sticla reflectorizant (pe Bordura)

BUC

150,71

4.72

proc.si montaj buton refl, (incarcare Energ. Solara)

BUC

318,58

4.73

proc. separator banda de circulație H=45MM(talpa inalta)

BUC

207,85

4.74

proc. Stalpisor(h=390mm) pt.separator banda de circulație H=45MM

BUC

101,12

4.75

montaj separator banda de circulație H=45MM(talpa inalta)

BUC

87,61

4.76

proc buton reflector solar cu LED (incastrat in carosabil)

BUC

349,61

Lucrări: stalpisori retractabili

Tabel 5

nr.crt.

activitate

U.M.

5.1

Recondiționat stalpisor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni

BUC

384,45

5.2

Reparat comunicație GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)

BUC

575,75

5.3

Reparat detector inductiv prin inlocuire kit

BUC

1202,21

5.4

Abonament sistem de comunicație GSM stalpisori

BUC

16,04

5.5

Refacere fundație si drenaj cilindru exterior stâlp mobil (montaj farakit)

BUC

723,94

5.6

Reconditionare stalpisor mobil

BUC

389,59

5.7

Montat stalpisor mobil

BUC

732,94

Lucrări: studii de trafic si proiectare

Tabel 6

nr.crt.

activitate

U.M.

6.1

efect, măsurători trafic artera

STRADA

2372,71

6.2

studii sectoriale si fluidizare trafic (intersecție)

BUC

5730,92

6.3

proiect, semaf. Intersecție in T

BUC

10024,46

6.4

proiectare semaf. Intersecție in "+"

BUC

13366,49

6.5

proiectare semaf. Intersecție complexa

BUC

16708,53

6.6

proiectare plan semnalizare rutiera intersecție

BUC

7552,42

6.7

proiectare plan semnalizare rutiera /strada

STRADA

3775,88

Lucrări: de marcaje cu vopsea si microbile, cu produse speciale, frezare marcaje

Tabel 7

nr.crt.

activitate

U.M.

7.1

Marcaj rutier longitudinal cu vopsea alba + microbile

MP

20,43

7.2

Marcaj rutier transversal cu vopsea alba+ microbile

MP

26,49

7.3

Marcaj rutier divers cu vopsea alba+ microbile

MP

26,49

7.4

Marcaj rutier longitudinal cu bicomponent alb, cu grosime 2 mm

MP

77,57

7.5

Marcaj rutier longitudinal bicomponent alb cu grosime 2 -4 mm

MP

125,6

7.6

Marcaj rutier transversal bicomponent alb

MP

136,68

7.7

Marcaj rutier tactil

MP

696,92

7.8

Marcaj rutier divers bicomponent alb

MP

136,68

7.9

Benzi rezonatoare cu grosime de 10 mm

MP

394,34

7.10

Covoare antiderapante

MP

159,24

7.11

Frezat marcaje cu vopsea

MP

62,98

7.12

Frezare marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate sau cu folie

MP

67,98

7.13

marcaj rutier transversal cu vopsea verde

MP

26,84

7.14

marcaj rutier divers cu vopsea verde

MP

26,84

7.15

marcaj rutier transversal cu bicomponent de culoare verde

MP

140,77

7.16

marcaj rutier divers cu bicomponent de culoare verde

MP

140,77

7.17

aplicare primer (marcaje)

MP

6,71