Hotărârea nr. 593/2019

Hotărârea 593/2019 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P. Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitatea centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 334548/462 din 28.06.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 51/2006 rl, ale Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 155/2001, ale Legii nr. 258/2013 și ale H.C.L. nr. 88/2019;

Văzînd avizul Comisiei de prețuri și tarife nr. 331104/28.06.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, pct. 4 lit. a, art. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P Cluj-Napoca, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea H.C.L. nr. 572/2017.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri, se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.


Nr. 593 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXĂ la Hotărârea nr.593/2019


CLUJ-NAPOCA

LISTA TARIFELOR

PENTRU ACTIVITATEA CENTRULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR

FĂRĂ STĂPÂN DIN CADRUL R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA

Nr. crt

Specificație

U.M.

Tarif lei/câine****

A. Tarife pentru activitatea de intervenții medicale*

1

Capturat câini cu pușcă cu tranchilizant

buc.

89,86

2

Deparazitare externă

buc.

15,27

3

Deparazitare internă

buc.

2,5

4

Vaccinare antirabică

buc.

8,17

5

Vaccinare monovalentă

buc.

16,59

6

Vaccuiare polivalentă

buc.

18,24

7

Castrare mascul

buc.

24,33

8

Ovariohisterectomie

buc.

39,47

9

Microcipare

buc.

19,41

10

Eutanasie

buc.

16,76

11

Hrănire - adult

buc.

1,62

12

Hrănire - pui

buc.

2,44

13

Neutralizare cadavre

kg-

6 lei/kg + 350

lei/cursă

14

Neutralizare deșeuri medicale

kg.

65 lei/kg + 70 lei/cursă

15

Revendicare câini cu stăpân

buc.

**

16

Adopția la distanță a câinilor fără stăpân

buc.

***

B. Tarife pentru activitatea de întreținere câini

17

întreținere câini

lei

12,02 lei/câine/zi

* Decontarea va fi făcută în funcție de numărul de intervenții efectuate lunar.

** Prețul final va fi stabilit în funcție de numărul de zile de întreținere în Centru și de intervențiile medicale care vor fi efectuate, conform tarifelor specificate la pct. A - poz. 1-12.

*** Prețul final va fi stabilit în funcție de numărul de zile de întreținere în Centru și de intervențiile medicale care vor fi efectuate, conform tarifelor specificate la pct. A - poz. 1-12.

**** Tarifele prezentate sunt fără T.V.A.