Hotărârea nr. 591/2019

Hotărârea 591/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitoru Corina Ecaterina, Drăgoescu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Jurja Marius Sorel, Kinizsi Zoltan, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Nistor Daniel, Olâh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Răcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 331379 din 27.06.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 25 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 25 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management pro:


Nr. 591 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

I

Anexă la Hotărârea nr. 591/2019


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019

Nr crt Nume familie soți Prenume soț                 Prenume soție       Data căsătoriei

1

BIRIȘ

GAVRIL

RUJICA

18.06.1969

2

BOANCĂ

IOAN

ANA

05.06.1969

3

BOCHIȘ

ALEXANDRU

CORNELIA

29.05.1969

4

BURGHELEA

IONEL

MARIA

22.06.1969

5

CHEȚAN

IOAN

ELENA

21.06.1969

6

COVALCIC

ANDREI

MARIA

22.06.1969

7

CRIȘAN

IOAN

MARIA

07.06.1969

8

CRIȘAN

SAMOILĂ

MARIA

12.06.1969

9

DĂRĂBAN

NICOLAE-ILIE

OCTAVIA

06.06.1969

10

DEZSO

ȘTEFAN

VIORICA

22.01.1969

11

FARCAS

VIOREL-TIBERIU

CLARA-MARTA

12.06.1969

12

FILIMON

IOAN

VIRGINIA-ILEANA

23.05.1969

13

GYORGY

DENES

IRMA

09.06.1969

14

HALÂSZ

ȘTEFAN

VIORICA

09.06.1969

15

HOMORODI

ȘTEFAN

KATALIN

14.06.1969

16

IEPURE

NICOLAIE

ȘTEFANA

20.06.1969

17

JIȘA

VASILE

VALERIA

22.05.1969

18

KUN

SANDOR

DOCHIA

09.06.1969

19

LAZAR

VASILE

KATALIN

13.08.1966

20

MÂTYAS

ISTVÂN

IULIANA

14.06.1969

21

MUREȘAN

ALEXA

ELENA

19.06.1969

22

NEGRU

IOSIF

MARIA

07.06.1969

23

ORB AN

VASILE-NICOLAE

LUCIA-MINERVA

03.06.1969

24

SPÂN

IOAN

ROMIOARA

06.06.1969

25

TILICEA

EMIL

VIORICA

26.05.1969