Hotărârea nr. 59/2019

Hotărârea 59/2019 - Aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile

Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L), situate în municipiul Cluj-Napoca,

str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și

str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 59267/25.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea valorii chiriilor pentru folosința locuințelor A.N.L, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, începând cu data de 1.01.2019;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale O.U.G. nr. 121/2011, ale O.U.G. nr. 26/2012, ale O.G. nr. 6/2014, ale Legii nr. 221/2015, ale O.U.G. nr. 35/2015, ale Legii nr. 65/2016, ale O.U.G. nr. 30/2017 ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale H.G. nr. 1.396/2002, ale H.G. nr. 607/2003, ale H.G. nr. 60/2004; ale H.G. nr. 816/2005, ale H.G. nr. 592/2006, ale H.G. nr. 165/2008, ale H.G. nr. 889/2008, ale H.G. nr. 761/2009, ale H.G. nr. 389/2010; ale H.G. nr. 738/2010, ale H.G. nr. 502/2013, ale H.G. nr. 253/2014, ale H.G. nr. 644/2014, ale H.G. nr. 251/2016, ale H.G. nr. 304/2017, ale Legii nr. 151/2017, ale O.G. nr. 28/217, ale Legii nr. 278/2017 precum și ale Proceselor-verbale ale Comisiei de prețuri și tarife, întrunită în 18.02.2019 și 25.02.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. "c", al. 5 lit. "b", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă valoarea chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, atribuite prin contracte de închiriere aflate în derulare, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2 - Tășnad nr. 10, pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru locuințele care nu fac obiectul unor contracte de închiriere, valoarea chiriei va fi stabilită după aplicarea coeficienților de ierarhizare, conform Anexei, prin ponderare cu coeficientul aplicabil veniturilor medii nete pe membru de familie înregistrat în perioada 1.01.2018-31.12.2018 de către viitorii locatari.

Art. 2. (1) Chiriile aprobate conform art. 1 al prezentei hotărâri sunt valabile până la data de 31.12.2019.

(2) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 1.01.2019-31.12.2019, vor împlini vârsta de 35 de ani, chiria va fi recalculată și actualizată în conformitate cu dispozițiile H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale Legii nr. 152/1998, actualizată și modificată, cu completările și modificările ulterioare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 59 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE PRETURIAnexă la H.C.L. NR. 59/2019


te

o te z

JUDEȚ

LOCALITATE

RANG

ADRESĂ IMOBIL

CHIRIAȘ

DATA NAȘTERII

VÂRSTA

----V7

\

CONTRACT DE

Închiriere

(NR/DATA)

VAL&ĂfejBE INVENTAR--REEVALUATĂ

TZ

țjî

< o oi z

7—T~

F

3

ș

n.

D

<0>

ACD/AP (MP)

VALOARE DE ÎNLOCUIRE / MP APROBATĂ ANUAL CFM ORDIN MDRAP NR. 5396/2018

VALOARE DE ÎNLOCUIRE A CONSTRUCȚIEI

RECUPERAREA INVESTIȚIEI

CHELTUIELI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ Șl REPARAȚII CURENTE, REPARAȚII CAPITALE Șl adm’inistrare

STRADA

NR

BLOC

SCARĂ

ETAJ

AP

NUME

PRENUME

>35 / < 35 DE ANI

nr. col.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

formule

20-18*19

21=20/60

22=20*0,8%

1

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

PARTER

2

NICULA

MARIA

03.09.1972

>35

43126/24.05.2007

162.128,20

2

62,23

87,12

1.578,57

137.525,02

2.292,08

1.100,20

2

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

PARTER

3

LUNGU

ANDREEA

22.07.1982

>35

43128/24.05.2007

162.128,20

2

62,15

87,01

1.578,57

137.351,38

2.289,19

1.098,81

3

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

PARTER

4

CATUNĂ

BENIAMIN

28.03.1976

>35

43131/24.05.2007

162.128,20

2

62,08

86,91

1.578,57

137.193,52

2.286,56

1.097,55

4

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

5

ALBU

ALIN ADRIAN

04.08.1979

>35

43132/24.05.2007

162.128,20

2

67,54

94,56

1.578,57

149.269,58

2.487,83

1.194,16

5

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

6

TURCU

MIHAELA

25.07.1976

>35

43134/24.05.2007

161.301,03

2

67,45

94,43

1.578,57

149.064,37

2.484,41

1.192,51

6

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

7

PURIȘ

NICUȘOR COSMIN

15.11.1976

>35

43135/24.05.2007

116.633,06

1

45,94

64,18

1.578,57

101.312,62

1.688,54

810,50

7

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

8

SLOBODAȘ

IRINA ELENA

06.05.1978

>35

328041/08.10.2013

161.301,03

2

67,45

94,43

1.578,57

149.064,37

2.484,41

1.192,51

3

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

1

9

HAGĂU

GLIGOR

15.06.1972

>35

43138/24.05.2007

161.301,03

2

67,39

94,35

1.578,57

148.938,08

2.482,30

1.191,50

9

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

t

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

10

ALHAFEZ

LIVIA

09.10.1981

>35

246851/22.10.2010

163.782,57

2

68,46

95,84

1.578,57

151.290,15

2.521,50

1.210,32

10

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

11

POP

CODRUTA MONICA

26.07.1977

>35

43141/24.05.2007

163.782,57

2

68,46

95,84

1.578,57

151.290,15

2.521,50

1.210,32

11

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

12

SZABO-PAL

RALUCA-MELINDA

11.10.1989

<35

281488/28.07.2015

116.633,06

1

45,79

64,11

1.578,57

101.202,12

1.686,70

809,62

12

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

13

ȘIMONCA

DANIELA EMANUELA

26.10.1973

>35

43144/24.05.2007

162.955,39

2

68,34

95,68

1.578,57

151.037,58

2.517,29

1.208,30

13

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

2

14

RĂCĂTĂIANU

NICOLETA

20.02.1980

>35

166114/14.05.2014

162.955,39

2

68,37

95,79

1.578,57

151.211,22

2.520,19

1.209,69

14

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

15

ILEA

PETRU IOAN

16.08.1972

>35

43146/24.05.2007

163.782,57

2

68,32

95,65

1.578,57

150.990,22

2.516,50

1.207,92

15

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

16

CIUCANU

ANGELA MARIA

22.08.1974

>35

43147/24.05.2007

163.782,57

2

68,46

95,84

1.578,57

151.290,15

2.521,50

1.210,32

16

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

17

ZAHARIA

LUMINIȚA

23.12.1978

>35

43148/24.05.2007

116.633,06

1

45,94

64,32

1.578,57

101.533,62

1.692,23

812,27

17

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

18

MURESAN

GEORGE MARIUS

29.03.1978

>35

43149/16.04.2008

162.955,39

2

68,42

95,79

1.578,57

151.211,22

2.520,19

1.209,69

18

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

3

19

CHIRA

LIANA

03.11.1978

>35

43152/24.05.2007

162.955,39

2

68,41

95,77

1.578,57

151.179,65

2.519,66

1.209,44

19

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

20

VLASIN

VERONICA ANA

01.11.1975

>35

43153/24.05.2007

163.782,57

2

68,65

96,11

1.578,57

151.716,36

2.528,61

1.213,73

20

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

21

MORAR

LIVIA GINA

07.12.1974

>35

43154/24.05.2007

163.782,57

2

68,10

95,34

1.578,57

150.500,86

2.508,35

1.204,01

21

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

22

ROTAR   /

GRIGORE LAURENTIU

13.02.1978

>35

43156/24.05.2007

116.633,06

1

45,58

63,81

1.578,57

100.728,55

1.678,81

805,83

22

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

23

BIRO

MARIA

01.08.1974

>35

43157/24.05.2007

162.955,39

2

67,99

95,19

1.578,57

150.264,08

2.504,40

1.202,11

23

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

4

24

MITROI

GHEORGHE IONUT

10.10.1979

>35

43158/24.05.2007

162.955,39

2

68,05

95,27

1.578,57

150.390,36

2.506,51

1.203,12

24

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

5

25

ION

RAREȘ

09.10.1975

>35

43159/24.05.2007

163.782,55

2

68,10

95,34

1.578,57

150.500,86

2.508,35

1.204,01-4 Ol hl bi

o

751,95

751,32

503,64

752,50

758,58

755,90

756,06

507,67

756,45

754,95

756,06

755,19

0,00

756,45

756,45

744,69

745,32

506,56

745,32

746,35

CD 00 p b>

-sl

686,76

687,63

hl

Gl

hl o o UI

a* (0

>

C

B

COTA AUTORITĂȚII PUBLICE

> PESTE 35 DE ANI

4k

4x

h>

4k

•Jk

4k

Gi

4k

4k

£=•

4k

hi

Jk

4k

4k

Gi

4k

-Px

4k

jk

b

•>

CO

b.

CD

.țs

b

b.

ix

>k

4k

b.

ik

b

4k

b

jk

4k

b

o

b

p

CD

CD j4

00

00

CD

_p

O O

00

p

00 p

M

00 p

-4 p

00 p

00

o

CD p

00 p

00

p

p

hi hi

o p

hi p

hl p

o

S

-4 p

+

hi

4k

CHIRIE NETĂ ANUALĂ

co <D

CO

3

00

3

hi

O o

co Gi

CD

hi

>4

Gi

00

CD Gi

*4

00

Gi hi

h> ■4

"hi

«4

bi

o

“h>

4k

bl

"hi

4k

“gi

Gi

o

*4

3

CD

+

Gi

W

w

hi

Gi

Gi

Gi

M

M

Gi

Gi

Gi

Gi

hi

Gi

Gi

Gi

Gi

hi

Gi

Gi

Gi

Gi

Gl

_M

O

03

b.

p

o

hi

O

p "o

r3,7

Ui

00

"o

p o

Gi hi

p b>

Gi b>

0‘8t

p

O

p

O

>8,2

>8,5

p

4k

>8,5

>9,0

p

59,5

p Ui

hl Ul

CHIRIE LUNARĂ (LEI)

-4

O

<D

h>

“4

00

CD

Gi

hi

CO

Gi

O

Gi

hi

hi

hi

■M

hi

Gi

«3

CD

M

O

O

O

o

O

o

O

O

o

o

O

O

o

O

O

O

o

o

o

o

O

O

O

O

hi

COEFICIENT PONDERARE

"<d

"<D

CO

"co

"co

"co

CD

10

"co

"co

CO

"CD

CD

CD

CD

"co

"co

"co

~CD

CD

"co

"co

"co

"co

03

RANG

Gl

Gi Gi

Gi W

hi hi

Gi W

Gi Gi

Gi Gi

Gi Gi

hi hi

Gi

Gi

Gi Gi

Gi Gi

Gi Gi

00

Gi Gi

Gi Gi

Gi Gi

Gi Gi

hi hi

Gi Gi

Gi Gi

Gi

O

Gi O

Gl O

VALOARE CHIRIE DUPĂ

p

Jk

p

p

Jk

_~4

p

CD

CD

p

p

CD

P

-J

p

CD

UI

h>

CD

CD

Ul

hi

hi

PONDERAREA RANGULUI

b>

<71

o> hi

W

4k

hi

00 CD

Ul

-4

Gl

-4

k

CO

Ol hi

CD CD

t

O

CD

hi hi

b> hi

b> hi

G>

CO

03

■>1

4k hi

bl

■M

h>

hl CD

bi

"<O CD

hi

CD

LOCALITĂȚII

hl O

hi o

hi o

hi o

hi O

hi o

hi O

hi o

hi o

hi o

hi o

hi o

hi O

hi O

hi o

hi o

hi O

hi o

hi o

hi

O

hi O

hi O

hl o

hi O

hi

ANUL RECEPȚIEI LA

O Ol

o CD

o CD

o CD

o

CD

o CD

O CD

o

CD

o

CD

o

CD

o

CD

o CD

o a>

o CD

o CD

o

CD

O

CD

o

CD

o CD

O

CD

O

CD

O Ol

o

Ul

o CD

CO

TERMINAREA LUCRĂRILOR

o

O

O

O

O

O

O

O

o

o

O

O

o

O

O

O

O

O

CD

O

O

o

o

O

COEFICIENT AFERENT

~ID

"co

~ID

"co

"co

"co

CD

<0

"co

CD

CD

CD

"co

co

"(O

co

CD

CD

7d

b>

"co

"co

"co

«>

M

ANULUI DE RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

O

o

O

o

o

o

O

O

o

o

O

O

o

o

o

o

O

O

o

o

o

o

o

o

Gl O

Gl O

Gi O

hi o

Gi O

o

Gi

O

Gi

O

hi o

Gi o

Gi O

Gi

O

Gi

O

CD

Gi O

Gl

O

hi CO

hi CD

hi o

hi

CD

h> CD

hi •M

hi -q

hi

Gi O

VALOARE CHIRIE DUPĂ

Gi

O

CO

"-4

Gi

Gi

co

hi

"~4

hl

CO

p

Gi

_h>

co

hl Gi

hi

CO

hi

4k

p

bi

p b>

hl "co

p

"hi

p (ii

hi

"co

p

Ol

p

"co

4k

p

"o

p

Gi

hl

Gi

O

PONDERARE AN RECEPȚIE

00

a>

o

00

■*

*

O

hi

a>

cn

o

CD

o

CD

Ol

CD

O

00

O

Gi

cn

CD

LOCUINȚĂ

gi

<*>

hi

Gi

*

Gi

Gi

CD

Gi

hi

CD

•Sk

Gi

hi

■Jk

■Jk

*

Gi

Gi

hi

Gi

00

00

Gl

NR. PERSOANE

P

ut hi

co

CD CD

■Jk hl

CO

O

CO CD

00

hi

00

00 CD

-4

Gi

4k

O

Gi hi

CD Gi

hi CD

Gi

00

p

hi o o

CD

4k

00

U1

hl

-4

4k

-4 -4

VEN

FAM

594,

00

o p

>60,(

CD

£

CD

P

703,

642,

023,

00 o o

395,

s

CD

.162

.248

575,

UI hi

204,

co

4k

CD

500, (

.390

282,

,542,

.581,

hi

A

.649,

Gi hi

UT N ILIE

o o

o o

o

O o

"o

O

o o

o o

o o

"o

o

o o

O o

"o

o

o o

o o

O O

o o

O O

o

"o

o

o o

o o

o o

O o

o o

>5

z

Gl

i <

hl

-X

-X

hi

hi

-X

Gi

hi

Gi

_x

Gi

525,08

hi

Ul

hi

hl

287,30

296,33

3 3 m

.072,06

.100,10

o h>

CD

O

.545,94

594,04

.519,53

.656,72

.300,38

OO'OOE

.558,13

.219,10

.378,38

.062,44

.357,29

.198,35

00

4k

180,56

.566,39

.678,42

.376,17

808,84

Gl g

Oi

Gl

NIT NET EMBRU ILIE/LU

hi

z >

p

p

O

p

p

o

p

p

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Gi

COEFICIENT PONDERARE

co

00

00

“co

"co

co

"co

03

CO

CD

"<0

co

00

"co

03

00

00

A

VENIT

hl

hi

hi

hi

hi

Gi

hi

Gi

hi

hi

Gi

Gi

hi

hi

hi

h>

hi

hl

hi

hi

M

Gl

■M

4b o

■U o

00

4x

*4 Gi

K

"4 hi

CD hi

o

hi

■Jk

-4 hi

O hi

CD

O hi

•Jx hi

CO

00

Gi

00

o hi

co

00

CD

CO

CO

hl o

hi O

U

Gl

VALOARE CHIRIE DUPĂ

hi

*

"<£>

Gi

"-4 hi

£

O

'•Jk Gi

bl hi

bl

CD

co CD

co CD

CD hi

4h

CD

b>

CD

CO CD

Gi ■4

hi CD

00 o

00

00

“cd

o

O hl

"«4

00

o

4k

Gi hi

O

CJ

PONDERARE VENITURI

hi

00

hi CD

hi CD

00

hi CD

hi

03

Gi

hi

00

-4

Gi

hi CD

hi

00

Gi

CD

Gi

hi

U1

Gi

hi

hi

Gi

hi co

hi

hl

hi

03

VALOAREA CHIRIEI

p

"co

O

co

p co

hi

"hi

p

"o

P

"-M

p

p

p co

Gi

O

p

CD

4k

p b>

CD

"co

W

bi

hi

O

p

co

hi hi

_hl

Gi

p

"co

p

hi

p

—k

Gl CD

ACTUALIZATA CU RATA

o

00

•M

4X

<o

CD

■U

co

CD

CD

■£>

CD

-4

co

co

CD

CD

hi

00

CD

hi

hl

CD Gl

INFLAȚIEI

414,

O

4k O

309,

00

p

503,

797,

260,

00 o

i

hi

475

CO

03

hi

■4

co CD CO

CD hi

00

CD

00

00

99* t

00

o

475

hi

00

hi co

03

O

VALOARE CHIRIE MAXIMA

4k

o

CD

co

•!'■

O

co

o hi

o oo

o o

£

“CD

CD

00

"~4 Gi

CD

ui

CD

4k

"o

CD

9,92

U1

Gi

"hi Gi

G3

b>

Gi

ai

00

«4

CFM ALIN (9) LIT a), b) sau c)

hl

00 p

o

4k O

189,

03

<0

286,

316,

260,

00 p

316,

h>

285,

Oi

CD

CD

00

Gi

CD

CD hi

Gi hi

00

h>

M

G3

hl

281

hi

00

hi CO

00 o

Gl

VALOARE CHIRIE LUNARA

co

o

o

CD

co

4k

O

o <o

CD

o

00

o

CD CD

"CD

£

4k CD

b>

• !

"co

co

cn

"o

CD

O CD

hi •!

Gi hi

4k

00

"-J

Gi

bi

Gl

b>

03

CO

2019

25

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

5

26

IEPURE-GORSKI

MIHAI

28.12.1982

>35

4349357/23.09.2015

163.782,55

2

68,93

96,5

1.578,57

152.332,01

2.538,87

1.218,66

26

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

I

5

27

FRAȚILÂ

ADELA CLAUDIA

24.10.1981

>35

305210/29.06.2017

116.633,06

1

45,14

63,20

1.578,57

99.765,62

1.662,76

798,12

27

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

5

28

NICOARĂ

ANA

02.09.1972

>35

43162/24.05.2007

162.955,39

2

67,71

94,79

1.578,57

149.632,65

2.493,88

1.197,06

28

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

5

29

MUREȘAN

SANDA MARINELA

28.03.1978

>35

43164/24.05.2007

162.955,39

2

67,70

94,78

1.578,57

149.616,86

2.493,61

1.196,93

29

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

CALEA FLOREȘTI

58B

6

6

30

MOLDOVAN

ALIN DANIEL

14.06.1973

>35

43168/24.05.2007

163.782,55

2

67,75

94,85

1.578,57

149.727,36

2.495,46

1.197,82

30

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

6

31

CHEȚAN

BOGDAN

19.01.1982

>35

202957/10.05.2016

163.782,55

2

67,75

94,85

1.578,57

149.727,36

2.495,46

1.197,82

31

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

6

32

PĂLIMARIU

OANA-LAURA

12.02.1981

>35

110651/28.03.2014

116.633,03

1

46,24

64,78

1.578,57

102.259,76

1.704,33

818,08

32

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

6

33

LEHENE

EMIL PETRU

14.02.1984

>35

327849/14.07.2017

162.955,39

2

68,37

95,72

1.578,57

151.100,72

2.518,35

1.208,81

33

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

6

34

BUTA

ERZSEBET

19.07.1979

>35

159630/08.05.2014

162.955,39

2

68,46

95,84

1.578,57

151.290,15

2.521,50

1.210,32

34

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

7

35

ENI

ANGELA

01.08.1976

>35

43171/24.05.2007

163.782,57

2

68,41

95,77

1.578,57

151.179,65

2.519,66

1.209,44

35

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

7

36

HOLHOȘ

NICOLETA ALINA

03.06.1982

>35

43172/24.05.2007

163.782,57

2

68,19

95,47

1.578,57

150.706,08

2.511,77

1.205,65

36

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

7

37

TURDEAN

ALINA

13.03.1982

>35

43175/24.05.2007

116.633,06

1

45,67

63,94

1.578,57

100.933,77

1.682,23

807,47

37

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

7

38

TIMIȘ

ELENA

08.04.1979

>35

43176/24.05.2007

162.955,39

2

68,11

95,35

1.578,57

150.516,65

2.508,61

1.204,13

38

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

7

39

MAN

DANIEL VASILE

26.06.1978

>35

43177/24.05.2007

162.955,39

2

68,06

95,28

1.578,57

150.406,15

2.506,77

1.203,25

39

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

8

40

FEURDEAN

CLAUDIA FLORINA

18.02.1975

>35

43178/24.05.2007

162.955,39

2

69,46

97,24

1.578,57

153.500,15

2.558,34

1.228,00

40

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

8

41

CHIȘU

ANDRADA-IULIA

02.08.1977

>35

269718/03.09.2012

163.782,57

2

69,96

97,94

1.578,57

154.605,15

2.576,75

1.236,84

41

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

8

43

IANCU

MIHAELA GEORGETA

24.09.1977

>35

43180/24.05.2007

162.955,39

2

68,11

95,35

1.578,57

150.516,65

2.508,61

1.204,13

42

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

8

44

PETRISOR

AURELIA MARIANA

07.09.1973

>35

43181/24.05.2007

162.955,39

2

68,14

95,4

1.578,57

150.595,58

2.509,93

1.204,76

43

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

9

45

MAIER

RODICA

27.09.1976

>35

43182/24.05.2007

163.782,57

2

68,19

95,47

1.578,57

150.706,08

2.511,77

1.205,65

44

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

9

48

JUCAN

CAMELIA

11.11.1981

>35

161296/28.04.2014

162.955,39

2

68,41

95,77

1.578,57

151.179,65

2.519,66

1.209,44

45

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

9

49

GĂUCÂ

DIANA ELENA

25.01.1977

>35

43184/24.05.2007

162.955,39

2

68,71

96,19

1.578,57

151.842,65

2.530,71

1.214,74

46

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

10

50

CIORBĂ

IULIANA CLAUDIA

20.01.1980

>35

43185/24.05.2007

163.782,57

2

67,86

95,00

1.578,57

149.964,15

2.499,40

1.199,71

47

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

1

10

51

MATIS

MIRCEA DORIN

20.07.1972

>35

43186/24.05.2007

163.782,57

2

68,86

95,00

1.578,57

149.964,15

2.499,40

1.199,71

48

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

CALEA FLOREȘTI

58B

6

10

53

MĂRCEAN

ROZALIA MONICA

29.04.1976

>35

43187/24.05.2007

162.955,39

2

67,82

94,95

1.578,57

149.885,22

2.498,09

1.199,08

49

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M1

1

II

9

POP

RALUCA CĂTĂLINA

15.03.1993

<35

57413/14.08.2003

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

50

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

MEHEDINȚI

41

M1

II

11

POP

AIDA-NICOLETA

31.08.1969

>35

57343/14.08.2003

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

51

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M1

1

III

14

LIBER

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

52

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M1

II

PARTER

20

CĂTINEAN

ILEANA CLAUDIA

15.12.1970

>35

57380/14.08.2003

179.504,00

2

64,17

89,84

1.578,57

141.818,73

2.363,65

1.134,55

53

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M1

II

I

25

NAGY

CRISTINA

11.06.1978

>35

162045/17.05.2013

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

54

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M1

II

II

29

RACOȘIU

SHADY BAHJAT

04.08.1983

>35

471388/18.01.2016

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

55

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M1

II

II

30

MOLDOVEANU

ANCA

15.03.1976

>35

57373/14.08.2003

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

'l

761,66

4.519,18

376,60

0,9

338,94

2006

0,90

305,04

5

52.311,00

871,85

0,8

244,04

255,33

87,19

87,19

498,83

2.959,71

246,64

0,9

221,98

2006

0,90

199,78

2

14.088,00

587,00

0,8

159,82

167,22

58,70

58,70

748,16

4.439,10

369,93

0,9

332,93

2006

0,90

299,64

3

66.360,00

1.843,33

0,9

269,68

282,16

368,67

282,16

748,08

4.438,63

369,89

0,9

332,90

2006

0,90

299,61

4

21.814,00

454,46

0,8

239,69

250,78

45,45

45,45

748,64

4.441,91

370,16

0,9

333,14

2006

0,90

299,83

5

96.337,00

1.605,62

0,9

269,85

282,34

321,12

282,34

748,64

4.441,91

370,16

0,9

333,14

2006

0,90

299,83

5

31.143,00

519,05

0,8

239,86

250,97

51,91

51,91

511,30

3.033,71

252,81

0,9

227,53

2006

0,90

204,78

3

112.885,00

3.135,69

1

204,78

214,26

940,71

214,26

755,50

4.482,65

373,55

0,9

336,20

2006

0,90

302,58

4

63.882,00

1.330,88

0,9

272,32

284,93

266,18

266,18

756,45

4.488,27

374,02

0,9

336,62

2006

0,90

302,96

1

136.309,00

11.359,08

1

302,96

316,99

3.407,73

316,99

755,90

4.485,00

373,75

0,9

336,37

2006

0,90

302,74

4

203.127,00

4.231,81

1

302,74

316,75

1.269,54

316,75

753,53

4.470,95

372,58

0.9

335,32

2006

0,90

301,79

4

67.689,00

1.410,19

0,9

271,61

284,19

282,04

282,04

504,67

2.994,37

249,53

0,9

224,58

2006

0,90

202,12

1

16.086,00

1.340,50

0,9

181,91

190,33

268,10

190,33

752,58

4.465,33

372,11

0,9

334,90

2006

0,90

301,41

2

63.431,00

2.642,96

1

301,41

315,36

792,89

315,36

752,03

4.462,05

371,84

0,9

334,65

2006

0,90

301,19

4

39.804,00

829,25

0,8

240,95

252,11

82,93

82,93

i

767,50

4.553,84

379,49

0,9

341,54

2006

0,90

307,38

1

62.701,00

5.225,08

1

307,38

321,62

1.567,53

321,62

■■

773,03

4.586,62

382,22

0,9

344,00

2006

0,90

309,60

3

16.969,00

471,36

0,8

247,68

259,14

47,14

47,14

752,58

4.465,33

372,11

0,9

334,90

2006

0,90

301,41

2

77.068,00

3.211,17

1

301,41

315,36

963,35

315,36

752,98

4.467,67

372,31

0,9

335,08

2006

0,90

301,57

3

90.528,00

2.514,67

0,9

271,41

283,98

502,93

283,98

753,53

4.470,95

372,58

0,9

335,32

2006

0,90

301,79

1

54.286,00

4.523,83

1

301,79

315,76

1.357,15

315,76

755,90

4.485,00

373,75

0,9

336,37

2006

0,90

302,74

2

12.549,00

522,88

0,8

242,19

253,40

52,29

52,29

759,21

4.504,67

375,39

0,9

337,85

2006

0,90

304,06

2

43.376,00

1.807,33

0,9

273,66

286,33

361,47

286,33

749,82

4.448,94

370,74

0,9

333,67

2006

0,90

300,30

2

13.962,00

581,75

0,8

240,24

251,37

58,18

58,18

749,82

4.448,94

370,74

0,9

333,67

2006

0,90

300,30

3

107.418,00

2.983,83

1

300,30

314,21

895,15

314,21

749,43

4.446,59

370,55

0,9

333,49

2006

0,90

300,15

4

70.887,00

1.476,81

0,9

270,13

282,64

295,36

282,64

0,00

2.436,35

203,03

0,9

182,73

2003

0,85

155,32

2

35.714,00

1.488,08

0,9

139,79

146,26

297,62

146,26

495,04

2.937,23

244,77

0,9

220,29

2003

0,85

187,25

1,00

6.480,00

540,00

0,80

149,80

156,73

54,00

0,00

495,04

2.937,23

244,77

0,9

220,29

2003

0,85

187,25

LIBE R

0,00

195,92

195,92

709,09

4.207,29

350,61

0,9

315,55

2003

0,85

268,21

4

61.131,00

1.273,56

0,9

241,39

252,57

254,71

252,57

493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

3

10.763,00

298,97

0,8

149,44

156,36

29,90

29,90

493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

1

1.425,00

118,75

1

186,80

195,45

35,63

195,45

493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

2

25.694,00

1.070,58

0,8

149,44

156,36

107,06

107,06

56

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M1

II

IV

37

ARDEUȘ

ȘTEFAN-COSMIN

10.07.1976

>35

299915/20.10.2011

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

57

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M2

I

IV

16

KISJANCSI

ECATERINA

30.01.1969

>35

57303/14.08.2003

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

58

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M2

II

PARTER

22

IOZAN

VIVIANA-RAMONA

10.05.1980

>35

403373/23.09.2016

111.643,00

1

40,18

56,25

1.578,57

88.794,56

1.479,91

710,36

59

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M2

II

23

MOCANU

ANDREEA-ALINA

03.06.1978

>35

246887/22.10.2010

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

60

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M2

II

II

28

MOCANU

IOANA/DANIEL A

07.10.1982

>35

477386/18.01.2016

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

61

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M2

II

IV

37

CĂLUȘER

IOANA-MARIA

02.07.1988

<35

302057/29.06.2017

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

62

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

MEHEDINȚI

41

M3

I

1

6

NISTOR

VIORICA-MIRELA

28.01.1980

>35

246792/22.10.2010

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

63

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

MEHEDINȚI

41

M3

I

II

9

TODEA

CIPRIAN-EMILIAN

27.12.1982

>35

268056/13.06.2018

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

64

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M3

I

IV

18

GASPAR

TIMEA

21.03.1985

<35

491349/06.11.2017

119.036,00

1

44,8

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

65

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M3

I

IV

19

POPA

MIOARA-ANCA

11.11.1976

>35

57384/14.08.2003

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

66

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M3

II

PARTER

22

CRIȘAN

AU RE LI AN-HORAȚIU

11.09.1976

>35

171899/17.06.2011

111.643,00

1

40,18

56,25

1.578,57

88.794,56

1.479,91

710,36

67

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

I

MEHEDINȚI

41

M3

II

II

27

ARON

GEORGIANA-ADRIANA

31.03.1984

<35

280893/30.08.2013

119.036,00

1

44,80

62,72

1.578,57

99.007,91

1.650,13

792,06

68

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

MEHEDINȚI

41

M3

II

II

30

SECEANU

CRINA

23.01.1978

>35

57331/14.08.2003

119.036,00

1

44,69

62,57

1.578,57

98.771,12

1.646,19

790,17

69

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

PARTER

1

TĂTARU

MIHAI BOGDAN

17.05.1980

>35

297301/08.12.2010

130.658,35

1

45,28

63,39

1.578,57

100.065,56

1.667,76

800,52

70

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

PARTER

2

STANCIU

MIHAELA

21.01.1977

>35

297304/08.12.2010

157.990,92

1

54,75

76,65

1.578,57

120.997,39

2.016,62

967,98

71

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -

TĂȘNAD 10

I

PARTER

3

CURTEAN

SIMONA

23.03.1981

>35

297305/08.12.2010

135.328,48

1

46,90

65,66

1.578,57

103.648,91

1.727,48

829,19

72

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -

TĂȘNAD 10

PARTER

4

BUCUR

CIPRIAN -IOAN

27.05.1978

>35

297307/08.12.2010

157.990,97

1

54,75

76,65

1.578,57

120.997,39

2.016,62

967,98

73

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -

TĂȘNAD 10

I

1

5

TOADER

IRINA CRENGUȚA

20.12.1981

>35

297309/08.12.2010

130.658,35

1

45,28

63,39

1.578,57

100.065,55

1.667,76

800,52

74

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

1

6

SAJGO

ISTVAN

08.03.1980

>35

297315/08.12.2010

157.990,97

1

54,75

76,65

1.578,57

120.997,39

2.016,62

967,98

75

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

I

1

7

MUREȘAN

TEODOR VASILE

06.11.1977

>35

297320/08.12.2010

135.328,48

1

46,90

65,66

1.578,57

103.648,91

1.727,48

829,19

76

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

1

1

8

STANCIU

MIHAELA-LĂCRĂMIOARA

10.10.1974

>35

297323/08.12.2010

157.990,97

1

54,75

76,65

1.578,57

120.997,39

2.016,62

967,98

77

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

1

II

9

POP

LOREDANA

30.08.1982

>35

299627/09.12.2010

130.658,35

1

45,28

63,39

1.578,57

100.065,55

1.667,76

800,52

78

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

II

10

BUNEA

MARIAN-GAVRIL

21.10.1977

>35

297329/08.12.2010

157.990,97

1

54,75

76,65

1.578,57

120.997,39

2.016,62

967,98

79

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2-TĂȘNAD 10

II

11

POJAR

SIMONA

01.10.1979

>35

297333/08.12.2010

135.328,48

1

46,90

65,66

1.578,57

103.648,91

1.727,48

829,19

80

CLUJ

CLUJ-NAPOCA

1

TABEREI 2 -TĂȘNAD 10

1

II

12

HORNISCHER

ENIKO EMESE

24.08.1976

>35

297340/08.12.2010

157.990,97

1

54,75

76,65

1.578,57

120.997,39

2.016,62

967,98

-•S5S3HE


......- ■■ -■ .■ -- - ■ _


493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

1

46.678,00

3.889,83

1

186,80

195,45

1.166,95

195,45

493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

2

28.527,00

1.188,63

0,8

149,44

156,36

118,86

118,86

443,97

2.634,24

219,52

0,9

197,57

2003

0,85

167,93

3

10.014,00

278,17

1

167,93

175,71

83,45

175,71

495,04

2.937,23

244,77

0,9

220,29

2003

0,85

187,25

4

38.448,52

801,01

0,8

149,80

156,73

80,10

80,10

495,04

2.937,23

244,77

0,9

220,29

2003

0,85

187,25

4

5.348,00

111,42

0,8

149,80

156,73

11,14

11,14

0,00

2.436,35

203,03

0,9

182,73

2003

0,85

155,32

2

14.502,00

604,25

0,8

124,25

130,01

60,43

60,43

495,04

2.937,23

244,77

0,9

220,29

2003

0,85

187,25

4

1

187,25

195,92

0,00

195,92

493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

4

39.730,00

827,71

0,8

149,44

156,36

82,77

82,77

0,00

2.442,20

203,52

0,9

183,16

2003

0,85

155,69

4

58.756,00

1.224,08

0,8

124,55

130,32

122,41

122,41

495,04

2.937,23

244,77

0,9

220,29

2003

0,85

187,25

1

30.066,00

2.505,50

0,9

168,52

176,33

501,10

176,33

443,97

2.634,24

219,52

0,9

197,57

2003

0,85

167,93

2

87.388,76

3.641,20

1

167,93

175,71

1.092,36

175,71

0,00

2.442,20

203,52

0,9

183,16

2003

0,85

155,69

3

64.133,00

1.781,47

0,9

140,12

146,61

356,29

146,61

493,86

2.930,21

244,18

0,9

219,77

2003

0,85

186,80

3

27.504,00

764,00

0,8

149,44

156,36

76,40

76,40

500,33

2.968,61

247,38

0,9

222,65

2010

0,90

200,38

1

,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

604,99

3.589,59

299,13

0,9

269,22

2010

0,90

242,30

3

176.265,00

4.896,25

1

242,30

253,52

1.468,88

253,52

518,24

3.074,92

256,24

0,9

230,62

2010

0,90

207,56

2

30.380,00

1.265,83

0,9

186,80

195,45

253,17

195,45

604,99

3.589,59

299,13

0,9

269,22

2010

0,90

242,30

3

24.720,00

686,67

1

242,30

253,52

206,00

253,52

500,33

2.968,61

247,38

0,9

222,65

2010

0,90

200,38

1

48.377,00

4.031,42

1

200,38

209,66

1.209,43

209,66

604,99

3.589,59

299,13

0,9

269,22

2010

0,90

242,30

4

60.171,00

1.253,56

0,8

193,84

202,81

125,36

125,36

518,24

3.074,92

256,24

0,9

230,62

2010

0,90

207,56

3

53.046,00

1.473,50

0,9

186,80

195,45

294,70

195,45

604,99

3.589,59

299,13

0,9

269,22

2010

0,90

242,30

4

51.605,97

1.075,12

0,8

193,84

202,81

107,51

107,51

500,33

2.968,61

247,38

0,9

222,65

2010

0,90

200,38

1

27.350,00

2.279,17

0,9

180,34

188,69

455,83

188,69

604,99

3.589,59

299,13

0,9

269,22

2010

0,90

242,30

4

56.644,00

1.180,08

0,8

193,84

202,81

118,01

118,01

518,24

3.074,92

256,24

0,9

230,62

2010

0,90

207,56

3

110.939,00

3.081,64

1

207,56

217,17

924,49

217,17

604,99

3.589,59

299,13

0,9

269,22

2010

0,90

242,30

4

63.838,00

1.329,96

0,9

218,07

228,16

265,99

228,16