Hotărârea nr. 587/2019

Hotărârea 587/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 223/2002 (aprobarea unor prețuri pentru activitățile desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 327336/25.06.2019 al Direcției Tehnice, Serviciul Administrare cimitire domeniul public, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 223/2002;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 242/2005 și având în vedere avizul Comisiei de prețuri și tarife din data de 24.06.2019;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 lit „a”, art. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea art.l din H.C.L. nr. 223/2002, în sensul eliminării activităților desfășurate de R.A.D.P. Cluj-Napoca, mai puțin activitatea de săpat de gropi în cimitire.

Art.II Se modifică art. 2 din H.C.L. nr. 223/2002, în sensul încetării aplicabilității Anexelor 1-3 și a modificării Anexei 4, după cum urmează:

„Anexa 4. Tarifele pentru activitatea de săpat de gropi desfășurată de R.A.D.P. Cluj-Napoca în cimitirele administrate de Primăria municipiului Cluj-Napoca, în vederea înhumării persoanelor decedate, sunt:

  • - Săpat de gropi la 2 m adâncime                  377,96 lei (fără TVA);

  • - Săpat de gropi la 2,5 m adâncime                462,54 lei (fără TVA);

  • - îngropat decedați fără aparținători                466,44 lei (fără TVA).”

Art.III Tarifele prevăzute la art. 2 intră în vigoare începând cu 6.07.2019.

Art. IV Celelalte prevederi ale hotărârii rămân neschimbate.

Art.V Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică,

Direcția Economică și R.A.D.P. Cluj-Napoca.


Nr. 587 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi