Hotărârea nr. 579/2019

Hotărârea 579/2019 - Acordarea diplomei și medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea Diplomei și Medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea Diplomei și Medaliei Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261522/24.08.2012 al Direcției Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune acordarea Diplomei și Medaliei Pro Urbis, de excelență, în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu;

Luând în considerare curriculum vitae al domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu, recomandările prezentate și strălucita activitate literară, pedagogică și artistică, rolul activ al distinsului profesor la promovarea culturii clujene, precum și activitatea universitară, prin care a contribuit la impunerea unei bune imagini a municipiului pe plan național și internațional;

In baza prevederilor Regulamentului de acordare a diplomei și medaliei „Pro Urbis", aprobat prin H.C.L. nr. 215/2012;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 8, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

>

Art. 1. Se acordă Diploma și Medalia Pro Urbis, de excelență, pentru rezultate excepționale în domeniul culturii, domnului prof. univ. dr. Negoiță Lăptoiu.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală, management proiecte.

Nr. 579 din 4 iulie 2019(Elotărârea a fost adoptată cu 25 voturi, prin vot secret)