Hotărârea nr. 56/2019

Hotărârea 56/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr. cad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. Topo. 1027/1/1/3).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca,

nrcad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. topo. 1027/1/1/3)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr cad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. topo. 1027/1/1/3) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56364 din 1.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr cad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. topo. 1027/1/1/3), în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, a dispozițiilor Hotărârii nr. 336/1997, ale Hotărârii nr. 278/2003 și ale Hotărârii nr. 389/2011;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 11 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 260523 Cluj-Napoca, nr cad. 260523 (nr. C.F. vechi 140324, nr. topo. 1027/1/1/3), în suprafață de 314 mp., în favoarea doamnei Piciu Andra, având C.N.P.                  începând cu data de 18.12.2018, urmare dobândirii în

proprietate a imobilului-construcție în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 5742 din 18.12.2018.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 56 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)