Hotărârea nr. 554/2019

Hotărârea 554/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 335490/445/28.06.2019 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 24 din 15 ianuarie 2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, ale Hotărârii nr. 315/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014-2020, ale Hotărârii nr. 493/22.12.2014 privind aprobarea documentației "Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, precum și Procesul-verbal întocmit în data de 28.06.2019 al Comisiei de verificare a terenurilor propuse ca amplasamente pentru obiectivele de investiții numită prin Dispoziția nr. 2710 din 6.09.2018 aprimarului municipiului Cluj-Napoca, completată cu Dispoziția nr. 3478 din 16.11.2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc în Cartierul Zorilor din municipiul Cluj-Napoca, varianta 1 Zona Observator, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 554 din 4 iulie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.554/2019

STUDIU DE OPORTUNITATE


INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR R7

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONSILIUL LOCAL

STUDIU DE OPORTUNITATE

ÎN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


A.PARTE SCRISĂ

I. DATE GENERALE

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții

IDENTIFICAREA UNUI TEREN

ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC

ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR

 • 1.2 Amplasamentul

Situat în sudul orașului, Cartierul Zorilor, al cărui nume are o frumoasă rezonanță, s-a dezvoltat mult în ultimii ani și continuă să se dezvolte atât arhitectural și imobiliar, cât și comercial. Cartierul este într-o continuă ascensiune, pentru a se ridica la nivelul la care se află deja din punct de vedere geografic.


Grigorescu

plopilor z"

•ț_                  \ Andrei V

<

Mănăștur


-------- Bulgaria

.......

ițîarț Mărăști j

Gruia i A f         jA între Lacuri z—•

Centru <'

Gheorgheni '

- - V

rC <jV^vMuresanu^

' -'Yl

Bună

Ziua / i i


 • 1.3 Titularul investiției

Municipiul CLUJ - NAPOCA

 • 1.4 Elaboratorul studiului

SC Conpac Arhitect SRL, Cluj Napocali. DATE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA ACTUALĂ A TERENULUI

>

Cartierul Zorilor se află în prezent într-un plin proces de dezvoltare. Treptat, cartierul poate să ajungă un important punct economic pe harta Clujului. Găzduiește deja mai multe sedii ale unor firme reprezentative pentru industria creativă, sedii ale unor clinici medicale - de stat și particulare, supermarket-uri. în partea centrală a cartierului găsim și Piața Agroalimentară, loc în care sute de clujeni își fac zilnic cumpărăturile.

Un loc de referință în cartier este reprezentat de Observatorul Astronomic. Observatorul se află pe strada Cireșilor nr.19, aproape de Grădina Botanică și face parte din patrimoniul Universității "Babeș-Bolyai"(UBB). Acest obiectiv le oferă clujenilor posibilitatea de a admira spectacolul bolții cerești. Față de alte cartiere clujene, Zorilor dispune - în partea nordică - de prezența spațiilor verzi și a locurilor în care clujenii se pot relaxa. Parcul universitar "Profesor luliu Prodan", de pe strada Gheorghe Dima, din cartierul Zorilor, a fost amenajat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV), în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Parcul se întinde pe o suprafață de 3,1 hectare. în parc au fost amplasate aparate de fitness, aparate de joacă pentru copii, un foișor, precum și mai multe bănci. Parcul "Profesor luliu Prodan" a fost amenajat în urma unui parteneriat încheiat între Consiliul local Cluj-Napoca și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca. Chiar dacă nu se situează în cartier, ci chiar în imediata apropiere a acestuia, Grădina Botanică aflându-se la granița dintre cartierul Zorilor și zona centrală a orașului, acest loc este la îndemâna locuitorilor cartierului. O oază de verdeață, întinsă pe o suprafață de aproape 14 hectare, organizată după Unirea Transilvaniei cu România, în anii activității de așezare pe temeiuri solide a universității clujene, a reușit să se dezvolte în timp atât ca și un obiectiv turistic clujean cât și ca important spațiu didactic și științific din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Grădina Botanică este înscrisă pe lista monumentelor istorice din Cluj, elaborată de Ministerul Culturii si Patrimoniului Național din România în anul 2010. Grădina conține pe teritoriul său peste 10 000 specii de plante din toate colțurile lumii, fiind structurată pe mai multe sectoare: ornamental, fitogeografie, sistematic, economic și medicinal. Printre atracțiile grădinii se numără Grădina japoneză (o grădină în stil japonez cu un pârâu și o căsuță în stil japonez), Grădina romană cu vestigii arheologice din vechea colonie romană Napoca, serele și turnul de apă.

2.1 Prezentarea amplasamentului (zona studiu)

Amplasamentul (zona) care a fost considerat(ă) pentru identificarea unui teren în vederea amenajării unui parc este situat(ă) în partea sudică a cartierului Zorilor:

 • -   la sud de Str. Observatorului,

 • -   la vest de Calea Turzii, intersecția Str. Mircea Eliade și G.V. Bibescu

 • -   la nord de str. Constantin Noica, Aleea Muzicii / Str. Duiliu Zamfirescu, respectiv str. Teo Peter, extins, ca si influenta, până la străzile Gheorghe Dima și Viilor, cu prinderea aleii Mestecenilor

Restul cartierului Zorilor, situat la Nord de artera Str. Observatorului, beneficiază de:

zona locuințe collective (Nord Vest)

zona comerț/servicii (centru de cartier)

parc (luliu Prodan), scuaruri (locuri de joacă), Grădina Botanică (acces limitat)

zona spital (Spitalul de Recuperare)

zona infrastructură educațională (campus: Facultatea de Arhitectură, Cămine) birouri / servicii (str. Observatorului - spre est)

Se poate considera că partea Nordică a cartierului Zorilor este deservită corespunzător de spații verzi (parcuri) - dar partea sudică (la sud de Strada Observatorului), deși prezintă o puternică tendință de dezvoltare - este deficitară din acest punct de vedere.

2.2 Activitățile actuale (zona studiu)

Zona (Zorilor-Sud) este preponderant rezidențială, caracterizată de:

 • -   locuințe colective - la nord de str. Observatorului, până în zona str. Mircea Eliade - str. Pădurii - str. Meteor, respectiv câteva dezvoltări imobiliare relativ izolate: str. Constantin Noica, Calea Turzii, str. Miko Imre, str. G.V. Bibescu, str. Aurel Gurghianu, Aleea Muzicii, etc.

 • -   ax de dezvoltare (nuclee de servicii, activități comerciale, de turism, birouri în afara zonei centrale:

o Calea Turzii: showroomuri, benzinării, clinici medicale, restaurante, magazine (de mici și mari dimensiuni), etc.

o Str. Observatorului: cămine studențești, zonă comercială/servicii, benzinărie, magazine, instituții bancare, hotel, săli de sport (fitness), spital (Spitalul de Recuperare), clinici, etc.

 • -   Zonă gospodărie comunală (cimitir, respectiv gospodărie apă)

 • -   Zonă verde (cu rol de protecție față de infrastructra majoră sau coridor ecologic)

 • -   zone locuințe individuale

In partea sud-vestică a cartierului (zona Frunzișului) se constată intenții de dezvoltare: pe lângă un centru educațional (Grădinița, Școala, Liceu Waldorf), hotel (Golden Tulip), birouri (Fortech), centru medical, spațiu commercial (Lidl), comerț en-gros (Materom) - se construiește un nou ansamblu de locuințe colective.

Analiza zonei indicate a fost făcută - în vederea identificării unui teren pentru amenajarea unui parc in Muncipiul Ciuj-Napoca, Cartier Zorilor - considerând următoarele aspecte principale:

 • -   Suprafața să fie peste 1 hectar (conform legii 24/2007 - pentru definirea unui parc)

 • -   Suprafață cât mai mare, pentru a putea asigura o creștere cât mai mare a cuantumului de spațiu verde

 • -   Viabilitatea terenului (să nu prezinte riscuri), considerând facilitățile, riscurile și impedimentele

 • -   Accesibilitatea (să deservească cât mai bine zona studiată și populația din respective zonă)

 • -   Estimări de cost - atât pentru valoarea de achiziție a terenului, cât și pentru valoarea totală a investiției (considerând și amenajarea)

 • -   Populația deservită
Considerând zona de studiu și criteriile principale enumerate mai sus, am identificat 3 zone pretabile (cu suprafață mai mare de 1ha) pentru amenajarea unui parc in Muncipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor (Sud):

 • 1.      Zona 1 - pe strada Observatorului, pe un teren viran, cu declivitate pronunțată, în mijlocul zonei de blocuri, în aproprierea Spitalului de Recuperare; beneficiază de o accesibilitate foarte bună, atât datorită localizării pe o arteră de importanță, cât și datorită amplasării vis-a-vis de stații de transport în comun

 • 2.      Zona 2 - în aproprierea unui magazin de bricolaj de mari dimensiuni, pe un teren neocupat, cu o declivitate redusă, într-o zonă cu dezvoltări rezidențiale de locuințe colective de mici și medii dimensiuni, cu accesibilitate redusă și în zona de protecție a unei rețele edilitare

 • 3.      Zona 3 - situată în partea vestică a zonei de studiu, unde se manifestă interes pentru dezvoltări imobiliare cu caracter rezidențial, lângă un ansamblu de dotări urbane importante: centru educațional (grădiniță - școală - liceu), hotel, clădiri de birouri, etc, pe un teren ce prezintă declivitate pronunțată și riscuri de alunecare

Suprafețele de teren sunt relative, estimate pe materialele disponibile: PUG Muncipiul Cluj Napoca, informații cadastrale, informații puse la dispoziție de Primăria Muncipiului Cluj-Napoca. Acestea vor trebui actualizate, atât prin studii topografice, cât și prin interogarea datelor OCPI, în etapa demarării studiului (PUZ) pentru constituirea obiectivului pe terenul ales pentru amenajarea parcului. Erorile pot aparărea atât din diferențe dintre datele din acte și datele din măsurători, cât și din schimbările survenite în timp (naturale/antropice).

situat în partea sudică a Străzii Observatorului, între o stație de alimentare carburanți și un

supermarket; spre sud, este delimitat de câteva imobile ocupate cu construcții (una dintre ele -

dinspre sud-est, neterminată). Terenul este caracterizat de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale (alunecări de teren, indundații, etc)

 • -   accesibilitate foarte bună: atât directă, cât și indirecta - fiind în:

o aproprierea (mijlocul) zonei de locuințe colective (cartier Zorilor Sud),

o vecinătatea imediată a Spitalului de Recuperare

o aproprierea stațiilor de transport în comun

o vecinătatea imediată a unui supermarket (copiii se pot juca, în timp ce părinții

fac cumpărături)

 • -   Grad foarte ridicat de deservire către populațieTabel 1. Analiza Varianta 1

Criteriu / indicator

Descriere

Varianta 1- Zona “Observator''

1

Aria de studiu - Cartier Zorilor (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini, extinsa

1,600,000

2

Suprafața zona indentificată -propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

11,987

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

Cc

4

UTR (conform CU)

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

M1,M4, UM3

5

Accesibilitate rutiera (categorie strada)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

I

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima stafie de transport in comun

«50m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

35,43,43B, 43P,

46.46B,50

8

Locuitori deserviți in aria studiu extinsa (conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu extinsa

21456

9

Estimare - Locuitori deserviți in aria medie de accesibilitate pietonala

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m (0,25mile, conform NHTS -walking distance, 2011)

10905

10

Suprafața spațiu verde posibila (de asigurat) pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

0.559

11

Preț unitar achiziție (lei / mp) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

580

12

Valoare achiziție teren (Iei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliarjud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

6,952,460

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

290

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

3,476,230

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

10,428,690

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/ crt 8

956

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

870


pentru identificarea unui teren în vederea amenajării unui parc în Municipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor (Sud) - este în prezent neconstruită, la intersecția unor străzi, pe care au fost dezvoltate recent imobile rezidențiale colective cu regim mic de înălțime, caracterizate de:

 • -   Suprafață cumulată de minim 1 ha

 • -   nu prezintă riscuri naturale (alunecări de teren, indundații, etc)

 • -   accesibilitate scăzută (nu este în aproprierea zonelor de interes sau în aproprierea

stațiilor de transport în comun)

Tabel 2 - Analiza Varianta 2

Nr crt

Criteriu / indicator

Descriere

Varianta 2 -Zona "A.Gurghianu -G.Moisil"

1

Aria de studiu - Cartier Zorilor (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini, extinsa

1,600,000

2

Suprafața zona indentificată -propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

21,640

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A

4

UTR (conform CU)

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

Uli/c, Liu

5

Accesibilitate rutiera (categorie strada)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

III-IV

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

= 365m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

40, 40S.43B,

M11.M12

8

Locuitori deserviți in aria studiu extinsa (conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu extinsa

21456

9

Estimare - Locuitori deserviți in aria medie de accesibilitate pietonala

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m (0,25mile, conform NHTS - walking distance, 2011)

2931

10

Suprafața spațiu verde posibila (de asigurat) pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

1.009

11

Preț unitar achiziție (lei / mp) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

580

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

12,551,200

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

95-950

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

290

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

6,275,600

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

18,826,800

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/crt 8

6423

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

870

Zona situată în partea nordică a străzii Teo Peter, respectiv în sudul străzii Pablo Picasso-dispune de 3 terenuri neconstruite, cel mai mare cu suprafața mai mare de 1 hectar (1,2 hectare), într-o zonă definită in PUG ca fiind ULi/c (SJJV), și este caracterizată de:

 • -   Suprafață de minim 1 ha

 • -   prezintă riscuri naturale (alunecări de teren)

accesibilitate redusă (nu este în aproprierea zonelor de interes sau în aproprierea stațiilor de transport în comun)

Tabel 3 - Analiza Varianta 3

Nr crt

Criteriu / indicator

Descriere

Varianta 3 -Zona “G.Calinescu-T.Peter"

1

Aria de studiu - Cartier Zorilor (mp)

Aria de studiu definită în anexa Caietului de Sarcini, extinsa

1,600,000

2

Suprafața zona indentificată -propusa (mp)

Suprafața zonei neconstruite compacte identificate in Aria de studiu, peste 1ha

32,643

3

Categorie de folosința (actual, cnf CU)

Regimul economic

A

4

UTR (conform CU)

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

Ulic, Vpr

5

Accesibilitate rutiera (categorie strada)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 din 27 din 1998

II - lll-IV

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima statie de transport in comun

»200m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deTransport Public Cluj-Napoca

35,43, 43B,

43P.50

8

Locuitori deserviți in aria studiu extinsa (conform info Primăria Cluj Napoca)

Locuitori aflați în evidența populației, cu reședința pe străzile aflate in Aria de Studiu extinsa

21456

9

Estimare - Locuitori deserviți in aria medie de accesibilitate pietonala

Estimare -locuitori pe o rază de 402 m (0,25mile, conform NHTS -walking distance, 2011)

2360

10

Suprafața spațiu verde posibila (de asigurat) pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport crt 2 / crt 8

1.521

11

Preț unitar achiziție (lei / mp) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

580

12

Valoare achiziție teren (lei) - conform "Studiu de piață - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

aplicarea prețului (crt 11) pe suprafața identificată (crt 2)

18,932,940

13

Marja - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Romania, 2009-2019

190-1425

14

Preț unitar estimat amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului, considerând condițiile cadrului studiat (naturale, antropice)

350

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (crt 14) pe suprafața identificată (crt 2)

11,425,050

16

Valoare totala intestiție (achiziție+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimata amenajare (crt 15)

30,357,990

17

Raport: Valoare investiție/ Nr loc. deserviți existenti (lei/ locuitor)

raport crt 16/crt 8

12863

18

Raport: Valoare investitie/Suprafata identificată (lei/mp)

raport crt 16/crt 2

930

2.5 Prezentarea amplasamentului recomandat-,,Zona ObservatorJ!i(actîvitatea actuală) Vedere dinspre strada Observatorului (dinspre Nord spre Sud)

/           V


Terenul recomandat pentru amenajarea unui parc în Muncipiul Cluj-Napoca, Cartier Zorilor (Sud) este cel amplasat pe strada Observatorului. Acesta, cu o suprafață totală de 11987 mp (măsurată), respectiv de 12.095 mp (din acte), este compus din 3 terenuri, înscrise în:


 • -   CF nr. 321846 Cluj-Napoca, nr. cad./topo 321846 (6.877 mp),

 • -   CF nr. 307092 Cluj-Napoca, nr. cad./topo 307092 (3.260 mp)

 • -   CF nr. 307093 Cluj-Napoca, nr. cad./topo 307093 (1.958 mp) - măsurată 1850mp

Imobilul este situat în localitatea Cluj-Napoca, în intravilan, încadrat in UTR UM3 (Zona cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulație ale municipiului), asa cum este prezentat și in Certificatul de Urbanism Nr 512 din 12.02.2019, emis de Primăria Muncipiului Cluj-Napoca.

Terenul identificat este în proporție de 90% neamenajat (viran), pe o mică zonă identificându-se câteva echipamente de joacă. Acesta are următoarele vecinătăți:

 • -   la Nord - strada Observatorului

 • -   la EST - cad. 327229, respectiv stație de alimentare carburanți

 • -   la SUD - cad 307034, cad. 307033, o construcție nedeterminată și cad 251622

 • -   la VEST - supermarket Profi, respectiv parcare clienți și acces pietonal clienți

Considerăm ca amplasamentul de pe strada Observatorului, ilustrat în planșa U10, se pretează cel mai

bine pentru AMENAJAREA UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR, datorită:

 • -   accesibilității foarte bune, atât din punct de vedere al poziției față de arterele ce circulație (strada Observatorului este o arteră de importanță municipală), cât și din punct de vedere al accesibilității cu mijloacele de transport în comun (stațiile liniilor 35,43,43B, 43 P, 46,46B, 50 sunt la mai puțin de 50m de amplasament)

 • -   factor de deservire foarte bun: terenul se află practic în mijlocul zonelor de locuințe colective (coeficientul de utilizare cel mai mare din suprafața de studiu), și implicit numărul cel mai crescut de locuitori deserviți;

 • -   avantajul poziționării vis-a-vis de facilitățile urbane - atât cele de importanță regionala (cum ar fi Spitalul de Recuperare), cât și cele aferente/specifice zonelor rezidențiale (comerț, servicii, infrastructură educațională)

 • -   terenul, deși prezintă o declivitate vizibilă, nu prezintă riscuri naturale (de alunecare) sau antropice

III. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA REALIZĂRII INVESTIȚIEI

1                                                                                                                                             J

Conform PUG Muncipiul Cluj Napoca, „Există un deficit semnificativ de spații verzi amenajate în raport cu numărul de locuitori (mp/loc), față de cuantumul stabilit prin OUG 114/2007 de 26 mp/ locuitor [...], cu precădere în interiorul cartierelor de locuire colectivă". Cota existenta de spații verzi pe cap de locuitor, confom Memoriu General afferent PUG Municipiul Cluj-Napoca a fost exprimată ca fiind (existent)15,92mp.

 • 3.1 Obiectiv

Obiectivul este: IDENTIFICAREA UNUI TEREN SI AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNCIPIUL

CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR. Acest lucru se face conform:

A. conform PUG Muncipiului Cluj-Napoca (Cap. 3.2.1.4. Protecția Mediului. Spații verzi1):

 • -  “Obiectivul nr.1 SATISFACEREA NECESARULUI DE SPAȚII VERZI RAPORTAT LA NUMĂRUL DE LOCUITORI, CF. OUG 114/2007 (26 MP / LOCUITOR)

 • -   1a - înființarea de parcuri de importantă orășenească, dotări de agrement si alte spații publice cu caracter verde.

 • -   1 b - reabilitarea suprafețelor libere din cartierele de locuințe, recuperarea și amenajarea suprafețelor reziduale, pe baza planurilor de regenerare urbană

 • -   1c - asigurarea terenului necesar înființării de spații verzi publice prin intermediul obligativității operațiunilor de reparcelare în zonele de restructurare/ urbanizare

 • -  Obiectivul nr.2 PROTEJAREA HABITATELOR NATURALE VALOROASE Șl A CADRULUI NATURAL

 • -   2a - păstrarea zonelor de habitat în afara zonei intravilan, instituirea interdicției de construire, accesibilizarea lor pentru turism specializat și de agrement

 • -   2b - realizarea unei rețele de trasee ciclo-turististice în oraș și în jurul orașului

 • -  Obiectivul nr.3 PROTEJAREA Șl REABILITAREA SPAȚIILOR VERZI DIN INTERIORUL CARTIERELOR DE LOCUIRE COLECTIVĂ

 • -    3a - delimitarea spatiilor verzi din cartiere, protejarea si amenajarea spatiilor libere virane ca spatii verzi

 • -   3b - reabilitarea centrelor de cartier cu prevederea unui procent semnificativ de spații verzi publice

 • -  Obiectivul nr. 4 PROTEJAREA SPAȚIILOR VERZI AFLATE PE TERENURI PRIVATE Șl ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT DURABIL A APELOR PLUVIALE

4a - stabilirea prin RLU a unor cote minime de suprafață verde la nivelul parcelelor, în funcție de utilizare

4b - recomandări în RLU privind limitarea suprafețelor sigilate (impermeablilizate) la nivelul acceselor carosabile și pietonale

4c - recomandări în RLU privind realizarea sistemeor durabile de management a apelor pluviale"

1 Memoriu general, PUG Cluj-Napoca, pg 95

-B. Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobata cu HCL 315/2015:

- „5. Direcțiile strategice prioritare1 sunt dezvoltate ca răspuns la problemele strategice cheie identificate, în scopul rezolvării acestora. Direcțiile strategice asumate generează politicile publice pentru dezvoltare, care le urmăresc și derivă din acestea.

 • 5.1. Asigurarea atractivității urbane prin calitatea mediului construit, factor determinant al calității vieții locuitorilor municipiului.

 • 5.2. Creșterea ofertei de dezvoltare economică a municipiului prin crearea de condiții atractive pentru și prin dezvoltarea spațială.

 • 5.3. Gestiunea performantă si managementul competent al proprietăților imobiliare în echilibru între interesele publice și cele private."

 • ■ “6. Politici publice prioritare pentru dezvoltarea urbană

Politicile publice sunt instrumente dedicate aplicării în vederea realizării dezvoltării în direcțiile strategice prioritare. Politicile generează programe și proiecte eligibile diferitelor surse de finanțare în cadrul proceselor de dezvoltare.

Asigurarea atractivității urbane prin calitatea mediului construit, factor determinant al calității vieții locuitorilor municipiului.

 • 6.1.1. Politica pentru o locuire accesibilă. Stimularea și suportul oferit unor categorii de persoane cu importanță strategică și generarea de soluții pentru categoriile vulnerabile.

 • 6.1.2. Politica pentru utilizarea patrimoniului construit ca generator al dezvoltării durabile. Stimularea valorificării patrimoniului construit și a creșterii continue a acestuia prin realizări contemporane de calitate.

 • 6.1.3. Politica pentru un mediu construit adecvat unei vieți sănătoase. Armonia spațiului construit în condiții de dezvoltare eficientă.”

 • ■ “7. Programe și măsuri - generarea de studii și proiecte

Domeniul 1. Asigurarea atractivității urbane prin calitatea mediului construit, factor determinant al calității vieții locuitorilor municipiului.

7.1.3.2 Politica pentru un mediu construit adecvat unei vieți sănătoase. Armonia spațiului construit în condiții de dezvoltare eficientă, economia consumului teritorial pe baze ecologice, economice și sociale. Echilibrul între mediul construit si cel natural."

I

7.2.3.3"Politica pentru utilizarea și conversia terenurilor și construcțiilor inactive și pentru regenerare urbană.

Program pentru restructurarea zonelor inactive industriale sau feroviare și a terenurilor virane Program pentru Regenerare urbană a zonelor în declin urban - cartierele de locuințe de masă și zone pericentrale.

Program pentru Urbanizarea teritoriilor intravilane nedezvoltate''

“Proiecte pentru rețeaua cadrului natural4

Conservarea coridoarelor ecologice cu rol în păstrarea biodiversității pe versanții de sud (cu implicarea comunelor Feleacu și Apahida) [...]

îl

j

ți g

h


Implementarea [...] în strategiile de dezvoltare urbană conduce la afirmarea unor centre urbane mai atractive și sustenabile și la sporirea indicelui de calitate a vieții.”

3.1." Calitatea aerului și schimbări climatice5

Poluarea aerului reprezintă marea provocare a ultimelor decenii, datorită agresivității poluanților asupra sănătății umane și impactului acestora asupra tuturor componentelor de mediu: aer, apă, sol, vegetație. [...]

Din perspectiva calității aerului se va urmări ca orașul să (re)devină un oraș cu "aer curat", adecvat pentru un oraș modern, universitar și turistic, axat pe servicii șiplasat într-un cadru natural favorabil."

i'

jii

ții h


 • 3.3. “Valorificarea patrimoniului natural, spațiilor verzi și ariilor protejate6

Spațiile verzi reprezintă un element indispensabil dezvoltării urbane armonioase și echilibrate în teritoriu. Alături de ariile naturale protejate ele constituie „plămânul verde” al unui oraș și loc de refugiu și relaxare pentru locuitori.

Având în vedere strategia de dezvoltare a municipiului este extrem de important să facem distincția între spațiile verzi urbane cu destinație recreațională și ariile naturale protejate, care prezintă o funcționalitate mult mai complexă din punct de vedere științific și conservaționist.

Unele dintre cele mai importante funcții pe care le îndeplinesc spațiile verzi sunt: funcția hidrologică, antierozională, climatico-sanitară, funcția sanogen-psihogenă, recreativă, estetică, științifică și educativă, ecologică.

în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă se găsesc obiectivele de interes public, respectiv protecția si gestionarea durabilă a spațiilor verzi din localitățile urbane.

Ca tendință generală se poate afirma că spațiile verzi din cadrul zonelor urbane sunt puternic amenințate, prin restrângerea suprafețelor și impactului negativ al unor activități economice și sociale. Datorită presiunilor legate de spațiile disponibile pentru construcții, spațiile verzi sunt tot mai mult utilizate pentru dezvoltarea de proiecte rezidențiale sau de birouri.

începând cu anul 2007, există un act normativ specific acestui domeniu și anume Legea nr. 24 din

15 ianuarie 2007, Legea reglementării și administrării spațiilor verzi din zonele urbane. Aceasta reglementează administrarea spațiilor verzi, obiectiv de interes public, în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației. Printre prevederile acestei legi se încadrează următoarele:

 • -   . suprafața minimă a unui parc este considerată a fi de 1 ha, iar scuarul va


avea o suprafață mai mică de 1 ha;

 • -   . realizarea unor registre ale spațiilor verzi revine autorităților administrației publice locale, registrul național al spațiilor verzi fiind un system informațional care cuprinde datele tehnice ale spațiilor verzi conform indicilor de calitate și cantitate;

 • -   . schimbarea destinației terenurilor înregistrate în Registrul național al spațiilor verzi ca spațiu verde public se poate face doar în conformitate cu prevederile legii.

O altă problemă este cea asociată suprafeței spațiilor verzi.

Cu mici excepții (Pădurea Făget, Pădurea Hoia ș.a.), corpurile (spațiile) verzi compacte, cu suprafață mare, sunt foarte puține în contextul urban analizat. Practic, doar Parcul Central și Parcul luliu Hațieganu reprezintă singurele spații verzi funcționale importante la nivel urban.”

“5.3. Valorificarea patrimoniului natural, spațiilor verzi și ariilor protejate7 Valorificarea patrimoniuluinatural, spațiilor verzi și ariilor protejate

OBIECTIV: Dezvoltarea și întreținerea unei rețele diverse și interconectate de spații urbane verzi, cu caracteristici naturale semnificative, zone de pădure, arii protejate și alte areale care pun în valoare patrimoniul natural local.

Adaptarea spațiilor verzi și albastre (ex. lacuri) la specificul ariilor urbane și a zonelor funcționale ale municipiului conform regulamentelor de urbanism

 • - Includerea în Planul Urbanistic General și în Masterplanul municipiului;

 • - Program de amenajare a spațiilor verzi la nivel de cartiere;

 • - Proiect „Clujul Verde" și realizarea unui corridor ecologic interconectat în interiorul și în proximitatea municipiului

Creșterea gradului de conștientizare și educare a populației în raport cu importanța spațiilor verzi

 • - Plan de informare și conștientizare a proprietarilor asupra importanței spațiilor verzi;

 • - Consiliere pentru plantarea de specii caracteristice regiunii noastre în amenajarea grădinilor (recomandare: plante cu suprafață foliară mare care să absoarbă noxele) ;

 • - Plan de educare a populației axat pe cunoașterea, respectarea, îmbunătățirea și conservarea ecosistemelor.

Conservarea, refacerea și extinderea spațiului verde în zona urbană și periurbană

 • - Desemnarea de noi arii naturale protejate;

 • - Conservarea ariilor protejate prin stoparea construcțiilor pe amplasamentul sau în apropierea aceastora, care induc presiune suplimentară asupra lor;

 • - Elaborarea/aplicarea de programe care să vizeze protejarea și extinderea suprafețelor împădurite;

 • - Realizarea cadastrului municipiului;

 • - Extindere, amenajare și reamenajare parcuri, scuaruri și alte spații verzi din domeniul public;

■ Reamenajarea spațiilor ocupate de garaje între locuințele cu caracter colectiv - reamenajarea va viza demolarea vechilor construcții, construirea de parcări sub- și/sau supraterane care să se integreze în regimul de înălțime și arhitectura locului, amenajarea spațiului suplimentar ca spațiu verde și refacerea esteticii peisajului; măsură va viza indeosebi cartierele cu o lipsă acută de spații verzi: Mănăștur, Mărăști, Zorilor și zona industrială estică;

 • - Reconversia siturilor industriale poluate istoric;

 • - Utilizarea de plante evergreen (iedera, caprifoi), plantarea și replantarea copacilor pe marginea trotuarelor, perdele ecologice care să separe strada de trotuar;

 • - înverzirea suprafețelor betonate (acoperișuri, fațade, străzi, alei, garaje).

în relație cu biodiversitatea și spațiile verzi la nivel municipal se va urmări creșterea procentului de spațiu verde pe cap de locuitor peste media la nivel național și distribuția echilibrată a spațiilor verzi care să asigure accesul facil al tuturor locuitorilor și îndeplinirea diverselor roluri inclusiv a celor de tip antipoluare și pro-biodiversitate.

în acest sens este necesar un efort puternic investițional și de reglementare cu referire la conservarea spațiilor verzi existente și realizarea de noi spații verzi în zonele deficitare și în cele de dezvoltare urbană; prin aceste măsuri se poate asigura faptul că spațiile au compactețe, suprafață adecvată și interconectare formând o rețea verde.

Spațiile verzi sunt tratate frecvent ca ecosisteme și prin urmare, în gestionarea lor, primează criteriile ecologice asupra celor estetice, urmărindu-se conservarea cât mai multor zone naturale sau cvasi-naturale în spațiul extravilan"

 • 3.2 Necesitatea și oportunitatea promovării investiției. Avantaje

„în condițiile in care norma Organizației Mondiale a Sănătății pentru spațiu verde este de 50mp/locuitor, iar standardele Uniunii Europene prevăd o cotă minimă de 26mp/locuitor, orașele din România trebuie sa continue eforturile pentru extinderea ponderii de spații verzi, precum și eficientizarea gestionării acestora”8.

Conform „Memoriu General” aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca, suprafața totală de spații verzi (existente) este de 629,40 ha, iar suprafața totală de spații verzi propuse este de 1032,71 ha.

Populația Muncipiului Cluj-Napoca, conform „Tab8. Populația stabilă după etnie -județe, municipii, orașe, comune”, din Rezultatele finale ale Recensământului din 2011 (Institutul Național de Statistică)9 -este de 324576 persoane.

întrucât suprafața existentă de spațiu verde pe cap de locuitor a fost estimată la 19,4mp /loc, municipalitatea trebuie să adopte cât mai rapid o strategie de creștere a acestei suprafețe.

în zona considerată - cartierul Zorilor-Sud, spațiile verzi existente din domeniul public sunt de 8,84 ha, dar sunt dispersate în teritoriul, fără a se constitui compact, într-un corp de minim 1 hectar, pentru a se putea constitui ca parc.

Avantaje

Este binecunoscută importanța spațiilor verzi pentru îmbunătățirea calității aerului pe care îl respirăm, prin aportul de oxigen pe care plantele îl produc. Pe lângă acest aspect însă, spațiile verzi aduc multe alte beneficii asupra calității vieții noastre, în general. Astfel, spațiile verzi previn eroziunea solului și îmbunătățesc absorbția apelor pluviale, conferind un bun drenaj al acestora. Copacii au capacitatea de a absorbi substanțele poluante. S-a demonstrat că 20 de copaci maturi pot compensa poluarea produsă de o mașină ce parcurge 100 de km într-o zi. Totodată copacii sunt cei care împiedică supraîncălzirea zonelor în care există suprafețe întinse de beton și asfalt. în marile orașe temperaturile ridicate se resimt mult mai rău decât în alte zone, întrucât aceste suprafețe absorb căldura și o retransmit mediului ridicând astfel și mai mult temperatura resimțită. Un alt rol important al vegetației, în special copaci și arbuști, este acela de reducere a poluării fonice, prin crearea unor ecrane fonoabsorbante de vegetație deasă.

Spațiile verzi influențează și starea de bine a oamenilor, expunerea în zone cu vegetație bogată având un rol benefic asupra stării generale a oamenilor și în diminuarea stresului.

Zonele naturale reprezintă cea mai bună alegere și pentru joaca celor mici, pentru recreere, pentru plimbări și activități diverse în familie, picnicuri, sau pentru dezvoltarea activităților sociale.

în același timp, vegetația oferă un habitat pentru o varietate de animale: păsări, insecte și alte organisme, înțelegând astfel că spațiile verzi sunt importante nu doar pentru om, ci și pentru celelalte viețuitoare ■ deci pentru ecosistem.

Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere aspectul estetic pe care spațiile verzi îl oferă. Spațiile verzi oferă locuitorilor aglomerărilor urbane (care de regulă reprezintă un mediu nesănătos și neprimitor de viață) niște surse de sanătăte și relaxare care susțin protecția mediului și conservarea biodiversității. lată care sunt principalele funcții ale spațiilor verzi în zonele urbane, conform diferitelor studii făcute de-a lungul timpului la nivel mondial:

 • -   spațiile verzi susțin sistemele urbane din punct de vedere social și ecologic;

 • -   contribuie la îndeplinirea nevoilor cognitive, estetice, de relaxare, de recreere ale oamenilor

 • -   contribuie la diminuarea stresului vieții urbane ;

 • -   contribuie la “umanizarea” orașului, fiind plăcute din punct de vedere estetic, au rol de înfrumusețare;

 • -   oferă posibilitatea de a-ți clarifica și limpezi gâdurile, susțin odihna oamenilor;

 • -   cu cât spațiile verzi sunt mai diverse ca număr, tipuri de specii, tipuri de peisaje, cu atât e mai mare valoarea lor psihologică;

 • -   reduc temperatura din oraș, prin procesul de evapotranspirație al plantelor; parcurile reprezintă o insulă de răcoare la apus, având un impact benefic asupra microclimatului;

 • -   reglează regimul precipitațiilor; reduc amplitudinea scurgerilor acvifere de suprafață, reduc pericolul alunecărilor de teren;

 • -   îmbunătățește calitatea aerului pe care îl respirăm

reduc încălzirea excesivă, produsă de suprafețele pavate sau asfalt

reduce poluarea ajutând la consumul de dioxid de carbon produs de majoritatea agenților economici și de transport

 • -   creste volumul de oxigen din aerul pe care îl respirăm

reduce acumularea de căldură (plantarea copacilor și crearea de zone umbrite)

21

z?

 • 3.3 Descrierea activității

După INDENTIFICAREA UNUI TEREN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI PARC ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR, etapele pentru realizarea parcului sunt:

 • -   Stabilirea obiectivului

 • -   Obținerea terenului

I

 • -   Amenajarea parcului (și darea în folosință)

în prezentul studiu se propun 3 scenarii de actvități pentru realizarea și funcționarea optimă a obiectivului (parcului):

 • 1.  Investiția se poate realiza de către Primărie prin intermediul unui program de finanțare europeană cu fonduri nerambursabile. Zonele amenajate, împărțite pe loturi conform (unui) proiect, pot fi apoi concesionate investitorilor sau administrate de către Primărie.

 • 2.  Primăria poate concesiona zone neamenajate investitorilor, iar aceștia pot construi, conform unui/unor proiect(e) stabilit(e) anterior, zone/spații cu dotările și utilitățile necesare funcționării corespunzătoare și impuse. Cheltuielile cu investițiile asumate prin contractul de consesiune vor putea fi suportate de concesionar, iar odată cu încetarea contractului de concesiune, investițiile impuse în sarcina concesionarului prin contract vor fi predate și vor trece de drept, liber de orice sarcini, în patrimoniul concedentului. Concesionarul nu va avea voie să schimbe fără acceptul scris prealabil al concendentului, profilul inițial al activității pentru care a primit aprobarea de concesiune, cu excepția situațiilor speciale, justificate de cerințe de dezvoltare și adaptare la cerințele de piață.

 • 3.  Construirea din fonduri de la bugetul local a zonelor amenajate iar apoi acestea pot fi concesionate investitorilor sau administrate de către Primărie.

 • 3.4 Obiective de ordin public, economic sî financiar

Parcurile sunt obiective de interes public în vederea asigurării calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației. Spațiul public este o parte esențială a moștenirii urbane, un element puternic în înfățișarea arhitecturală și estetică a orașului, joacă un rol educațional important, este semnificativ din punct de vedere ecologic, este important pentru interacțiunea socială, vine în sprijinul dezvoltării comunității și este încurajator pentru obiective și activități economice. Ajută la reducerea tensiunii inerente și a conflictului din zonele deprivate ale arealelor urbane; are un rol important în oferta de facilitate pentru nevoile recreaționale și de petrecere a timpului liber a comunității și are o valoare majoră în îmbunătățirea condițiilor de mediu, ajută la renașterea economică a orașelor, nu numai prin crearea de locuri de muncă, dar și printr-o creștere a atractivității orașului, ca un loc pentru investiții și afaceri și areale rezidențiale căutate. Conform legii, definiția parcului este de spațiu verde, cu suprafață de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific și din zone construite, cuprinzând dotări și echipări destinate activităților cultural-educative, sportive sau recreative pentru populație. „Cota de spații verzi previzionată de PUG: Prin măsurile propuse, cota de spații verzi pe cap de locuitor este aproape dublată, de la 15,92 mp la 29,69 mp (raportat la o populație estimată la 380.000 locuitori, în 2009).""

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, norma de spațiu verde pentru un locuitor trebuie să fie de 50 mp (9 mp/locuitor- minim).

Obiective de ordin public:

Prin administrarea și înființarea spațiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

 • a)     protecția și conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor;

 • b)     menținerea și dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului și asigurării calității vieții;

 • c)     regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției și a calității spațiilor verzi;

 • d)     elaborarea și aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea și menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor;

 • e)     identificarea zonelor deficitare și realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;

 • f)      extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural.

 • 11 Memoriu general, PUG Cluj-Napoca, pg 126

 • - stoparea diminuării și degradării spațiilor verzi intraurbane și periurbane;

-conservarea suprafețelor verzi existente;

 • - reabilitarea zonelor verzi intraurbane și periurbane degradate;

 • - eliminarea construcțiilor ilegale și redarea terenurilor pe care se află acestea sistemului spațiilor verzi;

 • - realizarea de noi spații verzi în interiorul localităților urbane;

 • - amenajarea parcurilor cu alei, locuri de joacă și mobilier specific;

 • - extinderea perdelelor de protecție în zonele industrializate.

Amenajarea de noi spații verzi, precum și reamenajarea celor existente trebuie să se înscrie în procesul general de regenerare urbană, care presupune renovarea, în paralel, a ansamblurilor rezidențiale vechi și refacerea infrastructurii, ca o condiție esențială a creșterii calității vieții populației.

Obiective economice si financiare:

f

Se pot amplasa pe un spațiu verde: alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică - zone/spații ce pot fi concesionate, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unei documentații de urbanism pentru întreaga suprafață a spațiului verde și cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde.

Beneficii sociale. Ca spații publice, spațiile verzi contribuie la creșterea incluziunii sociale, prin crearea de oportunități pentru ca persoanele de toate vârstele să interacționeze atât prin contact social informai, cât și prin participarea la evenimentele comunității.

Beneficii economice. Impactul pozitiv al spațiilor verzi se extinde și în sfera activării vieții economice a orașelor. Un mediu plăcut ajută întotdeauna la crearea unei imagini favorabile asupra centrelor urbane și, prin aceasta, poate spori atractivitatea pentru investiții și pentru oferta de noi locuri de muncă atât în cadrul parcului cât și în oraș.

 • 3.5 Investiții realizate până la data achiziționării

Nu s-au realizat investiții pe terenurile propuse în momentul studiului.

 • 3.6 Justificarea achiziționării

Creerea în cartier a unui loc adecvat care să asigure tinerilor și copiilor condiții pentru mișcare în aer liber, în condiții de siguranță cât și amenajarea unor zone care să fie adevarate oaze de liniște, verdeața, care să ofere o priveliște relaxantă tuturor categoriilor de vârstă, va contribui la păstrarea și îmbunătățirea stării de sănătate a locuitorilor.

1

Se urmărește stimularea petrecerii a cât mai mult timp în aer liber și promovarea mișcării și sportului în rândul tuturor categoriilor de vârstă.

JUSTIFICAREA:

 • - Lipsa de locuri de joacă în imediata apropiere;

 • - Lipsa unei zone de agrement în cartier;

 • - Nevoia de a mări suprafețele verzi în municipiu;

 • - Nefolosirea la capacitate maximă a potențialului de recreere din zonă;

 • - anticiparea dezvoltării organice planificate a localității;

IV. VALOAREA ACHIZIȚIEI (TERENULUI)

4.1 Evaluare

La cererea beneficiarului, prezentăm estimările privind prețul de achiziție, bazate pe raportul de evaluare (Studiu de Piață) efectuat sub coordonarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România10.

Varianta 1 (recomandată)-Zona „Observatorului”

Suprafața totală teren - mp

11.987

Valoare unitară G.N.P. - lei/mp

580

Valoare totală ■ LEI

6,952,460

Valoare totală - EURO

1,459,129

Varianta 2 - Zona „A. Gurghianu - G. Moisil”

Suprafața totală teren - mp

21,640

Valoare unitară estimată - EURO/mp

580

Valoare totală - LEI

12,551,200

Valoare totală ■ EURO

2,634,150

Varianta 3 - Zona „G. Calinescu - T. Peter”

Suprafața totală teren - mp

32,643

Valoare unitară estimată - EURO/mp

580

Valoare totală - LEI

18,932,940

Valoare totală ■ EURO

3,973,502

Curs valutar utilizat: 4,7648 LEI/EURO;

B. PARTE DESENATĂ

Nr

planșă

Denumire planșă

scara

U01

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

1:100000

U02

ÎNCADRAREA ÎN UTR

1:50000

U03

ÎNCADRAREA ÎN PUG - ZONIFICARE

1:50000

U04

ANALIZĂ - ZONIFICARE -NIVEL CARTIER

1:10000

U05

ANALIZĂ - OCUPARE

1:5000

U06

ANALIZĂ-DENSITATE

1:10000

U07

ANALIZĂ - ACCESIBILITATE

1:10000

U08

ANALIZĂ - DISFUNCȚII - OPORTUNITĂȚI

1:10000

U09

PROPUNERI

1:10000

U10

PROPUNERE-VARIANTA 1

1:5000

U11

PROPUNERE-VARIANTA 2

1:5000

U12

PROPUNERE-VARIANTA 3

1:5000

Bibliografie:

Legea 24 din 15 ianuarie 2007, republicată, privind REGLEMENTAREA Șl ADMINISTRAREA SPAȚIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL LOCALITĂȚILOR

Legea 10 din 19 ianuarie 1995, cu completările și modificările ulterioare, privind CALITATEA ÎN CONSTRUCȚII

Legea 50 din 29 iulie 1991, republicată, privind AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Ordinul 839 din 12 octombrie 2009, conținând NORME METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

Ordinul 2495 din 26 august 2001, pentru aprobarea NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND ATESTAREA SPECIALIȘTILOR, EXPERȚILOR Șl VERIFICATORILOR TEHNICI DIN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE

Legea 350 din 6 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, privind AMENAJAREA TERITORIULUI Șl URBANISMUL

Legea 422 din 18 iulie 2001, republicată, privind PROTEJAREA MONUMENTELOR ISTORICE

Legea 98 din 19 mai 2016, actualizată, privind ACHIZIȚIILE PUBLICE

Legea 255 din 14 decembrie 2010, cu mondificările si completările ulterioare, privind EXPROPRIEREA PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICA, NECESARĂ REALIZĂRII UNOR OBIECTIVE DE INTERES NAȚIONAL, JUDEȚEAN Șl LOCAL

Legea 227 din 8 septembrie 2015, modificată, privind CODUL FISCAL

Legea 7 din 13 martie 1996, privind CADASTRUL Șl PUBLICITATEA IMOBILIARĂ

Planul Urbanistic General al Muncipiului Cluj-Napoca, aprobat cu HCL 493/2014

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată cu HCL 315/2015

Peisagistică (curs), Vasile Mitrea (2000)

Bune practici în dezvoltarea urbană în România, Eva-Viorela Sfârlea (2019)

www.primariacluinapoca.ro

http://www.unnpr.ro/

www.qooglemaps.com

www.archdaily.com

Rezumat, concluzii:

Pentru identificarea unui teren in vederea amenajării unui parc în Muncipiul Cluj-Napoca, Cartierul Zorilor, a fost studiat indicată amplasamentul (zona) de studiu în Caietul de Sarcini, aflată în partea sudică a cartierului Zorilor:

 • -   la sud de Str. Observatorului,

 • -   la vest de Calea Turzii, intersecția Str. Mircea Eliade și G.V. Bibescu

 • -   la nord de str. Constantin Noica, Aleea Muzicii / Str. Duiliu Zamfirescu, respectiv str. Teo Peter

 • -   la est de str. Frunzișului

I

Pentru integrarea in context urban, a fost considerată (studiată) o zonă extinsă, in perimetrul străzilor Gheorghe Dima - Str. Viilor (si cuprinderea zonelor de locuințe colective Aleea Mestecenilor si str Cireșilor)

Analiza a pornit de la identificarea suprafețelor de teren compacte neconstruite mai mari de 1 hectar (pentru a respecta condițiile impuse de Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților} și a continuat considerând criterii precum:

 • -   Suprafață cât mai mare, pentru a putea asigura o creștere cât mai mare a cuantumului de spațiu verde

 • -   Viabilitatea terenului (să nu prezinte riscuri), considerând facilitățile, riscurile și impedimentele

 • -   Accesibilitatea (să deservească cât mai bine zona studiată și populația din respective zonă)

 • -   Estimări de cost - atât pentru valoarea de achiziție a terenului, cât și pentru valoarea totală a investiției (considerând și amenajarea)

 • -   Populația deservită

Avem 3 (trei) variante indentificate:

• Varianta 1-Zona „ Observatorului"

o   Varianta 2 - Zona „ A, Gurghianu - G. Moisil”

o   Varianta 3 - Zona „G. Călinescu - T.Peter"

Amplasamentul recomandat de elaborator este Varianta 1 ■ Zona „Observatorului”, deoarece

prezintă următoarele aventaje:

 • -   Deservire foarte bună, datorată amplasamentului favorabil în mijlocul zonei cu cea mai mare densitate de locuitori, dar și în vecinătatea obiectivelor de importanță municipală (cum ar fi Spitalul de Recuperare); celelalte amplasamente identificate au o capacitate de deservire net inferioară;

Nota: populație deservită in zona de accesibilitate pietonală Varianta 1: 10905

populație deservită in zona de accesibilitate pietonală Varianta 2: 2931 populație deservită in zona de accesibilitate pietonală Varianta 2: 2360

 • -   Accesibilitate foarte bună, atât din punctul de vedere al poziționării față de arterele de circulație (strada Observatorului este o arteră de categoria I), cât și față de stațiile rețelei de transport în comun (stațiile rețelei de transport în comun sunt la mai puțin de 50m față de amplasament); în cazul celorlalte amplasamente identificate, distanța este de aproximativ 200m, respectiv 365m)

Nota: Categorie strada Varianta 1 (recomandata): I

Categorie strada Varianta 2 (recomandata): lll-IV

Categorie strada Varianta 3 (recomandata): ll-lll-IV

Distanța pana la statia de transport in comun Varianta 1 (recomandata): 50m

Distanța pana la statia de transport in comun Varianta 1 (recomandata): 365m

Distanța pana la statia de transport in comun Varianta 1 (recomandata): 200m

 • -   Viabilitatea terenului - pentru amenajarea unui parc - este foarte bună, întrucât nu prezintă riscuri

(din punct de vedere al cadrului natural sau antropic); variantele alternative prezintă riscuri ce tin de cadrul natural - declivitea pronunțată și structura geologică pot favoriza alunecările de teren -în cazul variantei 3 (Zona G. Călinescu-T. Peter), respectiv amplasarea în zona de protecție a unei rețele edilitare majore (gaz) - în cazul variantei 2 (Zona A. Gurghianu - G. Moisil)

 • -   Cuantumul de spațiu verde - pe care varianta recomandată îl poate asigura, deși este cel mai scăzut din variantele identificate, este compensat - la nivelul cartierului Zorilor de existența unor suprafețe verzi și astfel devine un criteriu secundar (în favoarea criteriilor de deservire, accesibilitate și viabilitate expuse anterior)

Costul estimat al investiției, compus din prețul estimat de achiziție la care se adaugă valoarea estimată a amenajării, este de asemenea favorabil variantei recomandate: 10,428,690 lei, față de 18,826,800 lei - pentru Varianta 2, respectiv 30,357,990 lei pentru Varianta 3.

Urb. cArh. Mihai BuradaSTUDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII

(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR=

AUKMWtM HUMWM *1

«**“■**

uciKjacwtoPu'.

«nrtnAf-t.MWiĂuxuiuit*

AnrtHAHmnoAAHniWA

«n'inXtiiaiHUuiĂaGtuiu

•H'tHAMCVUOUUHlWIA

MitKAuniunAa»ur«iuHiflrusA

c«rcnocixo>un*cu«m;i'(<‘o-.


ZORILOR ZONA STUDIU


5

«****■•

s

ui-itA wwu tnoiw iun<MMA

UrZ>IAUIirU*AlAI<

-
Sef Proiect: urb. Mihai Burada Proiectat urb: urb. Mihai Burada


P 3/2019

FAZA: ST. OP.

U.01


7?

ÎNCADRARE IN LOCALITATE
i:


STUDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


\

eslgn & build

Sef Proiect:

urb. MihaiBurada . — ■ ■ ■

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada /

0 '

Proiectat peis:

ing. hort. psg. AdelăHOBLE

w//

Ev. Geotehnica:

clr.ing. Olimpiu MURESAN     j

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA

Verificat

dr. ing. Victor Pop

1:50000


P 3/2019 R.'l'

STUDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


ZORILORP3/2019 R7|


• -'.buESLuD.
LEGENDA


GRADINA BOTANICA


\ X                 “            1     /

*1

...................

aA—tIHj i

W) tSBS


(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


□modo


INSTITUT!! DE INTERES PUBLIC: SANATATE


SPATII VERZISef Proiect: Proiectat urb:

Proiectat peis: Ev. Geotehnica: Ev.ANEVAR:

Verificat:


urb. Mihai Burada

urb, Mlhal Burada !/;■;____

'mg. hori, psg. Adela I iȘBLE^^IJ^yC dr.ing. Olimpiu IVIUR^§Âb|zĂ

dl. Alexandru GLIGA ■'!■

dr. ina. Victor PodlMata: iuf>b2019 4-;;.?CARA

'•'1:10000


P 3/2019 I

FAZA: ST. OR]ANALIZA - Zonificare-Nivel cartierLEGENDA

VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE I HECTAR)

VARIANTA RECOMANDATA


I. L,-. , TU v'EDSSEA STABILIRI!

(IDENTl-'CARii) UNU. TEREN PENTRU AMEN 4JAREA UNUI P XRC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, Z ARTJER ZORILOR

MAI MARE DE 10000 MP, NEOCUPATE IN PREZENT

□□□□□□o


O

□ o


Ser Proiect: Proiectat urb:

Proiectat peis: Ev.Geotehnica: Ev.ANEVAR:

Varifirof-


urb, Mihai Burada //.', ing. hori, psg. Adela(HO~BLE,-; dr.ing. Olimpiu MUREȘAN dl. Alexandru GLIGA •

OEHUIWE PROIECT

"      ăYUDlO DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN

PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR Mnlaromnl CARTIER ZORILOR. ta.Ckr|-ll«o=., |Ud Cluj

P 3/2019 I.

FAZA: ST. OP?

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Moților, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

U.05

lul-MILi’I'I-•• i 1 •i./'.K’lr.:                 ;<r.,aT.,;/ .1 w-www ;■ lm

I


SCARA:


GRADINA

BOTANICĂ


■'•--•-'■fir*


desigri 8» build              13^

Df-MUWKF PROIECT'

STUDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. CARTIER ZORILOR

■UnpUiwnenl CARTIER ZCRUOH, kx.C1u|^bfioca,pd, C*'|

P 3/2019 l

FAZA: ST. OP.,

U.06

fiWfea              MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

’-f-r'rtA.-'irț rs. --                                                         ......... vfhl»U


Set Proiect: j Proiectai urb:

Proiectat peis:


Ev.Geotehnica:urb. Mlhal Burada.i urb. Mihai BuradqZ-ing. hort psg, Adfețai HOȚ dr.ing. Olimpiu MljfcESA dl. Alexandru GLIGA-) ■


ANALIZA-Densitate3RT33KC'


iFJsastr
LEGENDA


(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUî PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


TRADA'OBȘE


;QRțit,UI


O


neHUituEroortcr

STUDIU DE OPORTUNITATE MVEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CARTIER ZORILOR __________________AmalnMwoc CARTER ZORILOR,lKCH-Wtpoa.N<)au|______________ MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA


P 3/2019

FAZA: ST. OP.


Sef Proiect: Proiectat urb: Proiectat pers: Ev.Geotehnica: Ev.ANEVAR: Verificat:


urb. Mihai Burada urb. Mihai Burada

Ing. hort. psg. Adela IrlOBLE :; dr.ing. Olimpiu MURESAN dl. Alexandru GLIGA-.., dr. ing. Victor Pop


iwi'2019
ivrux "H

ZONA LOCUINȚE COLECTIVE DESERVITE CORESPUNZĂTOR (ACCES FACIL LA SPATII VERZI) 1


ț INTENȚIE DE DEZVOLTARE IMOBILIARA ? ZONA CU RISC MARE <>< 5^’. | DE ALUNECĂRI DE TEREN

S DEZVOLTARE IMOBILIARA


(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR

> 1/ P-'. cr*i IAD! ic


ZONA STUDIU

\w

CIMITIR: SPAȚIU VERDE CU ( ACCES RESTRICȚIONAT s iw*.xv.v\ A\\ \v.\


HH3

ZONA LOCUINȚE COLECTIVE

=J;C NEDESERVITE CORESPUNZĂTOR TnT'iVlt (DISTANTA MARE FATA DE PARCURI)

ARTERE MAJORE DE CIRCULAȚIE ■ (RUPTURA FUNCȚIONALA)

11 </|j 'C

""””"CTUD^J DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CARTIER ZORILOR ____________________MțbtonwL CARTIER ZORILOR, bc,Cljj4Hp>c»,|Vii. Cfu;________________ MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Molilor, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

urb. Mihai Burada

urb. Mihai Burada__

ing. bort, psg. Adela HOBL^zZ dr.ing. Olimpiu MURESAN/ț dl. Alexandru GLIGA ‘ \

dr. in.q. Victor Pop

!î5iMO0«IL:"


“ TmawjOGCKr.;


’ .JMffilL'j.riRBÎBT.


zrrwoooooocr -

(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CA RTIER ZORILOR


/ /1 -• ■, -    /                        1Z0NA "OBSERVATOR-

-suprafața cumulata peste 1 hectar ■{ara riscur' (fara fisc Ue alunecare) -accesibilitatefoarte buna (In aproprierea

■ ■                     " 'Uite zonelor cu nevoie majora de spatii verzi)

-grad riti'cal de deservire a populației


J VARIANTA 3 - ZONA "G.Calinescu-T.Peter' | - suprafața cumulata peste 1 hectar ■, - cu riscuri (majore de alunecare teren)

- accesibilitate redusa, efect limitat


LEGENDA ÎLZJ i___i

EH


ing. hort. psg. Adelă H,OBLE / dr.ing. Olimpiu MURESAN

..... 'X’7


'Al

.'jgĂ, ----------------------------------------------------------

•P-W’V ‘ suPrafa!a cumulata peste 1 hectar - fara riscuri (fara risc de alunecare) i ‘ 'n zona de protecție a rețelelor edilitare accesibilitate redusa, efect limitat


fi VARIANTA 2- ZONA "A.Gurghianu"


"     5 STUOllj DE OPORTUNITATE III VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN

PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR ____________________AmpbMiwI CARTIER ZORILOR, kc.PjHi<ipoa.|vd.Cliij________________

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Moților, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR

Criteriu/iudlofltar

Descrrero

Aria do studiu - Cetitor Zorilor (mp)

Friit tic Aldin doltnlto in anîÂR Cotoiului de 3:n:mi.

i.axiboG

Suprafiib zcnu indonlilicoUi -propusa (mp)

Suprafața zonei necenoruste oompacis id-Wr'iaate in Aria uc studiu, fiecte Iha

11.067

3

Categorie de taiosrtD (aciuai. cnf CU)

Ruginiul economic

Ce

4

UTR (conform CU)

Unltelite Teritoriale da Refarinfa in cw-.j incaorezen îona fdtmlificoiu.contomi PUC

V.1.M4. UM3

5

Accesibilitate rutiera (oatagtxie s'rnda)

Conform Ordonanțai 43/1997 d Oirlin 19 din 27 din 190U

6

Accesibilitate Transpari public (dislnnia;

distanta de la wpratata idoniiGcetă la prima sfatie -jb iransport in comun

e5Cn<

7

Accetibililalc Troncpor( public (linii)

liniile Companh rtoTrencporiPublic Cluj-Napoca

25.43,43E.43P, 40,463.50

8

Locuitori deservii in arin studiu extinsa (ccrtiorm ini» Frimaiia Cluj Napoca)

locuitori aflali in aiidenlapopiiinfiai.cucețadința pe sirărite unniu m/Via<■■£. SUiiJIn

2ld5i>

9

Estimare - locuitori dnswvili in aria media ds accesibiliiala pielnnala

Estima»-locuitoripe o rozado 402iii (0,25r»ile.conform liiifS ivalliirmdisfonce 2011)

10905

10

Suprafața Spațiu wsrde posibila (da asigurat) pe uap do locuitor in ana (rnp/pers)

Raponcrl2/crlf'.

0.859

11

Pral unitar achiziiiG (lai/rup) ■ conform "Sitiriii ido piață-fond imobiliar jud Cluj'NE 985/2018

520

12

Valoare ncliiaTic teron (iei) ■ conform ‘Studiu de pinfa - fond imobiliar jud Ciul" NB flfi

aplic «ca preluli ii (cri i i) pe ei ipratrifa Kterilifcmrl (ct 12)

6952400       ,

13

Uatjii - Prclunilw airionajaro (Ici/inp)

morj-j orrnmrilivj. boaite pe pi urnele (simiteic) tte .imcnr.jare pr-rcuii in Pommu.i, 2009-2019

95-050

bl

Prel imitai csiiiiial amcnsfars țleiimp)

propiintoea r>lf>L.orconsidarand condițiile cndniitii studiai (natural antropice)

Ifi

Veinem osfimnla nnwwjara (ictj

spifctf<4 croiului iert 14) r>c cuprstofaiitorililîc-ato (gi'.2;

3.479,236

16

Valoare totalainiedille (.tnnrait.’dmn&noiare) ici

0111110 vdoarn i?i.?n (cri 12) vsto.'ir<. c cbmaui amenaja* (crt I5.î

10,423.6-6        1

/

Rfiporl. Valoare- imoslilie/1 Ir loc Des°.t\lli m -‘orto cbcenire piclonoluflel/loimttar)

rap«lr.ri 15/cn?

956

18

P.a|wrLVclosieliw3siilic/Siipiul&!nidenrilicaiâ (lai/mp)

raptul cri 16/oti>

570

Proiectat peis:

Sef Proiect: Proiectat urb:

Ev. Geolehnica:

Ev.ANEVAR:

Verificat:


LEGENDASTUblU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STA9IURII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR _____________________AmylMawrnt CNWERZORIlOn. ta;.Cb;'-Nj|roea.p<. Ou,________________ MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Moților, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. ClujP 3/2019    |

FAZA: ST. OP.

Crltenu/ indicator

CfeKJiiESt

Varianta?. 2on:<

.•'.GuigîiiJir? • 3 Moiml’

1 jAria de taitaiii • Cartier Zorilor (mp)

■Vi a de studiu d-rmiiâ în ane- • Caietului de Sarcini, extir.cz

H ... '•6®-00<_..

2

Suprafața zona indenlificală -propuse (mc)

Swpraista jenai neconsiruile compacte identificata in Aria de stadiu, pers 1 hi

i 1,640

Categorie de folosinla lact'iaL cnf CU;

Regimul economic

a

4

UT R (conform CU)

Unilatife T eritorialedeReferință in care se încadrează curia idertiiiioata conform PUC

■JliV,LiU

5

Accesibilitate rutiera (categorie strada)

Conform Ouioiiantei 4.3/1997 o Ordin 45 din 27 diu 1991*

III -l'.l

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima stafie ce transport in comun

7

Accesibilitate T ransporl public (linii)

liniile Compania deT raneport Public Cltij-I lapoc. -

4O40S.43B.M11.M12

C

Locuitori deceniu in aria studiu extinsa (conform info Pomana Cluj Napoca)

Locțiitori alinii In evidența populației, cu reședințe pe sn taie aflate in Ara de Studii i y

21456

■“ 5

Ediinure • Locuitori deserviți in ana medie de accedbililatepteloiișl:*.

Estimare temiitaii pe o rază de <102 m (0,26mile, contenii NHT S - v/.ilkinrj distance >

283!

IO

Suprafața spațiu verde posibila (de asigurat) pe cap de locuiior iu sena (ntp/pe:fs»

Rapon cri 2! cri 6

1 009

14

Preț unitar achizifie (lei/mp)- conform 'Studiu de piață fond imobiliar jud. Cluj'1I8 985/2018

580

f 12

Valoma aciohe teren (lei) • contenii ’Sludiu cl-, piață - fond imobiliar jud Cluj' l«IB 9?J

spiicaiea prețului (cri 11) pe suprafața identificate (crt 2)

12,551,200

11

k'mijn- Piei unitar amenajare țlei/mp)

marja otiemaliva, bazată pe proiecte (ciniilare) de amenapre parctin m Rotiiarna, 201

95-950

1'1

Pici unitar «liniai amenajare (leifoip;

propunerea etehoir-torulm. coiKiriorarin coii-liliil-i cadrului 3ludiaf.(iir.tr.ir.-;le. annopi-x

•'50

Vafonrr, ecbnialn amenajare (lot)

aphemea pitiluiui (cri 14) pe supiafaț'i identificate ieri 21

i®W

16

Valoare loiala iriteclilie iaclitaiie*amenajare) li."

sumei valoare teren (crt 12) si valoare estimam amunaj an: (cil 1fij

I6.82u.86?

I?

Rai mii Valii, im investi lie/Hi loc. Deserviți iii zona deu«< -'>ne pi.-irjm.iia(lei/locuiior) (raport uri 1# ort 1

B4&

w

Raport Vale.;;? inveslitle/Știpiaiaia identificată {lei/mp)

raportori Ujicilt

■'

LEGENDA

VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)


STUDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII

(IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


d

b s i g n & b u 11

rfrr

LV0*/;?,

Sef Proiect:

urb. Mihai Burada

Proiectat urb:

urb. Mihai Burada

[S tvFil\k

IpifinXz

Proiectat peis:

ing. hort. psg. Adeld

HOBLE

Ev.Geotehnica:

dr.ing. Olimpiu MUR

&AN

Ev.ANEVAR:

dl. Alexandru GLIGA 'V?..

V

Verificat

dr. ing. Victor Pop

^'.3

înlMilor Ist l HOMANIA 1<:|.


tlEflWllTE RȘOECT:

SfiJDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR _____________________CARTIER ZOflUOR, lte.CbțNipo:a, juit Cb|

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Calea Moților, nr.1-3, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj


P 3/2019 .71

FAZA: ST. OP„


PROPUNERE: VARIANTA 2STUDIU DE OPORTUNITATE IN VEDEREA STABILIRII (IDENTIFICĂRII) UNUI TEREN PENTRU AMENAJAREA UNUI PARC IN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CARTIER ZORILOR


LEGENDA

VARIANTA IDENTIFICATA (TEREN PESTE 1 HECTAR)Proiectat peis: Ev. Geotehnica: Ev.ANEVAR:


urb. Mihai Burada urb. Mihai Burada ing. bort, psg. dr.ing. Olimpiu


P 3/2019

FAZA: ST. OP.


U.12


PROPUNERE: VARIANTA 3Anexa

jNrcrtj                  .WUZAC0MPAqATIVAA\WWff£L0R-10EHTIFIC/'REUHUITEREH PENTRU?«EH.W,Er*>UMUIP/flC IHMUM.CLUJ-MAPOCA CARTIER Z0R1L0F

Criteriu / indicator

Descriere

Vananta 1-Zons

“Observator"

Varianta 2 r Zona

"A.Gurgliianu-G.Moisil,:

-------- varianta 3 • Zona "G-Calinescu-T .Pete'-

1

Aria de stadiu-Cartier Zorilor (mp)

Aria de studiu definită in anexa Caietului de Sarcini, extinsa

1.600,000

1.690.000

1.600,000

2

Suprafața zona indentificaiă -propusa (mp)

Suprafața znnei neconsirui® compacte identificafâ in Aria de studiu, peste 1ha

11,987

21,640

32,643

3

Categorie de fatosinia (actual, cnf CU)

Regimui economic

Cc

A

4

UTR (conform CU)

Unitățile Teritoriale de Referință în care se incadreaza zona identificată, conform PUG

M1,M4,UM3

Uli/c, tiu

Ulic Vpr

5

Accesibilitate rutiera (categorie strada)

Conform Ordonanței 43/1997 si Ordin 49 clin 27 din 1998

-----«-----------

III -IV

t!-!|l«|V

6

Accesibilitate Transport public (distanta)

distanta de la suprafața identificată la prima stelie de transport in comun

«50m

= 365m

= 200m

7

Accesibilitate Transport public (linii)

liniile Compania deT ransport Public Cluj-Napoca

35,43.438.430.46.468.5'.'

40.40S.43B, M11, M12

354? 43B.43P.50

8

Locuitori deserviți in aria studiu extinsa (conform info Primărie Cluj Napoca)

Locuitori aflali in evidența populației, cu reședința pe strâafe aliate in Aria de Studiu extins?

21456

21456

21456

9

Estimare - Locuitori deserați in aria medie rJe accesibilitate pietonala

Estimare -locuitori pe o raza de 402 m (0,25mile, conform HI-IT S - walking dislance, 2011)

10905

2931

2360

10

Suprafața spațiu verde posibila (de asigurat) pe cap de locuitor in zona (mp/pers)

Raport cri2/cri 8

0.559

1.009

1.521

11

preț unitar achratie (tei /mp) - conform “Studiu de plată - fond imobiliar jud. Cluj" NB 985/2018

580

580

580

12

Valoare achiziție teren (lei) - coraorm "Studiu de plata - fond Imobiliar jud. Cluj" NB 98

aplicarea prețului (cri 11) pe suprafața identificată (ort 2)

5.952.460

12,551,200

18,532.940

13

Marje - Preț unitar amenajare (lei/mp)

marja orientativa, bazată pe proiecte (similare) de amenajare parcuri in Rornania. 2009-2019

95-950

95-950

1304425

14

Prel unitar estimai amenajare (lei/mp)

propunerea elaboratorului. considerând condițiile cedrului studiat (naturale, antropice)

290

290

350

15

Valoare estimata amenajare (lei)

aplicarea prețului (cri 14) pe suprafața identificată (ort 2)

3476.230

6275.600

11.425,050

16

Valoare totala intestine (achiație+amenajare) - lei

suma valoare teren (crt 12) si valoare estimate amenajare (cri 15)

10.428,690

18.826,800

30357,990

7

Raport Valoare investiție/ Hr loc. Deserviți in zona de deservire pietoneiafie:/ locuitor)

raport cri 16/crtE

958

5423

12863

18

Raport: Valoare investilie/Suprafela identificată (lei/mp)

raporterr 16/crt 2

870

870

930MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

COMISIA DE VERIFICARE A TERENURILOR PROPUSE

CA .AMPLASAMENT PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTITE

Nr. 335475/28.06.2019

CĂTRE,
DIRECȚIA TEHNICĂ s

Comisia întrunită în data de 28.06.2019, a luat act de următoarele studii de oportunitate:

 • 1. studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren in cartierul Bună Ziua - Comisia avizează FAVORABIL Varianta 6, zona „Becaș”, conform recomandărilor studiului și a concluziilor acestuia.

 • 2. studiul de oportunitate în vederea identificării unui teren in cartierul Zorilor - Comisia avizează FAVORABIL Varianta 1, zona „Observatorului”, conform recomandărilor studiului și a concluziilor acestuia.

PRESETE COMISIE

Vi ce primar, Dan Tarcea


1

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, pg 636

2

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 639

3

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 640

4

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 641

5

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020,Pg 948

6

1 Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020,Pg 960

7

Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, Pg 1006

8

Eva-Viorela Sfîrlea, Bune practici in dezvoltarea urbană în România, pg. 63.

9

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls

10

http://www.unnpr.ro/