Hotărârea nr. 547/2019

Hotărârea 547/2019 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J-N A P O C A

HOTĂRÂRE privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2019, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu Mihai, Croitorii Corina Ecaterina, Drăgocscu Mihai, Ferdean Rareș Petru, Florian Ovidiu Valeriu, Găbudean Călin-Marcel, Gergely Balăzs, Gliga Florin-Valentin, Jurja Marius Sorel, Kinizsi Zoltan, Moisin Radu Marin, Moldovan Gabriela Iuliana, Molhem M. Bashar, Morar Dan Ioan, Murcșan Adrian, Nistor Daniel, Olăh Emese, Pop Ioan, Pop Loredana, Răcz Levente Zsolt, Rațiu Radu Florin, Sărmaș loan Sabin, Suciu Mihaela-Rodica, Tarcea Dan Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Tothfalusi Andras și Vișan Ovidiu Vasile;

Analizând Referatul nr. 300.372 din 07.06.2019 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 28 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019, pentru fiecare dintre cele 28 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și managemeNr. 547 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.547/2019


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o „diplomă de aur” și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2019, conform Hotărârii nr. 46/2019

Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiVADEANU


ANGHEL-DORIN


ANETA


15.05.1969


AUREI


LUCA


VASILE


IOAN


TRAIAN


LIVIU-GABRIEL


1ULIU


NICOLAE


PETER-LASZLO


MIMAI


EMIL


S1MION


SIMION


ATTILA


VASILE


GHEORGHE


GEZA


1LIE


VASILE


ANDRAS


TEODOR


GHEORGHE06.06.2020


MARIA


EMILIA


DOMNITA


CLAUDIA


MARIA


IDA


MEDY-MAGDALENA


IBOLYA


SUSANA-SARICO


MARIA


CORNELIEA


HORTENZIA


ELENA


MARIA


MARIA


ANA


03.05.1969


26.05.1969


08.01.1969


03.04.1969

i i


04.06.1969


02.06.1969


17.05.196924.05.1969AUGUSTIN-VASILE-FELICIAN


IOAN


MIHAI-IOAN