Hotărârea nr. 542/2019

Hotărârea 542/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, nr. 912/2018 și nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr.

562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, HCL nr. 912/2018 și HCL nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul'Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, HCL nr. 912/2018 și HCL nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 499676/424/23.10.2018 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017, nr. 888/2017, HCL nr. 912/2018 și HCL nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), b) și c) din O.M.E.N. nr. 4619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Al t. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016. astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 562/2016, nr. 594/2016, nr. 551/2017. nr. 888/2017, HCL nr. 912/2018 și HCL nr. 979/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). după cum urmează:

  • 1. Grădinițe de stat:

  • I. Grădinița cu Program Prelungit Albă ca Zăpada (poziția nr. 18), prin înlocuirea doamnei consilier local Anna Horvâth cu domnul consilier local supleant Kinizsi Zoltăn.

  • II. Grădinițe particulare:

  • 1. Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit Szent Imre fpoziția nr. 13), prin înlocuirea doamnei consilier local Anna Horvâth cu domnul consilier local supleant Kinizsi Zoltăn;

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit Miko (poziția nr. 16), prin înlocuirea doamnei consilier local Anna Horvâth cu domnul consilier local supleant Kinizsi Zoltăn.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 542 din 18 iunie 2019

(1 lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 542/2019


Tabel nominal cn consilierii desemnați în comisiile pentru evaluarea și asigurarea grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca
1. Grădinițe de stat

Nr. ort.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței

(adresa și numărul de telefon)                  (

j U

1

Molhem Mohammad

Bashar

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Sărmaș Ioan Sabin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ferdean Rareș Petru

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Moldovan Gabriela

Iu liana

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Răcz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alverna nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

♦Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca ♦Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Jurja Mar ins Sorel

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olali Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 11, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Racz Levente Zsolt

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Miliai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. Moților nr. 58, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Jurja Marius Sorel

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91. tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Suciu Mihaela Rodica

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 69) str. București nr. 22, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

17

Croitorii Colina

Ecaterina

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15. tel. 0264/453188. Cluj-Napoca


18

Kinizsi Zoltăn

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

20

Gergeiy Balazs

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Marius Sorel Jurja

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Războieni nr. 67, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Corneliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. cit.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Găbudean Călin Marcel

Grădinița cu Program Prelungit „Helen”

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normai între Lacuri str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

3

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millenniuni” str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

4

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta

Ana”

str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

5

Jurja Marius Sorel

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh

Heaven ”

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

6

Gergeiy Balazs

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

7

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

8

Nistor Daniel

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

str. Alverna nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

9

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

10

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” str. luliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

11

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Ăry”

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

12

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „ Patriciu ”

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

13

Kinizsi Zoltăn

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit

„Szent Intre”

Piața Unirii nr. 15-16. tel. 0264/596481. Cluj-Napoca

14

Drăgoescu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

15

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo”

str. Al. Vlahuță, nr. 3 1-3 IA, 074602389, Cluj-Napoca

16

Kinizsi Zoltăn

Grădinița cu Program Prelungit „Miko” str. Aviator Bădescu nr. 35, tel. 0745/372672, Cluj-Napoca

17

Tothfalusi Andras

Grădinița cu Program Prelungit „Playful Learning” str. Fagului nr. 33/A, 0364/838907, 0730/082808, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Panda 2”

str. Zaharia Stanca nr. 25, tel. 0756/822988, 0748/446781

Cluj-Napoca                 /S A

/X     y X