Hotărârea nr. 541/2019

Hotărârea 541/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privindmodificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 278052/424/27.05.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a); b) și c) din O.M.E.N. nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și ale Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I, Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 561/2016, nr. 593/2016, nr. 550/2017, nr. 887/2017 și nr. 978/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) după cum urmează:

I. Liceul Teoretic Apaczai C'sere Janos (poziția nr. 42), din lista unităților de învățământ preuniversitar dc stat, prin înlocuirea doamnei consilier local Alina Horvâth cu domnul consilier local supleant Kinizsi Zoltăn.

Art. TI. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 541 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 541/2019


CLUJ -NAPOCA

Tabel nominal cu numirea reprezentanților consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat


Nr. crt.


Denumirea unității școlare și adresa


Numele și prenumele reprezentanții în Comisia pentru Evaluarea și A Educație

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca


Mureșan Adrian - consilier local


Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96 Cluj-Napoca


Jurja Marius Sorel - consilier local


Liceul de Arte Plastice

„Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca


Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10 Cluj-Napoca

Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60 Cluj-Napoca


Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca


Școala Gimnazială

„Liviu Rebreanu”

str. Moldoveanu nr. 1

Cluj-Napoca

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca


Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși" str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca


Croitorii Corina Ecaterina - consilier local


Drăgoescu Mihai - consilier local


Tothfalusi Andras - consilier local


Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local


Molhem Mohammad-Bashar - consilier local


Tothfalusi Andras - consilier local


Racz Levente Zsolt - consilier local


Jurja Marius Sorel - consilier local


11 Colegiul Tehnic ..Angliei Saligny” Ferdean Rareș Petru - consilier local


B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130 Cluj-Napoca

12

Școala Gimnazială

„Nicolae Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1

Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

14

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18 Cluj-Napoca

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania” str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

Croitoru Corina Ecaterina - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76 Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „Georgc Barițiu”

str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Gliibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

25

Liceul „Waldorf ‘ str. Sergiu Celibidache nr. 8-12 Cluj-Napoca

Olah Emcse - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

Nistor Daniel - consilier local

27

Liceul Unitarian „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A

Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41 Cluj-Napoca

Suciu Mihacla Rodica - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46

Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Cluj-Napoca

Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2 Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic „Glieorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

37

Liceul Teologic Baptist „Einanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

Pop Ioan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist

„Maranatha” str. Câmpului II/2 Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local

39

Școala Gimnazială

„AL Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

Pop Loredana - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

Olah Emese - consilier local

42

Liceul Teoretic

„Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Cluj-Napoca

Kinizsi Zoltăn - consilier local supleant

43

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

44

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micii” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

Moisin Radu Marin - consilier local

45

Școala Gimnazială

“Iuliu Hațieganu”

str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

Racz Levente Zsolt- consilier local

46

Colegiul Național „Gheorghc Șincai” str. Avram Iancu nr. 3

Cluj-Napoca

Pop Ioan - consilier local

47

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

Jurja Marius Sorel - consilier local

48

Liceul de Informatică

„Tiberiu Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

Rațiu Radu Florin - consilier local

49

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

Morar Dan Ioan - consilier local

50

Școala Gimnazială

„Octavian Goga” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

51

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72 Cluj-Napoca

Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

52

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

Drăgoescu Miliai - consilier local

53

Lieul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201 Clu j-Napoca

Suciu Mihaela Rodica - consilier local

2. Unități de învățământ prcuniversitar particulare

Nr. cil.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație

1

Liceul Teoretic,,#!/7” str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Cluj-Napoca

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Transylvania College.

The Canibridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Cluj-Napoca

Moldo van Gabricla Iuliana - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„Talent um” Cluj-Napoca

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montcssori”)

str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473 Cluj-Napoca

Gergely Balazs - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrinn” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Cluj-Napoca

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

Cluj-Napoca

Sănnaș Ioan Sabin - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ ..Virgil Madgearu”)

Ferdean Rareș Petru - consilier local

str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Cluj-Napoca

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948 Cluj-Napoca

Drăgoescu Mihai - consilier local

8

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca (fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac ni'. 10, tel. 0264/596697

Cluj-Napoca

Mureșan Adrian - consilier local

X'țA A

\U? */> in

9

Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca

Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819 Cluj-Napoca

Constantea Radu Mihai - consilier local

10

Școala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, tel. 0740/558418

Cluj-Napoca

Ferdean Rareș Petru - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca

str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca

tel. 0364/410617

Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

12

Royal School iu Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803

Colina Ecaterina Croitorii - consilier local

13

Liceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan ” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697

Drăgoescu Mihai - consilier local

14

Școala Primară „Panda” str. Fagului nr. 78-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268

Drăgoescu Mihai - consilier local